Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw marzyciela/idealisty


Idealiści i marzyciele - sposoby ich kreacji w literaturze polskiej różnych epok

Ocena punktowa: 18/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

W różnych epokach techniki i sposoby kreowania bohaterów były do siebie podobne.

Marzenia towarzyszą każdemu człowiekowi. To one odrywają go od problemów i pomagają uciec od trosk codziennego życia. Słownikowa definicja wskazuje, że idealiści mają wzniosłe idee, którym podporządkowują swoje życie. Wierzą, że może istnieć lepszy świat pozbawiony zła, przemocy i ludzkiej zawiści. Marzyciele to z kolei osoby, myślące mniej programowo niż idealiści, ale pragnący osiągnąć równie nierealne cele.Epoką, która sprzyjała idealizmowi i marzycielstwu, szczególnie w Polsce był romantyzm. Wynikało to z ówczesnej sytuacji politycznej kraju, która w znaczny sposób wpływała na życie kulturalne narodu, w tym także na literaturę.Wielkim idealistą tego okresu jest bohater powieści poetyckiej Adama Mickiewicza - Konrad Wallenrod. Żył on w czasach, gdy Zakon Krzyżacki zagrażał Litwie, z której jako dziecko został uprowadzony przez Krzyżaków i wychowywany według zasad Zakonu. Nie zatracił jednak swojej tożsamości narodowej dzięki pieśniarzowi Halbanowi, który również przebywał na dworze krzyżackiego mistrza. Pieśni starca wzbudzały w młodzieńcu tęsknotę za ojczyzną oraz nienawiść do Zakonu, który pozbawił go rodziny. Wciąż pamiętał krzyk zabijanej matki. Mężczyzna czuł się związany z Halbanem, lecz czasami wezwania do patriotycznego czynu odczuwał jako dręczący przymus, o czym świadczą słowa: „Mściwy Halban wytchnąć mi nie daje, gdy nie chcę skargi jego słuchać, umie przygasłą chęć zemsty rozdmuchać”. Gdy przeniósł się do ojczyzny przodków udało mu się zdobyć rękę pięknej Aldony, córki księcia Kiejstuta, jednak sytuacja polityczna zmusiła go do rezygnacji ze szczęścia osobistego na rzecz szczęścia całego narodu. Nie dochodzi tu jednak do kolizji wartości równorzędnych, ponieważ racją nadrzędną dla bohatera pozostaje nakaz patriotyczny, poeta opowiada tylko o cenie jaką trzeba zapłacić za wierność ojczyźnie. Walter wybierając miłość do niej, zrezygnował z honoru. Swoim postępowaniem realizował słowa zawarte w pieśni Wajdeloty: „Tyś jest niewolnik, jedyna broń niewolników - podstępy”. Konrad poprzez swoją bierność i złą strategię podczas wojny doprowadził do klęski Krzyżaków. W kulminacyjnym momencie postanowił uciec z pola bitwy, czym całkowicie zhańbił Zakon, tłumacząc to realizacją planów boskich. Skutkiem takiej postawy było skazanie go na śmierć , on jednak przed tym wypił truciznę. Nie można powiedzieć jednoznacznie, że Konrad jest bohaterem machiawellistycznym . Należy zwrócić uwagę na fakt, że bohater nie traktuje swojej strategii „zamaskowania” jako środka neutralnego etycznie, zdaje sobie sprawę ze swojego niecnego postępowania, co staje się powodem jego duchowej klęski


strona:    1    2    3    4    5  

Outsiderzy, odmieńcy, indywidualiści jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Losy niezwykłych postaci literackich, które wyróżniały się na tle innych bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, w pełni uzasadniona została teza.

Inny, obcy, odmieniec. Scharakteryzuj wybrane postacie literackie z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Sylwetki wyjątkowych i inspirujących, choć niezrozumianych przez otoczenie odmieńców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, przemyślana, traktująca problem szeroko.

Społecznik a indywidualista. Wykaż różnice na podstawie wybranych lektur

Ocena:
20/20
Teza: Podstawowe różnice, które dzielą postawy społecznikowskie i indywidualistyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat pokazując złożoność problemu.

Literackie portrety idealistów. Przedstaw na wybranych utworach z literatury polskiej

Ocena:
19/20
Teza: Z donkiszoterią spotykamy się zarówno w życiu jak i w literaturze. W niektórych epokach literackich, w których ważne były marzenia, działanie, walka, zyskały one szczególną popularność.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób, odnosząc się do postaci Don Kichota, opisuje polskich idealistów. Poprawny konspekt.

Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Mimo upływu tysiącleci motyw ikaryjski nie stracił na znaczeniu, wciąż wielu artystów stara się interpretować go na swój własny sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Rozległa literatura przedmiotu i podmiotu. Skrótowy plan. Ciekawa, dynamiczna praca. Drobne potknięcia językowe.

Czy wierność ideałom jest w ogóle możliwa? Odpowiedz na pytanie, wykorzystując moralne dylematy bohaterów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Próba odpowiedzi na pytanie – czy idealizm jest możliwy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna i na temat. W pełni odpowiada na pytanie zawarte w tezie.

Idealiści i marzyciele - sposoby ich kreacji w literaturze polskiej różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: W różnych epokach techniki i sposoby kreowania bohaterów były do siebie podobne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Zawiera opracowanie dobrze dobranych literackich przykładów.

Marzenia a rzeczywistość. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych przykładów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Marzenia i rzeczywistość to dwie strefy trudne do pogodzenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do toposu Ikara. Zarówno teza, jak i argumenty skonstruowane zostały poprawnie.