Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Język


Zjawiska językowe w wypowiedziach współczesnych polityków. Przedstaw zagadnienie odwołując się do przykładów

Politycy każdego dnia bombardują nas potokiem słów, za którymi idą zobowiązania i obietnice, niestety często bez pokrycia. Ich język to język propagandy, który można zaliczyć do gwary zawodowej. Urasta on do rangi łącznika, pomiędzy władzą, a obywatelami.

Trudno jednoznacznie opisać zjawiska zachodzące w języku współczesnych polityków. Stosunkowo łatwo można to było zrobić przed rokiem 1989, kiedy to jeden nadawca, posługując się utartym wzorem, opisanym później jako nowomowa, zwracał się do narodu z jasnym przesłaniem. Wraz z wyparciem totalitaryzmu miejsce nowomowy zajęły różnorodne wzorce językowe ukształtowane przez poszczególne opcje polityczne. Język współczesnej polityki stanowi ogromne pole badawcze, gdyż jest on żywy i dynamiczny. Dlatego szeroko pojętą współczesność ograniczę tylko do XXI wieku.

Różnorodność języka polityków wynika w pewnej mierze z tego, że docierają oni często do różnych odbiorców. Dlatego zdecydowanie łatwiej byłoby omówić język poszczególnych partii czy aktorów sceny politycznej, niż przedstawić ogólny, spójny i jednolity opis zjawisk w nim zachodzących. Uważam jednak, że mimo wielu różnic, da się dostrzec zjawiska językowe charakterystyczne dla wszystkich ugrupowań i na nich właśnie się skupię. Myślę, że trafną tezą do mojej prezentacji będą słowa profesora Janusza Tazbira: Wielu dzisiejszych wyborców potrzebuje czegoś agresywnego, jasnego i działającego na ich wyobraźnię. Mowa tu o wulgaryzacji, prymitywizacji i stylizacji środowiskowo-zawodowej języka.

Język polityków, nierzadko pretendujących do najwyższych stanowisk w państwie, dawno już stracił miano parlamentarnego. Mam na myśli jego wulgaryzację. Pełne wyzwisk, pomówień i agresywnych ataków wypowiedzi posłów słychać na każdym kroku. Naciskani przez żądnych sensacji dziennikarzy politycy nie stronią od wszelkiego rodzaju argumentów. W ten oto sposób możemy usłyszeć m.in.: Panie, spieprzaj pan! Spieprzaj, dziadu! z ust Lecha Kaczyńskiego, czy: To szmaciarz. Był taki zawód kiedyś na wsi, wozem jeździł i szmaty, złom zbierał. Tak Kwaśniewski jeździ po świecie. z ust Andrzeja Leppera. Kolejny cytat to wypowiedź Wojciecha Wierzejskiego o przyjeździe niemieckich polityków do Polski: I nic mnie nie obchodzi, że mają przyjechać jacyś politycy z Niemiec. To nie są żadni poważni politycy, tylko geje. Jak dostaną parę pał, to drugi raz nie przyjadą. Gej to przecież z definicji tchórz. Andrzej Lepper o Włodzimierzu Cimoszewiczu Arogancja, buta, chamstwo z niego przebija takie, że ja dziwię się, kto był za tym, żeby taka kanalia była ministrem spraw zagranicznych. Popularne są również bezpośrednie obraźliwe zwroty: Jesteście chamami! (Janusz Korwin Mikke do reporterów), Jest pan zerem! (Leszek Miller do posła Ziobro), Jest pan świnią! (Włodzimierz Cimoszewicz do reportera), Pan jest płytki i denny! (Andrzej Lepper) Kolejny przykład to wypowiedź Wojciecha Wierzejskiego: W Polsce wielu jest pseudo-politycznych wariatów, nawiedzonych psychopatów, różnych świrów i zwyczajnych debili. Naśladują czasem drzewa, czasem wydaje im się, że są prorokami, krowami mlecznymi, że słyszą głosy, a czasem palą swastyki, czy zakładają koszulki z Leninem. Janusz Korwin Mikke powiedział do wyborców: Jeżeli państwo zagłosują na jakiegoś kandydata z tych partii, które są w sejmie, to jesteście państwo idioci. Stefan Niesiołowski na temat Arnolda Masina: To jest nikczemny dureń i ten nikczemny dureń nie może być ministrem polskiego rządu. Roman Giertych do uczestników Parady Równości: Wstrętni pederaści!

