Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw śmierci


Bohaterska śmierć w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Po narodzinach, dorastaniu, wieku dojrzałym, naturalną koleją rzeczy jest umieranie. Motyw śmierci był poruszany na łamach literatury od wieków, ponieważ ludzie próbowali się ze śmiercią oswoić, zrozumieć ją i to, co dzieję się po niej. W okresie romantyzmu artyści ukazywali śmierć wielkich bohaterów narodowych. Chcieli w ten sposób pokazać, że postawa patriotyczna to nie tylko życie polegające na walce z wrogiem, ale tez godna śmierć, która stanowi uwieńczenie bohaterskiego życia. Bohaterowie tacy jak Ordon, Sowiński, Emilia Plater zostali ukazani jako przykłady prawdziwych patriotów, walczących o wolność i niepodległość ojczyzny, godnie oddających życie za sprawę, w którą wierzyli. Jacek Soplica jest przykładem, że z beztroskiego zawadiaki można stać się odważnym i szlachetnym człowiekiem, który nie tylko walczy z wrogami ojczyzny, ale potrafi poświęcić się dla rodaka i odwiecznego wroga, a przed śmiercią uzyskać przebaczenie. Konrad Wallenrod wolał popełnić samobójstwo, niż zostać pojętym przez przeciwników i zginąć z ich rąk.

Adam Mickiewicz napisał „Redutę Ordona” po upadku powstania listopadowego, aby podnieść na duchu Polaków i pokazać postać przykładnego bohatera – powstańca. Poeta rozmawiał ze Stefanem Garczyńskim, który w czasie powstania był adiutantem i widział obronę frontu na Woli, którą kierował Julian Konstanty Ordon. Mickiewicz w swoim utworze pokazał jego bohaterską śmierć, które jednak była jedynie wymysłem artysty, gdyż w rzeczywistości Ordon przeżył wybuch.

Początek wiersza to obraz stających naprzeciw siebie wojsk – olbrzymiej armii moskali i zaledwie garstki powstańców. Wojska wysłane przez cara są dobrze przygotowane i uzbrojone, ale żołnierze nie mają woli walki. Zaś powstańcy – choć jest ich niewielu, brakuje broni i amunicji – bronią się zaciekle i niezwykle odważnie. Walkę opisuje adiutant obserwujący ją z daleka. Jego krótkie, urywane zdanie podkreślają dynamizm utworu i sprawiają wrażenie, że osoba mówiąca jest przejęta i zdenerwowana. Nierówna walka powoli kończy się, Polakom zaczyna brakować amunicji, a moskale zaczynają zdobywać redutę. W ostatniej chwili Ordon – przywódca powstańców – wysadza skład prochu, zabija siebie i wszystkich w okolicy, a reduta staje się zbiorową mogiłą walczących:
„Widzę go znowu — widzę rękę — błyskawicę,
Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świecę,
Biorą go —zginął —o nie,—skoczył w dół, — do lochów”.
„Dobrze —rzecze jenerał — nie odda im prochów”.
Tu blask, — dym, — chwila cicho — i huk jak stu gromów!”
Ordon w utworze Mickiewicza zginął szybko, ale wykazał się bohaterstwem i odwagą. W jego osobie poeta ukazał postać prawdziwego patrioty, który dla ojczyzny i niepodległości poświęcił nawet życie. Obraz dzielnych powstańców i samego Ordona miał pokrzepić Polaków po upadku powstania i zmotywować do dalsze walki o wolności i autonomiczność Polski.

Wiersz Juliusza Słowackiego „Sowiński na okopach Woli” jest, tak jak „Reduta Ordona” Mickiewicza, obrazem bohaterskiej śmierci walczącego w czasie powstania listopadowego powstańca. Sowiński, stary generał z drewnianą nogą, walczył nie tylko w powstaniu listopadowym, ale też w kościuszkowskim oraz kampanii napoleońskiej na Moskwę. Ostatnią bitwę w swoim życiu stoczył w starym kościółku na Woli, gdzie dzielnie bronił się szpadą oparty o ołtarz. Słowacki, podobnie jak Mickiewicz, w swoim utworze ukazał stereotyp patrioty powstały po upadku powstania.

