Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw domu


Jakie znaczenie ma dom i rodzina w życiu człowieka? Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Autorzy, analizując mechanizmy tworzące rodzinny dom, szeroko opisywali jego znaczenie.

Motyw domu i rodziny od dawno intrygował twórców. Głównym tego powodem jest przywiązywanie ogromnego znaczenia do funkcjonowania najmniejszej społecznej wspólnoty – rodziny. Kontakty najbliższych – rodziców i dzieci to pole wielu dyskusji, starć i spięć, świadczących nie tylko o wyznawanych przez nich wartościach, ale i świadomości całego społeczeństwa. Na tym tle autorzy przywiązywali niezwykłą wagę do znaczenia domu i rodziny. Z jednej strony ukazywali pozytywne wartości wzajemnego życia i wychowania młodzieży, wzajemny szacunek, wsparcie i zrozumienie, z drugiej nie uciekali od pokazywania rodzin dysfunkcyjnych, a nawet patologicznych. Analizując mechanizmy tworzące rodzinny dom, szeroko opisywali jego znaczenie. W swojej prezentacji ukażę kilka sposobów funkcjonowania motywu domu i rodziny w różnych epokach literackich.W „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaj Rej kreśli portret szlachcica-ziemianina wiodącego spokojne i unormowane życie na wsi. „Człowiek poczciwy" to dobry gospodarz, który dogląda prac w polu i w ogrodzie, cieszy się z darów, którymi obdarza go natura, zabiega o gospodarstwo i rodzinę, jest troskliwym mężem i ojcem. Rej tworzy w swoim utworze obraz zgodnej rodziny, w życiu, której dominują: praca, wzajemna miłość i troska o potomstwo .W pierwszej części swojego dzieła Rej dużo miejsca poświęca uwagom na temat wychowania młodego szlachcica. Zaleca mu wyjazdy za granicę, by mógł poznać obce obyczaje, pobyt na dworze magnackim dla nabrania ogłady towarzyskiej. Sugeruje między innymi zdobycie umiejętności władania szablą, kopią, naukę gry na lutni, prowadzenia rozmów w poczciwym a nieopitym towarzystwie. Kiedy szlachcic osiądzie na roli, szczególnie dużo uwagi powinien poświęcić wyborowi żony, gdyż jest to, zdaniem Reja, najważniejsza decyzja w życiu człowieka. Kolejne strony książki przynoszą obraz wzorowego małżeństwa i szczęśliwego życia rodzinnego człowieka poczciwego. Małżonkowie darzą się szacunkiem, wspierają w pracy, przeżywają wspólne smutki i radości, jedno drugiego o wszytko się radzi, z radością goszczą przyjaciół i sąsiadów, którzy chętnie zaglądają do ich domu, pełnego ciepła rodzinnego i miłości. W małżeństwie panują miłość, zgoda i wzajemne zrozumienie, Toteż człowiek poczciwy cieszy się szczęściem rodzinnym i dba, by niczego w domu nie brakowało. Z radością wraca do zacisza domowego, do żony i dzieci. Żona jest wzorową i zapobiegliwą gospodynią. Dobrze prowadzi dom, troszczy się o męża i dzieci, które wychowuje na cnotliwych obywateli, współtworzy harmonię w pożyciu domowym. Rej kreśli, więc portret idylli rodzinnej, która zapewnia szczęśliwemu ziemianinowi pomyślne, spokojne i radosne życie.


strona:    1    2    3    4    5