Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw rodziny


Motyw nieudanych małżeństw w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach

Na początku należy zastanowić się cóż to takiego jest małżeństwo? Małżeństwo to nierozerwalna instytucja społeczna, która łączy ze sobą dwie osoby różnych płci i wiąże je ze sobą emocjonalnie i ekonomicznie. Ta krótka definicja obrazuje nam wzorcowe małżeństwo. Sytuacja wygląda inaczej gdy w związku pojawia się dramat bądź kryzys. I tutaj należy postawić kolejne pytanie. Co to takiego jest dramat? Otóż jak podaje słownik języka polskiego dramat to nieszczęście przeżywane przez jednostkę lub zbiorowość. W słownikach jednak znajdziemy tylko definicję najprawdopodobniej nie popartą osobistymi przeżyciami autora. W takim razie czym dramat małżeński jest dla ludzi, którzy go tak naprawdę przeżyli? Dla jednych jest to niewierność ukochanej osoby, dla innych może to być brak zrozumienia, życie w kłamstwie. W dzisiejszych czasach, najczęściej spotykanym dramatem oprócz zdrady jest małżeństwo na odległość. Niestety sytuacja gospodarcza w naszym kraju doprowadziła do tego, że nierzadko polski model rodziny polega na tym, że żona czeka w ojczyźnie na powrót męża z emigracji z wyboru. Takie małżeństwa niestety bardzo często nie potrafią przetrwać próby czasu, co niestety jest przyczyną wielu rozwodów. Nieraz po roku lub kilku latach miłość wygasa, a w sercu pojawia się miejsce dla nowego partnera, który jest zawsze obok.

Na przestrzeni kolejnych epok literackich małżeństwo było realizowane zgodnie z panującym światopoglądem. Podobnie jest w życiu. I właśnie z powodu zmienności owego światopoglądu moje przemyślenia i spostrzeżenia przedstawię chronologicznie.

Zaczynając od antyku, pragnę przedstawić postać Króla Edypa z tragedii Sofoklesa. Myślę, że śmiało można zaliczyć go do kategorii, którą na potrzeby tej prezentacji nazwałam „najtragiczniejsze”, ponieważ Edyp robi wszystko aby nie wypełnić przepowiedni ale i tak nie udaje mu się uciec od przeznaczenia. Edyp, będąc pod opieką Polybosa i Merope usłyszał przepowiednię wyroczni delfickiej, że zabije swego ojca i poślubi matkę. Aby uniknąć fatum jakie nad nim ciążyło opuścił swoją rodzinę. W drodze do Teb spotkał mężczyznę, którego w wyniku kłótni zabił. Jak się później okazało był to jego biologiczny ojciec – Lajos. Wypełnienie pierwszej części przepowiedni wiąże się z hamartią czyli winą tragiczną wynikającą z błędnej oceny własnego położenia przez bohatera tragicznego jakim jest Edyp. Przybywając do Teb i rozwiązując zagadkę Sfinksa Edyp nawet nie przypuszczał, że właśnie teraz zaczyna się dla niego najgorszy okres w życiu. Kiedy Edyp zostaje królem Teb, a następnie poślubia Jokastę nieświadomie wypełnia drugą część przepowiedni. Z Jokastą wiedzie szczęśliwe życie króla owocujące czwórką dzieci. Jednak zgubna duma Edypa czyli hybris prowadzi do odkrycia prawdy o swoim losie. Edyp dowiadując się czego tak naprawdę się dopuścił (czyli małżeństwo z matką i morderstwo ojca) okrył się ogromną hańbą, która zapewne musiała niesamowicie boleć. Również Jokasta kiedy odkryła, że jej drugi małżonek to zarazem syn i morderca pierwszego męża - Lajosa bardzo cierpiała. Jej ból był na tyle silny, że nie potrafiła się z nim pogodzić i popełniła samobójstwo. Historia króla Edypa kończy się wewnętrznym oczyszczeniem czyli katharsis , które objawia się wydłubaniem sobie oczu przez Edypa. Myślę, że świadomość zamordowania swojego ojca i ożenku z własną matką była ogromnym ciosem dla Edypa. Najlepiej obrazują to słowa: „Biada, już jawnym to, czegom pożądał, O słońce, niechbym już cię nie oglądał! Życie mam, skąd nie przystoi, i żyłem Z kim nie przystało – a swoich zabiłem”

Kolejnym utworem, który przedstawię są Dzieje Tristana i Izoldy. Jest to średniowieczna legenda, dokładniej mówiąc romans dworski, w którym mamy do czynienia z dramatem małżeńskim Króla Marka i Izoldy. Król Marek wysyłając swojego siostrzeńca Tristana w podróż, której celem było przywiezienie przyszłej żony nie przypuszczał, że Tristan i Izolda, wypijając miłosny napój, pokochają się. Nieświadom niczego poślubił Izoldę. Tutaj rozpoczyna się gra kłamstw, którymi kochankowie próbują oszukać Marka. Jednak Król o wszystkim się dowiaduje. W tym momencie staje na rozdrożu: kocha zarówno Izoldę jak i Tristana i nie potrafi zakazać im ich miłości, z drugiej strony pragnie własnego szczęścia. Jednak dworzanie Króla namawiają go do osądzenia kochanków. Marek ulega namowom jednak to tylko powiększa jego cierpienie. Po tych wszystkich wydarzeniach Król przyjmuje rolę niekochanego męża i zdradzonego przyjaciela, w imię miłości wyrzeka się swej ukochanej i dla jej szczęścia rezygnuje z własnych uczuć. Po śmierci kochanków król Marek pokazuje swoje litościwe oblicze raz jeszcze i każe pochować Tristana i Izoldę obok siebie. Gdy z grobu Tristana wyrasta głóg i wrasta się w grób Izoldy po trzykrotnej próbie zniszczenia zakazuje go wycinać.

W średniowieczu powstała jeszcze jedna legenda mówiąca (chociaż nie bezpośrednio) o dramacie małżeńskim. Mam na myśli legendę o św. Aleksym. Dramat tego małżeństwa rozpoczął się już w noc poślubną, kiedy to Aleksy oświadczył żonie Famijanie, że nie chce naruszać jej czystości, oddał jej pierścień małżeński i uwolnił od przysięgi. Jak wiemy Famijana pogodziła się z wolą męża, jednak co tak naprawdę wtedy czuła możemy się tylko domyślać. Sytuację tę można rozpatrzyć z dwóch, zupełnie odmiennych stron. Z jednej, dla nas ludzi żyjących w XXI wieku wydawałoby się bardziej prawdopodobnej Famijana była bardzo nieszczęśliwa z powodu odejścia męża w noc poślubną, aby mógł on służyć Bogu. Myśl o tym że, nie zrealizuje się jako żona, czyli nie będzie nigdy przy boku swojego męża, którego przecież tak mocno kocha musiała być dla niej bardzo trudna do zniesienia. Również świadomość, że nigdy nie będzie posiadała dzieci prawdopodobnie była dla niej bardzo bolesna. Famijana wychodząc za mąż przecież wierzyła, że z Aleksym będzie trwać do tak zwanej grobowej deski. Pragnę odnieść się w tym miejscu do wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny „Opowieść małżonki św. Aleksego”. Jest to wiersz współczesny jednak dzięki zastosowaniu archaizmów oddaje klimat średniowiecza. W tym poetyckim utworze żona św. Aleksego mówi o swoim cierpieniu jakie ją spotkało w związku z odejściem męża. Cały monolog Famijany jest skierowany do św. Aleksego. Wiemy to, gdyż po każdej strofie następuje apostrofa, która brzmi „o Aleksy”. Famijana opowiada o cierpieniu jakiego doznała. Mówi „I zagasła mi twoja twarz” co oznaczać może utracenie nadziei, że Aleksy powróci. Wers: „Czekałam na ciebie lat dziesięć i dwadzieścia, i trzydzieści z górą” oznacza, że Famijana już zrezygnowała z tej miłości. Obecnie pogodzona z losem już nie czeka, aż jej mąż znów będzie przy jej boku. Z drugiej strony, analizując mentalność ludzi średniowiecza możemy wnioskować, że Famijana jest dumna z wyboru drogi życiowej męża. Żona św. Aleksego, obiecując mu wierne czekanie na jego powrót, sama świadomie wybiera życie w ascezie.

Kolejnym dramatem małżeńskim, który pragnę zaprezentować jest dramat Lady Makbet i Makbeta. Autorem utworu jest William Szekspir. Wszystko zaczęło się od nieszczęsnej przepowiedni wiedźm , z której Makbet dowiedział się, że zostanie królem. Podjudzany przez swoją żonę żądną zostania królową zabija ówczesnego króla Szkocji. Makbet to przykładny mąż jednak po zabiciu Dunkana przechodzi na stronę zła. Zostaje poddany działaniu tak zwanej machiny zabijania. Owa machina jest przyczyną nieszczęścia tej pary. Dokonanie pierwszej zbrodni na królu Dunkanie Lady Makbet i Makbet planują razem. Kiedy zostają królewską parą Makbet zabija kolejnych ludzi w celu zatuszowania morderstwa Dunkana. Wydawać by się mogło, że ich wspólne spiski i tajemnice umacniają ich miłość. Ale czy tak było? Rzeczywistość wyglądała nieco inaczej – małżeństwo oddala ich od siebie. Dla Makbeta jedynym godnym towarzyszem jest jego sztylet – odrzuca swoją żonę, nie zauważa bólu jaki jej zadaje nie interesując się nią i odsuwając od władzy. Lady Makbet przechodzi metamorfozę, zaczyna zauważać ogrom zła, jakie wyrządzili, przeraża ją także postępowanie męża. W końcu Lady Makbet popada w obłęd i popełnia samobójstwo. Wkrótce także Makbet zostaje zabity przez Makdufa.

Dramat małżeński z epoki romantyzmu, który pragnę zaprezentować to Nie-Boska Komedia Zygmunta Krasińskiego. Dramat małżeński Hrabiego Henryka i jego żony Marii obserwujemy tylko w pierwszej i drugiej części utworu. Na początku było to małżeństwo szczęśliwe: po ceremonii zaślubin Hrabia Henryk zostaje sam w kościele i przysięga przed Bogiem wierność żonie. Henryk to poeta romantyczny, który dla ukochanej rezygnuje z poezji. Swoje poświęcenie ujmuje w słowach: „Zstąpiłem do ziemskich ślubów, bom znalazł tę, o której marzyłem”. Jednak Henryk doświadcza rozczarowania, jego żona jest za skromna i za dobra, zmęczyła go także prozaiczność życia. Dlatego Hrabia dopuszcza się zdrady, daje się uwieść dziewicy – zjawie będącej symbolem poezji. Sytuacja dzieje się podczas przygotowań do chrztu jego syna. Maria czując żal do męża, że nie ma go w domu podczas tak ważnej chwili przeklina syna. Gdy Henryk wraca do domu dowiaduje się, że Maria została zamknięta w domu wariatów. Jakże więc silna musiała być jej miłość, że z jej powodu popadła w obłęd. Hrabia dopiero teraz zdał sobie sprawę, że tak naprawdę przez okres całego małżeństwa z Marią nie doceniał jej, nie mieli wspólnych tematów do rozmów, coraz bardziej oddalali się od siebie, ale niestety na ratowanie małżeństwa jest już za późno. W tym dramacie nie tylko małżeńskim ale także rodzinnym bo nie możemy zapominać o ich synu- Orciu cierpią wszyscy. Wprawdzie każdy na swój sposób ale zapewne wszystkich bardzo dotknęła zdrada Hrabiego Henryka. Maria, będąc w domu wariatów tak bardzo pragnęła znów być z mężem i go zrozumieć, że aż modliła się o to aby zostać poetką. Los jednak sprawił, że nie było jej dane zaznać szczęścia u boku swojego męża. Jej koniec jest tragiczny – umiera w samotności.

Ostatnim dramatem małżeńskim jaki pragnę zaprezentować jest trójkąt miłosny w związku Elżbiety i Zenona Ziembiewiczów. Zenon będąc młodzieńcem obiecał sobie, że nigdy nie powtórzy zachowań ojca, który notorycznie zdradzał żonę. Jednak jak się później dowiadujemy Zenon odziedziczył po Walerianie ogromny pociąg do kobiet. Zenon, zakochując się w Elżbiecie, nie przypuszczał, że przysporzy jej tylu cierpień. Głównym powodem tego cierpienia był jego romans z Justyną Bogutówną - córką kucharki pracującej w jego rodzinnym domu. Elżbieta – jeszcze nie jego żona, dowiadując się o ciąży Justyny postanowiła odsunąć się w cień i wyjechała do Warszawy. Należy się zastanowić jakie uczucia tłumiła w sobie słysząc, że jej ukochany, który wyznał jej miłość będzie miał dziecko z inną. Zenon jednak bardzo musiał kochać Elżbietę skoro pojechał ją odnaleźć i namówił do małżeństwa. Justyna po rozmowie z Zenonem usunęła ciążę. Także dla niej, mimo że nie była w związku małżeńskim, było to trudne przeżycie, które pozostawiło trwały ślad w jej psychice. Wracając do małżeństwa Zenona i Elżbiety uważam, że w tym związku bardziej cierpiała Elżbieta. Zenon, zrzucając na nią opiekę nad Justyną nie zwracał uwagi na to jakie to musi być trudne. Elżbieta jest osobą zadziwiającą. Dzięki jej dobroci schemat jaki prezentowali Żańcia i Walerian zostaje zachowany. Jedynym buntem Elżbiety wobec poczynań męża są słowa: „Musi coś przecież istnieć – jakaś granica, poza którą nie można wyjść, poza którą przestaje się być sobą”.

Jako puentę mojej prezentacji chciałabym zaproponować wysłuchanie fragmentu utworu Kasi Kowalskiej pt „ Bezpowrotnie”. Wokalistka w słowach: „Czuję w sobie lęk, bezpowrotnie tracę Cię” ukazuje obawę, która towarzyszy oddalaniu się od siebie partnerów w związku. Natomiast wers: „Zabierz ze sobą ból” obrazują uczucie, które niestety jest zawsze obecne przy rozstaniu, jest to również forma prośby o uwolnienie od emocji, która tak mocno odciska się na duszy. Ostatnie dwa wersy: „Oddam dziś co tylko chcesz, co chcesz Bądź tylko ze mną...” przedstawiają rozpacz oraz determinację w dążeniu do pozostania razem. Najmocniej przemawiający jest wers „tonę, tonę, tonę, tonę w morzu łez”. Zastosowanie hiperboli ukazało namacalny dowód ogromnego bólu jaki się czuje podczas rozstania. Łzy są niestety zawsze obecne gdy odchodzi od nas ktoś bliski. Zarówno przy rozstaniu jak i przy śmierci.

Analizując literackie dramaty małżeńskie możemy łatwo zauważyć, że wraz z upływem setek lat stawały się one coraz bardziej podobne do dramatów współczesnych, rzeczywistych. Ciężko w dzisiejszych czasach spotkać by było np. męża, który opuszcza żonę w noc poślubną, aby służyć Bogu. Dzisiaj problemy w małżeństwach, które prowadzą do dramatów częściej mają podłoże materialne, a nie emocjonalne, jak to ma miejsce w literaturze.

strona:    1    2    3    4    5    6  

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu rodziny w wybranych utworach XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze spotykamy bardzo różnorodne modele rodziny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta. Napisana poprawnym językiem. Właściwa kolejność argumentów i wnioski.

Przedstaw, scharakteryzuj i oceń różne portrety małżeństw ukazane w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Istnieje duża różnorodność konstruowania portretów małżeństw i ich roli w utworach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, zawiera bogatą bibliografię, dzięki czemu ukazana zostaje różnorodność związków małżeńskich. Autorka odwołuje się do kilku epok. Sprawny literacki język.

Obrazy małżeństw i rodzin w literaturze. Omów różnorodne ujęcia motywu na podstawie wybranych tekstów literackich trzech epok.

Ocena:
20/20
Teza: Podobieństwa i różnice w ujęciu motywu małżeństwa i rodziny w trzech epokach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo opisuje relacje rodzinne i wzory małżeństw w trzech epokach literackich. Poprawny styl wypowiedzi.

Rodzice i dzieci. Przedstaw relacje między rodzicami i dziećmi na wybranych przykładach literackich i filmowych.

Ocena:
20/20
Teza: Głównym tematem literackim i filmowym jest sztuka dobrego wychowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa, ciekawe przykłady literackie i filmowe. Bogata argumentacja i konsekwentna konstrukcja treści.

Rodzina i jej społeczne funkcje. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Ocena:
20/20
Teza: Obok rodzin szczęśliwych, w których poszczególni członkowie szanują się i darzą miłością spotykamy rodziny pozbawione tych wartości, które nie spełniają swoich funkcji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady, przemyślana i godna polecenia. Płynny język wypowiedzi, poprawna kompozycja.

Rodzina dawniej i dziś. Porównaj modele rodzin, odwołując się do dzieł literackich i filmowych.

Ocena:
20/20
Teza: Czy dawna i współczesna rodzina wygląda tak samo?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawna bibliografia, bogaty plan pracy.

Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw związki uczuciowe i konflikty postaw

Ocena:
20/20
Teza: Relacje rodzinne powinny opierać się na wzajemnej miłości, trosce, szacunku i wyrozumiałości, jednak, jak pokazują wybrane przeze mnie teksty, często braknie w domach tych wartości, rodzą się konflikty, a życie rodzinne staje się piekłem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca kompletna, napisana płynnym stylem, oparta na bogatych przykładach.

Motyw cierpienia rodzicielskiego. Omów wybrane teksty literackie i przykłady z innych dziedzin sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Literatura od najdawniejszych czasów obsadzała wśród swoich bohaterek postaci rodziców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna. Szczegółowo ukazuje temat, koncentrując się na portretach rodziców w obliczu śmierci ich dziecka.

Motyw nieszczęśliwej rodziny w literaturze. Omów przyczyny i skutki nieszczęścia

Ocena:
20/20
Teza: Mimo iż podstawowy model rodziny przetrwał wieki, to jednak w różnych epokach występowały odmienne problemy, które dzieliły poszczególnych członków rodziny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, ukazująca różne wizerunki nieszczęśliwych rodzin. Poprawna bibliografia i styl wypowiedzi.

Ewolucja modelu życia rodzinnego w odwołaniu do wybranych dzieł literackich

Ocena:
20/20
Teza: Podstawowe funkcje rodziny nie uległy przez lata zmianom, które utrwalała na swoich kartach literatura.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat, ukazując jak zmieniało się przez wieki postrzeganie rodziny. Poprawny plan i bibliografia.

Wizerunki ojców w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Opiekuńcza oraz wychowawcza funkcja ojca, przedmiotem zainteresowania polskiej i światowej literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca rzetelnie przygotowana, odwołująca się do wielu różnych wizerunków ojca. Przemyślane zakończenie.

Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Analizując wybrane teksty, porównaj różne ujęcia motywu rodziny

Ocena:
20/20
Teza: Jak pokazują przykłady literackie, więcej jest obrazów rodzin z problemami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, przedstawiona teza dogłębnie udowodniona.

Dom i rodzina jako motyw literacki. Omów różne sposoby jego ujęcia na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Twórcy literatury, świadomi, jak wielką rolę w egzystencji każdego odgrywa dom i rodzina, często sięgali po związane z nimi motywy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan pracy.

Jakie znaczenie ma dom i rodzina w życiu człowieka? Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy, analizując mechanizmy tworzące rodzinny dom, szeroko opisywali jego znaczenie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, na temat, zawiera właściwą analizę poprawnie dobranych dzieł.

Literatura XX wieku o domu i rodzinie - serio i prześmiesznie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Zarówno śmieszne, jak i poważne obrazy rodzinnego domu wiele mówią o świadomości i wartościach wyznawanych przez ich mieszkańców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem. Ciekawe przykłady, w pełni zrealizowany temat.

Przedstaw dramat rodziców po utracie dziecka na podstawie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Różne literackie ujęcia rozpaczy po stracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skonstruowana, poszczególne wątki konsekwentnie zrealizowane.

Różne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Omów je, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literackie kreacje rodzin dostarczają czytelnikom bogatych wzorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo przejrzysta i przekrojowa praca.

Motyw cierpienia rodziców po stracie dziecka. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich portretów rodziców cierpiących po utracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszernie i przekrojowo ukazuje literackie zapisy rozpaczy rodziców w obliczu utraty swych potomków.

Archetyp uczuć rodzicielskich w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Archetyp uczuć rodzicielskich silnie zmieniał się od antyku po czasy współczesne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób pokazuje jak zmieniał się archetyp uczuć rodzicielskich od przykładów wyidealizowanych po współczesne utwory skupiające się na zerwaniu więzów w rodzinie.

Wizerunek rodzica cierpiącego po stracie dziecka

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich przykładów rodziców cierpiących po stracie dziecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna i szczegółowa, oparta na bogatej i ciekawej literaturze. Poprawna prezentacja pps.

Życie rodzinne w Nocach i dniach Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie życia rodzinnego w „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej i telenowelach współczesnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat, trafna analiza problemu. Oryginalna teza i wnioski.

Porównanie ujęcia motywu domu rodzinnego w serialu telewizyjnym, filmie i literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Dzieła literackie i filmowe dokumentują najważniejsze procesy i zmieniające się relacje jakie zachodzą w przestrzeni rodzinnego domu.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca oparta na bogatym materiale. Przemyślana i konsekwentna kompozycja.

Różne sposoby kreowania obrazu rodziny i ich funkcje w utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literackie typowe, choć odmienne modele rodzin i ich rola w poszczególnych utworach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja zgrabnie napisana, ukazuje różnorodność funkcji jakie pełni motyw rodziny.

