Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw wojny


Poetyckie obrazy II wojny światowej w polskiej poezji współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach


Druga wojna światowa była największą katastrofą w dziejach ludzkości. Zginęło wielu ludzi, a na tych, którzy przeżyli wojna zostawiła trwały ślad. Według mnie, tą wielką tragedię najlepiej opisuje cytat z „Pokolenia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: „Nas nauczono. Nie ma litości. Nas nauczono. Nie ma sumienia. Nas nauczono. Nie ma miłości. Nas nauczono. Trzeba zapomnieć.” W czasie wojny wszelkie prawa milczały. Granica między tym, co moralne i niemoralne, całkowicie się zatarła. Ludzie mieli tylko jeden cel – przetrwać samemu i pomóc przetrwać ojczyźnie, a jak wiadomo, cel uświęca środki.
Wojna odbiła się na każdym. Była tak silnym wstrząsem, że nie sposób było „przejść” obok niej obojętnie. Moim zadaniem była interpretacja wierszy, jednak jako wstęp przedstawię obraz Salvadora Dali „Oblicza wojny” by zwrócić uwagę na najważniejsze symbole. Pierwszym z nich jest pustynia jako tło. Wojna niszczyła wszystko, co stanęło jej na drodze. Nie zostawiała nic i to właśnie chciał przekazać artysta. Na pierwszym planie, Dali umieścił twarz, w której oczach i ustach znajdują się czaszki, w których są kolejne czaszki i tak dalej. Według mnie symbolizuje to nieskończoność śmierci. Widziało się ją, mówiło się o niej. Było jej tak wiele, że nie można było jej zlekceważyć. Ostatnim z elementów, na jaki chcę zwrócić uwagę, są węże. Jak wiadomo, wąż jest jednym z najstarszych symboli. Oznacza po prostu zło. I to jest właśnie najtrafniejsze określenie wojny. Wojna to zło. I niczego więcej nie trzeba dodawać.
Wojna zaczęła się pierwszego września 1939 roku atakiem Niemiec na Polskę. Niezależnie od tego, czy ludzie się spodziewali takiej sytuacji, czy nie, był to szok dla wszystkich. Te pierwsze dni wielkiej tragedii opisał Antoni Słonimski w swoim wierszu „Alarm”. Autor podzielił utwór na trzy części. W pierwszej opisuje obraz wojny. Ludzie chowają się, są przerażeni. Niebo, które zawsze kojarzyło się im ze spokojem i szczęściem, zaczęło zrzucać na nich bomby. W tej części utworu Słonimski zastosował anakoluty. Zdania są krótkie, jakby urwane. Potęguje to przerażenie ukazane przez opis zachowania bombardowanych ludzi. W drugiej części wiersza, autor mówi o nieustającym alarmie. Wojna wybuchła, już nic jej nie zatrzyma. Można tylko być gotowym na jej okropieństwa i czekać. Jednak Słonimski nie miał tylko tego na myśli. Wiedział, że ta wojna będzie tak wielkim wydarzeniem, że nikt nigdy o niej nie zapomni. Odbije się na wszystkich przyszłych i obecnych pokoleniach. I właśnie przed tym nas ostrzega. Warto wspomnieć, że Antoni, Słonimski gdy Niemcy zaatakowały Polskę przebywał na emigracji we Francji. Wiedział, co się dzieje w jego ojczyźnie, widział spokój i normalność życia w Paryżu. To właśnie opisuje, kontrast między życiem jego rodaków, a życiem Francuzów.
Konstanty Ildefons Gałczyński upamiętnił w swoim utworze „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” jedno z najważniejszych wydarzeń drugiej wojny światowej, mających miejsce w Polsce. Autor opisuje męstwo walczących i stosuje kontrast, przeplatając utwór zdaniami o pięknie świata w tych strasznych chwilach. W wierszu są dwa nawiązania, na które warto zwrócić uwagę. Gałczyński pisze o tym, że żołnierze z Westerplatte idą prosto do nieba. Uważam, że w ten sposób nawiązuje on do „Pieśni XII” Kochanowskiego, a dokładniej do fragmentu „A jeśli komu droga otwarta do nieba,/Tym co służą ojczyźnie.” Ponadto żołnierze z „Pieśni…” mówią, że jeśli Polska będzie kiedyś potrzebowała ich pomocy, oni spłyną w dół na ziemię i ocalą ojczyznę. Tą obietnicę można skojarzyć z legendą o śpiących rycerzach spod Giewontu, którzy mieli się obudzić w najtrudniejszym dla Rzeczpospolitej momencie.
