Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw rodziny


Porównanie różnych wizerunków życia rodzinnego w literaturze i sztuce

Wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa aż do dzisiaj, podkreśla, że rodzina istnieje powszechnie od najdawniejszych czasów. Jej najważniejszym zadaniem jest utrzymywanie ciągłości biologicznej poprzez rodzenie i wychowywanie dzieci. Jest także instytucją przez którą rozumiemy zbiór norm, obyczajów, praw, zwyczajów, wartości oraz fundamentem społeczeństwa. Odgrywa istotną rolę w życiu każdej jednostki ludzkiej. Literatura, film czy inne sztuki, które mają skłaniać do przemyśleń, najczęściej pokazują rodziny dysfunkcyjne, niepełne, patologiczne, kalekie. Ukazują problemy, z którymi zmagają się poszczególni jej członkowie, brak więzi między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, rodzeństwem.

Virtus, z rzymskiego cnota, rozumiana jako zespół pozytywnych cech moralnych, prowadzących do przestrzegania zasad etycznych są fundamentem szczęśliwej rodziny. Zaś szczęście to zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem; ocena własnego życia jako udanego wartościowego sensownego to osiągniecie harmonii. Czy trudno je osiągnąć w rodzinie? Przedstawię kilka różnorodnych przykładów z literatury i sztuki.

Motyw rodzica i dziecka w literaturze tak naprawdę pojawia się dopiero w renesansie za sprawą Jana Kochanowskiego. W „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce” wyłania się obraz, szczęśliwej rodziny ziemiańskiej. Gospodarz bierze wędkę na ramię i idzie łowić ryby lub w lesie zastawia sidła, dzięki czemu w domu nigdy nie brakuje jedzenia. Żona jest wzorową, skrzętną gospodynią, dba o dom, przygotowuje wieczerzę, która czeka na męża gdy wraca z polowania i domownicy wspólnie zjadają ją ze smakiem. pomaga w nadzorowaniu całego majątku ziemskiego. Gospodarz z gospodynią w młodym pokoleniu krzewią skromność i wstyd. Młodzież uczy się także z pomocą starszych „poprzestawać na male, wstyd i cnotę chować w cale” czyli poprzestawać na małym oraz żyć i cieszyć się z tego, co już posiadają, bez chęci pomnażania dóbr. Uczą się wiec odnaleźć swój Złoty Środek. Mający pomóc im stać się człowiekiem jak najbardziej zachwyconym pięknem przyrody: ułatwi to im również dostrzeżenie w tej harmonijnej całości bożego natchnienia. Kochająca się rodzina razem pracuje, bawi się, wszystkie pokolenia wyznają ten sam system wartości nade wszystko cenią zalety moralne, czują się szczęśliwi mając to, co dał im los. Jednak trzeba być świadomym, że obraz rodziny w tym utworze jest sielankowy, a tym samym utopijny i zbyt niemożliwy, aby zaistniał gdziekolwiek indziej, niż tylko w wyobraźni poety. Zupełnie odmienny obraz przedstawił w swojej komedii Molier. Rodznia Harpagona nie ma żadnych więzów, ponieważ każdy żyje na swój rachunek. Dzieci nie mają ani ojca ani matki. Skąpiec ciągle przelicza pieniądze, oszukuje służbę i zastanawia się, w jaki sposób może jeszcze zaoszczędzić. Jego syn, Kleant, nienawidzi ojca i w zasadzie chce go zabić. Eliza natomiast jest panną wychowywaną w klatce, z której nie ma ucieczki. Nie tylko ojciec jest dla niej niemiły i przykry, ale też traktuje ją jak niepotrzebny sprzęt, jak pasożyta, którego należy się pozbyć z domu. Rodzeństwo czuje wstręt do ojca, który ich nie kocha, nie poświęca im ani minuty i nie interesuje się ich szczęściem. Młodym, dzięki zbiegowi okoliczności, udaje się uciec z domu, ponieważ oboje założą rodziny, jednak ostatnia scena, w której skąpiec mówi: „a ja pójdę uściskać moją szkatułkę” jest raczej smutna i refleksyjna.„ Harpagon nie rozumie, że odejście dzieci, jest odejściem ostatecznym, że stracił tak naprawdę to, co było w życiu najważniejsze, nie ma świadomości, że skrzywdził tych, których powinien najbardziej kochać.

