Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motywy religijne


Postawa franciszkańska w literaturze. Wskaż jej obecność w literaturze różnych epok

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Znaczenie idei Świętego Franciszka w literaturze.

„Franciszku jakżeś Ty odgadł,

że Bóg w nieskończoność rozciągnięty,

mieszka cichutko pod korzeniem dębu,

dziś już spod prawa wyjęty.

Albo kto Ci powiedział, kiedyś ty po górach chodził,

że Ty i kwiaty, że was Bóg urodził?

Patrzę, bo tak Ci ładnie w tym worku, tylko zastanawiam się dlaczego

Bóg od ośmiu długich wieków, nie dał Ci butów i worka lepszego?”

(tekst piosenki religijnej)Drugie tysiąclecie chrześcijaństwa można nazywać tysiącleciem franciszkańskim, ponieważ duch św. Franciszka z Asyżu przez ponad osiem wieków ubogacał, ożywiał i fascynował wielu ludzi. Franciszek pociągnął za sobą rzeszę, która zapragnęła żyć Ewangelią, przekazywać ją światu, czy po prostu naśladować pokornego Świętego z jego miłością do Boga, ludzi i przyrody. Święty Franciszek, a więc Franciszek Bernardone, urodził się w umbryjskim mieście - Asyżu. Data jego narodzin nie jest dokładnie znana - źródła podają, iż miało to miejsce w 1181 lub 1182 roku. Jego ojciec, Piotr Bernardone był kupcem, dlatego Franciszek prowadził bardzo dostatnie i beztroskie życie. W bitwie pod Ponte San Giovanni został wzięty do niewoli, a następnie uprowadzony do Perugii i uwięziony. Gdy go zwolniono i wrócił do Asyżu nagle zachorował. Był to przełomowy moment w jego życiu, skutkiem czego postanowił wziąć udział w wyprawie krzyżowej Wówczas przyśnił mu się dziwny sen. Kiedy zatrzymał się w Spoleto, Pan spytał go we śnie: „Franciszku, komu chcesz służyć - Panu czy słudze?”. Od tego czasu wszystko się zmieniło. Franciszek opuścił rodzinny dom i rozpoczął życie według Ewangelii, pełne ascezy, wyrzeczeń i modlitwy. Tego samego roku, modląc się w kościele św. Damiana, usłyszał głos Chrystusa mówiącego: „Franciszku, idź i odnów mój dom, bo popada w ruinę.”. Potem kolejno odnowił kościół św. Damiana, a następnie kościółek Matki Bożej Anielskiej w Porcjunkuli, cały czas żyjąc w pokorze i ubóstwie. Wędrując po Włoszech głosił kazania i gromadził swoich naśladowców. Współtowarzyszy ciągle przybywało, więc Franciszek ułożył na podstawie Ewangelii krótką regułę, którą niebawem zatwierdził papież Innocenty III. Bracia wędrując głosili nauki Chrystusowe i troszczyli się o najuboższych i skrzywdzonych przez los. Sami żyli wyłącznie z ofiarowanej im jałmużny, nie gromadzili nic z dóbr doczesnych, nawet jedzenia. W 1212 r. habit z rąk św. Franciszka otrzymała późniejsza św. Klara Favarone di Offreduzzo – założycielka Zakonu Ubogich Pań (tzw. klarysek), których reguła była najbardziej surowa (chodziły boso, sypiały na ziemi i przestrzegały ciągłego postu). Rok później Franciszek założył pustelnię na górze La Verna. W 1221 r. udał się do Egiptu, a potem zwiedził Syrię i miejsca święte w Palestynie. Zawiadomiony o problemach w zakonie, wrócił do Włoch. Potem opracował zasady życia chrześcijańskiego dla świeckich, tworząc tym samym III zakon (tzw. tercjarzy). Na święto Bożego Narodzenia jako pierwszy w historii kościoła przygotował Pasterkę i żłóbek w Greccio (1223 r.). Przed Wielkanocą odbywał czterdziestodniowy post, na wzór Chrystusa, na górze La Vernie, który to zaowocował mistyczną wizją i naznaczeniem stygmatami. Zmarł 3 października 1226 r., a pochowano go w kościele św. Jerzego w Asyżu.


strona:    1    2    3    4    5  

Duchowni jako bohaterowie literaccy. Przedstaw ich kreacje w wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Zarówno wymagania i oczekiwania względem księży i mnichów, jak i myślenie osób świeckich o Kościele na przestrzeni wieków, można uznać za niezmienne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca inteligentna i przemyślana. Godna uwagi teza dobrze uargumentowana w pracy. Ciekawe przykłady literackie.

Postać inkwizytora w literaturze. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: W przeciągu wieków powstało wiele dzieł mówiących wprost lub dotykających w jakiejś części inkwizycji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie przygotowana. Ciekawe przykłady, oryginalne wnioski.

