Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw rodziny


Zaprezentuj relacje między ojcami i synami na wybranych przykładach z literatury

W celu dokładnego zrozumienia mojego wystąpienia postanowiłem wyjaśnić znaczenie słów ojciec jak i syn. „Słownik języka polskiego” definiuje pojęcie ojca jako osoby mającej własne dzieci ale także jako człowieka, który coś stworzył, wynalazł bądź był czyimś wzorem. Syn natomiast to dziecko płci męskiej a głębsze znaczenie znajdziemy w słowie dziecko. Dziecko to człowiek od urodzenia do wieku młodzieńczego a także wytwór czyjejś pracy. Zarówno w życiu jak i w literaturze mamy przykłady różnych postaw ojców i synów. Niektórzy są dobrzy, inni źli, a jeszcze inni zupełnie obojętni i nie dbający o siebie ani o pozostałych. Są też osoby, które mimowolnie powtarzają błędy swoich ojców i przodków. W swojej prezentacji pragnę udowodnić, że miłość ojcowska i synowska, postawy i postępowanie nie zależą od czasów w jakich żyją a jedynie od uczuć i serc ludzi. W celu udowodnienia mojej tezy wybrałem po jednej książce z każdej epoki literackiej.

W literaturze polskiej już Kochanowski wprowadził bardzo wyraźny motyw ojca i syna. Jest to epoka renesansu, a dziełem, które posłuży za przykład jest „Odprawa posłów greckich” autorstwa właśnie Jana Kochanowskiego. Historia, którą przedstawił autor mówi o Helenie porwanej przez Parysa ze Sparty. Parys to syn króla Troi, Priama. Parys twierdził, że Helena to nagroda od bogini Afrodyty. Priam, jako król sprawiedliwy, ale także ojciec kochający syna został postawiony przed trudnym wyborem kiedy przybyli posłowie z żądaniem wydania Heleny. Postanowił zasięgnąć opinii społeczeństwa i zwołał radę:
„Nie zwykłem nic nigdy bez rady waszej czynić; a bych też zwykł kiedy (czego w pamięci nie mam), w tej sprawie koniecznie syna swego bych nie chciał, aby mię ojcowska miłość przeciw synowi jako nie uwiodła”

Rada po zręcznym wystąpieniu Parysa i zwolenników zakończyła się decyzją o pozostawieniu Heleny. Król wiedział, że jest to równoznaczne z wojną, zlekceważył też przepowiednię córki, Kassandry.Parys prawdopodobnie kocha ojca jednak każe mu wybierać pomiędzy krajem a spełnianiem żądań syna. Jego poczucie współodpowiedzialności za kraj i reputacja ojca są sprawami niewielkiej wagi.

Kolejną epoką jest oświecenie, a przykładem, ukazującym ojca i syna jest utwór Juliana Ursyna Niemcewicza – „Powrót posła”. W tej książce mamy dwa, kontrastujące ze sobą przykłady ojca i przykład syna. Walery jest synem Podkomorzego, ojca dobrego, zawsze dbającego o syna. Nie wstydzi się swojej ojcowskiej miłości, jest z niej dumny, tak jak ze swojego syna. Walery jest posłem na sejm Rzeczypospolitej, tworzy nowe rządy, chce wprowadzić zmiany korzystne dla kraju. Niewątpliwie patriotyzm przemawia przez jego postawę i działania. Jest powodem ogromnej dumy ojca i odwzajemnia jego miłość, docenia troskę. Kiedy Walery obraduje wraz z sejmem, Podkomorzy tęskni za nim i mówi o tym otwarcie. Nie posiada się z radości po otrzymaniu wieści o przyjeździe syna.

„A to od mego syna! Chwalebna ich praca zawieszona na chwilę i syn mój powraca. Ciesz się, kochana żono, dzisiaj go ujrzymy.”

Podkomorzy wie, że żył w gorszych czasach, gdy nie mógł nic zmienić pomimo usilnych starań. Daje do zrozumienia synowi, że musi kontynuować jego pragnienia i realizować je.„Synu mój, miło mi Ciebie nazwać tym imieniem, uczciłeś je przykładnym urzędu sprawieniem. Patrząc na Cię, największy mam powód wesela. Że w synu moim widzę już obywatela, że los wam dla ojczyzny dał wtenczas pracować, gdzieś cie śmiałym działaniem mogli ją ratować. Mnie staremu głowę opędził wiek siwy, żyłem w ucisku, ani byłem tak szczęśliwy; ohydna przemoc, podłość, chciwość, duch nieśmiały naród, niegdyś tak sławny, w ucisku trzymały; dziś koniec klęskom, legnę spokojny już w grobie, gdy zostawię ojczyznę i Was w lepszej dobie.”