Oświecenie to czas, kiedy literatura zaczęła spełniać przede wszystkim funkcje dydaktyczne, tak też zaczęto traktować dom i wszystko, co z nim związane „Powrót posła” Jana Ursyna Niemcewicza ukazuje dwa portrety rodziny. Pierwszy reprezentuje rodzina Podkomorzych drugi natomiast to Starosta Gadulski, Starościna oraz ich córka Teresa, która jako jedyna z tej rodziny nie jest ukazana w negatywnym świetle. Rodzina Podkomorzego to portret przykładnej podstawowej komórki społeczeństwa polskiego, żyje ze sobą w idealnej harmonii i zgodzie, opierając swoje relacje na szacunku dla starszych i wzajemnej życzliwości. Dodatkowo, cała rodzina troszczy się o losy kraju, wyznając zasadę ojca rodziny, Podkomorzego, który mawia: "Dom zawsze ustępować powinien krajowi". Każdy członek rodziny Podkomorzego ma swoje miejsce w domu i swoje obowiązki, które wypełnia z poświęceniem i radością. Ten obraz jest podobny do rodziny przedstawionej w „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce”. Ich głównym zadaniem jest przekazanie prawdziwych wartości i życie w cnotach co czyni z nich rodziny szczęśliwe. Natomiast Starosta i Starościna ukazani są w zgoła pejoratywnym świetle. Małżeństwo to zostało zawarte ze względu na korzyści materialne. Starosta całkowicie nie wywiązuje się z roli męża i ojca. Ulega swej żonie gdy ta mówi:„Kiedy się nie podobam, to się rozwieść można”Motywuje swoją uległość słowami:„Gdyby iść chciała do rozwodu,Utraciłbym połowę rocznego dochodu. To nie żart, żonę taką trzeba menażować” Jednak swoje rozważania zachowuje dla siebie i próbuje załagodzić całą sytuację: „Nie, robaczku, ja tylko chciałem tak żartować: To się ciebie nie tyczy, bądź uspokojoną. Ach, drugiej takiej żony nie znalazłbym pono!Nie rozdzielim się nigdy (...)” Starosta jest człowiekiem wyjątkowo skąpym i chciwym. Nie zna uczuć rodzinnych. Nie tylko nie kocha żony, ale też nie żywi głębszych uczuć do córki Teresy, którą po śmierci pierwszej żony oddał na wychowanie do krewnych. Choć się nią nie opiekował, to jednak chce decydować o jej losie. Nie licząc się z uczuciami dziewczyny, pragnie oddać jej rękę temu, kto zrzeknie się posagu. Podobnie jak Skąpiec decyduje o losach Elizy. Obaj dla swych córek nie pragną szczęścia, gdyż cenią inne wartości. Także Starościna nie jest idealną żoną. Wychowanie córki powierzyła Podkomorzynie, gdyż sama zajęta była czytaniem romansów i wzdychaniem do niespełnionej miłości. Zacofana i próżna nie potrafi opiekować się domem co w zespoleniu z całokształtem czyni z nią „żonę modną” pragnącą zaspokoić tylko swoje zachcianki. Dodatkowo marnotrawi pieniądze męża Przedstawiając Gadulskich, Niemcewicz ośmiesza związki małżeńskie zawierane dla pieniędzy i posagu. W małżeństwie ich nie ma miłości, szacunku i zrozumienia Małżonkowie, zajmując się swoimi sprawami, zamknęli się we własnych światach i nic ich nie łączy. Podobnie jak żadne uczucie nie łączy Skąpca z jego dziećmi. W obu wypadkach pieniądze wypierają każdą z cnót