Jednym z najbardziej poszkodowanych w wojnie narodów, byli z pewnością Żydzi. Władysław Broniewski zastanowił się nad ich losem w swoim utworze „Ballady i romanse”. Tytuł przywodzi nam na myśl romantyzm, jak również dwa pierwsze wersy utworu zaczerpnięte z „Romantyczności”. Utwór opowiada o losie małej Żydówki, której cały świat runął. Zniszczono miasteczko, w którym się wychowała, zabito jej rodziców. Sama natomiast biega naga po gruzowisku. Jest obłąkana, twierdzi, że jej rodzice żyją. Przypomina tym Karusię z „Romantyczności”, która widziała swojego zmarłego ukochanego. Elementem fantastycznym w utworze jest pojawienie się Pana Jezusa. Broniewski twierdzi, że gdyby On faktycznie żył w tych czasach, Niemcy potraktowaliby go jak resztę Żydów – zabiliby go. Autor zastosował w wierszu klamrę kompozycyjną. Wstęp zaczerpnął z „Romantyczności” i zakończenie także. Jednakże słowa „Słuchaj, dzieweczko!...Ona nie słucha...” w utworze Mickiewicza mówią, że Karusia jest zatopiona we własnym świecie, a u Broniewskiego oznaczają śmierć bohaterki.
Krzysztof Kamil Baczyński należał do tak zwanego pokolenia Kolumbów. Było to pokolenie młodych ludzi, których świat w wyniku wojny runął. Swój i ich los Baczyński opisał w utworze „Z głową na karabinie”. Na samym początku wiersza, autor stosuje kontrast. Opisuje strach, przerażenie towarzyszące wojnie, a zaraz potem wspomina świat z dzieciństwa. Nowa sytuacja, w której się znalazł zmieniła go. Z delikatnego młodzieńca stał się nagle żołnierzem myślącym jedynie o przetrwaniu. Ważnym motywem w utworze jest krąg. Baczyński chciał poprzez ten symbol przekazać nieuniknioność śmierci i wojny. Były one wkoło każdego i nie dało w żaden sposób przed nimi schować. W wierszu „Z głową na karabinie” Baczyński przewiduje swój los. W ostatnich wersach napisał „Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało / wielkie sprawy głupią miłością”. Wielkimi sprawami jest ojczyzna, natomiast głupia miłość to miłość, przez którą się umiera. Baczyński poległ w walce o swój kraj podczas powstania warszawskiego.
Anna Świrszczyńska wydała swój tomik poezji pod tytułem „Budowałam barykadę” rozprawiający o powstaniu. Wierszem, który porusza najbardziej, jest utwór „Strzelać w oczy człowieka”. Opowiada on historię, niestety jakże krótką, chłopca, który wyróżniał się zdolnościami na lekcjach języka polskiego. I nagle, bez przygotowania dano mu broń i kazano walczyć z wrogiem. Jednak, gdy zobaczył oczy człowieka, zawahał się. Mówi się, że w oczach człowieka widać jego duszę. Pewnie dlatego ten chłopak nie był w stanie strzelić. To zaważyło o jego losie, gdyż wróg był przygotowany do zabijania. W ten sposób straciliśmy pewnie wielu zdolnych Polaków. Nie byli oni przygotowani do wojny, ale postanowili walczyć za ojczyznę i właśnie dlatego polegli.
Ostatni z utworów, który zamierzam omówić to „Monte Cassino” Władysława Broniewskiego. Jest on przykładem poezji tyrtejskiej z czasów wojny. Został napisany w rytmie marszu, żeby dodać odwagi żołnierzom kierującym się na Monte Cassino. Mówi o tym, że wielu z nich zginie, jednak reszta mimo wszystko będzie szła dalej po zwycięstwo i zwycięży, nie podda się. Aby jeszcze bardziej wzmocnić oddziaływanie wiersza na odbiorcę, Broniewski użył dużej ilości czasowników mówiących o dźwięku. Obrazują one chaos wojny, ale również wpływają na utrzymanie utworu w rytmie marszu. Borowski nawiązał w swoim utworze do „Mazurka Dąbrowskiego”, co potęguje pobudzanie żołnierzy do walki. W utworze często jest mowa o przestawianiu granic.
Utworów opowiadających o wojnie jest bardzo dużo. Na podstawie zaprezentowanych przeze mnie wierszy można określić pewne cechy charakterystyczne dla wszystkich utworów o tematyce wojennej. Po pierwsze, każdy poeta nawiązywał do ważnych wydarzeń wojennych, pośrednio lub bezpośrednio. Idąc dalej zauważamy, że wyrażane emocje to nie tylko przerażenie, rozpacz, ale również radość z poświęcenia dla ojczyzny, chęć walki, odwaga. Mówiąc krócej, uczucia w wierszach były różnorodne, nie ograniczały się do strachu i również każdy poeta przedstawiał je na swój własny, odrębny sposób. Oczywiście znaczna część utworów opowiada o wydarzeniach wojny, jednak autorzy pisali również teksty, mające za zadanie pobudzić ludzi do walki, zachęcić ich do ratowania ojczyzny. Z tego samego powodu poeci wracali do tradycji. Czerpali z romantyzmu lub nawiązywali do „Mazurka Dąbrowskiego” jak Broniewski.
Na koniec zaznaczę jedno ważne spostrzeżenie. Druga wojna światowa była tak strasznym wydarzeniem dla ludzkości, że żaden artysta nie mógł przejść obok niej obojętnie. Nadal się do niej wraca, mimo że miała miejsce już prawie wiek temu. Dobrym przykładem jest powstały nie tak dawno film „Katyń”. I myślę, że na tym nie koniec, ponieważ wojna była czasem apokalipsy spełnionej i wstrząsem dla artystów.