Tłumaczenia Biblii na język polski. Przedstaw podobieństwa i różnice na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Najczęstszą przyczyną powstawania nowych przekładów Biblii była i jest liturgia, ponieważ fragmenty Biblii czytano podczas wszelkiego rodzaju nabożeństw w języku zrozumiałym dla wiernych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca, mimo trudnej materii, w pełni realizuje temat. Duża wiedza i dobry styl przemawiają na korzyść tej prezentacji.

Motyw pokory w Biblii i w wybranych utworach literackich. Przedstaw i omów jego funkcjonowanie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Obok postawy uległości wobec Stwórcy w literaturze możemy także spotkać wyrazy poddania człowieka swemu losowi czy przeznaczeniu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dojrzała. W interesujący sposób realizuje temat.

Człowiek wobec Boga i wiary. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura na przestrzeni wieków często odwoływała się do podejścia człowieka do Stwórcy, ukazując jak się ono zmieniało w zależności od nakazów czasów i kultury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Pokazuje różnorodne postawy człowieka wobec Boga i wiary.

Postawa franciszkańska w literaturze. Wskaż jej obecność w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Znaczenie idei Świętego Franciszka w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Ukazana została postać św. Franciszka oraz jej wpływ na literaturę.

Święci, mnisi, zakonnicy i księża jako bohaterowie utworów literackich. Omów na wybranych przykładach różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Model normatywny duchownego a model stosowany w literaturze – brak jednolitego wzoru, którym posługują się twórcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna i przemyślana. Prawidłowo dobrana literatura.

Różnorodność ujęcia motywu siedmiu grzechów głównych w literaturze i sztuce. Omów, opierając się na wybranych tekstach kultury

Ocena:
19/20
Teza: Znany i uniwersalny motyw siedmiu grzechów głównych jest ukazywany na wiele sposobów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, szczegółowo przedstawia charakterystykę poszczególnych grzechów w wybranych utworach.

Motywy ewangeliczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Obiektywnym sprawdzianem siły oddziaływania Pisma Świętego może być oddziaływanie Księgi na literaturę i sztukę ludzkości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje ciekawe lektury. Udowadnia, że XX wiek korzystał z nauk biblijnych. Poprawny język i logiczna, spójna całość.

Katedra gotycka jako wyraz średniowiecznego światopoglądu. Przedstaw na podstawie utworów literackich odwołujących się do motywu katedry

Ocena:
19/20
Teza: Katedra była formą wyrazu wiary i pokory wobec Boga, a także symbolem żarliwości religijnej i potrzeby kontaktu z Najwyższym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Przemyślany dobór lektur i kompozycja pracy. Ciekawa prezentacja pps.

Średniowieczne wzorce osobowe. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: W średniowieczu celem wszystkich działań i myśli człowieka powinien być Bóg.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca prezentuje najpopularniejsze wzorce - rycerza i świętego. Poprawny plan i bibliografia.

Biblia jako najważniejsza księga od starożytności do współczesności. Przedstaw na wybranych przykładach literackich różnych epok.

Ocena:
18/20
Teza: Biblia to księga praktycznych informacji, uniwersalnych rad i pouczeń dla wszystkich ludzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Biblia ukazana została jako najważniejsza z ksiąg. Drobne usterki językowe.

Franciszkanizm w literaturze i sztuce wybranych epok. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Postać świętego Franciszka stanowi wciąż aktualną inspirację dla twórców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, widać zaangażowanie autora. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Hagiografia (żywoty świętych) w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Ideał świętego zmieniał się wielokrotnie, a wraz z nim zmianie ulegały techniki ukazywania świętości.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat został przedstawiony w wyczerpujący sposób.

Motywy ze Starego Testamentu w literaturze staropolskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Księga Hioba jako inspiracja ideowa i estetyczna arcydzieł literatury staropolskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie zbudowana. Właściwa bibliografia. Ciekawe wnioski.

Średniowieczni święci i prezentowane przez nich wartości. Przedstaw odwołując się do utworów hagiograficznych

Ocena:
17/20
Teza: Nie ma jednej drogi ku świętości. Za wzorcowe postacie dążące do niej bez wątpienia należy uznać św. Aleksego oraz św. Franciszka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Przedstawia zarówno żywoty swietych, jak i ich filozofię.

Biblia inspiracją dla literatury i sztuki. Potwierdź zdanie na wybranych przykładach

Ocena:
16/20
Teza: Biblia to uniwersalna księga, ponieważ mówi o sprawach ciągle aktualnych i ważnych dla każdego człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca typowa, nie zawiera oryginalnych treści. Poprawny konspekt pracy. Usterki językowe.