Różne oblicza miłości. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw miłości


Różne oblicza miłości. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich

Motto:
Kochaj i czyń co chcesz [św. Augustyn]

Pojęcie miłości jest tak szerokim zagadnieniem, że nie sposób streścić go w kilkuminutowej wypowiedzi. Postanowiłam więc przedstawić temat, opierając się na dosyć oryginalnych przykładach literackich. W swej prezentacji postaram się ukazać różne oblicza miłości, od flirtu po miłość zranioną. Literatura w kwestii miłości posługuje się tak wieloma przykładami, że analiza okazuje się bardzo trudna. Odkąd istnieje świat, istnieje miłość – do Boga, do ludzi, do zwierząt, do dzieci, do rodziców, do ojczyzny, do natury, do kochanków, nawet do siebie. Każdy z tych tematów opisuje także literatura. Z całej gamy motywów wybrałam te, które uważałam za najważniejsze i najciekawsze.

Zarówno literatura, jak i samo życie udowadnia nam, że miłość istnieje i funkcjonuje nie tylko jako synonim przywiązania, uczucia wyższego, zdolnego do poświęceń na całe życie. Miłość może być też flirtem, lekką zabawą podszytą często erotyzmem, grą. Na dowód tego pragnę przytoczyć przykład dwóch tekstów. Pierwszym jest „Karmelkowy wiersz” Adama Asnyka. Podmiot liryczny lekkim tonem wyraża w nim żal, że jako młodzieniec za bardzo angażował się w sprawy uczuciowe, co nie zostało docenione. Po latach zrozumiał, że miłość dla kobiet bywa zabawą w pozory, salonową grą pustych lalek:
„Aniołków brałem na serio
I z śmieszną donkiszoterią
Wielbiłem lalki (…)”
Podmiot liryczny z perspektywy lat i nabytych doświadczeń rozumie już, że pełna starań walka o miłość czasem nie ma sensu, jeśli zamiast uczuć spotyka się fałsz lub odrzucenie. Doskonałym podsumowaniem są ostatnie słowa tekstu:
„z serca pożytek niewielki,
Więc mam w zapasie karmelki
Dla Dam.”
Karmelki są tutaj metaforą pozbawionej głębi słodyczy, lekkości stworzonej i darowanej tylko dla przyjemności.

Piękny opis miłosnego aktu odnaleźć można w wierszu Stanisława Grochowiaka pt. „Upojenie”. Podmiot liryczny sugeruje, że istnieje taka siła, która doprowadza kochanków do pełni upojenia równoznacznej wręcz z umieraniem. Wszystko w tekście odnosi się do zmysłów, do ciała, nawet do sił natury (deszcz, mróz, wiatr, wargi, uda, szczęki itd.). Oznaczać to może sprowadzenie miłości do aktu erotycznego, do fizycznej przyjemności. Analiza tego tekstu ujawnia siłę miłości fizycznej, jej lekkość podszytą flirtem:
„Nie szukasz we mnie silnego ramienia,
Ani ci w myśli ‘klejnot zaufania’,
Lecz słony deszcz,
Lecz złoty blask”
Tak naprawdę jednak erotyk Grochowiaka ma też głębsze przesłanie. Nie tylko miłość duchowa ma wielką moc; to namiętność porównana jest do sił natury (np. zwrot „słony deszcz” kojarzy się z ludzkimi łzami i przyrodą w jednym), do potęgi, dzięki której człowiek odkrywa najbardziej zawiłe zagadki życia a porównanie fizycznego spełnienia do umierania sugeruje dotarcie człowieka do najbardziej intymnych, tajemniczych, czasem wręcz zakazanych sfer.

Miłość ujawnia się też w macierzyństwie, a macierzyństwo w literaturze i sztuce ma zarówno wizerunek pozytywny, jak i negatywny. Obraz ten odbija rzeczywistość, czasem trudną i niezrozumiałą, na przykład kiedy dowiadujemy się z mediów o porzuceniu czy morderstwie dzieci. Znana jest przecież już z mitologii historia Medei, która z obłędu zabiła własne dzieci. Znana jest również bohaterka polskiego dramatu współczesnego Marka Pruchniewskiego Łucja (dramat „Łucja i jej dzieci”), postać tragiczna, która także z braku wyboru pozbawia swoje dzieci życia. Przy tego typu literaturze stawiamy sobie pytania, czym jest w takim razie miłość macierzyńska, kiedy się rodzi i dlaczego czasami umiera. Literatura może być odpowiedzią na refleksje dotyczące tej niełatwej miłości. Przytoczę także pozytywne przykłady uczuć macierzyńskich.

