Motywy literackie - pogotowiematuralne.pl

kategoria:
lub wyszukaj:

Pogotowiematuralne.pl to strona zawierająca przykładowe opracowania motywów literackich wraz z bibliografią i ramowym planem wypowiedzi. Niektóre wzbogacone są o dodatkowe materiały - prezentacje pps, zdjęcia, fragmenty filmów.

Poszczególnym motywom literackim przyporządkowane zostały wzorcowe tematy prac, które pojawiają się najczęściej na maturze. Zostały one podzielone według stopnia trudności, odpowiednio do punktacji maturalnej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy!

Ostatnio dodane pracePrzestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawienia na podstawie wybranych tekstów

Ocena:
20/20
Teza: Prawdopodobieństwo istnienia fantastycznych przestrzeni stanowi odwieczną inspirację twórców każdej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja odwołuje się do trzech klasycznych przykładów literackich całościowo ukazując przestrzenie pozaziemskie i ich role w literaturze.

 


Różne oblicza patriotyzmu. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Motyw patriotyzmu odegrał szczególną rolę w polskiej literaturze ze względu na tragiczną historię naszej ojczyzny.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ukazuje szeroką panoramę polskich postaw patriotycznych.

 


Motyw pojedynku w literaturze i sztuce. Analizując celowo wybrane teksty kultury z różnych epok, zaprezentuj różnorodność ujęć pojedynku.

Ocena:
20/20
Teza: Pojedynki rozgrywane na przestrzeni wieków miały wiele podobieństw jak i różnic.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w ciekawe przykłady, ukazuje wieloaspektowość wykorzystania motywu pojedynku.

 


Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie funkcji i znaczenia wiary w utworach literackich różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja pokazuje jak przedstawiano wiarę w Boga w literaturze w różnych epokach. Poprawna bibliografia i plan.

 


Przedstaw sposoby ujęcia i funkcje motywu powrotu, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Inspirowani motywem powrotu artyści przypisują mu wielorakie funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo sprawnie napisana prezentacja. Poprawna kompozycja i wnioski.

 


Motyw pielgrzyma-tułacza w literaturze polskiego romantyzmu. Omów temat, analizując wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Motyw pielgrzyma-tułacza wykreowany w literaturze zależy głównie od światopoglądu danej epoki literackiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja napisana poprawnie, dobra kompozycja, przemyślane wnioski.

 


Świat mieszczański. Analizując celowo wybrane utwory, omów aspekty życia grupy społecznej. W swojej prezentacji uwzględnij kontekst kulturowy

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze spotykamy często charakterystykę mieszkańców miast.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja proponuje szeroką charakterystykę mieszczan. Zwraca przede wszystkim uwagę na wady wytykane przez literatów w różnych epokach.

 


Młodzi ludzie i patriotyzm w czasach II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Dojrzałość i miłość do ojczyzny młodych bohaterów II wojny światowej na kartach utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, w pełni ukazuje postawy młodych patriotów podczas II wojny światowej.

 


Tęsknota za szczęściem rodzinnym – odwieczny motyw literacki. Omów motyw na przykładach wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze ukazane zostały pozytywne rodziny, w których panowało szczęście, jak i takie, w których bohaterowie mogli jedynie za szczęściem rodzinnym tęsknić.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w literackie przykłady z różnych epok. Poprawna kompozycja i ramowy plan pracy.

 


Wizerunek żołnierza. Omów i porównaj różnorodne ujęcie motywu na przykładzie wybranych dzieł literackich i filmowych

Ocena:
20/20
Teza: Kreacje bohaterów walczących w imieniu swej ojczyzny, gotowych oddać za nią życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja oparta na ciekawych przykładach, pokazuje jak kreowano postaci żołnierzy w różnych epokach.