Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Prezentacje maturalne - Motyw rycerza


Jak literatura różnych epok przedstawia postać rycerza, wojownika, żołnierza? Analizując wybrane utwory, omów wzory heroicznych postaw oraz funkcję, jaką pełnią w tekście

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 4
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brak

Cena: 49 zł


Określenie problemu:

W twórczości często odwoływano się do heroicznych czynów i przykładów niezwykłego męstwa.

Ocena nauczyciela: Praca w sposób kompletny realizuje temat. Konsekwentna logika wywodu.Gratis - ebook Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego?


A w nim:
 • Czym jest prezentacja maturalna?
 • Jaki temat wybrać?
 • Jak sporządzić prezentację? Etapy pracy

  • 1. etap – zastanów się sam
  • 2. etap – pójdź do biblioteki, czytelni
  • 3. etap - jak sporządzić opis bibliograficzny?
  • 4. etap – zastanów się: jak ubogacić swoją prezentację?
  • 5. etap – stwórz konspekt
  • 6. etap – stwórz plan prezentacji

 • Gdy już staniesz przed komisją...
 • Jak będą Cię oceniać?


Ważne pytania:

 • Kiedy otrzymam zamówioną prezentację? Zobacz odpowiedź ->

 • Czy praca zawiera bibliografię i ramowy plan? Zobacz odpowiedź ->

 • Nie mam konta w banku, jak mogę zamówić prezentację? Zobacz odpowiedź ->


Formularz zamówienia

TAK! Zamawiam prezentację: Jak literatura różnych epok przedstawia postać rycerza, wojownika, żołnierza? Analizując wybrane utwory, omów wzory heroicznych postaw oraz funkcję, jaką pełnią w tekście, do tego ebook "Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego?" otrzymam gratis!

Cena: 49 zł


Motyw rycerza - zobacz inne prezentacje

Etos rycerski w ujeciu klasycznym i groteskowym. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Motyw rycerski jest nadal żywy w literaturze, nieco zmieniony, dopasowany do realiów autora, czasem poważny, czasem prześmiewczy czy groteskowy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Temat szeroko ukazany. Poprawnie dobrana literatura.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Ideały rycerskie w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na podstawie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Obok klasycznego ujęcia ideałów rycerskich możemy jednak odnaleźć inne, prześmiewcze kreacje prawych bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje prześmiewcze odwołania do etosu rycerskiego w różnych epokach. Poprawny plan pracy i bibliografia.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Od Rolanda do Bonda. Przedstaw ewolucję etosu rycerza w wybranych tekstach literackich i w filmie

Ocena:
20/20
Teza: Jakie wizerunki rycerzy pojawiały się pomiędzy średniowieczem a XXI wiekiem?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca rozbudowana, zawiera wiele interesujących przykładów. Pomysłowa i w pełni kompletna.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Rycerz wobec śmierci i miłości. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Stosunek wybranych bohaterów do spraw najważniejszych – miłości i śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ma przejrzystą kompozycję, Ciekawe i barwne postacie, których przywołanie uzasadnia wybór tematu.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Literackie kreacje rycerza, żołnierza, spiskowca. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Realizacja motywu rycerza/żołnierza zależy od wyobraźni twórcy i opisania kilku podstawowych cech wojaka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje wybrany temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Heros, wojownik, rycerz, żołnierz... Omów sposoby kreacji bohatera. Wykorzystaj wybrany materiał literacki

Ocena:
20/20
Teza: Ciągłość kreacji walczącego i poświęcającego się bohatera w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na przemyślanej i spójnej koncepcji. W pełni realizuje temat.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Mitologiczny heros, bohater Biblii i średniowieczny rycerz. Zaprezentuj sposoby kreacji i porównaj postawy odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Mitologia, Biblia i średniowieczne pieśni o czynach jako źródło szlachetnych wzorców osobowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poprawnie skomponowana i przejrzysta.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Kreacje postaci rycerzy w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane przez siebie dzieła różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Obecność toposu rycerza w większości kultur i na przestrzeni różnych epok i w różnych dziedzinach sztuki.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i przemyślana praca. Dobrze dobrane lektury.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Dawne i współczesne pojedynki. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Ocena:
19/20
Teza: Pojedynki rozgrywane na przestrzeni wieków miały wiele podobieństw jak i różnic.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw pojedynku przedstawiony kompleksowo. Poprawny język i kompozycja wypowiedzi.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Ideały rycerskie w literaturze różnych epok. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych utworach

Ocena:
19/20
Teza: Z biegiem czasu wzorzec idealnego rycerza ulegał deformacji, jednak bohater uhonorowany tym mianem posiadał pewne cechy, które wyróżniały go spośród innych postaci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje jak zmieniał się wizerunek rycerza. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Średniowieczne wzorce osobowe. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: W średniowieczu celem wszystkich działań i myśli człowieka powinien być Bóg.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca prezentuje najpopularniejsze wzorce - rycerza i świętego. Poprawny plan i bibliografia.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Ewolucja etosu rycerskiego. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł literackich

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze motyw rycerza występował bardzo często. Początkowo ukazywano rycerza bez skazy,jednak w epokach późniejszych autorzy aprobowali odejście od postanowień kodeksu dla realizacji określonego celu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w standardowy sposób realizuje temat. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Etos rycerski i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych. Omów na celowo wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Literatura prezentuje różne wizerunki i sposoby kreacji rycerzy. Ich portrety uwarunkowane są realiami epoki oraz funkcją, jaką przypisują im autorzy utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyczerpuje temat w pełni. Ukazuje na przykładach ewolucję etosu rycerskiego.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Różne ujęcia rycerza w literaturze. Przedstaw, dobierając literaturę z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Rycerz to postać przewijająca się przez wszystkie epoki, zmieniająca swój wizerunek i wyznawane wartości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. W zwięzły sposób prezentuje temat opierając się na właściwie dobranych lekturach.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł