Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw śmierci


Motyw śmierci heroicznej w wybranych utworach

Motyw śmierci heroicznej w wybranych utworach.
Śmierć większość z nas przeraża, ponieważ wiemy, że jest nieuchronna. Nie wiemy jednak co, się dzieje z człowiekiem po śmierci, nikt z nas nie umie umierać. Śmierć jest doświadczeniem jednorazowym, tak samo jak narodziny, jest doświadczeniem, które prędzej czy później zdobędzie każdy z nas. Bardzo często śmierć nas zaskakuje swoim przyjściem
i nie jesteśmy na nią gotowi. Są jednak osoby, które potrafią i chcą oddać swoje życie w imię ojczyzny lub miłości. Nazywamy to heroizmem, niektórzy może powiedzą, że to marnowanie życia, albo głupota. Zgodnie z definicją słownikową heroizmem nazywamy bohaterstwo, męstwo i odwaga. Bohaterowie z ogromnym poświęceniem służyli w jakiejś dobrej sprawie, płacili wysoką cenę za osiągnięcie postawionego przez siebie celu. Tracili ukochaną osobę, rodzinę, przyjaźnie lub nawet życie. Czym jest jednak śmierć bohaterska – śmierć heroiczna? Na czym polega? Jak motyw śmierci heroicznej był rozważany przez artystów i twórców literatury? Na przestrzeni wieków jest wiele przykładów opisujących śmierć heroiczną. Jest to motyw bardzo popularny i uniwersalny.

Śmierć heroiczna to przede wszystkim czasy starożytne, w których żyli i panowali bogowie, herosi i bohaterowie, których dziś nie możemy spotkać. Charakteryzowali się ogromną siłą i nadprzyrodzonymi umiejętnościami i zdolnościami. Często dochodziło między nimi do kłótni i konfliktów, które kończyły się zaciętymi wojnami. Herosi walczyli do ostatniej kropli krwi, ponosząc śmierć heroiczną w imię wyższego dobra, jakim mogła być na przykład ojczyzna. Doskonałym przykładem utworu antycznego jest Iliada Homera,
a szczególnie księga XXII. W eposie mamy przedstawioną walkę Achillesa z Hektorem, który poniósł śmierć heroiczną. Ten pierwszy przyrównany został do orła, Hektor natomiast do gołębicy. To właśnie on, jako jedyny ze wszystkich mieszkańców Troi, nie schronił się za murami miasta. Nie bał się walki z nieśmiertelnym Achillesem. Bój toczony był na włócznie
i miecze, a dodatkowo Achilles korzystał ze wsparcia bogini mądrości, sztuki i wojny sprawiedliwej - Ateny. Bez zaskoczenia Achilles zadał śmiertelną ranę Hektorowi prosto
w szyję. Przed śmiercią poprosił Achillesa o łagodne traktowanie jego ciała, szczególnie po śmierci. Niewzruszony zwycięzca bitwy nie zgodził się na te prośby, co świadczy o jego okrucieństwie i żądzy zemsty. Achilles przebił stopy Hektora i za pomocą rydwanu ciągnął go wzdłuż murów miasta. Ktoś tchórzliwy nie odważyłby się na taki krok, by zbezcześcić zwłoki. Hektor poniósł jak najbardziej śmierć heroiczną, musiał stoczyć nierówną walkę
z Achillesem, który był wspierany przez bogów. Odznaczył się dodatkowo odwagą, poświęceniem oraz męstwem. Zwycięzca pojedynku pokonał najdzielniejszych Trojan.
Obraz śmierci heroicznej Hektora opisany w Iliadzie w dość brutalny sposób ukazał straty
i spustoszenie, jakie zostawiają po sobie gniew i wojny.

Odważną bohaterką literacką, która odznaczyła się heroizmem, jest Antygona, główna postać antycznego dramatu Sofoklesa o tym samym tytule. Dramat nawiązuje do mitu
o rodzie Labdakidów. Kobieta była córką króla Teb i siostrą Polinejkesa i Eteoklesa. Charakteryzowała się odwagą i stanowczością w działaniu, ponieważ sprzeciwiła się decyzji Kreona, który był rządzącym w Tebach. Kreon odmówił pochowania zwłok brata Antygony – Polinejkesa. Bohaterka weszła w konflikt z Kreonem. Złamała zakaz króla i starała się pogrzebać zwłoki brata. Została uwięziona i skazana na śmierć głodową. Heroizm bohaterki ujawnił się w momencie gdy, świadomie sprzeciwiła się Kreonowi, ponieważ wybrała prawo boskie – prawo naturalne. Ważniejsze dla niej była wiara i wyznawane ideały. Chciała zapewnić bratu godny pochówek, tak jak nakazywała jej religia. Antygona reprezentowała racje jednostki. Nie chciała się podporządkować władzy i prawom obowiązującym
w państwie. Ponadto kierowała się uczuciami, co dodało jej siły do działania. Bohaterka była dumna, odważna, wierna ideałom, ale i bezkompromisowa. Nigdy nie zawahała się i nie wycofała z podjętej decyzji. W rezultacie poniosła klęskę jako obywatelka, ale zwyciężyła jako kochająca siostra i osoba wierząca. Według mnie, Antygona jest wzorem do naśladowania. Swoją heroiczną śmiercią pokazała, że mimo przeciwności losu i niezależnego od człowieka fatum, warto walczyć o swoje wyznawane ideały i kierować się sercem, nawet w obliczu utraty wszystkiego.

Innym przykładem motywu śmierci heroicznej jest średniowieczny utwór - francuski epos, będący pieśnią o bohaterskich czynach z XII wieku. Bohaterem jest najdzielniejszy rycerz – Roland, który walcząc w obronie Francji, nie bał się niczego. Jego sława rozprzestrzeniała się, staczał boje z kolejnymi wrogami, był dumny i nie chciał niczyjej pomocy, nawet gdy tego potrzebował. Wolał umrzeć niż splamić honor ojczyzny. Jego śmierć na polu walki została ukazana w bardzo poetycki sposób. Moment śmierci był bardzo wymowny i symboliczny. Sytuacja działa się na wzgórzu, bohater w momencie zagrożenia mógł zadąć w róg, żeby zawrócić wojsko cesarza. W trosce o honor nie zrobił tego. Umarł. Przybyli do niego aniołowie razem z archaniołem Gabrielem i w ten sposób został wzięty do nieba. Roland umarł z myślą o zbawieniu. Za życia, jako rycerz, wiedział, że wypełnił swój rycerski obowiązek do końca. Nikt mu nie pomógł, nikt nie ratował jego życia, nie chciał angażować przyjaciół, żeby się nim zajmowali. Rycerzowi to nie wypadało a swoją śmierć oddał królowi, ojczyźnie i wierze.

W pozytywizmie nie brakowało motywu śmierci heroicznej, dobrym przykładem jest nowela Gloria victis Elizy Orzeszkowej. Śmierć obrońców ojczyzny i uczestników powstania styczniowego została przedstawiona w kategoriach początku i nowego życia, które wyrośnie
z ziarna buntu i walki o niepodległość. Wydarzenia związane z powstaniem styczniowym upamiętnia zbiorowa mogiła, o której opowiadają rośliny, drzewa i wiatr. Powstańcy to ci, którzy byli bohaterami. Przyjmowali i wypełniali oni niepodległościowe idee zgodnie
z tradycją ich przodków i chcieli je kontynuować. Postać Romualda Traugutta została wspomniana, by przypomnieć człowieka – wielkiego wodza, który walczył o wolność,
z miłości do ojczyzny. Do jego oddziału zaliczał się Maryś Tarłowski, młodzieniec, który nie chciał walczył, nie planował – a odznaczył się heroizmem i uratował życie Trauguttowi. Powstańcy przegrali w ostatecznym rozrachunku, jednak liczyła się wola walki, determinacja i heroizm. Tytuł utwory Gloria victis- Chwała zwyciężonym jest symbolem waleczności, poświęcenia i heroicznej śmierci powstańców. Dla nich wyzwolenie ojczyzny było sprawą życia i śmierci.

