Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw młodości


Trudne dorastanie. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich różnych epok

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Okres dorastania to jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych momentów w życiu człowieka.

Okres dorastania to jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych momentów w życiu człowieka. Kształtuje się wówczas jego światopogląd, wybiera wartości, którymi będzie kierował się całe życie. Dla niektórych to czas szczęśliwych uniesień, pierwszych miłości, innym przynosi pierwsze rozczarowania i powoduje bunt wobec otaczającej rzeczywistości. Młodość rządzi się swoimi prawami. Kojarzona jest z beztroską, jednak, jak pokazują lektury, dla wielu bohaterów to czas cierpienia, lęków egzystencjalnych, które prowadzą nawet do prób samobójczych. Młody człowiek pozbawiony oparcia nie potrafi czasem samodzielnie pokierować własnym życiem. Ulega wpływom innych lub ucieka w nałogi, zbyt szybko poznaje zło świata i zraża się do niego. Czasem bolesne doświadczenia okresu dorastania są pozytywne – dzięki nim dojrzały człowiek jest odpowiedzialny i świadomy swoich czynów, częściej jednak zdarza się, że czynią wyobcowanym i zagubionym. W swej prezentacji ukaże kilka z wybranych bohaterów, których okres dorastania zmienił ich sposób postrzegania świata.


W „Kordianie” Juliusz Słowacki opisał dorastania piętnastoletniego młodzieńca, kształtowanie się jego poglądów, poszukiwanie miejsca w świecie. Na postawę życiową bohatera miały wpływ przede wszystkim współczesne wydarzenia historyczne, między innymi ogarniające Polskę powstanie listopadowe. Kordian chciał odnaleźć swój cel w życiu i dokonywać wielkich czynów, jednak jego sercem targa „jaskółczy niepokój”, który wyraził w słowach skierowanych do Boga: „Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój, daj życiu duszę i cel duszy wyprorokuj”. Bohater poszukuje celu i sensu swojego istnienia. Marzy o karierze wojskowej, jednak jest na nią zbyt młody. Także pragnienie wielkiej romantycznej miłości legło w gruzach. Młodzieniec zakochał się w starszej o kilka lat Laurze, która nie odwzajemniała jego uczuć. Po kolejnym rozczarowaniu podjął myśl o samobójstwie. Jednak próba samobójcza okazała się nieudana, podobnie jak wszystko w jego życiu. W wieku dwudziestu lat Kordian odbywa wielką podróż po Europie. W tym czasie porównuje swoje wyobrażenia o życiu z brutalną rzeczywistością. Poznaje prawdę o świecie, w którym najwyższą rolę odgrywają pieniądze, co uzmysławia sobie podczas pobytu w Anglii. W czasie podróży po Włoszech nawiązuje romans ze starszą od siebie Wiolettą, która zapewnia go o swoich uczuciach, szybko jednak okazuje się, że zależy jej wyłącznie na majątku Kordiana. W Watykanie bohater udaje się na audiencję papieską, podczas której przeżywa kolejny zawód. Wbrew oczekiwaniom papież nie opowiada się po stronie nękanych Polaków. Na zakończenie podróży po Europie Kordian udaje się na szczyt Mont Blanc, gdzie ujawnia swój bunt wobec świata, dociera wówczas w głąb własnej duszy. Monolog ujawnia zamysł bohatera – zjednoczenie wszystkich narodów Europy do walki z monarchiami. Kordian przechodzi metamorfozę: z cierpiącego młodzieńca zmienia się w organizatora narodowej rewolucji. Ostatecznie dojrzewa, a jego światopogląd staje się stabilny. W rok później postanawia ziścić swoje marzenia. Czuje w sobie wielką moc. Uważa, że Polska poświęci się dla dobra narodów. Jednak plany Kordiana po raz kolejny się nie ziściły. Bohater nie dokonuje zamierzonego czynu - carobójstwa, pada zemdlony w progu carskiej sypialni.

strona:    1    2    3    4    5  

Młodzi gniewni. Czy są światu potrzebni? Rozważania oprzyj na tekstach literackich i zjawiskach kulturowych

Ocena:
20/20
Teza: Buntownicy zmieniając przestrzeń wokół siebie, zmieniają świat. Są światu bardzo potrzebni.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dojrzała. Argumentacja przeprowadzona wzorowo. Zapadające w pamięć wnioski. Brawo. 20 punktów.

Literackie portrety młodych. Scharakteryzuj je, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Młodość to okres buntu, popełniania błędów i rozterek emocjonalnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób przedstawia różnorodność młodych bohaterów. Poprawnie skonstruowana bibliografia i plan.