Omawiając tak odległe współczesnemu odbiorcy epoki, należałoby się zastanowić z jakimi problemami ponadto może borykać się rodzina XX, XXI wieku. W „Skazany na bluesa” poznajemy rodzinę Ryszarda Riedla wokalisty zespołu Dżem. Staje się mężczyzną, któremu szczęście sypnęło w garść obdarzając go talentem muzycznym. Dzięki temu mógł spełnić swoje młodzieńcze marzenia – być wolnym - przede wszystkim od ojca, na którego nigdy nie mógł liczyć oraz dorobić się godziwych pieniędzy. Kosztownym nałogiem stało się branie narkotyków. Założył rodzinę trochę przez przypadek. Nie był gotowy emocjonalnie na takie wyzwanie. Kiedy jego dziewczyna zaszła w ciążę nie zdawał sobie sprawy z ciążącym na nim obowiązku wychowania syna. Był dla syna bardziej kumplem aniżeli ojcem, którego chłopiec potrzebował zwłaszcza w swych młodzieńczych latach. Przy narodzinach córki był już nieobecny. Nie widział kiedy dorastała. Nie zaznała ojcowskiej miłości. Żona starała się pomóc mężowi aczkolwiek opadała już z sił. Rodzina muzyka są przedstawione jako elementy drugorzędne w jego życiu, za narkotykami i muzyką. To rodzina zaniedbana przez ojca, skażona chorobą i używkami. Głowa rodziny przynosi wręcz cierpienie tym, którzy powinni być najbliżsi jego sercu. Brak wiary Ryszarda w wyjście z nałogu jeszcze bardziej potęguje jego chorobę a przecież to właśnie wiara jest pierwszą cnotą Boską. Nie cenił małżeństwa jego symbol (obrączki) chciał oddać za kolejną działkę. Bohater wie, że zmarnował życie nie tylko sobie ale także całej swojej rodzinie, chciałby przeżyć je jeszcze raz jednak nie jest to możliwe.

Wzorem dla każdej wspólnoty powinna być Św. Rodzina wszechobecna od ponad dwóch tysięcy lat, stawiana jako niedościgniony wzór bogactwa cnót. Ikona zawiera w sobie język sztuki. To malowane Słowo Noże, gdyż symboliczna mowa świętego wizerunku w najdrobniejszym detalu ma odniesienie do konkretnych cytatów Pisma Świętego. Przestawiając ikonę Św. Rodziny skupie się na omówieniu Świętych od strony tworzącej przez nich podstawowej komórki społecznej. Osoba Jezusa znajduje się w centrum ikony. Dziecko jest niejako „niesione” przez Józefa i Maryję. Oni jako małżeństwo dźwigają Owoc związku, który dał im Bóg. To Oni, jako rodzice, pomagają Mu wzrastać w wierze. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa to symbol czystości i niewinności. Maryja z pokornie pochyloną głową zwróconą ku Jezusowi jemu służy jako Matka i wychowawczyni. To Matka daje dziecku uczucie, miłość i emocje. Czerwony kolor sukni Maryi posiada bogatą symbolikę wyrażającą obok miłości, piękna i młodości również zmaganie i walkę. Welon na głowie tzw. Welon syryjski to atrybut kobiety zamężnej, kobiety, która ma swój dom i oparcie w mężu. O tym także może świadczyć głowa niewiasty spoczywająca na ramieniu Józefa. Postać opiekuna Św. Rodziny jest najbardziej przesunięta w głąb ikony, ale to właśnie Jego osoba scala wszystkich. Józef obejmuje Maryję gestem pełnym troskliwości i miłości. Swojemu Synowi, tak jak było to w tradycji judaistycznej przekazuje: wiarę, mądrość prawa, sprawiedliwość i uczy Go pracować. Józef jest symbolem ojca , który pomaga dziecku wzrastać po to, by pełniło wolę Pana Boga. Kolor szat Józefa jest bardziej stonowany, brązowy. Oddaje on bardzo dokładnie to kim jest i jak żyje Józef: ziemię, materię, ubóstwo. Utrzymuje Rodzinę z pracy własnych rąk, troszczy się o sprawy materialne wspólnoty- taki był obowiązek męża i ojca. Warto też przeanalizować gesty osób z wizerunku. Jezus ręką wnika w dłoń Matki, obie zaś dłonie obejmuje dłoń św. Józefa. Ta mowa rąk przypomina nam o jedności jaką tworzy rodzina. Ideową treść ikony dopełnia srebrne, piękne grawerowane tło symbolizujące tu czystość, wierność i szczęście.