Pisarze bardzo chętnie ukazywali motyw śmierci, często spowodowane to było wydarzeniami z otaczającego ich świata. Bohaterska – heroiczna śmierć wiązała się
z szukaniem celu w życiu. Bohaterowie, którzy dzielnie walczyli i umierali dla ojczyzny, czy dla wyznawanych wartości, często stawali się przykładem do naśladowania dla innych. Dla niektórych bohaterska śmierć wiązała się z oddaniem życia i odejściem pozytywnego bohatera, jednak dla mnie łączy się ona z ideą i wiarą w oczekiwane skutki walki. Hektor - wiedząc, że jest bez szans na zwycięstwo podjął wyzwanie walki z nieśmiertelnym Achillesem. Antygona wybierając prawo ludzkie, poddała się dobrowolnie każe i tym samym skazała samą siebie na męczeńską śmierć. Roland, nie chcąc splamić honoru rycerza, wybrał samotną śmierć – w walce o ojczyznę. Uczestnicy powstania styczniowego również walczyli w imię wolności ojczyzny – chcieli i wiedzieli, że muszą poświęcić swoje życie dla jej dobra. Uważam, że przypadki śmierci heroicznej bohaterów literackich pokazują, że zawsze jest o co walczyć i czasami można poświęcić wiele – nawet życie, jeśli tylko ono jest tego warte.

strona:    1    2    3  

Bo życie kruche jest... Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy często staja w obliczu śmierci i cierpienia. Zjawiska te są wielowymiarowe i często nieuniknione.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat trudny. Bardzo dobrze przeprowadzona argumentacja broni tezę prezentacji. Ciekawe wnioski uzupełniają całość. Brawo!

Symbol jako sposób nazywania niewyrażalnego. Interpretując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie, określ rolę symbolu w komunikacji artystycznej

Ocena:
20/20
Teza: Śmierć, szczególnie u twórców modernistycznych ma często znaczenie symboliczne, jest nośnikiem pewnych głębszych przemyśleń i przeżyć autora

Ocena opisowa nauczyciela: Autor w umiejętny sposób porusza się po świecie literatury i sztuki. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia.

Różne sposoby ukazywania śmierci i umierania w literaturze i malarstwie renesansu oraz przełomu XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Motyw życia i śmierci towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia poprzez wszystkie epoki literackie i artystyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, bardzo przejrzysta. Kolejne argumenty przedstawione są logicznie. Dobre wprowadzenie do tematu i wnioski.

Motyw śmierci w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł

Ocena:
20/20
Teza: W zależności od epoki historycznej, kultury, światopoglądu i głoszonych idei człowiek próbował oswajać śmierć, pojąć jej zagadkę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna i szczegółowa. Temat wnikliwie zanalizowany.

Śmierć jako motyw w literaturze i sztuce. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści, próbując przybliżyć innym tajemnicę śmierci, przedstawiali w swoich dziełach własne wyobrażenia umierania i życia pośmiertnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w różne wizje śmierci. Rozbudowana bibliografia, płynna i poprawna wypowiedź. Ciekawe ilustracje.

Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje śmierci i zła w baśniach, bajkach i mitach

Ocena:
20/20
Teza: Zło i śmierć podstawowymi elementami baśniowego, bajkowego i mitycznego świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady literatury podmiotowej, przemyślana kompozycja.

Danse macabre - motyw śmierci w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Taniec śmierci odzwierciedla wszechobecność śmierci, która wszystkich ludzi traktuje tak samo.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw bardzo poprawnie opracowany. Zawiera zarówno literackie, jak i plastyczne przykłady. Dobra bibliografia i plan prezentacji.

Czekając na śmierć, czyli jak i w czym odnaleźć sens życia kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy każdej epoki przedstawiali ludzi oczekujących na śmierć, świadomych jej nieuchronnego nadejścia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wszelkie niezbędne argumenty. Poprawna konstrukcja, ciekawy tok myślenia.

Ars moriendi - wielcy bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Główne utwory związane z ars moriendi powstały w średniowieczu, jednak i w późniejszej literaturze możemy odnaleźć przykłady godnej śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje dostępne argumenty. Poprawna stylistyka, logiczna spójność.

Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku

Ocena:
20/20
Teza: Charakterystyka obrazów śmierci w średniowieczu i barok

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, zawiera wiele ciekawych przykładów z literatury i sztuki. Poprawna kompozycja, teza i wnioski.