strona:    1    2    3    4  

Obraz okrucieństw wojny na wybranych przykładach literatury lagrowej i łagrowej

Ocena:
20/20
Teza: Literatura łagrowa i lagrowa nie powinna jedynie uświadamiać o ogromie cierpienia, powinna również być przestrogą na przyszłość.

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalna kompozycja pracy, przemyślana i konsekwentnie poprowadzona. Dojrzałe przemyślenia.

Zmiany w przedstawianiu motywu wojny na przestrzeni epok. Przedstaw na przykładzie literatury i kultury.

Ocena:
20/20
Teza: Wojna ewoluuje i dojrzewa wraz z rozwojem cywilizacji, jednak zawsze, niezależnie od powodu przynosi cierpienie i śmierć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje wiele źródeł - zarówno literackich, jak i malarskich czy filmowych. Ukazuje, jak motyw wojny ewoluował od czasów najdawniejszych do dziś.

Wojna jako gloryfikacja bohaterstwa czy ukazanie okrucieństwa i cierpienia. Omów na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Artyści różnorako przedstawiali sceny batalistyczne. Najczęściej można spotkać dwa ujęcia tego tematu: idealizację bohaterów oraz przedstawienie zła, chaosu i okrucieństwa bitwy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, odpowiednio poprowadzony wątek. Ciekawe przykłady z różnych epok oraz wnioski.

Obraz Syberii w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Tragiczne losy Polaków wpłynęły na istotę występowania przestrzeni syberyjskiej w kulturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała i przemyślana. Ukazuje obraz i motyw Syberii w sposób kompleksowy.

Epizody II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów na podstawie wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Przez cały wiek XX tematy związane z wojną poruszane były przez kolejnych twórców literatury, a także reżyserów filmowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca potraktowana poważnie. Bogate przykłady, obszerny materiał ilustrujący tezę.

Wojna jako romantyczna legenda i jako przerażająca prawda. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Zarówno w literaturze, malarstwie, jak i filmie możemy odnaleźć skrajnie różne wizje wojny. Jedne kładą nacisk na jej romantyczną legendę, inne pokazują pełnię okrucieństwa, moralne i fizyczne szkody jakie wyrządzają konflikty.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni kompletna. Bogate i różnorodne przykłady. Widać samodzielne myślenie ucznia.

Tragizm młodości w obliczu zagrożenia wojennego. Przedstaw młodych bohaterów zmagających się z wojenną rzeczywistością, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Na pokolenia, których okres dorastania przypadła na czas konfliktu zbrojnego, wojna ma niebagatelny wpływ, który jest widoczny przez całe ich życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat, odwołując się do wielu przykładów. Przedstawia pełny obraz tragizmu młodych w związku z przeżyciami II wojny światowej.