„Lament świętokrzyski”, znany także pod tytułem: „Posłuchajcie bracia miła” oraz „Żale Matki Boskiej pod krzyżem” jest nie tylko jedną z najpiękniejszych polskich zachowanych pieśni, ale także jest pięknym obrazem macierzyństwa. Lament to przykład wiersza, w którym Maryja została pozbawiona w opisie boskości na rzecz pogłębienia i przedstawienia ludzkich uczuć. Matka Boska patrząca na śmierć syna zwraca się do ludzi, do innych matek ze swoim wszechogarniającym cierpieniem, prosi o zrozumienie i współodczuwanie. Poprzez ból staje się jedną z wielu matek. Nie patrzy na Chrystusa jak na Boga, lecz jak na swoje cierpiące dziecko, używa słów, które jeszcze bardziej podkreślają cierpienie:
„A wszakom Cię Synku
miły, w swem sercu nosiła,
A takież Tobie wiernie służyła”
Maryja zwraca się nie tylko do innych ludzi tak, aby poznali jej ból, ale wyrzuca nawet Aniołowi Gabrielowi, że zamiast wielkiej radości, jaką jej zwiastował, otrzymała cierpienie związane z utratą Syna. Maryja nie jest zatem w oczach autora matką Boga, która w Biblii rozumiała i przyjmowała wszystko, lecz jest przede wszystkim matką, która skupia się na bólu. Potężna siła miłości macierzyńskiej przysłoniła w pieśni nawet misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Z innym problemem zmaga się Ewa – bohaterka powieści pt. „Poczwarka” Doroty Terakowskiej, historii „idealnego” małżeństwa, któremu do realizacji planu na życie brakuje tylko dziecka. Kiedy rodzi się Myszka, dziecko z zespołem Downa, bohaterowie stają przed trudnym zadaniem przewartościowania swojego świata i zrozumienia swoich uczuć. Autorka opisuje trudne relacje międzyludzkie, ale przede wszystkim przedstawia macierzyństwo trudne i miłość do niepełnosprawnego dziecka, która rodzi się z czasem. Świat przedstawiony w powieści opiera się na instynktownym poświęceniu matki wobec chorego dziecka i o początkowym odrzuceniu dziewczynki przez ojca a później, kiedy pokonał własne lęki – o pojawiającym się w nim przywiązaniu. Jest to zatem historia wielowarstwowa – o miłości Adama i Ewy, których marzenia boleśnie zderzyły się z rzeczywistością, o miłości matki, miłości ojca i miłości małej chorej dziewczynki o bardzo bogatym życiu wewnętrznym i rozbudowanej wyobraźni, która pomaga jej tworzyć równoległy świat w sobie i rozmawiać z Bogiem. Miłość opisana w książce nie jest idealna. Pełna jest bowiem lęku, żalu, wzajemnych pretensji, bolesnej odpowiedzialności, ale zarazem staje się siłą do tego, by przetrwać i zaakceptować życie takim, jakie jest.

Oprócz uczuć macierzyńskich, warto opisać także inny obraz miłości a mianowicie miłość do Ojczyzny i wszelkie uczucia związane z patriotyzmem. Przykładem może być fragment III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, jednego z najważniejszych dramatów okresu romantyzmu. III część „Dziadów” napisana jest przez wieszcza, którym targały wyrzuty sumienia, bo nie brał udziału w powstaniu listopadowym. „Wielka Improwizacja”, bardzo istotny fragment dramatu stanowić może zatem rozrachunek z uczuciami i przeszłością artysty. Narodowy ból po przegranym powstaniu, represje uciśnionego narodu oraz obraz jego mentalności – wszystko to składa się na problematykę dramatu o ojczyźnie pokrzywdzonej, która ma jednak swojego obrońcę i wyzwoliciela w postaci Konrada. Romantyczny bohater - Konrad - to jednostka silna, pełna pychy, świadoma tego, że jest nierozumiana i świadoma także własnej misji dla dobra ogółu. Konrad – indywidualista powtarza, że „kocha cały naród” i tym samym bierze na siebie odpowiedzialność za niego, skłonny jest poświecić się dla dobra wszystkich ludzi. Mówi o tym fragment:
„Ja i ojczyzna – to jedno!
Nazywam się Milion – bo za miliony
Kocham i cierpię katusze.”
Przekonany o swej niezwykłości Konrad podejmuje walkę z Bogiem, któremu zarzuca złe panowanie nad światem, bo panuje rozumem a nie sercem. Walczący z Bogiem o władzę Konrad buntowniczą postawą sugeruje, że to on prawdziwie kocha naród, a Bóg pozwala mu cierpieć w niewoli. Starcie Konrada z Bogiem o panowanie nad narodem poprzez miłość jest jednak walką nierówną. Bohater nie przemawia do Stwórcy z perspektywy osoby bezsilnej, proszącej w modlitwie o pomoc, on chce być w tej rozmowie „na równi” z Bogiem. W realnym świecie przejęcie przez wybitną jednostkę władzy nad światem okazuje się jednak niemożliwe, nawet jeśli chęć zdobycia tej władzy powodowana jest wielką miłością do ludzkości. W historii Polski i świata walka o ojczyznę rozpatrywana jest przez literaturę w większości przez pryzmat miłości. Patriotyzm i poświecenie nie mogą istnieć bez głębokiego uczucia, dlatego literatura „poszukuje” bohaterstwa, stawia walkę na piedestał, opisuje powstania, pomniki, wyrywanie z niewoli, misję narodową. W Polsce taka tematyka w literaturze to bardzo ważny nurt, ukształtowany przez lata niewoli, powstań i wojen. Jednak nie tylko poprzez walkę o dobro ogółu można rozpatrywać miłość do ojczyzny.

Adam Mickiewicz nie tylko dzięki dramatowi „Dziady” ukazał patriotyczne uczucia jednostki, ale również w napisanej przez niego epopei „Pan Tadeusz” odnaleźć można fragmenty opiewające ojczyznę i jej dobra. W otwierającej dzieło Inwokacji autor przedstawia tęsknotę za krainą dzieciństwa, przywołuje szczegóły utraconego osobistego raju, opisuje ważne momenty młodości w Soplicowie – miejscu symbolicznym bo odnoszącym się do tradycji i obyczajów. Mickiewicz sugeruje, że warto wracać myślami do piękna przyrody, idealnych emocji, ludzi i momentów, które na zawsze zapisały się we wspomnieniach, których szuka się będąc daleko:
„(Litwo) Dziś piękność twą w całej ozdobie
widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie”
Miłość do ojczystego kraju ujawnia się tu poprzez tęsknotę. Ojczyzna w oczach kochającego, tęskniącego za nią człowieka staje się wartością nadrzędną (zwrot do Litwy, która jest „jak zdrowie”), arkadyjską krainą szczęśliwości, poszanowania tradycji, wiary. Osobiste przeżycia ukształtowały twórcę, artystę, dały siłę na lata życia na emigracji. Z jego perspektywy ojczyzna jest tak ukochana, że wręcz idealna.

