Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw apokalipsy


Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach

Ocena punktowa: 19/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Zainicjowany w Biblii motyw apokalipsy funkcjonuje w tekstach literackich, malarskich i filmowych i jest wciąż na nowo odczytywany.

Temat apokalipsy jest zadomowiony w kulturze europejskiej od dawna. Pierwsze wyobrażenia na temat końca świata sięgają czasów starożytnych. Jego popularność wynika z nieustającego zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią. Biblia nakreśliła ludziom pierwotny obraz czasów ostatecznych. Najsilniejsze oddziaływanie na kulturę miała niewątpliwie wizja końca świata przedstawiona w biblijnej Apokalipsie wg św. Jana. Przerażające wizje zawarte w księdze zainspirowały twórców do stworzenia wspaniałych dzieł, które silnie przemawiają do wyobraźni czytelnika. W większości stworzyli oni swoje wyobrażenia na ten temat, jednakże byli i tacy, którzy w większej mierze opierali się na objawieniu św. Jana, jednak wszystkie są owiane tajemnicą. Również współczesna kultura podejmuje wątek apokaliptyczny o czym świadczą między innymi utwory poetyckie oraz kinematografia. Ponadto w języku potocznym zakorzeniło się słowo apokalipsa, utożsamiane z końcem świata i koszmarem zagłady. Zainicjowany w Biblii motyw apokalipsy funkcjonuje w tekstach literackich, malarskich i filmowych i jest wciąż na nowo odczytywany. W swojej prezentacji pokażę, jak poszczególni artyści, dzięki własnej wyobraźni, realizowali motyw końca świata.


Jak już wspomniano archetyp ujęcia apokalipsy przynosi Biblia w której odnajdujemy informacje dotyczące ostatecznego końca dziejów. „Apokalipsa” oznacza objawienie, odsłonięcie. Jest to ostatnia, ale i za razem najbardziej tajemnicza księga Nowego Testamentu. Jej autorstwo przypisuje się apostołowi Janowi. Jan pod wpływem objawienia na wyspie Patmos, napisał „Apokalipsę” – księgę pełną symboli, księgę od stuleci inspirującą myślicieli i artystów. W „Apokalipsie” św. Jana został min. przedstawiony tragiczny koniec świata. Oczom czytelnika ukazują się następujące obrazy: pojawiają się jeźdźcy Apokalipsy co stanowi zapowiedź nieszczęść, które nawiedzają ziemię. Kolejnym krokiem przybliżającym do dnia ostatecznego rozrachunku jest spadająca gwiazda – zapowiedź zejścia na ziemię karzącego anioła.Na szczególną uwagę zasługuje opis Tego, który będzie sądzić ludzkość: „(…) A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga”. Zgromadzeni wokół tronu Wszechmogącego ludzie oraz zwierzęta nieustannie śpiewają Panu, wielbiąc Go i podkreślając Jego wyższość. Zasiadający na tronie budzi grozę, przerażenie, jest Alfą i Omegą czasu. W prawej dłoni zasiadającego znajduje się księga zapieczętowana na 7 pieczęci. I oto nadchodzi moment, w którym Baranek otwiera 6 pierwszych pieczęci. Symbolizuje to Jezusa – władcę dziejów oraz klęski będące zwiastunami dnia gniewu Bożego. Wraz ze złamaniem kolejnej pieczęci dzieją się na ziemi rzeczy coraz straszniejsze (pojawiają się tajemniczy jeźdźcy a wraz z nimi ogólne zniszczenie, głód, trzęsienia ziemi, zarazy, bratobójcze walki). Tymczasem Zasiadający na tronie odbiera zbiorowy pokłon od zgromadzonych wokół Niego aniołów, Starców i czworga Zwierząt. Wszyscy zgromadzeni wielbią Boga słowami:

strona:    1    2    3    4    5  

Motyw końca świata w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Motyw końca świata jest motywem uniwersalnym. Towarzyszył on wszystkim rozwiniętym cywilizacjom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i oryginalna. Widać własną inwencję. Poprawna bibliografia.

Motyw apokalipsy w literaturze różnych epok. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kultura, religia, literatura, filozofia stworzyły wiele scenariuszy „końca wszechrzeczy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Ciekawe poprowadzenie tematu. Poprawny język prezentacji.

Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Sposób ujęcia motywu sądu ostatecznego jest związany z sytuacją historyczną w jakiej dzieło powstaje a także z funkcją, jaka się sztuce przypisuje.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca świadcząca o samodzielnym myśleniu autora. Poprawny język i styl.

Różne wizje apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Apokalipsa jako temat literacki i malarski zawsze fascynowała twórców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Bogata bibliografia, przemyślana, logiczna konstrukcja.

Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Zainicjowany w Biblii motyw apokalipsy funkcjonuje w tekstach literackich, malarskich i filmowych i jest wciąż na nowo odczytywany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, oparta na różnorodnych dziełach kultury.

Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego. Przedstaw analizując wybrane teksty kultury

Ocena:
18/20
Teza: Popularność motywu sądu ostatecznego wynika z nieustającego zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Zaprezentowane dzieła realizują i ilustruja w pełni temat.

Różne wizje sądu ostetecznego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Tendencja do przedstawiania końca świata oraz sądu ostatecznego jest cechą charakterystyczną literatury i malarstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobrze skonstruowana. Poprawna bibliografia i poszczególne odwołania do wybranych dzieł.