Świat odwróconego dekalogu na wybranych przykładach literatury wojny i okupacji

Ocena:
20/20
Teza: Próbę odpowiedzi na pytania związane z zachowaniem dekalogu w „czasach pogardy” daje literatura okresu wojny i okupacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat i tezę prezentacji. Poprawne liczne przykłady, spójna konstrukcja.

Czy my jesteśmy ludzie dobrzy? Okres wojny to czasz zburzenia systemu wartości czy tylko zachwiania nimi? Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Wojna jako przeżycie ekstremalne w życiu człowieka, które burzy świat wartości i chwieje emocjami człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na szczegółowych przykładach realizuje temat. Barwna narracja, poprawny styl wypowiedzi.

Martyrologia Polaków w czasie II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści wszystkich dziedzin włączyli się w dzieło upamiętniania grozy II wojny światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa i barwna. Napisana płynnym językiem.

Kat i ofiara - przedstaw postawy moralne Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Różne spojrzenia autorów na problem stereotypowego określania Niemców jako katów, a Polaków jako ofiary.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni zgodna z tematem. Opisywane losy oddają założenia tematu. Poprawny plan i bibliografia.

Różne sposoby przedstawiania wojny w literaturze i filmie XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Temat wojny był eksplorowany w XX wieku w literaturze i produkcjach filmowych w różnorodny sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w szeroki sposób traktuje temat wojny. Ciekawe przykłady, dobrze rozwinięte wątki.

Człowiek zdeterminowany przez zło. Zanalizuj problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową

Ocena:
20/20
Teza: Podczas wojny wszechobecne cierpienie, śmierć, pragnienie przeżycia za wszelką cenę determinowały przede wszystkim katów, ale nieraz i ofiary, które zatracały ludzkie odruchy, stając się podobnymi do zwierząt.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, pokazuje jak w różny sposób wszechobecne podczas wojny zło może wpływać na człowieka.

Jaką prawdę o człowieku i kulturze europejskiej przynosi literatura poświęcona II wojnie światowej? Omów temat w oparciu o wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Refleksje literackie związane z człowiekiem i kulturą europejską w perspektywie II wojny światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja próbuje odpowiedzieć na pytanie, na które nie ma właściwie odpowiedzi. Na jednostkowych przykładach ukazuje kondycję człowieka z czasów II wojny światowej.

Można stracić życie, ale ludzkiej godności stracić nie wolno. Ustosunkuj się do tego stwierdzenia, wykorzystując literaturę okresu wojny i okupacji

Ocena:
20/20
Teza: Literackie zapisy ludzkich wyborów podczas wojny i okupacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Dojrzała i przemyślana prezentacja. Brawo za samodzielne myślenie.

Przeżycia wojenne w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Porównaj postawy twórców, analizując wybrane teksty literackie.

Ocena:
20/20
Teza: Wpływ wojny na twórczość literacką – różne sposoby ukazywania trudnych przeżyć wojennych.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo wyczerpująca, analityczna praca. Głębokie i trafne przemyślenia.

Człowiek jako ofiara wojny. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej.

Ocena:
20/20
Teza: Zaprezentowanie, na podstawie wybranych dzieł literatury współczesnej motywu człowieka, który stał się ofiarą wojny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, bogata w literackie przykłady. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości? Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora w prozie przedstawiającej wojnę i okupację

Ocena:
20/20
Teza: Obowiązkiem pisarza jest danie literackiego świadectwa z „czasów pogardy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, w pełni zasługuje na pochwałę.

Omów na wybranych przykładach stanowisko literatury i filmu wobec doświadczeń II wojny światowej

Ocena:
20/20
Teza: II wojna światowa widziana oczami pisarzy i filmowców.

Ocena opisowa nauczyciela: Przemyślana praca zawierająca pogłębioną analizę ukazanych utworów.

Dekalog człowieka w czasie wojny. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie dekalogu człowieka, obowiązującego w czasie wojny.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja opiera się na literaturze obozowej. Ciekawy sposób odniesienia dekalogu katolickiego do sytuacji panującej w łagrach i lagrach.

Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zjawisko na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: II wojna światowa w oczach pisarzy i filmowców.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekawa prezentacja pokazująca wojnę z różnorodnych perspektyw, oparta na polskiej literaturze i niemieckiej kinematografii.

Różne postawy ludzi w czasie II wojny światowej. Rozważ problem na wybranych przykładach z literatury polskiej

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy, którym przyszło żyć podczas II wojny światowej, zajmowali wobec tego żywiołu różne stanowiska.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Obrazy wojen, walk, powstań w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne dzieła malarskie oraz utwory literackie mogą stanowić ciekawą historię polskich zmagań militarnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści, wszystkie elementy zawarte w tytule zostały przedstawione na odpowiednio dobranych przykładach.

Motyw żołnierza-tułacza, żołnierza-powstańca w literaturze polskiej. Przedstaw temat, odwołując się do utworów z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Prozatorskie i poetyckie przykłady żołnierzy świadczą najczęściej o niezłomności i patriotyzmie walczących, a także dokumentują trudne karty z polskiej historii.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja konkretna i poprawna.

Omów sposoby ukazania realiów zaboru rosyjskiego w literaturze XIX wieku.

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze XIX wieku różnie ukazywano realia życia pod zaborami, zależało to od panującej formacji literackiej (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska) oraz stopnia zaostrzenia cenzury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja szczegółowo opisuje różne sposoby rusyfikacji Polaków i walki z polskością. Dobry język, przejrzysty styl.

Druga wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Zinterpretuj wybrane przykłady pod kątem wpływu wydarzeń wojennych na kształt artystyczny dzieł

Ocena:
20/20
Teza: Obowiązkiem pisarza jest danie literackiego świadectwa z „czasów pogardy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobrze zaplanowana, logiczna i spójna.

Literackie obrazy bitew. Przedstaw sposoby ich kreacji i określ ich rolę w wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze istnieją różne obrazy bitew, sposób ich przedstawiania oraz funkcje tego motywu zależą od światopoglądu i ideałów danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Przekrojowa praca w pełni spełniająca kryteria prezentacji maturalnej.

Wpływ wojny na psychikę dziecka. Omów problem na podstawie wybranych tekstów literatury polskiej i obcej

Ocena:
19/20
Teza: Na podstawie zaprezentowanych pozycji z literatury polskiej i obcej można zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt, jakim jest wpływ wojennych doświadczeń dzieci na ich psychikę i dorosłe życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, ciekawy dobór lektur i ich charakterystyka.

Próby ocalenia człowieczeństwa na przykładzie literatury łagrowej i lagrowej. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Przez obozy przewinęły się miliony ludzi, a każdy z nich przyjmował inną postawę wobec mechanizmu, z jakim przyszło mu się zmierzyć. Nie sposób ocenić rzeczywistości obozowej współczesną miarą.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekawie poprowadzona praca, oryginalna kompozycja, wiele przykładów literackich.

Próby zachowania moralności podczas wojny i okupacji. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Żadne warunki nie zwalniają człowieka od jego obowiązków moralnych, nawet podczas wojny, a spełniając je wobec innych może osiągnąć szczęście.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dojrzała. Liczne przykłady literackie, ukazujące różnorodność przedstawionego problemu.

Obraz hitlerowskich obozów i sowieckich łagrów w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Hitlerowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry były konsekwencją systemu totalitarnego, miejscem cierpień milionów niewinnych ofiar i masowego ludobójstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko opisuje sytuację w obozach i łagrach. Odnosi się do licznych pozycji literackich.

II wojna światowa w literaturze i sztuce

Ocena:
19/20
Teza: Wielość ujęć wojennego tematu, które wzajemnie się uzupełniają, świadczy o ponadczasowej randze tego problemu.

Ocena opisowa nauczyciela: Szeroki wachlarz literatury poświęconej okresowi wojny. Dobrze opracowana bibliografia i plan.

Hitlerowscy oprawcy podczas II wojny światowej

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze odnajdujemy wiele postaci hitlerowskich zbrodniarzy. Nie ma jednego wzorca osobowości katów z II wojny światowej, choć wszystkich łączą podobne cechy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, wyróżniająca się na tle innych. Oryginalne lektury.

Prawda o człowieku w czasach pogardy. Jakich wyborów moralnych dokonywali bohaterowie literatury wojennej?

Ocena:
19/20
Teza: Wojna często degraduje psychikę człowieka, to czas dylematów moralnych i przewartościowania wartości. Literatura powojenna stara się udzielić odpowiedzi na pytania kim był człowiek w "czasach pogardy"

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Na uwagę zasługuje dojrzały język i bogata argumentacja.

Motyw wojny na wybranych przykładach literatury dawnej i współczesnej

Ocena:
19/20
Teza: Mimo zmieniających się konwencji, sztuki wojennej oraz charakteru konfliktów zbrojnych, zasadniczy ich wpływ na postać człowieka pozostaje ten sam.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w skrócony sposób oddaje ideę tematu. Konkretne przykłady i konkretne wnioski.

Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Wojna wywołuje niezatarte wrażenie na każdym, kto jest jej uczestnikiem. Szczególnie jeśli jako żołnierz walczy po jednej ze stron.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, podobnie jak zaprezentowane literackie przykłady. Przemyślana i niewątpliwie samodzielna.

Sceny batalistyczne w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Wizerunki wojny w poszczególnych okresach historycznych były odmienne, jednak zawsze inspirowały licznych twórców. Sceny batalistyczne to współcześnie źródło wiedzy o ludziach, narzędziach niszczenia i faktach historycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, oparta na właściwych argumentach. Solidna bibliografia i wnioski.

Powstanie warszawskie w prozie i poezji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Powstanie warszawskie dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, zawiera bogatą bibliografię. Poprawny konspekt i poszczególne argumenty.

Młodzi ludzie i patriotyzm w czasach II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Dojrzałość i miłość do ojczyzny młodych bohaterów II wojny światowej na kartach utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, w pełni ukazuje postawy młodych patriotów podczas II wojny światowej.

Obozowa codzienność na podstawie prozy lagrowej i łagrowej

Ocena:
18/20
Teza: Literatura obozowa stanowi ważne świadectwo życia i sposobów przetrwania w łagrach i lagrach.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat przedstawiono zwięźle na podstawie odpowiednio dobranej tematyki. Ciekawa kompozycja.

Polska i Polacy podczas II wojny światowej. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Zbrodnie faszyzmu i stalinizmu na Polakach są w dalszym ciągu otwartą raną, co znalazło odzwierciedlenie w twórczości pisarzy i poetów okresu powojennego.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, głęboka analiza problemu, rozsądnie dobrany zestaw argumentów. Można poprawić styl wypowiedzi

Chwała oręża polskiego w literaturze i sztuce krajowej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Twórcy różnych epok inspirowani bohaterskimi czynami, zasługami polskich jednostek, a także okropnością wojny tworzyli dzieła o różnej wymowie i przesłaniu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady i treści, zawiera wiele przykładów z literatury malarstwa i filmu. Niedokładna bibliografia.

Apokalipsa II wojny światowej jako zagłada polskiej Arkadii. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Upadek ludzkości i zagłada świata były w ujęciu wszystkich autorów tak wielkie, że uważali oni za zasadne nazywanie rzeczywistości wojennej przejawem apokalipsy, która zniszczyła nie tylko Arkadię, ale i zwykłą codzienność.

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalny temat i wnikliwa analiza, głównie utworów poetyckich. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Poetyckie obrazy II wojny światowej w polskiej poezji współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Wojna jest tak silnym wstrząsem dla artystów, że nie mogą o niej nie pisać.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na wybranych przykładach ukazuje wojnę w polskich utworach poetyckich. Poprawna analiza i załączona antologia, brak samodzielnych wniosków.

Literacki obraz narodu polskiego podczas okupacji hitlerowskiej

Ocena:
17/20
Teza: Wojna stała się doświadczeniem zaprzeczającym wszelkim kategoriom humanizmu. Wśród Polaków i polskich Żydów znaleźli się tacy, którzy zachowali moralność, jak i ci paktujący z okupantem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, standardowa. W prosty sposób opisuje zachowania Polaków i ich losy podczas wojny. Poprawny język.

Motywy batalistyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Batalistyka przemierzyła w ostatnich latach bardzo długą drogę. Od utworów nawołujących do walki o niepodległość, do sztuki współczesnej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, choć wykorzystuje ciekawe przykłady. Prawidłowe wnioski, różnorodna literatura.