Warto zastanowić się, jakie są przyczyny wulgaryzacji języka i jakie to niesie skutki? Wraz z końcem monopolu władzy publicznej w przeszłość odeszły sztywne kanony i rytuały komunikacyjne. Nieustanna walka słowna zdaje się pełnić funkcję strategii politycznej dla wielu partii. Potrzebują one wyrazistego wroga, chociażby dla własnych figur retorycznych. Z tym stwierdzeniem zgadza się językoznawca Joanna Smól: Wielu polityków sądzi, że uprawianie polityki polega na kreowaniu własnego, pozytywnego wizerunku oraz na naświetlaniu negatywnego obrazu przeciwnika politycznego. Tym właśnie tłumaczyć można wielką ekspansję słów dosadnych, obraźliwych, ośmieszających. Nasilające się zepsucie obyczajów, w tym również językowych może mieć i z pewnością ma negatywny wpływ na nas wszystkich. Powszechnie wiadomo, że agresja, nawet słowna, rodzi agresję. Aż strach pomyśleć, jakie wulgaryzacja języka polityków przyniesie skutki. Może nie należy bagatelizować tego zjawiska, gdy słyszy się okrzyki młodzieży typu: Giertych do wora, wór do jeziora!

Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem jest prymitywizacja języka, często wiążąca się z jego niejasnością i nieprecyzyjnością. Politycy używają coraz prostszego języka, wręcz prostackiego i populistycznego. Sprowadza się to w efekcie do uogólniania myśli, zdarza się, że także do przekręcania faktów w zależności od intencji wypowiedzi. Mglistość pojęć ułatwia im przemawianie, a zmienność treści słów, celowa niejasność i tzw. „skróty myślowe” mogą być jednym ze sposobów manipulacji językowej. Niektórym pojęciom nadaje się nowe, nie do końca sprecyzowane znaczenia. Każde słowa krytyki względem PiS-u kwalifikowane są jako wściekłe ataki elementów układu. Sam „układ” wyrósł nagle do miary symbolu, ale nikt nie wie, co się za tym pojęciem kryje.