Tragizm młodości w obliczu zagrożenia wojennego. Przedstaw młodych bohaterów zmagających się z wojenną rzeczywistością, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Na pokolenia, których okres dorastania przypadła na czas konfliktu zbrojnego, wojna ma niebagatelny wpływ, który jest widoczny przez całe ich życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat, odwołując się do wielu przykładów. Przedstawia pełny obraz tragizmu młodych w związku z przeżyciami II wojny światowej.

Obraz młodego pokolenia w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Jak bardzo różni się dawna młodzież od współczesnej?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Samodzielne wnioski.

Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Czasem bolesne doświadczenia okresu dorastania są pozytywne, częściej jednak zdarza się, że czynią człowieka wyobcowanym i zagubionym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, konkretna ukazująca wieloaspektowość problemów dorastania. Ciekawy dobór lektur.

Trudne dorastanie. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Okres dorastania to jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych momentów w życiu człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat.

Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń postawy pokolenia młodych, odwołując się do literatury wybranych epok

Ocena:
20/20
Teza: Wybory młodych ludzi stających wobec wyzwań swoich czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dobra. Ciekawe przykłady z różnych epok. Ciekawe spostrzeżenia, przejrzysta kompozycja.

Dojrzewanie bohatera literackiego. Omów sposób ukazywania tego procesu na przykładzie analizy wybranych dzieł XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Doświadczenia młodych bohaterów literackich w okresie dojrzewania.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawnie skonstruowana. Opiera się na utworach z XIX i XX wieku.

Bunt młodych w różnych epokach literackich. Omów jego przyczyny i konsekwencje na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Przykłady literackie pokazują, że chociaż bunt wynika często ze szlachetnych pobudek, zazwyczaj kończy się klęską bohatera.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja napisana w przystępny sposób, oparta na lekturach z rożnych epok. Konsekwentna argumentacja i wnioski.

Młodość jako motyw i temat w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Temat młodości jest uniwersalny, o czym świadczą utwory poetów i pisarzy XIX i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, przemyślana i spójna. Dobrze dobrana bibliografia.

Sposoby ukazywania kraju lat dziecinnych w polskiej literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kraj lat dziecinnych to mityczny zakątek świata, pełen spokoju i bezpieczeństwa, miejsce, do którego wraca się nie tylko wspomnieniami.

Ocena opisowa nauczyciela: Logiczna, dobrze zaplanowana prac, sprawny, literacki język, ciekawe, samodzielne sądy.

Różne ujęcia motywu młodości w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Pisarze i poeci pragnęli odpowiedzieć na pytanie czy młodość ma przewagę nad starością?

Ocena opisowa nauczyciela: Problemowo ujęty plan. Rozwiniecie realizuje temat, a wnioski są zgodne z planem. Cytaty wzbogacają pracę.

Doświadczenia młodości. Omów zagadnienie na przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Marzenia młodych - żywym i prawdziwym sensem ich życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Interesujący zestaw lektur, dobrze skonstruowany plan według problemów, nie tytułów utworu. W pracy za mało uogólnień, spójności myślowej w ujęciu tematu.

Młodzi ludzie i patriotyzm w czasach II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Dojrzałość i miłość do ojczyzny młodych bohaterów II wojny światowej na kartach utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, w pełni ukazuje postawy młodych patriotów podczas II wojny światowej.

Poszukiwanie autorytetów przez młode pokolenia. Przedstaw odnosząc się do wybranych lektur

Ocena:
18/20
Teza: Kształtowanie siebie i nauka się życia, przebiega poprzez bunt, pokorę, a przynosi znalezienie celu, odszukanie własnej drogi i autorytetu.

Ocena opisowa nauczyciela: Autorytet pojawia się jedynie we wnioskach, chociaż praca jest interesująca, a bohaterowie, nieźle zanalizowani pod katem psychologii, to buntownicy, neurastenicy, idealiści. Praca świadczy o zaangażowaniu autora, jednak trochę przegadana.

Kraj lat dzieciństwa i młodości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze, nawet gdy mamy do czynienia z bohaterami już dojrzałymi, spora część opowieści o ich losach poświęcona jest młodości, która na ogół miała olbrzymi wpływ ich dorosłe życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogate przykłady, dobrze omówione, chociaż pewne myśli powtarzają się. Praca świadczy o wrażliwości i pewnej liryczności autora.

Motyw młodości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Młodzi bohaterowi epoki romantyzmu to często ludzie zagubieni, poszukujący swojego celu w życiu.

Ocena opisowa nauczyciela: Pobieżna analiza tematu. Poprawna bibliografia.