Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw wojny


Sceny batalistyczne w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena punktowa: 19/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
Prezentacja multimedialnaOkreślenie problemu:

Wizerunki wojny w poszczególnych okresach historycznych były odmienne, jednak zawsze inspirowały licznych twórców. Sceny batalistyczne to współcześnie źródło wiedzy o ludziach, narzędziach niszczenia i faktach historycznych.

Od tysiącleci, niezależnie od okresu historycznego wojna zawsze towarzyszyła poczynaniom człowieka. Jest ona nieodłącznym elementem ludzkości, dlatego tak chętnie i barwnie przedstawia się ją w literaturze i sztuce. Freud twierdził, że ludzi popycha do wojny jakiś pierwotny, morderczy instynkt, inni dowodzą, że kieruje nami poczucie wspólnoty i oddania wielkiej oraz godnej szacunku sprawie. Na przykładzie starożytnych utworów widzimy, że nawet miłość może stać się przyczyną wojny. Zjawisko to zawsze dotyczy jednak życia i śmierci czyli nierozerwalnych elementów bytu. Próbując zrozumieć istotę działań wojennych zauważamy związek między różnicami klasy, płci, przywództwa politycznego. Analizując jakiekolwiek społeczeństwo prowadzące wojny odkryjemy powiązania z gospodarką, kulturą, terytorium oraz odczuciem zewnętrznego zagrożenia, przed którym trzeba się bronić. Przedstawianie scen bitewnych stało się w różnych epokach pasją artystów, misją pisarzy, poetów, reżyserów. Sztuka batalistyczna pozwalała i pozwala zachować wspomnienia dawnych czasów, sławić wartości, o które się walczyło. Ma to znaczenie szczególnie dla nas Polaków. Tak wiele pokoleń musiało przecież przelewać krew za coś, co trudno opisać słowami czy namalować pędzlem, a co jest tak istotne – wolność. Powstały dzieła poświęcone walczącym narodom, zmaganiom godnym upamiętnienia i hołdu.
Część twórców stara się też ukazać okrucieństwo i bezsens wojen. Sceny batalistyczne w sztuce dostarczają nam wiedzy o ludziach z dawnych epok, ich uczuciach, ale również o doskonalonych w miarę upływu czasu środkach niszczenia. Narzędzia wojny poczynając od prymitywnych dzid, metalowych ostrzy mieczy, łuków miotających strzały poprzez broń palną, czołgi, samoloty i łodzie podwodne, zmieniają się na przestrzeni wieków, towarzyszą walczącym i w różnorodny sposób przedstawiane są przez licznych artystów.Przez długie wieki wojna traktowana była jako naturalne działanie mające na celu obronę lub zdobywanie nowych terenów. Nawet najstarsze malowidła na ścianach jaskiń stanowiące sztukę prehistoryczną zawierają elementy batalistyczne przedstawiając obok rysunków polowań, obrazy walk plemiennych przy użyciu prymitywnej broni wykonanej z kości, drewna i kamienia. Już wtedy zewnętrzne zagrożenie, przed którym trzeba było się bronić (ataki obcych plemion) popychały ludzkość do działań zbrojnych. Ludzie walczą z różnych powodów, niektórzy ze względu na chęć zdobycia władzy, inni z poczucia obowiązku, honoru, jeszcze inni z miłości

strona:    1    2    3    4    5