Innymi słowami-symbolami są: łże-elity, lumpeninteligencja, czy wykształciuchy. Tego typu sformułowania to typowe uproszczenia językowe, doskonale sprawdzające się w walce politycznej. Ciężko bronić się przed takimi atakami, gdyż narzucają one odbiorcy prawdziwość wypowiedzianych słów. Coraz częściej mówi się też chociażby o zabijaniu dzieci, a nie o przerywaniu ciąży. Jest to uproszczenie chętnie wykorzystywane przez przeciwników aborcji. Można także mnożyć przykłady typowego prostactwa językowego. Np.: wypowiedź Janusza Zemke: Władze gmin myślą tylko, jak nachapać się najwięcej. Trzeba przyznać, wyraz „nachapać” nie należy do zbyt wyszukanych. Co wy uważacie, że ja jestem jakiś chłystek? oraz Zachęcają do głosowania za wejściem do Unii Europejskiej. Po co? Żebyście tam po studiach zmywali gary i podcierali Niemcom tyłki wypowiedziane przez Andrzeja Leppera. Donald Tusk w swojej wypowiedzi o polityce zagranicznej Polski: W Europie utarła się opinia, że Polacy lubią tupać nogami. Nie chcę głośniej tupać, niż premier Kaczyński. Przykładem prymitywizmu i skrótowości są także elementy języka młodzieżowego w wypowiedziach polityków. Tego typu słownictwem bardzo często posługuje się Tadeusz Cymański, który mówi np.: Jądą na instynkcie, Na dłuższą metę nie ma szans, Przeginka była oczywista, czy To była niezła jazda. Młodzieżowy język wykorzystuje również Tomasz Palikot, z którego ust można usłyszeć: Poległem, Polansowałeś się i wystarczy. Do języka polityków przeniknął też zwrot „jechać po bandzie”. Użyli go m.in.: Ryszard Czarnecki, który powiedział: Lepper pojechał po bandzie, Tadeusz Cymański: Giertych pojechał po bandzie, Joanna Senyszyn: Rydzyk pojechał po bandzie, Lech Kaczyński: Ja mówię jak młodzi ludzie: musimy iść po bandzie. Popularność tego zwrotu tłumaczy dr Smól: Jest chwytliwe. Stało się więc modne, ale z pewnością za jakiś czas się znudzi, a na jego miejscu pojawi się kolejny zwrot. Zwraca on też uwagę na upotocznienie się języka polityki: Polacy już chyba przyzwyczaili się do tego, że z mównicy sejmowej nie można usłyszeć poprawnej polszczyzny. Powszechnie używane przez polityków słowa przestają nas dziwić. Nauczyliśmy się ich słuchać. To bardzo niepokojący objaw.

Politycy używają prostego, prymitywnego języka, żeby zjednać sobie prostych ludzi. Uzyskają tym samym status kogoś „swojskiego”, „z sąsiedztwa”. Taki język jest bardziej dosadny, zrozumiały, ale jednocześnie może stać się także przykrywką i sposobem manipulacji. Myślę, że zjawisko prymitywizacji języka polityków jest także wyrazem społecznej niezgody na język wzniosłych ideałów, stojących w sprzeczności z praktyką życia codziennego. Przyczyny oraz skutki tego zjawiska doskonale podsumowuje prof. Jerzy Bralczyk: Politycy używają zwrotów prostackich, bo chcą się przypodobać prostym ludziom. A ludzie zaczynają mówić prostacko, bo czują, że tak można.

Ostatnim zjawiskiem, na które chciałabym zwrócić uwagę jest stylizacja środowiskowo-zawodowa języka polityków. Staje się ono ostatnio niesamowicie popularne. Chodzi mi o używanie w wypowiedziach terminologii dotyczącej jakiejś konkretnej dziedziny.

Za przykład może nam posłużyć wypowiedź Tomasza Nałęcza o komisji śledczej: Jest to swego rodzaju pociąg, który porusza się po swoim sejmowym torowisku bez żadnego rozkładu jazdy, licząc na to, że wszystkie inne światła będą zielone. Teraz na to torowisko Sejm wpuści drugi pociąg. Musi powstać rygorystyczny rozkład jazdy, żeby nie dochodziło do kolizji. Wykorzystana została w tej wypowiedzi terminologia kolejowa. Z kolei Tadeusz Mazowiecki wykorzystuje słownictwo marynistyczne: Mówienie dziś o sprzecznościach to chęć wprowadzenia statku na rafy, po to, by stwierdzić, że ma dziurawe dno i nie może płynąć dalej. Wykorzystywana jest także metaforyka teatralna. Oto zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Unosi się kurtyna. Ruszyła ją afera Rywina, a sprawa Orlenu unosi ją dalej i ukazuje kolejne fragmenty systemu, za grubą kurtyną jest drugi świat. Paweł Poncyljusz wykorzystuje słownictwo wojenne w swojej wypowiedzi o projektach nowych ustaw: To też załatwimy, ale nie w fazie bombardowań. Na jesieni otworzymy nowe regularne fronty. Teraz siejemy panikę w obozie wroga, czyli w administracji. Nie będzie jednego wielkiego nalotu. Będą setki precyzyjnych ataków na małe cele, żeby nie widzieli armii, która maszeruje. Będą widzieli tylko masę pojedynczych ataków. Zyta Gilowska natomiast wykorzystuje terminologię kulinarną: Nasza polityka przypomina kociołek z furkocącą pokrywką. Jasne, że liczni obywatele mają dość nie tylko dźwięków wydawanych przez ową pokrywkę, lecz przede wszystkim zawartości kociołka. A nie jest ona apetyczna, oj, nie jest. Niesmaczna, szkodliwa dla zdrowia, wielu otruła. Kazimierz Marcinkiewicz korzysta ze słownictwa turystycznego: Polska polityka to wspinaczka bardzo wysokogórska, a potem skok z tej góry na bandżi.