Człowiek wobec śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści często wykorzystywali motyw śmierci, by ukazać swój stosunek do niej lub stosunek swego pokolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele interesujących przykładów. Poprawna bibliografia i plan.

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze i kulturze – popularność omawianych motywów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady oraz wnioski.

Literackie i malarskie sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Heroizacja śmierci bohaterów najczęściej służyła zachowaniu pamięci i oddaniu hołdu nieprzeciętnym jednostkom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, oparta na przykładach z różnych epok literackich.

Przedstaw motyw poświęcenia życia w literaturze. Scharakteryzuj problem, analizując przykłady literackie z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Ukazanie wyjątkowych postaci, które w imię szczytnej idei poświęciły własne życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat ciekawie przedstawiony. Oparty na lekturach z różnych epok.

Wesela i pogrzeby w literaturze polskiej. Omów różnorodne ujęcia motywów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Motyw wesela i pogrzebu w twórczości pisarzy polskich różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni wyczerpuje temat - opisuje dwa wesela i dwie ceremonie pogrzebowe.

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Ocena:
20/20
Teza: a) Uniwersalność i tajemniczość tematu śmierci widziana oczami twórców literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wnikliwie przedstawia wybrane utwory. Poprawny styl i kompozycja.

Motyw śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Zaprezentowanie funkcjonowania motywu śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata bibliografia i szczegółowy plan prezentacji.

Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Pisarze i poeci w zależności od roli, jaką przypisywali motywowi śmierci opisywali różnorodne jej oblicza.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana, pokazuje różnorodne wizje śmierci służące różnym celom autorskim.

In hora mortis. W jaki sposób poeci opisywali swoje przeżycia związane ze śmiercią ważnych dla nich osób?

Ocena:
20/20
Teza: Artyści przeżywając śmierć ważnych dla nich osób swoje refleksje przekazywali za pomocą języka poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Mówi o poetyckich obrazach "godziny śmierci" w różnych epokach.

Wykorzystanie motywu śmierci w utworach literackich i malarskich XIX i XX wieku Omów, analizując wybrane dzieła

Ocena:
19/20
Teza: Literatura odbiega od przedstawiania śmierci wyłącznie w biologicznym wymiarze, nadając jej określony sens.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca logiczna, zawierająca bogatą literaturę podmiotową i przedmiotową. Wiele argumentów na udowodnienie tezy.

Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Temat śmierci jest ciągle aktualny i fascynuje wielu artystów, dlatego też powstało mnóstwo dzieł poruszających tę kwestię.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana dobrym stylem. W pełni realizuje temat.

Obraz śmierci w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Myśl o śmierci towarzyszyła człowiekowi praktycznie od zawsze. Istnieją na to dowody w poezji, prozie, dramacie czy sztukach pięknych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem. Ciekawe przykłady z malarstwa. Logiczna i przejrzysta kompozycja.

Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze akt samobójstwa jest najczęściej potępiany i nie prowadzi do niczego pozytywnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat zwięźle ukazany. Poszczególne argumenty sformułowane poprawnie. Jasne wnioski. Właściwy plan i bibliografia.

Śmierć i umieranie w literaturze dawnej oraz współczesnej. Omów na podstawie dwóch epok

Ocena:
19/20
Teza: Różnorodność sposobów ujęcia motywu śmierci i umierania jest ściśle uzależniona od okoliczności historycznych, światopoglądowych i epokowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, wnikliwie analizuje temat. Poprawnie dobrana literatura.

Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Artyści, próbując przybliżyć innym tajemnicę śmierci przedstawiali w swoich dziełach własne wyobrażenia umierania i życia pośmiertnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko ukazuje motyw śmierci w literaturze. Szczegółowa bibliografia i plan pracy.

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Ocena:
19/20
Teza: Przez wieki w literaturze śmierć przybierała różnorodne obrazy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na kilku przykładach pokazuje jak artyści przedstawiali śmierć. Poprawna bibliografia i język wypowiedzi.

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i określ ich funkcje

Ocena:
19/20
Teza: Artyści odmiennie przedstawiali motyw śmierci w literaturze w zależności od funkcji jaką miał pełnić.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazując różne ujęcia śmierci uwzględnia ich funkcję. Poprawny język, rozbudowana bibliografia i plan pracy.