Walery dostrzega i docenia wkład ojca w swoje wychowanie i sposób myślenia, darzy go szczerą synowską miłością. Potwierdza to następujący cytat:

„Ojcze, bodajby Bóg Cię najdłużej zachował! Jeźlim się nienagannie w urzędzie sprawował, winienem to przestrogom, które mi dawałeś, prawidłom, co z dzieciństwa w serce mi wpajałeś, żebym kochał ojczyznę i trzymał się cnoty.”

Podkomorzy pomimo życia w ciężkich i niesprzyjających rozwojowi zdrowych uczuć warunkach potrafił dobrze wychować syna i wpoić mu wartości szlachetne, nie wstydząc się przy tym miłości do rodziny. Zaprzeczeniem postawy dobrego ojca jest sylwetka Starosty Gadulskiego. Jest to człowiek dbający jedynie o własne interesy. Żył w tych samych czasach co Podkomorzy. Nie przypomina ani trochę ojca kochającego dzieci i rodzinę. Wystarczającym argumentem na temat arogancji jest to, że oddał córkę na wychowanie Podkomorstwu a gdy już dojrzała pragnie wydać ją za mąż najlepiej bez posagu.

Po oświeceniu przyszła epoka romantyzmu. Czas kiedy do głosu dochodzą uczucia, odrzuca się racjonalne postrzeganie świata a kieruje się sercem. Wydawałoby się, że jest to idealny moment na rozwój uczuć ojcowsko-synowskich. Jednak jak pokazuje „Nie-boska” ojciec, hrabia Henryk, nie kochał i nie dbał o syna, Orcia. Henryk zwiedziony marą piękności nie był nawet na chrzcinach syna. Ojcostwo jest dla niego przekleństwem a syn ucieleśnia grzechy, które Henryk popełnił. Matka w przypływie rozpaczy obarcza syna piętnem poezji. Orcio jest niewidomy. Później, jako dojrzały przepowiada ojcu śmierć. Henryk i Orcio to przykład kompletnego braku porozumienia pomiędzy ojcem i synem. Henryk poddając się chwilowej przyjemności zaprzepaścił rodzinę i skazał na cierpienia syna. Kiedy dostrzegł jego przekleństwo było za późno aby naprawić wyrządzone krzywdy.

Po rządach uczuć czas przyszedł na epokę pozytywizmu. Jako przykładową lekturę wybrałem „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W tym utworze mamy dwa przykłady ojca i syna. Tym razem to ojcowie są dobrzy, a synowie prezentują różne postawy.

Obydwa przykłady pochodzą z rodziny Korczyńskich jednak ich losy nieodzownie łączą się z Bohatyrowiczami. Jako pierwszych przedstawię Benedykta i Witolda Korczyńskich. Benedykt to dobry ojciec, wpaja synowi zasady dobrego wychowania i postępowania.
Witold mówi o tym tak:
„Ojcze mój! Do grobu, do ostatniego tchnienia wdzięcznym ci będę, żeś mię nigdy od reszty ludzkości nie oddzielał, piedestałów mi nie budował, na królewicza i samoluba mię nie chował…”
Benedykt, dobry ojciec nie jest jednak ideałem człowieka. Źle ocenia swoich sąsiadów, Bohatyrowiczów. Przodkowie Korczyńskich i Bohatyrowiczów walczyli razem w powstaniu styczniowym a nawet Marta Korczyńska wspomina czasy kiedy te dwie rodziny żyły w wielkiej sympatii i razem siadały do stołu. Początkowo, kiedy dojrzały Witold przedstawia ojcu swoje idee i poglądy ten krytykuje go, często kłócą się. Kłótnie są dla nich utrapieniem i oboje zdają sobie sprawę, że nie mogą odnaleźć wspólnego języka. Nie rezygnują, ale każda kolejna rozmowa przynosi kłótnię pomimo wielkiej miłości.

Kiedy Witold przychodzi z poselstwem od Bohatyrowiczów i z prośbą pogodzenia się Benedykt znów przystępuje do słownej ofensywy. Witold na szczęście zachowuje spokój i w końcu do ojca docierają głosy, które w sobie zdusił. Przypomina sobie, że sam kiedyś żył takimi ideałami, miał ogromne marzenia i wychował syna w takich wartościach, że teraz Witold ma prawo i dokonuje krytyki ojca. Benedykt wspomina, że to ciężkie czasy zagłuszyły w nim te prądy walki o wspólne dobro i pokój między ludźmi.