Stylizacji środowiskowo-zawodowej towarzyszy często ton emocjonalny, czasem ironiczny. Dlaczego akurat to zjawisko stało się ostatnio tak popularne i modne? Przyczyn można znaleźć mnóstwo. Przede wszystkim zapobiega monotonii języka. Poszerza kontekst wypowiedzi. Obrazowo przedstawia zagadnienie. Mówi o rzeczach skomplikowanych w prosty i zrozumiały sposób. Jest bardzo atrakcyjnym urozmaiceniem często nudnych i zawiłych wywodów polityków.

Zjawiska zachodzące w mowie współczesnych polityków są niepokojące, gdyż zapanowała bezgraniczna tolerancja dla najdziwniejszych pomysłów językowych. Debaty, wywiady, rozmowy, przemówienia, wypowiedzi tej grupy zawodowej przestają mieć charakter merytoryczny, górę biorą bowiem emocje. Za obecny stan rzeczy odpowiadają, w moim przekonaniu, nie tylko sami politycy, ale także, a może przede wszystkim, media. Można powiedzieć, że stały się już nie czwartą, ale pierwszą władzą. To właśnie one relacjonują i komentują wydarzenia. To od nich zależy, co i w jaki sposób zostanie przedstawione oraz komu zostanie przydzielony czas antenowy. Zjawiska, które omówiłam, a mianowicie: wulgaryzacja, prymitywizacja oraz stylizacja środowiskowo-zawodowa języka są bardzo chwytliwe, atrakcyjne, chociaż często przekraczają granice dobrego smaku, dlatego media bardzo chętnie je przedstawiają i powielają. A językoznawcy alarmują - Tak źle jeszcze nigdy nie było! W opinii profesora Jerzego Bralczyka To media czyhają na rozmaite potknięcia i później wielokrotnie je powtarzają, cytują, analizują. To one kopiują wzorce z mównicy sejmowej i zakorzeniają je coraz głębiej w świadomości społecznej.

strona:    1    2    3    4  





Współczesne błędy językowe. Omów, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację

Ocena:
20/20
Teza: W języku potocznym popełniamy wiele błędów, część z nich jest już tak rozpowszechniona, że niewiele osób zwraca na nie uwagę. Niepoprawne wyrażenia wchodzą do normy użytkowej i przestają razić.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo szeroko charakteryzuje błędy. Przydatna prezentacja pps.

Manipulacja językowa i perswazja w różnych komunikatach. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jako narzędzie manipulacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ambitna i przemyślana. Dobrze uargumentowana teza, poprawna bibliografia.

Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Reklama kreuje nową rzeczywistość i konsumpcyjną filozofię życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treść i przykłady. Ciekawa prezentacja multimedialna.

Środki językowe służące perswazji w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Zastosowanie środków perswazji w reklamie umożliwia manipulację jej adresatem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo przejrzysta. Mimo zwięzłości porusza wiele istotnych zagadnień. Ciekawa prezentacja pps.

Cechy kiczu i charakterystyka środków językowych, którymi się posługuje. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Kicz zjawisko społeczne, powstałe wskutek szybkiego i niepohamowanego rozwoju kultury masowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa, opiera się na wielu konkretnych przykładach. Poprawny styl i język wypowiedzi.

Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat na podstawie zebranych przykładów z języka potocznego bądź tekstów publicystycznych

Ocena:
20/20
Teza: Współcześnie coraz słabiej radzimy sobie z posługiwaniem się poprawna polszczyzną i trudniej przychodzi nam budowanie słownych i pisemnych wypowiedzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca jasno precyzuje kolejne rodzaje błędów na celowo dobranych przykładach.

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jest jednym z podstawowych elementów budujących świat reklam. To ona wpływa na potencjalnych odbiorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i konkretna. właściwie ilustruje tezę.

Język w domu, w pracy, w szkole - czy to ten sam język polski? Zanalizuj przykłady odmian współczesnej polszczyzny.

Ocena:
20/20
Teza: Współczesna polszczyzna jest bardzo zróżnicowana. Można wyróżnić jej wiele odmian: ogólną (oficjalną i potoczną), społeczną, terytorialną i osobniczą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Omów na wybranych przykładach nowomowę jako środek propagandy z okresu PRL-u

Ocena:
20/20
Teza: Nowomowa jest środkiem propagandy i świadectwem zniewolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat odwołując się do ciekawych literackich tematów.

Tak się nie mówi, czyli o błędach językowych Polaków. Przeanalizuj zgromadzony materiał

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie błędów językowych, zanalizowanych na podstawie zgromadzonego materiału.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogactwo przykładów błędów we współczesnej polszczyźnie. Bogaty materiał będący podstawą do sformowania poprawnych wniosków.

Błędy językowe.Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie błędów językowych, zanalizowanych na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo szczegółowo zanalizowane różnorodne błędy obecne w mediach.

Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie języka wyznań miłosnych na przestrzeni epok literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca szczegółowo realizująca temat!

Dokonując analizy języka piosenek jednego z wykonawców (zespołów) muzyki współczesnej, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.

Ocena:
20/20
Teza: Analiza językowa piosenek Katarzyny Nosowskiej oraz wyjaśnienie zasadności stosowanych środków wyrazu.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa analiza na wysokim poziomie.

Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Współczesna piosenka, jako skarbnica prawd życiowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata w różnorodne przykłady muzyczne prezentacja.

Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie języka i funkcji tekstów reklamowych, wpływających na kreowanie współczesnego obrazu świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo pouczająca praca oparta na współczesnych materiałach reklamowych. Bogata prezentacja pps.

Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany stylistykii

Ocena:
20/20
Teza: Odmienność języka prasy sportowej na tle innych gatunków publicystycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Przemyślana praca szczegółowo analizująca wybrane materiały z prasy sportowej.

Różnorodne funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Przedstaw temat, przywołując przykłady z różnych gatunków muzycznych

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie różnorodnych funkcji tekstów w polskiej muzyce młodzieżowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i wnikliwa prezentacja oparta na utworach kilku współczesnych twórców muzycznych.

Język subkultury hip-hopowej. Na podstawie analizy wybranych tekstów tego gatunku muzycznego, określ cechy stylu i światopoglądu tej kultury alternatywnej

Ocena:
20/20
Teza: Język subkultury hip-hopowej porusza problemy ważne i aktualne dla światopoglądu tej kultury alternatywnej, znajdując posłuch i kształtując stosunek do rzeczywistości.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna analiza podstawowych motywów i cech twórczości hiphopowej.

Obraz świata w tekstach muzyki hip-hopowej, analizując tekst zwróć uwagę na język, styl, treść i formę

Ocena:
20/20
Teza: Hip-hop poprzesz własną, oryginalną stylistykę wypowiedzi tworzy specyficzny obraz świata

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja szczegółowo charakteryzuje cechy hip-hopu, analizując utwory jednego z zespołów.