Tak naprawdę temat ten jest bliski każdemu z nas, bo każdy jest dzieckiem i dla swoich rodziców zawsze nim pozostanie. Artyści w swoich dziełach ukazują różnorodne rodziny. Na ich podstawie możemy uczyć się jakim nie warto być aby nie stracić kontaktu ze swoimi dziećmi oraz poznajemy prawidłowe postawy i zachowania. Zawsze aby osiągnąć szczęście rodzinne należy postępować moralnie, zaś materializm nie sprzyja w osiągnięciu harmonii. Istotną kwestią jest również to, że jeśli jeden członek wspólnoty będzie nieszczęśliwy, cała rodzina nie osiągnie stanu zadowolenia i odwrotnie: jeśli tylko jedna osoba ze wspólnoty jest usatysfakcjonowana niekoniecznie cała rodzina taka będzie. Należy pamiętać także, że każde z zachowań ma swój początek w rodzinie. Świetnie obrazuje to Walery, który miał wspaniałego ojca i matkę oraz Ryszard u którego nie było właściwych więzi z rodzicami. Różnica miedzy tymi postaciami ukazuje jak wielkie znaczenie ma obecność prawdziwych rodziców w życiu każdego człowieka dlatego też ojcu i matce należy się ogromny szacunek.

strona:    1    2    3    4    5  

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu rodziny w wybranych utworach XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze spotykamy bardzo różnorodne modele rodziny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta. Napisana poprawnym językiem. Właściwa kolejność argumentów i wnioski.

Przedstaw, scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw ukazane w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Istnieje duża różnorodność konstruowania portretów małżeństw i ich roli w utworach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, zawiera bogatą bibliografię, dzięki czemu ukazana zostaje różnorodność związków małżeńskich. Autorka odwołuje się do kilku epok. Sprawny literacki język.

Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze. Omów różnorodne ujęcia motywu na podstawie wybranych tekstów literackich trzech epok.

Ocena:
20/20
Teza: Podobieństwa i różnice w ujęciu motywu małżeństwa i rodziny w trzech epokach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo opisuje relacje rodzinne i wzory małżeństw w trzech epokach literackich. Poprawny styl wypowiedzi.

Rodzice i dzieci. Przedstaw relacje między rodzicami i dziećmi na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Ocena:
20/20
Teza: Głównym tematem literackim i filmowym jest sztuka dobrego wychowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa, ciekawe przykłady literackie i filmowe. Bogata argumentacja i konsekwentna konstrukcja treści.

Rodzina i jej społeczne funkcje. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Ocena:
20/20
Teza: Obok rodzin szczęśliwych, w których poszczególni członkowie szanują się i darzą miłością spotykamy rodziny pozbawione tych wartości, które nie spełniają swoich funkcji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady, przemyślana i godna polecenia. Płynny język wypowiedzi, poprawna kompozycja.

Rodzina dawniej i dziś. Porównaj modele rodzin, odwołując się do dzieł literackich i filmowych.

Ocena:
20/20
Teza: Czy dawna i współczesna rodzina wygląda tak samo?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawna bibliografia, bogaty plan pracy.

Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw związki uczuciowe i konflikty postaw

Ocena:
20/20
Teza: Relacje rodzinne powinny opierać się na wzajemnej miłości, trosce, szacunku i wyrozumiałości, jednak, jak pokazują wybrane przeze mnie teksty, często braknie w domach tych wartości, rodzą się konflikty, a życie rodzinne staje się piekłem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca kompletna, napisana płynnym stylem, oparta na bogatych przykładach.

Motyw cierpienia rodzicielskiego. Omów wybrane teksty literackie i przykłady z innych dziedzin sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Literatura od najdawniejszych czasów obsadzała wśród swoich bohaterek postaci rodziców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna. Szczegółowo ukazuje temat, koncentrując się na portretach rodziców w obliczu śmierci ich dziecka.