Kolejną parą ojcowsko-synowską są Andrzej i Zygmunt Korczyńscy. W czasie gdy dzieje się akcja utworu Andrzej już nie żyje, zginął w powstaniu styczniowym razem z Jerzym Bohatyrowiczem. Żona Andrzeja po jego śmierci nigdy nie myślała o ponownym zamążpójściu. Doceniała męża za poświęcenie i patriotyzm. Uważała, że swoją śmiercią dawał wyraz miłości do rodziny i ojczyzny. W tym duchu, ale także w duchu niefrasobliwości i można powiedzieć rozpusty, wychowywała syna- Zygmunta. Kiedy dorósł, nie mógł on znaleźć swojego miejsca w świecie, próbował romansu z Justyną, potem wyjechał i powrócił z żoną, której nie kochał. Matka dostrzega w końcu, że Zygmunt nie kocha nikogo a jedynie szuka nowych wrażeń. Żałowała, że rozpuszczała go w dzieciństwie. Najbardziej zabolał ją brak szacunku dla ojca i jego poświęcenia. Widzimy tutaj doszczętne zagubienie miłości synowskiej podczas ogromnego poświęcenia ojca. Zygmunt powiedział podczas rozmowy matce:
„- Mój ojciec – wybuchnął Zygmunt – niech mi mama przebaczy… ale mój ojciec był szaleńcem… (…) Szaleńcem! – powtórzył – bardzo szanowny zresztą… ale do najwyższego stopnia szkodliwym…”

W utworze Żeromskiego z epoki modernizmu pt. „Doktor Piotr” autor dokonuje rozliczenia i krytyki założeń pozytywistycznych. Cały tekst opowiada o losach Dominika Cedzyny i o jego synu – Piotrze. Dominik Cedzyna to zubożały szlachcic, który musiał nauczyć się ciężkiej pracy i przetrwania w biednych czasach. Kocha syna, kiedy ten wyjeżdża i staje się uznawanym człowiekiem, ojciec tęskni i każdy list traktuje jak relikwię. Zamartwia się, że nigdy już nie ujrzy Piotra, ta wizja stała się szczególnie prawdziwa kiedy otrzymał list dotyczący wyjazdu do pracy.
Piotr także wspomina ojca, pisze do niego listy i robi to często. Jednak Piotr został wychowany w innym środowisku. Nie żyje tymi samymi wartościami, którymi żyły poprzednie pokolenia. Reprezentuje nowy kierunek. To ma mu za złe ojciec.

Kiedy Piotr niespodziewanie przyjeżdża do ojca ten bardzo się cieszy i łzy stają mu w oczach. Pozwala synowi odpocząć lecz potem przystępuje do krytyki i próbuje na pouczać. Po kilku dniach pobytu Piotr odkrył w papierach ojca, że od czterech lat zaniżał pensję pracownikom po to aby jemu wysłać 250 czy też nawet 300 rubli. Jest zawiedziony zachowaniem ojca, który pomimo usilnych tłumaczeń syna, nie widzi swojego błędu i zwyczajnej kradzieży. Piotr wierny swoim ideałom odrzuca uczucia ojcowskie jak i własną miłość do ojca i postanawia oddać dług. Podejmuje decyzję o wyjeździe i jeszcze tego samego dnia wsiada do pociągu. Ojciec, który początkowo starał się zachować twardą postawę w końcu daje ujście uczuciom i miłość przemawia przez niego w słowach opisujących jego zachowanie: „Schylał się ku ziemi i przy świetle ostatniego blasku zorzy wieczornej rozpoznawał głębokie ślady stóp syna wyciśnięte w miękkim śniegu… Z piersi jego wydzierał się cichy, nieprzerwany jęk, podobny do żałosnego skomlenia wiatru nad mogiłami cmentarza.”