Bawi, mami, perswaduje... Zanalizuj język reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Czy język jakim posługują się marketingowcy jest dla społeczeństwa jasny i zrozumiały

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poparta dużą znajomością teorii reklamy.

Tak mówił jeszcze mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj sposoby wypowiadania się tych dwóch pokoleń.

Ocena:
20/20
Teza: Język jako element tożsamości człowieka. Przyczyna różnic w zasobie leksykalnym młodzieży i pokolenia osób starszych – odrzucanie zastanego słownictwa w celu wyrażenia swojej pokoleniowej odrębności i tożsamości.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat i ciekawa realizacja.

Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł są kluczami istotnymi i pomocnymi w interpretacji i zrozumieniu dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w wyczerpujący sposób przedstawia temat. Poszczególne przykłady są wnikliwie zanalizowane. Poprawny język. Pełna bibliografia.

Przedstaw funkcje języka hip hopu w wybranych piosenkach. Dokonaj analizy wybranych tekstów

Ocena:
19/20
Teza: W każdej przecież dziedzinie sztuki, a za jedną z nich również uważam hip-hop znajdują się zarówno arcydzieła jak i zwykła tandeta.

Ocena opisowa nauczyciela: Wnikliwa analiza przedstawionych tekstów. Własna inwencja. Ciekaw wnioski.

Język instrumentem walki o władzę. Zanalizuj opierając się na wybranych materiałach propagandowych

Ocena:
19/20
Teza: Język w czasach PRL-u służył przede wszystkim utrzymywaniu, wzmacnianiu i odbudowywaniu władzy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca stawia sobie ambitny cel. Sięga po ciekawe materiały. Bogata literatura przedmiotu.

Analiza językowa utworów wybranego pisarza. Przedstaw, analizując funkcje zastosowanych środków stylistycznych

Ocena:
19/20
Teza: Jan Kochanowski jako spadkobierca tradycji estetycznej oraz filozoficznej antyku.

Ocena opisowa nauczyciela:

Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Błędy są nieodzowną częścią komentarzy sportowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i logiczna. Kolejne przykłady poprawnie argumentują tezę.

Język polityki i polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Język polityki nie jest wolny od błędów. Szczególnie rażąca jest wulgaryzacja języka przedstawicieli państwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana dobrym stylem. Opiera się wielu przykładach z czasów rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona. Ciekawa prezentacja pps.

Język polski w korespondencji internetowej i komunikatach SMS

Ocena:
19/20
Teza: Język elektroniczny, może stanowić zagrożenie dla polszczyzny klasycznej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Porusza wciąż zmieniające się zagadnienie na odpowiednio dobranych przykładach.

Język kontaktów internetowych. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Nowoczesne urządzenia elektroniczne w pewnym sensie narzucają nowy język przekazu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, oparta na dobrze dobranych przykładach. Ciekawe wnioski.

Środki językowe spotykane w języku reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy reklam poprzez wszelkiego rodzaju środki perswazji manipulują naszymi emocjami chcąc przekonać nas do swojego produktu.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca, zawiera wiele konkretnych przykładów i odwołań do świata reklamy. Przemyślane wnioski.

Ewolucja języka reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Reklama od swoich początków do dnia dzisiejszego przeszła ogromną ewolucję. Głównym motorem napędowym rozwoju było powstanie i rozpowszechnienie mass mediów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ma przejrzystą konstrukcję. Napisana jest poprawnie literackim językiem.

Funkcje języka w reklamach telewizyjnych. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Główna funkcją języka w reklamie jest perswazja.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja realizująca założenia tematu. Dobrze wybrane przykłady, właściwe cytaty.

Omów język wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj specyficzne cechy wybranych wypowiedzi

Ocena:
19/20
Teza: Język bohaterów literackich przekazuje ich myśli, cechy charakteru oraz świadczy o przynależności środowiskowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób opisuje zagadnienie literackiego języka bohaterów. Poprawna bibliografia.