Ciekawy wątek miłosny występuje w powieści pozytywistycznej Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Dzieło ukazuje obraz polskich warstw społecznych XIX wieku, relacje i podziały między ludźmi. Autorka wraca w powieści także do motywu historycznego powstania styczniowego a raczej – do legendy tego powstania, która żyje w ludziach (motyw Mogiły powstańców, którym oddaje się cześć). Powieść prezentuje też pozytywistyczne ideały, zwłaszcza istotę pracy organicznej. Tadeusz Bujnicki wyraża się o dziele, że jest to „rzetelny, epicki stosunek do świata, silnie zaakcentowane wartości patriotyzmu i pracy, głęboki demokratyzm, a obok nich walory artystyczne, które tworzą niezwykłą atmosferę emocjonalną, splecioną z przeżywaniem piękna rodzimej przyrody”. Na tle obyczajów dworu i zaścianka, na tle pięknie i bogato opisanej przez Orzeszkową przyrody rodzi się romans Justyny Orzelskiej i Jana Bohatyrowicza. Miłość dość znudzonej i zagubionej panienki z dworku i Jana – chłopca ze schłopiałej szlachty nie wybucha romantycznym porywem serca, lecz dojrzewa powoli. Orzeszkowa doskonale ukazuje coraz większe przywiązanie Justyny nie tylko do Jana, ale też do sposobu życia, jaki Jan prowadzi. Poprzez miłość dwojga ludzi o różnych poglądach na życie i pochodzących z różnych warstw społecznych, autorka „Nad Niemnem” podkreśla pozytywistyczne ideały. Justyna zakochuje się w trybie życia, jaki prowadzą chłopi, zakochuje się w wartościach, jakie wyznają, w pracy, jakiej wspólnie dokonują i dzięki temu zmienia podejście do życia i miłości. Wszystko, co mniej skomplikowane staje się także bardziej sensowne. Miłość Jana i Justyny dopełnia pozytywistycznego obrazu spokoju, pracy, życzliwości. Miłość połączona wspólnymi ideałami zyskuje na wartości i jednocześnie staje się zadośćuczynieniem przeszłości (nawiązanie do wątku niespełnionej miłości starej Marty i Anzelma, którzy niegdyś odrzucili miłość). Uczucie przedstawione w pozytywistycznej powieści Orzeszkowej nie ma zatem na celu ukazania romantycznych porywów (znaczące jest wobec tego ukazanie niemożliwego związku Justyny z dwoma romantykami – Zygmuntem Korczyńskim i Różycem), lecz istotę nowoczesnych ideałów. Autorka poprzez siłę spełnionej miłości Justyny i Jana udowadnia, że granice społeczne i obyczajowe tracą sens, jeśli patrzy się w tym samym kierunku i wyznaje te same zasady dla dobra ogółu.

Temat spełnionej miłości nieco inaczej opisała w wierszu „Miłość szczęśliwa” polska noblistka Wisława Szymborska. Tekst traktuje o miłości ogólnie. Nie ma w nim opisu romantycznych uczuć, nie ma w nim opisu szczęśliwych bohaterów, jest za to refleksja nad dwojgiem ludzi, którzy „nie widzą świata”, bo mają siebie. Cały wiersz utrzymany jest raczej w dość ironicznym, a nawet kpiącym tonie (co jest charakterystyczne dla stylu Szymborskiej) i przedstawia szczęśliwą miłość raczej jako wybryk natury; coś, co zdarza się tak rzadko, że wzbudza u innych i podziw, i szok, i zazdrość. Autorka stawia pytania, czy miłość jest potrzebna i pożyteczna, skoro świat z nią czy bez niej funkcjonuje tak samo. Miłość szczęśliwa to „zmowa za plecami ludzkości”, to dowód na to, że jej światło pada tylko na nielicznych, wyodrębnionych, wybranych. Autorka sugeruje, że coś, co naturalne i normalne i tak odbierane jest przez innych z zazdrością i niesmakiem. Świat się toczy, życie płynie, ludzie tworzą normy, zasady, rodzą się dzieci, a wśród tego wszystkiego – istnieje miłość, nawet jeśli czasem się w nią nie wierzy, bo to tylko „ceremonie, ceregiele”, nic poważnego, zaślepienie. Końcowa myśl autorki zawarta w wierszu jest jednak bardzo wymowna i istotna. Ktoś, kto nie zaznał szczęśliwej miłości być może umrze spokojniejszy, bo mniej świadomy, bardziej pogodzony z porządkiem świata, jaki sam sobie stworzył.

Obok miłości szczęśliwej istnieje niestety też ta zraniona i pełna cierpienia. Opisy historii nieszczęśliwej miłości są w literaturze przebogate. Miłość niespełniona od wieków była natchnieniem dla artystów, o takiej miłości pisało i pisze się być może łatwiej, bo porusza ona właściwie wszystkie ludzkie emocje. Niespełnioną miłość przeżywa się głęboko, przepełniona jest tęsknotą. Nie jest zatem dziwne to, że za sztandarowy przykład literackiej nieszczęśliwej miłości uważa się „Romeo i Julię” – dramat Williama Szekspira o dwójce wiecznie tęskniących do siebie młodych ludzi. Romeo i Julia nie mogli być ze sobą, bo dzieliły ich konflikty rodów (Capulettich i Montecchich), z których pochodzili a w czasach współczesnych Szekspirowi – były to konflikty nie do przeskoczenia. Szekspir pięknym, bogatym językiem dramatu zarysował znane na całym świecie dzieło o nieporozumieniach, o przyjaźni, miłości, utraconych marzeniach. Historia o śmierci z miłości pogłębia ciągle obecną w społeczeństwach refleksję na temat różnic społecznych, konfliktów międzyludzkich, które mogą doprowadzić do tragedii. Czysta i głęboka miłość Romeo i Julii była tak silna, że doprowadziła oboje do samobójstwa, ale i niemożliwa do spełnienia w brutalnym świecie różnic, w którym oboje egzystowali. Tadeusz Słobodzianek, znany polski dramatopisarz powiedział o „Romeo i Julii”, że „nie jest to deklaracja miłości, to jest pytanie o miłość” . Słobodzianek mówi też o tym, że przeszkody na ich drodze sprawiają, że próba ich miłości jest czymś wstrząsającym.

