Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw rewolucji


Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

Ocena punktowa: 17/20
Liczba stron: 6
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Rewolucja jako przewrót polityczny, rewolucja groteska, rewolucja - parabola - różne oblicza rewolucji w literaturze światowej.

Słownik języka polskiego określa znaczenie rzeczownika „rewolucja” jako gwałtowny przewrót w życiu społeczeństwa i państwa. Dąży on do obalenia panującego ustroju społecznego i ustalenia nowego.Pisarz romantyzmu Zygmunt Krasiński w dramacie „Nie-Boska komedia” w części 3 i 4 w centrum zainteresowań usytuował problem rewolucji socjalnej. Pisarz dostrzegł rośnięcie w silę obozu rewolucyjnego w Europie i przeraził się groźby urzeczywistnienia się widma rewolucji w połowie XIX w. Nie miał wątpliwości, że rewolucjoniści zniszczą dotychczasowe osiągnięcia cywilizacji śródziemnomorskiej. Ukazał w utworze obraz dwóch obozów: ludu i arystokracji. Obraz rewolucjonistów oglądamy oczami Hrabiego Henryka, przywódcy obozu arystokratów, który przebywał w nim w przebraniu. Wszędzie widział nienawiść i żądzę mordu „... Powrozy i sztylety, kije i pałasze, rąk naszych dzieło, oni panu zabiją po błoniach, rozwieszą po ogrodach i borach...” , „Obuch i nóż, to broń nasza, Nam jedno, czy bydło, czy panów rżnąć..” Lud żąda chleba i igrzysk. Leonard z grupą rewolucjonistów urządzają zabawę w stylu orgii, chcą bawić się i żyć na wzór arystokratów, których obalają. Pankracy, przywódca rewolucjonistów zarzuca obozowi arystokratów konserwatyzm, brak troski o naród i państwo, egoizm, prywatę i tchórzostwo. Arystokracja zebrana w Okopach Świętej Trójcy myśli o poddaniu się a nie o walce. Oczywiście liczą na dobre traktowanie ich przez lud. Arystokracja nie potrafiła walczyć do końca z honorem i zwyciężyć albo zginąć.


Krasiński poddał krytyce obydwa obozy walczące o posiadanie władzy w przyszłości. Przez usta Hrabiego wygłosił zasługi arystokracji dla rozwoju kultury i cywilizacji w kraju, opieki nad biednymi i obrony niepodległości. Są w tej obronie argumenty rzeczowe i emocjonalne, tak jak oskarżenie Pankracego. Jego imię po grecku znaczy Wszechwładca. Hrabiego przeraziło tchórzostwo własnej klasy w walce i popełnił samobójstwo. Pankracy ma świadomość, w przeciwieństwie do ludu , którym kieruje, że na nienawiści nie da się zbudować nowej, szczęśliwej rzeczywistości, której ma wizje. " Teraz mój świat łaknie chleba i wygód, ale przyjdą czasy, że cała ziemia pod moją władzą będzie i jednym miastem kwitnącym, jednym domem szczęśliwym, jednym warsztatem bogactw i przemysłu" - tak wyglądała wizja Pankracego szczęśliwej przyszłości pod wodzą rewolucjonistów.W zakończeniu dramatu zwycięzca ze starcia dwóch obozów, Pankracy pada rażony piorunem mówiąc słowa: „zwyciężyłeś Galilejczyku”

strona:    1    2    3    4    5    6  

Motyw rewolucji w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Rewolucja pomimo tego, że prezentowana przez twórców w różnoraki sposób, zawsze zmierza do zburzenia dotychczasowej wizji świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dojrzała. Na uwagę zasługuje rozbudowana bibliografia, ciekawy dobór argumentów i wybór omawianych materiałów. Brawo! 20 punktów

Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz rewolucji, jej siłę oraz wpływ na otaczającą rzeczywistość

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy opisują przebieg i skutki rewolucji, pragnąc przestrzec przez zgubnymi skutkami przewrotu.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa, zwięzła praca pokazująca na trzech przykładach, jaki stosunek do rewolucji mieli poszczególni autorzy.

Obraz rewolucji w literaturze i sztuce. Na podstawie wybranych dzieł omów różny sposób jego przedstawienia

Ocena:
19/20
Teza: Rewolucja jako bunt przeciwko światu, systemowi politycznemu, wartościom. Różne oblicza i różne formy występowania motywu rewolucji w literaturze i sztuce różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobra praca. Autor w czytelny sposób prezentuje swoje argumenty. Styl wypowiedzi poprawny. Do ideału brakuje pogłębionych wniosków.

Zanalizuj i porównaj różne oblicza rewolucji w literaturze różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Rewolucja jako przewrót polityczny, rewolucja groteska, rewolucja - parabola - różne oblicza rewolucji w literaturze światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Dobry dobór literatury i argumentów. Wstęp do uzupełnienia.