Moda językowa. Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady ze współczesnej polszczyzny

Ocena:
19/20
Teza: Tempo rozwoju języka, jako sposobu porozumiewania się, jeszcze nigdy nie było tak dynamiczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca skrupulatnie analizuje współczesny język.

Piosenki jako manifesty. Scharakteryzuj i uzasadnij na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Teksty piosenek są zapisem emocji i przekonań młodego pokolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i oryginalna. Argumenty i utwory potwierdzające tezę dobrze dobrane.

Retoryka w teorii i praktyce. Zaprezentuj sztukę argumentacji i perswazji na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Proces kształtowania się retoryki jest procesem żywym i trwa aż do dzisiaj.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przemyślana praca. Wiele przykładów i nakreślony historyczny rozwój oraz rola retoryki.

Stylizacja biblijna. Omów jej cechy i znaczenie, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Różnorodne środki językowe kształtujące język Biblii są często wykorzystywane przez pisarzy, którzy za ich pomocą dokonują stylizacji biblijnej swoich utworów.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo bogata bibliografia. Praca w pełni realizuje temat.

Gwary środowiskowe i ich znaczenie w komunikacji. Omów zagadnienie na wybranym przez siebie materiale językowym

Ocena:
19/20
Teza: Stale przebywające ze sobą jednostki wytwarzają język, który zrozumiale określa to, co daną grupę otacza i w precyzyjny sposób definiują zadania poszczególnych jednostek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna, charakteryzująca kilka gwar środowiskowych. Bogata bibliografia. W celu spokojnego przedstawienia argumentów można skrócić wypowiedź wybierając jedną lub dwie z przedstawionych gwar.

Funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów muzycznych

Ocena:
19/20
Teza: Muzyka zawsze była, jest i prawdopodobnie będzie sposobem wyrażania się młodych ludzi, definiowania swej osobowości i swojego spojrzenia na świat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko traktuje temat, pokazując różnorodne gatunki muzyczne. Poprawna bibliografia.

Wieloznaczność wyrazu w procesie komunikacji. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kabaretowych

Ocena:
19/20
Teza: Wieloznaczność wyrazów jako zjawisko mające istotne znaczenie w procesie komunikacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i ambitna. Operuje wieloma przykładami. Bogata bibliografia.

Funkcje związków frazeologicznych w komunikacji niewerbalnej

Ocena:
19/20
Teza: Największą rolę w komunikacji niewerbalnej odgrywa twarz, opisuje ją wiele związków frazeologicznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo przejrzysta i przemyślana. Głęboka analiza problemu.

Manipulacja i jej wpływ na człowieka. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów kultury

Ocena:
18/20
Teza: Cywilizacja już od samego początku związana jest z dążeniami ludzi do wpływania na innych i manipulowania nimi. Manipulacja zawsze jednak stanowiła narzędzie oddziaływania na wyobraźnię, poglądy, pragnienia i dążenia jednostek jej poddanej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Ciekawie przedstawia dzieje manipulacji od starożytności po dzień dzisiejszy. Poprawny język.

Chwyty erystyczne i ich funkcjonowanie w wybranych tekstach literackich, publicystycznych lub politycznych

Ocena:
18/20
Teza: Zastosowanie chwytów erystycznych w dyskusjach i sporach na przykładzie literatury i świata polityki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, temat zrealizowany wnikliwie, co świadczy o dużej wiedzy autora.

Język uczniowski jako jedna z odmian gwary

Ocena:
18/20
Teza: Jedną z najbardziej popularnych odmian języka polskiego jest slang młodzieżowy, studencki czy uczniowski, który swoją atrakcyjność zawdzięcza charakterowi grupy i jej szerokiej komunikatywności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i oryginalna. Dobrze dobrana literatura przedmiotowa. Poprawnie dobrane argumenty.