Niemożliwa do spełnienia jest też miłość Wertera z romantycznej powieści Johanna Wolfganga Goethego pt. „Cierpienia młodego Wertera”. Dzieło podane jest w formie listów Wertera do przyjaciela. Młody mężczyzna opisuje w nich refleksje dotyczące życia, miłości do Lotty, utraty sensu. Powieść jest doskonałą analizą psychologiczną osoby cierpiącej z powodu nieszczęśliwej miłości. Miłość Wertera do Lotty jest niespełniona nie tylko z powodu jej zaręczyn z innym człowiekiem, ale też przez dzielące ich różnice społeczne (mieszczanie – arystokracja). „Cierpienia…” podobnie jak dramat Szekspira porusza więc temat doprowadzających do tragedii różnic dzielących ludzi. Postać Wertera jest dowodem, że osobowość człowieka ma wpływ na to, jak postrzegamy i przeżywamy uczucia. Bohater zbyt sentymentalny i nadwrażliwy (od Wertera powstało pojęcie „werteryzmu”, czyli postawy charakteryzującej się nadmierną emocjonalnością i wybujałą wyobraźnią), skłonny do melancholii, ciągle poszukujący sensu życia, być może nie sprostał sile miłości. Piękne i czyste uczucie sam dla siebie zamienił w koszmar nie mogąc żyć bez ukochanej. Powieść dotyka też problemu wewnętrznej zmiany człowieka pod wpływem silnej emocji. Początkowo piękna i czysta miłość do nieosiągalnej Lotty stała się później destrukcyjna, pełna zazdrości o jej narzeczonego Alberta i ostatecznie – doprowadziła bohatera do śmierci.

Romeo i Julię podzielił konflikt rodzin i tożsamości, Wertera i Lottę – różnice społeczne a Agatę i Borysa, bohaterów powieści Anki Kowalskiej pt. „Pestka” – różnice wartości. Powieść Kowalskiej dotyka problemu moralności, etyki towarzyszącym ludzkim wyborom. Powieść przedstawia historię głębokiej, wielkiej miłości Agaty – pięknej i niezależnej, trochę szalonej młodej kobiety i Borysa – statecznego męża i ojca. Dwoje bohaterów dzieli wszystko a przede wszystkim zasady, którymi kieruje się Borys. Sumienie i wartości religijne nie pozwalają mu odejść od żony, jednocześnie doprowadzają go do nieszczęścia, bo nie może żyć z ukochaną kobietą. Agata jest natomiast postacią tragiczną, która nie umie żyć bez Borysa, ale – jak się okazuje – z Borysem też nie. Bohaterka popełnia samobójstwo, targana wyrzutami sumienia z powodu opuszczonej żony Borysa i rozdarcia wewnętrznego mężczyzny. Wymową dzieła jest metafora Pestki, czyli miłości – najtrwalszej części owocu, trzonu i fundamentu wszystkiego: „Każdy ma w sobie Pestkę, każdy swoją (…) Jest tym, w co nie przestajemy wierzyć, co najgłębiej jest nami; pomimo wszystko”.

Mawia się, że miłość jest istotą życia. W swojej prezentacji starałam się udowodnić, że jest ona także motywem, po który często sięgają artyści. Miłość jest tak wdzięcznym i szerokim zagadnieniem, że literatura często się na nim opiera. Ciężko jest zaklasyfikować miłość, zinterpretować ją literacko, zanalizować, być może dlatego, że każdy człowiek odbiera miłość inaczej, każdy artysta inaczej ją opisuje, każda sytuacja życiowa inaczej na nią wpływa. Przez to temat ten jest tak bogaty i wszechobecny. W swojej wypowiedzi starałam się przekazać fakt, że miłość ma wiele twarzy. Ma twarz kochającej lub porzucającej swoje dziecko matki, ma twarz bohatera, tęskniącego emigranta, flirciarza, kochanka, romantyka czy ideowca. Wśród wielu twarzy i niezliczonej ilości miłosnych zasad jedna myśl jest jednak najważniejsza; sentencja św. Augustyna: „Kochaj i czyń co chcesz”. Jeśli człowiek ma w sobie miłość i otacza się miłością, nie jest istotne który jej aspekt poznał, ale ważne jest to, że cokolwiek zrobi – będzie dobrze, bo miłość go ochroni.

strona:    1    2    3    4    5    6    7  

Miłość jako siła budująca lub niszczącą życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Miłość wymyka się spod wszelkich prób opisu, klasyfikacji, dogłębnego poznania. Jest rzeczywistym żywiołem, którego działania możemy czasami ograniczyć lub nimi pokierować, ale nie możemy w pełni okiełznać.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, w ciekawy sposób odwołuje się do filozofii miłości. Lektury dobrane poprawnie.

Miłość - błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Pisarze wszystkich epok i nurtów nawiązują do niego, pokazując miłość w różnych odsłonach, zarówno jako siłę niszczącą, jak i ocalającą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dojrzała. Przejrzysty język, poprawny konspekt.