Tęsknota za szczęściem rodzinnym – odwieczny motyw literacki. Omów motyw na przykładach wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze ukazane zostały pozytywne rodziny, w których panowało szczęście, jak i takie, w których bohaterowie mogli jedynie za szczęściem rodzinnym tęsknić.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w literackie przykłady z różnych epok. Poprawna kompozycja i ramowy plan pracy.

Obraz rodziny w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatura dostarcza nam różnorodne modele rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Temat potraktowany przekrojowo. Autor skupia się na wybranych modelach rodziny, prezentując ich wady i zalety.

Motyw rodziny w literaturze. Omów różne modele relacji rodzinnych na wybranych przykładach z literatury krajowej i światowej

Ocena:
19/20
Teza: Relacje rodzinne nie są łatwe do zbudowania, więc w literaturze nie ma wiele przykładów wyidealizowanych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana. Poprawny język i styl wypowiedzi. Do dopracowania wnioski.

Motyw nieudanych małżeństw w literaturze. Rozwiń problem na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Na przestrzeni kolejnych epok literackich małżeństwo było realizowane zgodnie z panującym światopoglądem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa i przemyślana. Bogata bibliografia.

Wpływ domu rodzinnego na kształtowanie osobowości człowieka. Omów na wybranych przykładach literackich i własnych doświadczeniach

Ocena:
19/20
Teza: Występująca w domu rodzinnym miłość jest warunkiem przekazania młodym ludziom określonego systemu wartości oraz tradycji kształtujących osobowość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, w pełni zrealizowany temat i uargumentowana teza.

Obraz domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach z rożnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Relacje pomiędzy członkami domostw są często wykorzystywane do przedstawienia mentalności przedstawicieli danej epoki, a także ich sposobu postrzegania świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje na właściwie dobranych przykładach jak różnie może zostać wykorzystany motyw rodzinnego domu. Poprawny język, dobrze uargumentowana teza.

Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Dramat poprzez swoją szczególną formę i dialogowość stanowi od wieków niewyczerpany sposób na ukazanie rodzinnych konfliktów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, logiczny wstęp i zakończenie. Poprawny styl wypowiedzi.

Omów rolę domu rodzinnego w życiu bohaterów wybranych dzieł literackich

Ocena:
19/20
Teza: We wszystkich odwołujących się do motywu rodzinnego domu utworach podkreślana jest waga stosunków panujących w rodzinie i mich wpływu na samopoczucie jej członków.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Model polskiej rodziny w świetle wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Choć model polskiej rodziny zmieniał się w zależności od epoki historycznej zazwyczaj dominowała w nim tradycja i wzajemny szacunek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na polskiej literaturze. Pokazuje jak w zależności od czasów historycznych rodzina postrzegana była przez wybranych autorów.

Czy dom i rodzina mogą stać się przewodnią ideą w życiu człowieka? Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Czy rzeczywiście dla każdego dom i rodzina to najważniejsze elementy w życiu?

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna, przemyślana prezentacja.

Zaprezentuj relacje między ojcami i synami na wybranych przykładach z literatury

Ocena:
18/20
Teza: Zdrowe relacje między rodzicami a dziećmi są możliwe niezależnie od czasu, w jakim przyszło żyć bohaterom literackim.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Ciekawe podejście, dobrze dobrane argumenty. Na uwagę zasługuje poprawna bibliografia.

Piekło rodzinnego życia. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Literatura często odnosi się do motywu nieszczęśliwych i tragicznych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różne powody dla których rodzinny dom przypomina piekło. Poprawnie dobrane argumenty. Dobrze zbudowany konspekt pracy.

Rodzina jako miejsce ludzkich dramatów. Omów temat, wykorzystując współczesne utwory literackie i filmowe

Ocena:
18/20
Teza: Współcześnie dominują obrazy patologicznych rodzin.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i spójna.

Portrety rodziców i dzieci w utworach literackich różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Wzajemne stosunki między rodzicami i ich potomkami, cechują się na tyle rozbudowaną gamą tworzących je odczuć i emocji, że stały się częstym tematem utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, logicznie uargumentowana teza.

Porównanie różnych wizerunków życia rodzinnego w literaturze i sztuce

Ocena:
17/20
Teza: Dobre relacje rodzinne są trudne do zbudowania, jednak są podstawą szczęścia każdego człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Pomysł dobry, wykonanie nieco słabsze. Poprawna bibliografia i plan pracy.