Kicz językowy i muzyczny na przykładzie utworów disco polo. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady

Ocena:
18/20
Teza: Muzyka i teksty piosenek z gatunku disco polo posiadają zespół cech charakterystycznych dla kiczu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wnikliwa i poprawna. Przytoczone testy disco polo w pełni uzasadniają tezę.

Język sprawozdań sportowych. Omów jego specyfikę na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Język sprawozdań sportowych różni się od innych wypowiedzi dziennikarskich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele ciekawych przykładów dźwiękowych. Poprawna analiza tematu.

Omów i scharakteryzuj język komentarzy i transmisji sportowych na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Język sprawozdawców sportowych nie jest doskonały.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele przykładów z transmisji sportowych. Barwnie zilustrowany temat, ciekawa teza.

Kicz językowy. Przeanalizuj zjawisko na podstawie wybranych tekstów kultury

Ocena:
18/20
Teza: Najważniejszą cechą kiczu jest intencja jego twórcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, zawiera wiele przykładów. Poprawny styl wypowiedzi.

Neologizmy - pojęcie, podział oraz przykłady w wybranych tekstach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Neologizmy artystyczne często występują w prozie fantastyczno-naukowej oraz prozie fantasy, ale również, a może przede wszystkim, w poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Środki perswazji językowej stosowane w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Reklama nie byłaby skuteczna gdyby nie zawarty w niej komunikat perswazyjny - najistotniejszy czynnik oddziaływający na odbiorcę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Przedstawione przykłady potwierdzają tezę.

Stereotypy dotyczące wybranych narodów zakorzenione w języku polskim. Omów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
18/20
Teza: W każdym języku istnieje wiele przysłów i wyrażeń określających różne państwa, jednak najczęściej mówią one nieprawdę o ich mieszkańcach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, zawiera wszystkie niezbędne przykłady by uargumentować tezę.

Współczesne zmiany w slangu młodzieżowym. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do konkretnych przykładów

Ocena:
18/20
Teza: Współcześnie obserwujemy gwałtowny rozwój języka młodzieży, który staje się coraz mniej zrozumiały dla szerokich mas ludzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele przykładów z języka, świadczących o jego dynamicznej zmianie. Można pogłębić analizę.

Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Przedstaw problem, opierając się na konkretnych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: We współczesnej polszczyźnie obserwujemy ekspansję zapożyczeń z języka angielskiego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko analizuje temat. Wiele przykładów. Bogata prezentacja pps.

W oparciu o zgromadzony materiał dokonaj analizy językowej użytkowników CB-radia

Ocena:
18/20
Teza: Język użytkowników CB-radio jest formą slangu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w konkretny i zwięzły sposób ukazuje cechy języka, jakim posługują się użytkownicy CB radia.

Funkcje tytułu i motta. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
17/20
Teza: Stanowią one jednak integralną część utworu, a ich rola jest zależna od zamysłu autora utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca powierzchownie przedstawia rolę tytułu i motta. Bogata literatura nie wykorzystana w pełni.

Mowa ciała jako przykład komunikacji niewerbalnej

Ocena:
17/20
Teza: Zachowania niewerbalne to jedna z ważniejszych części komunikacji międzyludzkiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, w pełni wyczerpuje temat.

Wpływ ekspansji techniki na rozwój współczesnego języka potocznego

Ocena:
17/20
Teza: Technika wywiera duży wpływ na różne obszary języka, w szczególności na leksykę, frazeologię oraz składnię.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna w czytelny sposób przedstawia omawiane zagadnienia. Zbytnia skrótowość. Bogate przykłady, choć zabrakło ich dokładnej analizy.

Nazwy miesięcy i świąt w języku polskim. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
16/20
Teza: Nazwy miesięcy i świat zostały wymyślone na podstawi obserwacji przyrody, zjawisk pogodowych, czynności wykonywanych w danym okresie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w skrócie skupia się na problemie. Ogranicza się głównie do zdefiniowania poszczególnych pojęć. Bogata bibliografia i plan pracy.