Ostatnią epoką do jakiej nawiążę jest współczesność. Przykład ojca i syna odnalazłem tutaj w opowiadaniach Tadeusza Borowskiego, a konkretnie w opowiadaniu „Dzień na Harmenzach”.
Ojciec – Żyd Beker jest jeńcem w obozie koncentracyjnym. Wcześniej, jak dowiadujemy się z dialogu był lageraltesterem, a więc zabijał na polecenie wroga. Motyw ojca i syna jest tutaj bardzo niewyraźny jednak wyraźne są uczucia, a właściwie ich brak.
Przytoczę cytat z rozmowy Beckera z Tadeuszem, głównym bohaterem opowiadania:
„- Ty się, Beker, odczep ode mnie ze swoją filozofią i zajmij się lepiej ziemią i łopatą, compris. Ale żebyś wiedział: będziesz zdychał, to cię jeszcze dobiję, rozumiesz? A wiesz za co?
- Za cóż to?
- Za Poznań. A może to nieprawda, że byłeś lageraltesterem w żydowskim lagrze pod Poznaniem?
- No to co, że byłem?
- A zabijałeś ludzi? A wieszałeś ich na słupku za głupią ukradzioną kostkę margaryny albo za bochenek chleba?
- Wieszałem złodziejów.
- Beker, mówią, że jest na kwarantannie twój syn. Ręce Bekera kurczowo ujęły trzon łopaty, a wzrok jego począł uważnie obejmować mój tułów, szyję, głowę.
- Ty, puść tę łopatę, nie patrz tak bojowo. Może to nieprawda, że to syn kazał ciebie zabić za tamtych z Poznania?
- Prawda – rzekł głucho. – A drugiego syna powiesiłem w Poznaniu, ale nie za ręce, tylko za szyję, bo ukradł chleb.
- Bydlę – wybuchnąłem.”
Możemy się tylko domyślać, że to wojna zabiła zarówno w ojcu jak i synu miłość i wrodzony szacunek. Jak bardzo zdesperowany musi być ojciec żeby zabić własnego syna za chleb? Jak wielka nienawiść musiała rozbudzić się w obu skoro syn kazał stracić ojca.

Zmierzając do końca mojego wystąpienia chciałem jeszcze zaprezentować postawę mojego ojca. Od zawsze wpajał mi, że najważniejsze w życiu sprawy i wartości to miłość i szacunek dla innych ludzi. Nigdy nie odczuwałem braku ciepłych uczuć w rodzinie i wiedziałem, że mogę liczyć na jego pomoc. Pomimo wielu kłopotów w życiu i ciężkich czasów nigdy nie zrezygnował z ojcowskiej miłości na rzecz pracy lub własnych pragnień. Podsumowując, uważam, że przytoczone postawy i wzory zachowań ojców i synów na przestrzeni epok literackich doskonale dowodzą mojej tezy, iż miłość ojcowska i synowska, zdrowe i czyste uczucia, wartości mogą być między ludźmi bez względu na czasy w jakich żyją. Aby okazać miłość ojcowską albo synowską wystarczy dobre serce i wzajemny szacunek.

strona:    1    2    3    4    5    6  

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu rodziny w wybranych utworach XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze spotykamy bardzo różnorodne modele rodziny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta. Napisana poprawnym językiem. Właściwa kolejność argumentów i wnioski.

Przedstaw, scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw ukazane w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Istnieje duża różnorodność konstruowania portretów małżeństw i ich roli w utworach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, zawiera bogatą bibliografię, dzięki czemu ukazana zostaje różnorodność związków małżeńskich. Autorka odwołuje się do kilku epok. Sprawny literacki język.

Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze. Omów różnorodne ujęcia motywu na podstawie wybranych tekstów literackich trzech epok.

Ocena:
20/20
Teza: Podobieństwa i różnice w ujęciu motywu małżeństwa i rodziny w trzech epokach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo opisuje relacje rodzinne i wzory małżeństw w trzech epokach literackich. Poprawny styl wypowiedzi.

Rodzice i dzieci. Przedstaw relacje między rodzicami i dziećmi na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Ocena:
20/20
Teza: Głównym tematem literackim i filmowym jest sztuka dobrego wychowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa, ciekawe przykłady literackie i filmowe. Bogata argumentacja i konsekwentna konstrukcja treści.

Rodzina i jej społeczne funkcje. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Ocena:
20/20
Teza: Obok rodzin szczęśliwych, w których poszczególni członkowie szanują się i darzą miłością spotykamy rodziny pozbawione tych wartości, które nie spełniają swoich funkcji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady, przemyślana i godna polecenia. Płynny język wypowiedzi, poprawna kompozycja.

Rodzina dawniej i dziś. Porównaj modele rodzin, odwołując się do dzieł literackich i filmowych.

Ocena:
20/20
Teza: Czy dawna i współczesna rodzina wygląda tak samo?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawna bibliografia, bogaty plan pracy.

Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw związki uczuciowe i konflikty postaw

Ocena:
20/20
Teza: Relacje rodzinne powinny opierać się na wzajemnej miłości, trosce, szacunku i wyrozumiałości, jednak, jak pokazują wybrane przeze mnie teksty, często braknie w domach tych wartości, rodzą się konflikty, a życie rodzinne staje się piekłem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca kompletna, napisana płynnym stylem, oparta na bogatych przykładach.

Motyw cierpienia rodzicielskiego. Omów wybrane teksty literackie i przykłady z innych dziedzin sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Literatura od najdawniejszych czasów obsadzała wśród swoich bohaterek postaci rodziców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna. Szczegółowo ukazuje temat, koncentrując się na portretach rodziców w obliczu śmierci ich dziecka.

Motyw nieszczęśliwej rodziny w literaturze. Omów przyczyny i skutki nieszczęścia

Ocena:
20/20
Teza: Mimo iż podstawowy model rodziny przetrwał wieki, to jednak w różnych epokach występowały odmienne problemy, które dzieliły poszczególnych członków rodziny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, ukazująca różne wizerunki nieszczęśliwych rodzin. Poprawna bibliografia i styl wypowiedzi.

Ewolucja modelu życia rodzinnego w odwołaniu do wybranych dzieł literackich

Ocena:
20/20
Teza: Podstawowe funkcje rodziny nie uległy przez lata zmianom, które utrwalała na swoich kartach literatura.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat, ukazując jak zmieniało się przez wieki postrzeganie rodziny. Poprawny plan i bibliografia.

Wizerunki ojców w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Opiekuńcza oraz wychowawcza funkcja ojca, przedmiotem zainteresowania polskiej i światowej literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca rzetelnie przygotowana, odwołująca się do wielu różnych wizerunków ojca. Przemyślane zakończenie.

Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Analizując wybrane teksty, porównaj różne ujęcia motywu rodziny

Ocena:
20/20
Teza: Jak pokazują przykłady literackie, więcej jest obrazów rodzin z problemami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, przedstawiona teza dogłębnie udowodniona.

Dom i rodzina jako motyw literacki. Omów różne sposoby jego ujęcia na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Twórcy literatury, świadomi, jak wielką rolę w egzystencji każdego odgrywa dom i rodzina, często sięgali po związane z nimi motywy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan pracy.

Jakie znaczenie ma dom i rodzina w życiu człowieka? Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy, analizując mechanizmy tworzące rodzinny dom, szeroko opisywali jego znaczenie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, na temat, zawiera właściwą analizę poprawnie dobranych dzieł.

Literatura XX wieku o domu i rodzinie - serio i prześmiesznie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Zarówno śmieszne, jak i poważne obrazy rodzinnego domu wiele mówią o świadomości i wartościach wyznawanych przez ich mieszkańców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem. Ciekawe przykłady, w pełni zrealizowany temat.

Przedstaw dramat rodziców po utracie dziecka na podstawie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Różne literackie ujęcia rozpaczy po stracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skonstruowana, poszczególne wątki konsekwentnie zrealizowane.

Różne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Omów je, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literackie kreacje rodzin dostarczają czytelnikom bogatych wzorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo przejrzysta i przekrojowa praca.

Motyw cierpienia rodziców po stracie dziecka. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich portretów rodziców cierpiących po utracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszernie i przekrojowo ukazuje literackie zapisy rozpaczy rodziców w obliczu utraty swych potomków.

Archetyp uczuć rodzicielskich w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Archetyp uczuć rodzicielskich silnie zmieniał się od antyku po czasy współczesne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób pokazuje jak zmieniał się archetyp uczuć rodzicielskich od przykładów wyidealizowanych po współczesne utwory skupiające się na zerwaniu więzów w rodzinie.

Wizerunek rodzica cierpiącego po stracie dziecka

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich przykładów rodziców cierpiących po stracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna i szczegółowa, oparta na bogatej i ciekawej literaturze. Poprawna prezentacja pps.

Życie rodzinne w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie życia rodzinnego w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat, trafna analiza problemu. Oryginalna teza i wnioski.

Porównanie ujęcia motywu domu rodzinnego w serialu telewizyjnym, filmie i literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Dzieła literackie i filmowe dokumentują najważniejsze procesy i zmieniające się relacje jakie zachodzą w przestrzeni rodzinnego domu.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca oparta na bogatym materiale. Przemyślana i konsekwentna kompozycja.

Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literackie typowe, choć odmienne modele rodzin i ich rola w poszczególnych utworach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja zgrabnie napisana, ukazuje różnorodność funkcji jakie pełni motyw rodziny.

Tęsknota za szczęściem rodzinnym – odwieczny motyw literacki. Omów motyw na przykładach wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze ukazane zostały pozytywne rodziny, w których panowało szczęście, jak i takie, w których bohaterowie mogli jedynie za szczęściem rodzinnym tęsknić.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w literackie przykłady z różnych epok. Poprawna kompozycja i ramowy plan pracy.

Obraz rodziny w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatura dostarcza nam różnorodne modele rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Temat potraktowany przekrojowo. Autor skupia się na wybranych modelach rodziny, prezentując ich wady i zalety.

Motyw rodziny w literaturze. Omów różne modele relacji rodzinnych na wybranych przykładach z literatury krajowej i światowej

Ocena:
19/20
Teza: Relacje rodzinne nie są łatwe do zbudowania, więc w literaturze nie ma wiele przykładów wyidealizowanych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana. Poprawny język i styl wypowiedzi. Do dopracowania wnioski.

Motyw nieudanych małżeństw w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Na przestrzeni kolejnych epok literackich małżeństwo było realizowane zgodnie z panującym światopoglądem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa i przemyślana. Bogata bibliografia.

Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie osobowości człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich i własnych doświadczeniach

Ocena:
19/20
Teza: Występująca w domu rodzinnym miłość jest warunkiem przekazania młodym ludziom określonego systemu wartości oraz tradycji kształtujących osobowość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, w pełni zrealizowany temat i uargumentowana teza.

Obraz domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach z rożnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Relacje pomiędzy członkami domostw są często wykorzystywane do przedstawienia mentalności przedstawicieli danej epoki, a także ich sposobu postrzegania świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje na właściwie dobranych przykładach jak różnie może zostać wykorzystany motyw rodzinnego domu. Poprawny język, dobrze uargumentowana teza.

Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Dramat poprzez swoją szczególną formę i dialogowość stanowi od wieków niewyczerpany sposób na ukazanie rodzinnych konfliktów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, logiczny wstęp i zakończenie. Poprawny styl wypowiedzi.

Omów rolę domu rodzinnego w życiu bohaterów wybranych dzieł literackich

Ocena:
19/20
Teza: We wszystkich odwołujących się do motywu rodzinnego domu utworach podkreślana jest waga stosunków panujących w rodzinie i mich wpływu na samopoczucie jej członków.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Model polskiej rodziny w świetle wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Choć model polskiej rodziny zmieniał się w zależności od epoki historycznej zazwyczaj dominowała w nim tradycja i wzajemny szacunek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na polskiej literaturze. Pokazuje jak w zależności od czasów historycznych rodzina postrzegana była przez wybranych autorów.

Czy dom i rodzina mogą stać się przewodnią ideą w życiu człowieka? Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Czy rzeczywiście dla każdego dom i rodzina to najważniejsze elementy w życiu?

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna, przemyślana prezentacja.

Zaprezentuj relacje między ojcami i synami na wybranych przykładach z literatury

Ocena:
18/20
Teza: Zdrowe relacje między rodzicami a dziećmi są możliwe niezależnie od czasu, w jakim przyszło żyć bohaterom literackim.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Ciekawe podejście, dobrze dobrane argumenty. Na uwagę zasługuje poprawna bibliografia.

Piekło rodzinnego życia. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Literatura często odnosi się do motywu nieszczęśliwych i tragicznych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różne powody dla których rodzinny dom przypomina piekło. Poprawnie dobrane argumenty. Dobrze zbudowany konspekt pracy.

Rodzina jako miejsce ludzkich dramatów. Omów temat, wykorzystując współczesne utwory literackie i filmowe

Ocena:
18/20
Teza: Współcześnie dominują obrazy patologicznych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i spójna.

Portrety rodziców i dzieci w utworach literackich różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Wzajemne stosunki między rodzicami i ich potomkami, cechują się na tyle rozbudowaną gamą tworzących je odczuć i emocji, że stały się częstym tematem utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, logicznie uargumentowana teza.

Porównanie różnych wizerunków życia rodzinnego w literaturze i sztuce

Ocena:
17/20
Teza: Dobre relacje rodzinne są trudne do zbudowania, jednak są podstawą szczęścia każdego człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Pomysł dobry, wykonanie nieco słabsze. Poprawna bibliografia i plan pracy.