Podręczniki szkolne – blog książkowy

Czy czas papierowych wersji podręczników szkolnych minął?

Czy czas papierowych wersji podręczników szkolnych minął?

Podręczniki szkolne są książkami przeznaczonymi dla ucznia (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html). Zawierają materiał nauczania z poszczególnych przedmiotów, który przedstawiony jest za pomocą tekstów, wykresów, tabel, diagramów oraz ilustracji. Ich autorami są specjaliści w wybranych dziedzinach wiedzy. Podręczniki szkolne zawsze opracowuje się do określonego programu nauczania. Ponadto muszą być zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej otrzymują bezpłatne podręczniki szkolne oraz materiały ćwiczeniowe. Są one finansowane z budżetu państwa.

Podręczniki szkolne – funkcje

Od lat spełniają wyznaczone funkcje. Po pierwsze są uzupełnieniem nauczania w szkole. Istotna jest także ich rola informacyjna, która pomaga uczniowi poznawać świat. Nie do przecenienia jest także funkcja badawcza, która daje możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów i zagadnień wiedzy. Nie można zapominać o ogromnym znaczeniu podręczników w samokształceniu młodych ludzi.

Minusem podręczników szkolnych jest fakt, że są ciężkie. Wysokiej klasy papier i oprawa dodają wagi. Ponadto podział nauki szkolnej na wiele przedmiotów sprawia, że ilość podręczników i ćwiczeń dla ucznia jest duża. Plecaki szkolne są ciężkie i przeładowane. Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji w części szkół jest zainstalowanie szafek dla uczniów, w których można trzymać część książek bez zabierania ich do domu.

E – podręczniki szkolne

Coraz bardziej popularne stają e-podręczniki. Poszczególne wydawnictwa rozszerzają swoją ofertę o e-podręczniki szkole. Można z nich korzystać na komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. Ponadto w szkole częściej wykorzystywane są w nauczaniu platformy e-learningowe. Podręczniki elektroniczne są wygodne dla uczniów i nauczycieli a korzystanie z nich nie sprawia większych kłopotów. Należy jednak spojrzeć na e-podręczniki szkolne z punktu widzenia zdrowia dzieci. Zastosowanie e- podręczników w szkole związane jest z dłuższą pracą ucznia przy komputerze czy laptopie, co z kolei wiąże się nie tylko ryzykiem pojawienia się problemów związanych z wystąpieniem wad postawy i kręgosłupa ale także z brakiem koncentracji, trudnością ze skupieniem uwagi. Skutkiem wielogodzinnej pracy ucznia przy komputerze, tablecie czy e-czytniku mogą być bóle i zawroty głowy, zmęczenie, rozdrażnienie czy wady wzroku. Ponadto należy rozważyć aspekt efektywności nauczania w oparciu o e podręczniki. Ostatnie badania wskazują, że efekty nauki z ekranu są mniejsze w porównaniu z nauką z tradycyjnych, papierowych podręczników szkolnych.

zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com