Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw miłości


Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach

Ocena punktowa: 19/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Siła miłości i namiętności może przybierać zarówno konstruktywne jak i destrukcyjne formy.

Miłość to jeden z najczęściej spotykanych tematów w literaturze. Jak w ogóle rozumieć to pojęcie? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Miłość jest najpiękniejszym, ale też najsilniejszym, a za razem najtrudniejszym uczuciem ze wszystkich. Gdy jesteśmy kochani, łatwiej nam przetrwać trudne chwile, czujemy się szczęśliwi i ważni, jeżeli my kochamy, umiemy przezwyciężyć własny egoizm, pragniemy dawać a nie jedynie brać. Może ona być różna: miłość mężczyzny i kobiety, miłość rodzicielska, braterska, aż wreszcie miłość, którą przejawiał Bóg. Mimo wielu odrębności każde oblicze tego uczucia jest do siebie posobne. Miłość odnajdujemy na przestrzeni wszystkich epok, począwszy od antyku, a skończywszy na literaturze współczesnej.


W Biblii odnajdujemy wiele przykładów na to, że człowiek bez miłości jest niczym a jego życie bez miłości nie miałoby sensu. Pismo Święte jednoznacznie przedstawia miłość jako uczucie szlachetne, budujące i czyste, które wszystko zniesie. Miłość jest najważniejsza wartością w życiu.„[…] Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma […]” (1 Kor 13, 4-7).„Hymn o miłości” stanowi poetycki fragment Pierwszego Listu do Koryntian, To jeden z najpiękniejszych fragmentów Biblii. Hymn określa miłość jako uczucie ponadczasowe, które daje człowiekowi wielką siłę. Miłość sprawia, że człowiek inaczej spogląda na świat Apostoł wychwala jej wartość, znaczenie i potęgę. Wymienia główne przymioty cechujące miłość: dobroć, cierpliwość, ufność, zdolność do przebaczania, brak zazdrości i gniewu, bezinteresowność. Według św. Pawła taką miłością może darzyć tylko Chrystus, który sam jest ucieleśnieniem miłości najdoskonalszej., Ludzka miłość to tylko słabe odbicie miłości Boskiej. Miłość jest najpiękniejszą rzeczą dana człowiekowi przez Boga.

„[…] Tak, więc trwają wiara nadzieja i miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość […]”

(1 Kor 13, 13)

Św

strona:    1    2    3    4    5