Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw miłości


Najciekawsze pary kochanków w literaturze różnych epok

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Literatura pełna jest kreacji par zakochanych. Bogactwo emocji, które towarzyszą rozwojowi miłości sprawia, że jest ona niewyczerpanym źródłem utworów literackich.

Nie jest możliwe życie bez miłości. Jest to bowiem uczucie towarzyszące człowiekowi przez cały okres egzystencji. Nie zawsze jest rzeczywiste, często przybiera formę jedynie niezrealizowanej tęsknoty, jednak w takiej czy w innej postaci - jest cały czas obecne. „Słownik języka polskiego” definiuje miłość jako „głębokie przywiązanie do kogoś, czegoś, gorące, namiętne uczucie do osoby płci odmiennej”. W tej krótkiej definicji zawarty jest cały szereg rodzajów miłości, gdyż jak wiadomo - „niejedno ma ona imię”. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w literaturze, w której miłość, ze względu na mnogość znaczeń, jest jednym z najbardziej popularnych tematów. Występuje jako uczucie łączące rodziców z dziećmi lub jako więź między rodzeństwem. Popularny w literaturze jest także motyw miłości do ojczyzny czy chociażby do przyrody. Przede wszystkim, najczęściej wykorzystywanym w literaturze rodzajem miłości jest uczucie łączące kobietę i mężczyznę. Uczucie to posiada wiele odmian, za każdym razem dotyczy bowiem różnych osób i rodzi się w odmiennych okolicznościach. Dodatkowo, cechuje się ogromnym ładunkiem emocjonalności, który to w zależności od postępowania, może mieć siłę budującą lub niszczącą. To wszystko sprawia, że literatura pełna jest kreacji par zakochanych. W swojej prezentacji, przeanalizuję kilka różnorodnych i moim zdaniem najciekawszych sposobów kreacji literackich par kochanków.


Losy Wertera, bohatera powieści Johanna Wolfganga Goethego „Cierpienia młodego Wertera”, są przykładem destrukcyjnego wpływu miłości na życie człowieka. Ten młody, niezwykle wrażliwy mężczyzna zakochał się w Lotcie, córce miejscowego komisarza. Była to miłość nieodwzajemniona, Lotta bowiem zaręczona była z młodzieńcem - Albertem, Wertera zaś traktowała jedynie jako serdecznego przyjaciela. Uczucie to wywarło negatywny wpływ na psychikę Wertera, który choć zdawał sobie sprawę z niemożności realizacji swoich pragnień, coraz bardziej pogrążał się w swoją nieszczęśliwą miłość. Próba odcięcia się od ukochanej, poprzez wyjazd do innego miasta, nie przyniosła rezultatu. Wiadomość o ślubie Lotty, uświadomiła mu jak bardzo był w niej zakochany. I choć wiedział, że to nierozsądne, powrócił do miejscowości zamieszkanej przez Lottę i Alberta. Stanowiło to dla niego torturę, ale czuł, że nic nie jest w stanie go uratować. Wiedział, że utracił szansę na szczęście, że jego życie nie przyniesie mu już ukojenia. Miłość do Lotty zawładnęła całym jego sercem, duszą, każdą jego myślą

strona:    1    2    3    4    5