Motyw nieszczęśliwej rodziny w literaturze. Omów przyczyny i skutki nieszczęścia

Ocena:
20/20
Teza: Mimo iż podstawowy model rodziny przetrwał wieki, to jednak w różnych epokach występowały odmienne problemy, które dzieliły poszczególnych członków rodziny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, ukazująca różne wizerunki nieszczęśliwych rodzin. Poprawna bibliografia i styl wypowiedzi.

Ewolucja modelu życia rodzinnego w odwołaniu do wybranych dzieł literackich

Ocena:
20/20
Teza: Podstawowe funkcje rodziny nie uległy przez lata zmianom, które utrwalała na swoich kartach literatura.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat, ukazując jak zmieniało się przez wieki postrzeganie rodziny. Poprawny plan i bibliografia.

Wizerunki ojców w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Opiekuńcza oraz wychowawcza funkcja ojca, przedmiotem zainteresowania polskiej i światowej literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca rzetelnie przygotowana, odwołująca się do wielu różnych wizerunków ojca. Przemyślane zakończenie.

Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Analizując wybrane teksty, porównaj różne ujęcia motywu rodziny

Ocena:
20/20
Teza: Jak pokazują przykłady literackie, więcej jest obrazów rodzin z problemami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, przedstawiona teza dogłębnie udowodniona.

Dom i rodzina jako motyw literacki. Omów różne sposoby jego ujęcia na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Twórcy literatury, świadomi, jak wielką rolę w egzystencji każdego odgrywa dom i rodzina, często sięgali po związane z nimi motywy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan pracy.

Jakie znaczenie ma dom i rodzina w życiu człowieka? Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy, analizując mechanizmy tworzące rodzinny dom, szeroko opisywali jego znaczenie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, na temat, zawiera właściwą analizę poprawnie dobranych dzieł.

Literatura XX wieku o domu i rodzinie - serio i prześmiesznie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Zarówno śmieszne, jak i poważne obrazy rodzinnego domu wiele mówią o świadomości i wartościach wyznawanych przez ich mieszkańców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem. Ciekawe przykłady, w pełni zrealizowany temat.

Przedstaw dramat rodziców po utracie dziecka na podstawie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Różne literackie ujęcia rozpaczy po stracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skonstruowana, poszczególne wątki konsekwentnie zrealizowane.

Różne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Omów je, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literackie kreacje rodzin dostarczają czytelnikom bogatych wzorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo przejrzysta i przekrojowa praca.

Motyw cierpienia rodziców po stracie dziecka. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich portretów rodziców cierpiących po utracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszernie i przekrojowo ukazuje literackie zapisy rozpaczy rodziców w obliczu utraty swych potomków.

Archetyp uczuć rodzicielskich w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Archetyp uczuć rodzicielskich silnie zmieniał się od antyku po czasy współczesne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób pokazuje jak zmieniał się archetyp uczuć rodzicielskich od przykładów wyidealizowanych po współczesne utwory skupiające się na zerwaniu więzów w rodzinie.

Wizerunek rodzica cierpiącego po stracie dziecka

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich przykładów rodziców cierpiących po stracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna i szczegółowa, oparta na bogatej i ciekawej literaturze. Poprawna prezentacja pps.

Życie rodzinne w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie życia rodzinnego w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat, trafna analiza problemu. Oryginalna teza i wnioski.

Porównanie ujęcia motywu domu rodzinnego w serialu telewizyjnym, filmie i literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Dzieła literackie i filmowe dokumentują najważniejsze procesy i zmieniające się relacje jakie zachodzą w przestrzeni rodzinnego domu.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca oparta na bogatym materiale. Przemyślana i konsekwentna kompozycja.

Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literackie typowe, choć odmienne modele rodzin i ich rola w poszczególnych utworach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja zgrabnie napisana, ukazuje różnorodność funkcji jakie pełni motyw rodziny.

Tęsknota za szczęściem rodzinnym – odwieczny motyw literacki. Omów motyw na przykładach wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze ukazane zostały pozytywne rodziny, w których panowało szczęście, jak i takie, w których bohaterowie mogli jedynie za szczęściem rodzinnym tęsknić.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w literackie przykłady z różnych epok. Poprawna kompozycja i ramowy plan pracy.

