Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw rycerza


Jak literatura różnych epok przedstawia postać rycerza, wojownika, żołnierza? Analizując wybrane utwory, omów wzory heroicznych postaw oraz funkcję, jaką pełnią w tekście

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

W twórczości często odwoływano się do heroicznych czynów i przykładów niezwykłego męstwa.

Motyw rycerza, wojownika, żołnierza w literaturze odnosi się najczęściej do, powstałego już w czasach antycznych, archetypu walczącej osoby, kierującej się szlachetnymi zasadami i potrafiącej w imię wyznawanych przez siebie wartości poświęcić wszystko – nawet życie. Literatura realizuje motyw walczących niezwykle różnorodnie, zaś heroiczne postawy poszczególnych bohaterów miały spełniać odmienne funkcje, o czym opowiem w swojej prezentacji. Na początku trzeba zaznaczyć, iż jest to temat niezwykle popularny – wszak ludzkość od zarania dziejów jest dość niespokojna, stale wywoływała i nadal wywołuje wojny, co z kolei motywuje twórców do opisywania wojennej rzeczywistości i walczących w niej wojowników, rycerzy oraz żołnierzy. Twórcom przyświeca zwykle nadrzędny cel, jakim jest dbałość o dobro własnego kraju. Najsilniej utrwalona jest postać heroicznego wojownika, kierującego się „rycerskimi zasadami”, niezależnie od epoki, w której jest opisywana. Etos rycerski jest to zespół wartości, pewien zbiór norm, które ustalały się przez wieki i wyznaczały wzorzec osobowy idealnego wojownika oraz kształtowały wzory zachowań przyjętych w społeczności rycerskiej. W skład etosu rycerskiego wchodziły m.in. takie wartości, jak dobre urodzenie, odwaga, siła fizyczna, wierność Bogu, królowi i danemu słowu, honor, etyka walki czy szlachetna postawa wobec kobiet. Te cechy, nie zawsze możliwe były do pogodzenia, co jednak nie odbierało heroizmu poświęcającym się bohaterom.


Od starożytności możemy dostrzec powolny proces kształtowania się norm zachowań i cech wojowników w literaturze. Starożytny żołnierz znacznie różnił się od średniowiecznego. Sława stała dla niego na pierwszym miejscu. Wojownikami często byli herosi, półbogowie którzy wykorzystywali swoją ponad przeciętną siłę do walki ze słabszymi. Byli dumni, pyszni, zapatrzeni w siebie. Ich wzorce zachowań nie były spisane ani unormowane. Jak się dowiadujemy z literatury posiadali swoje „pięty achillesowe” przez które tracili życie, honor, dumę.Z postacią heroicznego wojownika spotykamy się w „Iliadzie” Homera, w której starozytny autor ukazał postać Achillesa. Ta postać nadała kształt i charakter ówczesnemu modelowi rycerza. Achilles był herosem, półbogiem, szlachetnie urodzonym, wyróżniającym się wzorową postawą,uroda, siła, dowaga, etyką walki, wdziękiem, honorem,dumą, sławą, przyjaźnią ale też współczuciem. „Gniew Achillesa” najlepiej odzwierciadlał jego postawę. Pogrążony w żałobie Achilles postanowił pomścić śmierć swojego przyjaciela Patroklesa. Stanął do walki z Hektorem, który był skazany na pewną klęskę. Początkowo uciekł, okrążając trzykrotnie mury Troi dopiero po interwencji Ateny stanął do walki. Po śmiertelnym ciosie zmarł, prosząc Achillesa jeszcze przed śmiercią o godne postąpienie ze swoim ciałem. Ten jednak odmówił przekuł jego pięty, przywiązał ciało do rydwanu i odjechał. Rodzice zmarłego byli zrozpaczeni, Achilles jednak ulitował się i oddał ojcu ciało syna. Uważam, że Achilles był wojownikiem odzwierciedlającym większość cech herosa. Jego odwaga i zdecydowanie powiązane były z okrucieństwem i brakiem litości. Z jednej strony był wspaniałym młodzieńcem - pięknym i wrażliwym, a z drugiej nieumiejącym przebaczyć okrutnym wojownikiem. Starożytność stworzyła wiele mitów i archetypów, do których odwołujemy się po dziś dzień. Dokumentowano wówczas na wpół mityczne wojny, utrwalano bohaterskich walczących, by pamięć o ich czynach przetrwała przez wieki. Jak możemy się przekonać, czytając między innymi współcześnie Iliadę, w pełni im się to udało.

strona:    1    2    3    4    5