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich.

Ocena:
19/20
Teza: Mimo iż istota śmierci jest niezmienna, odmienne są sposoby prezentacji bohaterskiej śmierci w literaturze rożnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, bogata bibliografia.

Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcje w wybranych dziełach

Ocena:
19/20
Teza: Aby „oswoić” śmierć poszczególni twórcy próbowali przedstawić różnorodne sceny śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wszystkie niezbędne elementy. Poprawny plan pracy oraz bibliografia.

Obraz śmierci w sztuce średniowiecza. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Wyobrażenia śmierci w średniowieczu miały przede wszystkim charakter dydaktyczny – przypominały o kruchości ludzkiego żywota i zachowaniu pokory wobec Stwórcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazuje różnorodność wizerunków śmierci. Poprawna bibliografia.

Motyw śmierci i czasów ostatecznych w literaturze, sztuce i muzyce. Omów, analizując wybrane przykłady

Ocena:
19/20
Teza: Motyw śmierć i czasów ostatecznych ukazywany jest na obraz i podobieństwo wyobrażeń ludzi żyjących w danej epoce.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca w pełni realizująca temat.

Topos śmierci heroicznej w literaturze. Przedstaw jego źródła i udowodnij jego popularność w epoce romantyzmu i literaturze współczesnej

Ocena:
19/20
Teza: Popularność motywu śmierci heroicznej w romantyzmie i czasach współczesnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna, właściwy dobór lektur i ciekawe wnioski.

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze to nierozerwalne uczucia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na odpowiednio dobranych przykładach literackich ilustruje postawioną tezę. Poprawna bibliografia.

Bohaterska śmierć w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: W romantyzmie twórcy ukazywali śmierć bohaterów w celu ukazania właściwej postawy patriotycznej, jednak sposoby przedstawiania zgonu bohatera były różne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, napisana dobrym językiem. Teza poprawnie uargumentowana.

Różne ujęcia śmierci w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Pomimo licznych prób ukazania śmierci w literaturze i sztuce wciąż pozostaje ona tajemnicą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie realizuje temat. Dobry język i styl wypowiedzi.

Samobójstwo jako temat utworów literackich różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Ucieczka przed realnym życiem, zagubienie w świecie wartości oraz niedojrzałość i nieodpowiedzialność jako źródła decyzji samobójczej wybranych bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat. Ciekawa kompozycja pracy.

Motyw umierania ukazany w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze problem śmierci jest podejmowany niezwykle często.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przejrzysta praca. Ciekawa prezentacja pps.

Śmierć w literaturze różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Śmierć to jeden z najczęściej pojawiających się motywów w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo zwięzła. Poprawna forma wypowiedzi i przytoczone argumenty.

Człowiek wobec śmierci w poznanych utworach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Wizerunek śmierci zmieniał się w zależności od czasu, w którym poruszano ten temat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Dobra argumentacja. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Motyw śmierci heroicznej w wybranych utworach

Ocena:
18/20
Teza: Literatura wskazuje bohaterów, którzy poświęcając swoje życie w dobrej sprawie, ukazali swe męstwo i odwagę.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, analizuje podstawowe utwory dotyczące heroicznej śmierci.

Stosunek człowieka do śmierci. Przedstaw problem, opierając się na wybranych lekturach

Ocena:
17/20
Teza: Obraz śmierci w literaturze ukształtowany jest na obraz i podobieństwo ludzkich wyobrażeń danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna i przejrzysta. Śmierć została przedstawiona wieloaspektowo, na przykładzie lektur z różnych epok.

Funkcje motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych utworów

Ocena:
17/20
Teza: Śmierć jest zjawiskiem ponadczasowym, które na przestrzeni epok literackich zmienia swój wizerunek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Wizerunek śmierci w utworach literackich i malarstwie. Zaprezentuj odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: We wszystkich epokach niemal każdy twórca podejmował temat śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, a temat przedstawiony na wielu przykładach.

Miłość, samotność i śmierć w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Zróżnicowanie kreacji miłości, śmierci i samotności na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna i tendencyjna. Poprawna bibliografia.