Obraz rodziny w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatura dostarcza nam różnorodne modele rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Temat potraktowany przekrojowo. Autor skupia się na wybranych modelach rodziny, prezentując ich wady i zalety.

Motyw rodziny w literaturze. Omów różne modele relacji rodzinnych na wybranych przykładach z literatury krajowej i światowej

Ocena:
19/20
Teza: Relacje rodzinne nie są łatwe do zbudowania, więc w literaturze nie ma wiele przykładów wyidealizowanych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana. Poprawny język i styl wypowiedzi. Do dopracowania wnioski.

Motyw nieudanych małżeństw w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Na przestrzeni kolejnych epok literackich małżeństwo było realizowane zgodnie z panującym światopoglądem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa i przemyślana. Bogata bibliografia.

Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie osobowości człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich i własnych doświadczeniach

Ocena:
19/20
Teza: Występująca w domu rodzinnym miłość jest warunkiem przekazania młodym ludziom określonego systemu wartości oraz tradycji kształtujących osobowość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, w pełni zrealizowany temat i uargumentowana teza.

Obraz domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach z rożnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Relacje pomiędzy członkami domostw są często wykorzystywane do przedstawienia mentalności przedstawicieli danej epoki, a także ich sposobu postrzegania świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje na właściwie dobranych przykładach jak różnie może zostać wykorzystany motyw rodzinnego domu. Poprawny język, dobrze uargumentowana teza.

Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Dramat poprzez swoją szczególną formę i dialogowość stanowi od wieków niewyczerpany sposób na ukazanie rodzinnych konfliktów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, logiczny wstęp i zakończenie. Poprawny styl wypowiedzi.

Omów rolę domu rodzinnego w życiu bohaterów wybranych dzieł literackich

Ocena:
19/20
Teza: We wszystkich odwołujących się do motywu rodzinnego domu utworach podkreślana jest waga stosunków panujących w rodzinie i mich wpływu na samopoczucie jej członków.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Model polskiej rodziny w świetle wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Choć model polskiej rodziny zmieniał się w zależności od epoki historycznej zazwyczaj dominowała w nim tradycja i wzajemny szacunek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na polskiej literaturze. Pokazuje jak w zależności od czasów historycznych rodzina postrzegana była przez wybranych autorów.

Czy dom i rodzina mogą stać się przewodnią ideą w życiu człowieka? Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Czy rzeczywiście dla każdego dom i rodzina to najważniejsze elementy w życiu?

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna, przemyślana prezentacja.

Zaprezentuj relacje między ojcami i synami na wybranych przykładach z literatury

Ocena:
18/20
Teza: Zdrowe relacje między rodzicami a dziećmi są możliwe niezależnie od czasu, w jakim przyszło żyć bohaterom literackim.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Ciekawe podejście, dobrze dobrane argumenty. Na uwagę zasługuje poprawna bibliografia.

Piekło rodzinnego życia. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Literatura często odnosi się do motywu nieszczęśliwych i tragicznych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różne powody dla których rodzinny dom przypomina piekło. Poprawnie dobrane argumenty. Dobrze zbudowany konspekt pracy.

Rodzina jako miejsce ludzkich dramatów. Omów temat, wykorzystując współczesne utwory literackie i filmowe

Ocena:
18/20
Teza: Współcześnie dominują obrazy patologicznych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i spójna.

Portrety rodziców i dzieci w utworach literackich różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Wzajemne stosunki między rodzicami i ich potomkami, cechują się na tyle rozbudowaną gamą tworzących je odczuć i emocji, że stały się częstym tematem utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, logicznie uargumentowana teza.

Porównanie różnych wizerunków życia rodzinnego w literaturze i sztuce

Ocena:
17/20
Teza: Dobre relacje rodzinne są trudne do zbudowania, jednak są podstawą szczęścia każdego człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Pomysł dobry, wykonanie nieco słabsze. Poprawna bibliografia i plan pracy.