Miłość błogosławieństwo czy siła fatalna? Omów zagadnienie na przykładzie wybranych lektur

Ocena:
20/20
Teza: Miłość jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Miłość jest przedmiotem fascynacji i źródłem inspiracji dla twórców sztuki, literatury i psychologii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata, ciekawa prezentacja pps i zilustrowane cytaty.

Literackie portrety kochanków. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Dla większości męskich kochanków miłość to zawsze skomplikowane i trudne uczucie, które niejednokrotnie nieodwracalnie zmienia ich życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca nietypowa, ukazująca motyw miłości, skupiając się na portretach literackich mężczyzn - kochanków.

Najciekawsze pary kochanków w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura pełna jest kreacji par zakochanych. Bogactwo emocji, które towarzyszą rozwojowi miłości sprawia, że jest ona niewyczerpanym źródłem utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym i poprawnym stylistycznie językiem. Pokazuje, dzięki wielości przytoczonych bohaterów, jak wiele jest kochających się par w literaturze.

Dawne i współczesne obrazy trudnej miłości w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Najciekawszymi portretami kochanków są ci, którzy o spełnienie miłości musieli walczyć z przeciwnościami losu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała. Odnosi się do wielu współczesnych utworów, także spoza kanonu lektur, dzięki czemu w różnorodny sposób realizuje temat.

Sposoby mówienia o miłości w różnych epokach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Na pytanie o istotę miłości próbowało i próbuje sobie odpowiedzieć wielu. Nie dziwi więc fakt, że także najwrażliwsi - poeci, często poruszają ten temat w swoich utworach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Zawiera głęboka analizę i interpretacje przytoczonych utworów poetyckich.

Romantyczna nieszczęśliwa miłość i jej konsekwencje w życiu twórców i bohaterów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Wpływ miłości możemy obserwować nie tylko w kreacji bohaterów literackich, ale także w życiu prywatnym ich twórców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni odzwierciedla temat. Ukazana jest zarówno biografia autorów, jak i przeżycia bohaterów. Poprawny konspekt.

Miłość fatalna, sentymentalna i spełniona. Porównaj obrazy miłości, odnosząc się do kontekstu epoki

Ocena:
20/20
Teza: Sentymentaliści, romantycy i pozytywiści, mimo iż ukazywali podobne uczucia, robili to zupełnie inaczej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, posiada czytelną konstrukcję. Bogata bibliografia, poprawny język.

Motyw miłości w literaturze. Porównaj i zanalizuj wybrane literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu epoki.

Ocena:
20/20
Teza: „Czym jest miłość (...)? Hej, nauczyciele dajcie określenie zwięzłe a soczyste”

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna, oparta na powszechnie znanych lekturach, ujmująca kilka wybranych epok.

Jak wpływa miłość na człowieka? Przedstaw i zanalizuj problem w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Uczuciowe rozterki, wahania, nagłe zmiany planów wbrew powziętym wcześniej decyzjom czynią zakochanych bohaterów bliższymi odbiorcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawnie uargumentowana teza. Szczegółowy plan wydarzeń. Dobry styl wypowiedzi.

Związek miłości i cierpienia w literaturze. Porównaj realizacje obydwu motywów w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Świat pełen jest sprzeczności i może właśnie dlatego najwznioślejsze uczucie musi zawsze wiązać się z bólem, stratą czy rozpaczą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazuje jak często miłość splata się z cierpieniem. Wyraźne przykłady i logiczna kompozycja zasługują na uznanie.

Omów dylematy miłosne bohaterów literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura często ukazuje miłosne dylematy kochanków, podkreślając jak skomplikowane i nieprzewidywalne, a czasem kapryśne jest to uczucie i jak często prowadzi do tragedii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, podkreślająca, że dylematy miłosne najczęściej kończą się tragedią. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Destrukcyjna siła miłości u bohaterów tragicznych. Omów wybrane przykłady na podstawie wybranych bohaterów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Najbardziej fascynujące są miłości destrukcyjne, które zmieniają bieg akcji, powodując najczęściej tragizm poddanych jej bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat. Bogata bibliografia.

Literackie historie miłości. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze spotykamy zarówno szczęśliwe, jak i nieszczęśliwe, tragiczne, jak i spełnione historie miłosne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana lekkim językiem, opiera się na typowych przykładach.

Wielkie miłości polskich romantyków i ich wpływ na twórczość poetycką

Ocena:
20/20
Teza: Pierwsze miłości i rozterki poetów i pisarzy romantycznych są odzwierciedlone w ich dziełach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób kompletny realizuje temat, poszczególne utwory zanalizowane zostały szczegółowo.

Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Mimo iż uczucie miłości budzi skojarzenia na wskroś pozytywne, czasem wiąże się z dylematami kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca samodzielna, przemyślana. Dobrze sprecyzowane wnioski, ciekawie przytoczone lektury.

Miłość przyczyną tragedii w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura najczęściej przeczy szczęśliwemu wizerunkowi miłości, ukazując jej zgubne skutki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, spójna, odwołująca się do najwłaściwszych lektur.

Serce czy rozum? - rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej i obcej XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Literatura pokazuje, że jeśli zdecydujemy się na to, by kierować się wyłącznie rozumem, lub wyłącznie sercem, nigdy do końca nie będziemy szczęśliwi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca standardowa. Zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze i kulturze – popularność omawianych motywów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady oraz wnioski.

Przedstaw literackie wizerunki ukochanych w różnych epokach w oparciu o wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Ogromna i porażająca siła miłości łącząca poszczególnych kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, ukazująca właściwie wybranych bohaterów.

Nieszczęśliwe pary. Omów temat na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literatura ukazuje nieporównywalnie więcej nieszczęśliwych, zagubionych, pogmatwanych uczuć.

Ocena opisowa nauczyciela: Przejrzysta, przemyślana praca, oparta na właściwie dobranych przykładach.

Omów funkcjonowanie motywu nieszczęśliwej miłości na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: „Miłość niejedno ma imię” – różne rodzaje miłości nieszczęśliwej odzwierciedlone w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna, odzwierciedlająca tezę.

Obrazy trójkątów miłosnych w literaturze. Omów różne ich przedstawienia w kontekście obyczajowości i etyki epok, z których pochodzą

Ocena:
20/20
Teza:

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, oparta na wielu przykładach z różnych epok literackich.

Motyw miłości w literaturze. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motyw miłości w literaturze realizowany jest w różnych wersjach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna, świadczy o samodzielnym myśleniu autora.

Miłość metafizyczna i flirt. Porównaj różne ujęcia miłości, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Prawdziwe szczęście daje tylko miłość metafizyczna, flirt jest krótkowzroczną grą towarzyską.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo realizuje tezę. Przemyślana kompozycja, poprawna bibliografia.

Słynne historie miłosne. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Miłość jest niezwykle popularnym literackim tematem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spójna, przemyślana. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Czy miłość to błogosławieństwo czy przekleństwo?

Ocena:
20/20
Teza: "[Miłość] jest to jeden z centralnych problemów życia ludzkiego, a zarazem jeden z centralnych tematów refleksji".

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna i na temat.

Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie języka wyznań miłosnych na przestrzeni epok literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca szczegółowo realizująca temat!

Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Możemy mówić o miłości spełnionej i niespełnionej, destrukcyjnej, tragicznej, duchowej i fizycznej, zmysłowej, ślepej, a także o miłości wielkiej, zdolnej przezwyciężyć nawet śmierć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo charakteryzuje różne rodzaje miłości i ukazuje je w oparciu o wybrane lektury.

Miłość nieszczęśliwa wyznacznikiem losu bohatera. Omów na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Rola nieszczęśliwej miłości w życiu bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spójna, poszczególne literackie przykłady poprawnie dobrane. Czytelna konstrukcja i właściwe wnioski.

Miłość. Złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpienia. Omów różne ujęcia motywu miłości

Ocena:
20/20
Teza: Miłość ukazana w literaturze zazwyczaj uczucie złudne, które trwa zdecydowanie za krótko, a często przynosi cierpienie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, oparta na kilku różniących się przykładach literackich, pokazująca bogactwo tematu.

Postacie literackie w przyjaźni, miłości i innych związkach. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Postacie literackie w przyjaźni, miłości i innych związkach. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat, pokazując różnorodność literackich relacji i związków.

Przedstaw i porównaj różne koncepcje miłości. Omów temat, odwołując się do literatury średniowiecza, renesansu i romantyzmu

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodne sposoby realizacji motywu miłości w literaturze minionych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazuje bardzo różne rodzaje miłości.

Przedstaw i porównaj koncepcje miłości ukazane w literaturze epok romantyzmu i Młodej Polski

Ocena:
20/20
Teza: Trudno mówić, że w okresach romantyzmu i Młodej Polski występował tylko jeden model miłości, podejście do tego uczucia w obu epokach znacznie się różniło.

Ocena opisowa nauczyciela: Przemyślana i dojrzała praca. Dobra argumentacja i poprawne wnioski.

Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Słynne historie miłosne ukazują jak różnorodne może być postrzeganie uczucia miłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca pokazująca archetypowe przykłady wykorzystania motywu miłości w starożytności i średniowieczu.

Jak kobiety poetki mówią o miłości. Uzasadnij dobór utworów do Twojej antologii

Ocena:
20/20
Teza: Każda z artystek inaczej odczuwa i innymi słowami opisuje uczucie zakochania.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata i ciekawa bibliografia.

Liryka erotyczna - Od Jana Kochanowskiego do Haliny Poświatowskiej. Zanalizuj różne ujęcia motywu miłości w polskiej poezji

Ocena:
20/20
Teza: Temat miłości jest uniwersalny, zaś liryki miłosne pochodzące z różnych epok są czytelne także i dziś.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Różne oblicza miłości. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Miłość ma tak wiele twarzy, że nie sposób interpretować ją jednoznacznie.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata w przykłady, pokazująca różne oblicza miłości prezentacja.

Kształtowanie się idei wielkiej miłości od czasów starożytnych do romantyzmu. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i powszechnej

Ocena:
20/20
Teza: Kształtowanie się idei miłości miało wiele etapów i odsłon w zależności od rozumienia tego pojęcia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, pokazuje różne sposoby rozumienia miłości.

Miłość jako siła niszcząca. Omów na dowolnych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw miłości niszczącej realizowany jest w literaturze w różnych wersjach.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja pokazujące różne oblicza niszczącej siły miłości w różnych epokach literackich.

Motyw nieszczęśliwej miłości w epoce romantyzmu. Przeanalizuj temat, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: W romantyzmie miłość jest uczuciem tragicznym, ponieważ nie może się spełnić na ziemi.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała, dobrze dobrane przykłady literackie.

Miłość romantyczna a miłość pozytywistyczna. Porównaj dwa modele opisu uczucia na wybranych przykładach z literatury epok

Ocena:
20/20
Teza: Romantyzm i pozytywizm to epoki, które realizują dwa różne modele miłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje tezę i odpowiada kryteriom oceny prezentacji maturalnej.

Motyw miłości romantycznej w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Miłość jest jednym z ważniejszych tematów literatury romantycznej. Według romantyków jest związkiem dusz, nie ciał. W romantyzmie jest uczuciem tragicznym, które nie może się spełnić na ziemi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, napisana dojrzałym językiem. Autor w pełni uzasadnił postawioną tezę.

