Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Prezentacje maturalne - Motyw apokalipsy


Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach

Ocena punktowa: 19/20
Liczba stron: 4
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brak

Cena: 49 zł


Określenie problemu:

Zainicjowany w Biblii motyw apokalipsy funkcjonuje w tekstach literackich, malarskich i filmowych i jest wciąż na nowo odczytywany.

Ocena nauczyciela: Praca poprawna, oparta na różnorodnych dziełach kultury.Gratis - ebook Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego?


A w nim:
 • Czym jest prezentacja maturalna?
 • Jaki temat wybrać?
 • Jak sporządzić prezentację? Etapy pracy

  • 1. etap – zastanów się sam
  • 2. etap – pójdź do biblioteki, czytelni
  • 3. etap - jak sporządzić opis bibliograficzny?
  • 4. etap – zastanów się: jak ubogacić swoją prezentację?
  • 5. etap – stwórz konspekt
  • 6. etap – stwórz plan prezentacji

 • Gdy już staniesz przed komisją...
 • Jak będą Cię oceniać?


Ważne pytania:

 • Kiedy otrzymam zamówioną prezentację? Zobacz odpowiedź ->

 • Czy praca zawiera bibliografię i ramowy plan? Zobacz odpowiedź ->

 • Nie mam konta w banku, jak mogę zamówić prezentację? Zobacz odpowiedź ->


Formularz zamówienia

TAK! Zamawiam prezentację: Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach, do tego ebook "Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego?" otrzymam gratis!

Cena: 49 zł


Motyw apokalipsy - zobacz inne prezentacje

Motyw końca świata w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Motyw końca świata jest motywem uniwersalnym. Towarzyszył on wszystkim rozwiniętym cywilizacjom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i oryginalna. Widać własną inwencję. Poprawna bibliografia.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty

Ocena:
20/20
Teza: Ludzkość od wieków interesowała się początkiem i końcem świata, który jest tajemnicą, budzi przerażenie i pokorę, a jego literackie i biblijne wizje znacznie się od siebie różnią.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na wielu płaszczyznach realizuje temat. Poprawnie dobrana, bogata literatura, trafne wnioski.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Filmowe i literackie wizje końca świata

Ocena:
20/20
Teza: Motyw końca świata to temat bardzo popularny, o długiej tradycji, różnorodnych ujęciach, a także wyraźnych funkcjach dydaktycznych i refleksyjnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje założenia i stanowi poprawną argumentację zaproponowanej tezy.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Porównaj literackie i malarskie sposoby tworzenia wizji apokaliptycznych. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw apokalipsy inspirował artystów od najdawniejszych czasów. W swoich działach próbowali zaspokoić ciekawość innych i swoją.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekawa i barwna praca, wykorzystuje wiele tekstów kultury.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Wizja Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Sąd Ostateczny stanowi ponadczasowe zagadnienie traktowane jako „tworzywo” przez twórców różnych czasów i o różnych poglądach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w wyczerpujący sposób omawia wykorzystanie motywu sądu ostatecznego w literaturze i sztuce. Poprawny plan prezentacji i bibliografia.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw apokalipsy w literaturze różnych epok. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kultura, religia, literatura, filozofia stworzyły wiele scenariuszy „końca wszechrzeczy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Ciekawe poprowadzenie tematu. Poprawny język prezentacji.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Sposób ujęcia motywu sądu ostatecznego jest związany z sytuacją historyczną w jakiej dzieło powstaje a także z funkcją, jaka się sztuce przypisuje.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca świadcząca o samodzielnym myśleniu autora. Poprawny język i styl.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Różne wizje apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Apokalipsa jako temat literacki i malarski zawsze fascynowała twórców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Bogata bibliografia, przemyślana, logiczna konstrukcja.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: Katastrofizm towarzyszy ludzkości już od zarania dziejów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady i okazująca wieloznaczność pojęcia zagłada na przykładach literackich i filmowych.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw śmierci i czasów ostatecznych w literaturze, sztuce i muzyce. Omów, analizując wybrane przykłady

Ocena:
19/20
Teza: Motyw śmierć i czasów ostatecznych ukazywany jest na obraz i podobieństwo wyobrażeń ludzi żyjących w danej epoce.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca w pełni realizująca temat.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego. Przedstaw analizując wybrane teksty kultury

Ocena:
18/20
Teza: Popularność motywu sądu ostatecznego wynika z nieustającego zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Zaprezentowane dzieła realizują i ilustruja w pełni temat.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Różne wizje sądu ostetecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Tendencja do przedstawiania końca świata oraz sądu ostatecznego jest cechą charakterystyczną literatury i malarstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobrze skonstruowana. Poprawna bibliografia i poszczególne odwołania do wybranych dzieł.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł