Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw apokalipsy


Motyw apokalipsy w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach

Ocena punktowa: 19/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Zainicjowany w Biblii motyw apokalipsy funkcjonuje w tekstach literackich, malarskich i filmowych i jest wciąż na nowo odczytywany.

Temat apokalipsy jest zadomowiony w kulturze europejskiej od dawna. Pierwsze wyobrażenia na temat końca świata sięgają czasów starożytnych. Jego popularność wynika z nieustającego zainteresowania ludzi przemijaniem i śmiercią. Biblia nakreśliła ludziom pierwotny obraz czasów ostatecznych. Najsilniejsze oddziaływanie na kulturę miała niewątpliwie wizja końca świata przedstawiona w biblijnej Apokalipsie wg św. Jana. Przerażające wizje zawarte w księdze zainspirowały twórców do stworzenia wspaniałych dzieł, które silnie przemawiają do wyobraźni czytelnika. W większości stworzyli oni swoje wyobrażenia na ten temat, jednakże byli i tacy, którzy w większej mierze opierali się na objawieniu św. Jana, jednak wszystkie są owiane tajemnicą. Również współczesna kultura podejmuje wątek apokaliptyczny o czym świadczą między innymi utwory poetyckie oraz kinematografia. Ponadto w języku potocznym zakorzeniło się słowo apokalipsa, utożsamiane z końcem świata i koszmarem zagłady. Zainicjowany w Biblii motyw apokalipsy funkcjonuje w tekstach literackich, malarskich i filmowych i jest wciąż na nowo odczytywany. W swojej prezentacji pokażę, jak poszczególni artyści, dzięki własnej wyobraźni, realizowali motyw końca świata.


Jak już wspomniano archetyp ujęcia apokalipsy przynosi Biblia w której odnajdujemy informacje dotyczące ostatecznego końca dziejów. „Apokalipsa” oznacza objawienie, odsłonięcie. Jest to ostatnia, ale i za razem najbardziej tajemnicza księga Nowego Testamentu. Jej autorstwo przypisuje się apostołowi Janowi. Jan pod wpływem objawienia na wyspie Patmos, napisał „Apokalipsę” – księgę pełną symboli, księgę od stuleci inspirującą myślicieli i artystów. W „Apokalipsie” św. Jana został min. przedstawiony tragiczny koniec świata. Oczom czytelnika ukazują się następujące obrazy: pojawiają się jeźdźcy Apokalipsy co stanowi zapowiedź nieszczęść, które nawiedzają ziemię. Kolejnym krokiem przybliżającym do dnia ostatecznego rozrachunku jest spadająca gwiazda – zapowiedź zejścia na ziemię karzącego anioła.Na szczególną uwagę zasługuje opis Tego, który będzie sądzić ludzkość: „(…) A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem 7 lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga”. Zgromadzeni wokół tronu Wszechmogącego ludzie oraz zwierzęta nieustannie śpiewają Panu, wielbiąc Go i podkreślając Jego wyższość. Zasiadający na tronie budzi grozę, przerażenie, jest Alfą i Omegą czasu. W prawej dłoni zasiadającego znajduje się księga zapieczętowana na 7 pieczęci. I oto nadchodzi moment, w którym Baranek otwiera 6 pierwszych pieczęci. Symbolizuje to Jezusa – władcę dziejów oraz klęski będące zwiastunami dnia gniewu Bożego. Wraz ze złamaniem kolejnej pieczęci dzieją się na ziemi rzeczy coraz straszniejsze (pojawiają się tajemniczy jeźdźcy a wraz z nimi ogólne zniszczenie, głód, trzęsienia ziemi, zarazy, bratobójcze walki). Tymczasem Zasiadający na tronie odbiera zbiorowy pokłon od zgromadzonych wokół Niego aniołów, Starców i czworga Zwierząt. Wszyscy zgromadzeni wielbią Boga słowami:

strona:    1    2    3    4    5