Miłość to uczucie budujące czy niszczące? Przedstaw problem w oparciu o znane ci utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Choć próby zdefiniowania miłości podejmowano już w czasach starożytnych, nadal pozostaje najbardziej tajemniczym uczuciem, do którego przeżywania zdolny jest człowiek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, napisana poprawnym językiem, jasno określony i zrealizowany wątek.

Motyw miłości tragicznej w wybranych utworach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Motyw miłości jest tak popularny, że trudno wyobrazić sobie istnienie wielkiej literatury bez wątków tragicznego uczucia, zmieniającego losy głównych bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięźle i ciekawie połączony motyw cierpienia z miłością na wybranych przykładach. Poprawny język i stylistyka wypowiedzi.

Literackie pary szczęśliwych i nieszczęśliwych kochanków. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kochankowie to w literaturze jeden z najczęściej pojawiających się motywów. Świadczyć o tym może chociażby bogactwo literackich par, których losy nierzadko zapierają czytelnikowi dech w piersi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo bogata w liczne literackie przykłady. Liczna bibliografia.

Różne koncepcje romansu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych

Ocena:
19/20
Teza: Romans w literaturze i filmie nie zawsze przedstawiany jest w sposób stereotypowy

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawie przedstawione argumenty, poprawny styl i język.

Rola pocałunku w literaturze i sztuce

Ocena:
19/20
Teza: Okazuje się więc, że pocałunek to coś znacznie ważniejszego niż tylko dostarczanie sobie i drugiej osobie przyjemności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Mnóstwo przykładów z różnych dziedzin sztuki. Bogata treść i prezentacja pps.

Uniwersalizm tematu miłości. Przedstaw tezę opierając się na przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Miłość, ze wszystkimi swoimi odcieniami była, jest i z całą pewnością będzie jednym z najpopularniejszych tematów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalne i twórcze ujęcie tematu. Duża dojrzałość i konsekwencja w prowadzeniu tematu.

Miłość sentymentalna i romantyczna. Przedstaw podobieństwa i różnice na przykładzie wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Sposoby opisu doznań miłosnych sentymentalistów i romantyków różnią się znacząco, choć dotyczą tych samych uczuć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób zestawia ze sobą dwa sposoby myślenia o miłości. Poprawny język i konspekt.

Portrety literackich kochanków. Zaprezentuj na wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Wiele jest przykładów literackich kochanków potwierdzających tezę, że egzystencja bez miłości nie jest możliwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawie przedstawia motyw kochanka w literaturze. Poprawny język, tylko kilka drobnych usterek.

Od uwielbienia do wzgardy. Omów motyw miłości romantycznej, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: „Miłość nie jedno ma imię” głosi stare polskie powiedzenie. Potrafi wynieść go na szczyt, obdarzyć pełnią szczęścia, ale może także rzucić w najgłębszą przepaść, doprowadzić do nienawiści i wzgardy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, teza w pełni uargumentowana. Dobry styl wypowiedzi.

Miłość szczęśliwa jako motyw literacki. Omów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Miłość uznawana jest za sens ludzkiego życia. Czyni je prawdziwym i w pełni szczęśliwym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skonstruowana. Odwołuje się do wielu różnorodnych utworów. Poprawny konspekt pracy.

Zaprezentuj różne sposoby przedstawienia motywu miłości i określ ich funkcję w oparciu o dowolnie wybrane przykłady

Ocena:
19/20
Teza: Miłość jest zbyt skomplikowanym uczuciem, aby utożsamiać ją z jednym pojęciem, stanem ducha. Wymyka się wszelkim stereotypom, ponieważ potrafi jednocześnie tworzyć i zabijać, uszczęśliwiać i niszczyć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie napisana.

Ukaż różne oblicza miłości w twórczości Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry

Ocena:
19/20
Teza: Miłość u Mickiewicza i Fredy to dwa zupełnie przeciwne sobie jej ujęcia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo analizuje temat. Momentami sprawia wrażenie zbyt "przegadanej", można więc skrócić niektóre jej fragmenty, bądź ograniczyć poruszone wątki.

Etos miłości romantycznej w literaturze romantyzmu i dziełach literackich późniejszych epok. Omów problem na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: J. W. Goethego: „Czym jest dla naszego serca świat bez miłości! Czym jest latarnia magiczna bez światła!”

Ocena opisowa nauczyciela: Praca skupia się głównie na romantycznych utworach. Poprawna kompozycja i styl pracy.

Omów różne oblicza miłości w wybranych tekstach literatury polskiej

Ocena:
19/20
Teza: Mówiąc o różnych obliczach miłości, spotykamy między innymi miłość rodzicielską, miłość do ojczyzny i miłość między dwojgiem kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różnorodne oblicz miłości. Bogate przykłady literackie, dobra argumentacja.

Na wybranych przykładach literackich omów, jak literatura ukazuje narodziny miłości

Ocena:
19/20
Teza: Moment narodzin miłości znanych literackich kochanków i jego konsekwencje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazuje jak rodziły się ważne literackie miłości i jakie te uczucia miały konsekwencje.

Liryka miłosna od antyku do oświecenia. Analizując wybrane teksty omów sposoby wyrażania uczuć w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Obraz miłości i wynikający z niego sposób wyrażania uczuć, w liryce zależą przede wszystkim od epoki literackiej, w której dane dzieło powstało.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w czytelny sposób ukazuje jak w kolejnych epokach postrzegano w literaturze miłość.

Zaprezentuj i porównaj literackie sylwetki bohaterów, w życiu których miłość musiała ustąpić innym wartościom. Wykorzystaj teksty z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Miłość - czy zawsze jest najważniejsza, czy czasem jest na drugim planie?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Obraz miłości w lirykach mężczyzn i kobiet. Przedstaw na podstawie wybranej literatury

Ocena:
18/20
Teza: Poetki i poeci różnych epok inaczej przedstawiali uczucie miłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat pracy - wiele przykładów literackich z różnych epok, ciekawe wnioski.

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze to nierozerwalne uczucia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na odpowiednio dobranych przykładach literackich ilustruje postawioną tezę. Poprawna bibliografia.

Różne wizerunki miłości mężczyzny i kobiety. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Miłość staje się czasem fundamentem szczęścia, błogosławieństwem, siłą budującą, częściej jednak niesie ze sobą smutek, ból, rozczarowanie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana na temat, przemyślana.

Miłość. Siła zbawcza czy niszcząca? Przedstaw na wybranych literackich pozycjach

Ocena:
18/20
Teza: Miłość z jednej strony może być dla człowieka fatalną i niszczącą siłą destrukcyjną, przekleństwem, natomiast z drugiej strony może być darem, nieopisanym szczęściem, błogosławieństwem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, choć stereotypowa. Autor we właściwy sposób argumentuje tezę.

Motyw miłości w literaturze różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Każdy z utworów wykorzystujący topos miłości przestawia go inaczej. Spowodowane jest to tym, że autorzy poszczególnych dzieł tworzyli w innych epokach oraz mieli inne spojrzenie na miłość.

Ocena opisowa nauczyciela: Przedstawiono trzy różnorodne ujęcia miłości, poprawnie argumentując tezę. Ciekawa analiza wybranych utworów poetyckich.

Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze

Ocena:
18/20
Teza: Zastanawiający jest fakt, że autorzy ukazujący w swoich dziełach miłość, bardzo często opisują jej złą stronę. Uczucie to przedstawione jest w sposób negatywny, pesymistyczny.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa teza, poparta właściwą argumentacją. Poprawny konspekt.

Różne oblicza miłości. Przedstaw na przykładach z literatury i sztuki

Ocena:
18/20
Teza: Choć przywykło się kojarzyć miłość z uczuciem łączącym kobietę i mężczyznę, w literaturze i sztuce możemy odnaleźć wiele różnorodnych jej rodzajów.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca ukazująca jak wiele obliczy może mieć miłość. Bogate przykłady literackie.

Różne ujęcia miłości w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł

Ocena:
18/20
Teza: Miłość to motyw występujący często nie tylko w literaturze, ale i w innych dziedzinach sztuki. Za każdym razem przybiera on inną postać i pełni inne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo przedstawia różne rodzaje miłości. Krótki plan, poprawna bibliografia.

Miłość i nienawiść jako uczucia pozornie przeciwstawne. Omów, analizując utwory literackie z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Dla wielu pisarzy, poetów i dramaturgów konflikt miłości i nienawiści był inspiracją do tworzenia dzieł.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, zawiera wiele logicznych argumentów.Niektóre z nich przedstawione zostały zbyt skrupulatnie.

Rola miłości w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Rola miłości w wyborach bohaterów literackich wielokrotnie jest kluczowa dla ich przyszłych losów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, choć napisana sprawnie i poprawnym językiem. Drobne usterki.

Różne modele miłości romantycznej w świetle utworów Mickiewicza, Słowackiego i Fredry

Ocena:
18/20
Teza: W romantyzmie obok wizerunków miłości tragicznej możemy znaleźć przykłady spełnionego uczucia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawny język wypowiedzi. Dobrze skonstruowany konspekt.

Romantyczna miłość i jej konsekwencje. Przedstaw na wybranych utworach

Ocena:
18/20
Teza: Epoką, której główny temat stanowiła miłość, był romantyzm. Obok wiary to właśnie „czucie” uznawano za najwyższą wartość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca interesująca, pokazująca różne odcienie romantycznej miłości. Poprawnie skonstruowany konspekt.

Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Przedstaw na dowolnie wybranych tekstach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Miłość może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na wybory bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Przejrzysta kompozycja. Dobry plan pracy.

Kochankowie wszech czasów. Omów ich kreacje w oparciu o literaturę światową różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Literatura światowa wprowadziła do kultury niezapomniane i ponadczasowe wizerunki par kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła i przejrzysta praca. Poprawna bibliografia i plan prezentacji. Sprawny język wypowiedzi.

Słynne historie miłosne. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
18/20
Teza: miłość to uczucie najpiękniejsze. Daje radość i szczęście, ale potrafi także zadać ból, a nawet zabić.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, zawiera trafne przykłady. Przejrzysta kompozycja.

Różne wizje miłości na przykładzie utworów z trzech wybranych epok

Ocena:
17/20
Teza: Ślady miłości odnajdziemy w niezliczonych ilościach obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, a przede wszystkim w literaturze, niezależnie od epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, przedstawia wizję miłości na przestrzeni kilku epok.

Różne oblicza miłości. Przedstaw wykorzystując utwory dramatyczne oraz muzyczne

Ocena:
17/20
Teza: Nikt nie potrafi żyć bez miłości, o czy możemy się również przekonać czytając wiele wybitnych dzieł literackich, a także słuchając utworów muzycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, a lektury tendencyjne. Temat poprowadzony poprawnie, bez większych usterek.

Hymn o miłości uczyń punktem wyjścia do rozważań o miejscu motywu miłości w literaturze

Ocena:
16/20
Teza: Utwór Świętego Pawła jest uniwersalny, w wielu późniejszych utworach można odnaleźć część cech miłości opisanych w "Hymnie o miłości".

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Nie wyczerpuje jednak w pełni tematu.