Scena ukazana w kościele to przede wszystkim obraz wielkiej odwagi, jaką wykazał się stary generał. Żołnierz wsławił się w czasie wielu walk i nawet atakujący go żołnierze darzyli go wielkim szacunkiem. Podczas ostatniej walki staruszka klękają przed nim i proszą, aby się poddał. Nie chcą z nim walczyć, nie chcą go zabić. Jednak generał o drewnianej nodze nie poddał się i mimo zmęczenia i osłabienia oraz ze świadomością, że bierze udział w bitwie z góry skazanej na klęskę stawił czoła wrogom. Dla żołnierza, który wziął udział w wielu bitwach o wolność najważniejszy był honor, ważniejszy nawet od życia. Postanowił bronić ojczyzny do końca i nikt nie był w stanie przekonać go, aby się poddał. Mówił nawet do przeciwników, że gdyby był ostatnim Polakiem to i tak by walczył z równie wielką odwagą i zacięciem.

Staruszek wspomina jak drewniana noga utrudniała mu poruszanie, a dzieci się z niej śmiały, ale w tej chwili, kiedy wielu uciekło, zmusiła go do stawienia czoła moskiewskim żołnierzom. Tym samy wyraża pogardę dla tchórzostwa i ucieczki. Po długiej przemowie starego wojownika rozpoczyna się walka. Sam jeden, wsparty na drewnianej nodze i podpierając się o ołtarz, walczył z wieloma żołnierzami. Jeden z nich w końcu przebił jego pierś i zakończył bohaterski żywot generała Sowińskiego.
„I szpadą się jako fechmistrz
Opędzał przed bagnetami;
Aż go jeden żołnierz stary
Uderzył w piersi i przebił...
Opartego na ołtarzu
I na tej nodze drewnianej.”
Poprzez postać Sowińskiego Słowacki ukazał cechy prawdziwego patrioty oraz najchwalebniejsze zakończenie życia Polaka. Poza Ordonem i Sowińskim podobny obraz bohaterskiego życia i śmierci godnego do naśladowanie wojownika jest przedstawiony w wierszu Mickiewicza o Emilii Plater pt. „Śmierć pułkownika”.

Kiedy Emilia Plater usłyszała o rozprzestrzeniającym się powstaniu bez wahania ścięła włosy, ubrała się w męski strój i wyruszyła walczyć. Odniosła wiele zwycięstw w różnych potyczkach, ale na skutek choroby zmarła. Mickiewicza w swoim wierszu opisuje jej śmierć.

Bohaterka umiera jak zwykły człowiek, leży w zwykłej chatce. Nie poniosła śmierci w walce, tak jak Ordon i Sowiński. Mimo to, jej bohaterskie czyny czynią z niej narodową bohaterkę i przykładną patriotkę. Umierającą żegnają wszyscy z okolicy – jej żołnierze oraz prosty lud. Przed śmiercią żegna się ze swoim koniem – towarzyszem wielu bitew – oraz ze swoją bronią. Emilia chce umrzeć jak bohater, autor porównuje ją nawet do Czarneckiego. Jeszcze ksiądz zdążył odprawić ostatnią posługę i odmówić modlitwy. Żołnierze, którzy przyszli pożegnać wodza, ustawili straże przed wejściem do chatki, a kiedy pułkownik umarł płakali. Rano, gdy tylko dzwony ogłosiły śmierć walecznego przywódcy, lud przybył czuwać przy zwłokach.

Dopiero, kiedy powstaniec umiera narrator zauważa, że ma delikatną twarz, a pod żołnierskim ubraniem zarysy piersi. Dochodzi do wniosku, że to kobieta:
„To Litwinka, dziewica-bohater,
Wódz Powstańców - Emilija Plater!”
Określa ją mianem dziewicy, czym podkreśla, że była ona osobą czystą i wolną od grzechu, szlachetną i dzielną. Fakt, że na posłaniu w chatce leżą zwłoki kobiety – powstańca nie umniejsza jej zasług, a ludzie, którzy tam przebywają żegnają ją z należytym szacunkiem i chwałą.
Cały utwór jest opisem śmierci bohaterki. Autor ukazał w nim ostatnie chwile jej życia, w których żegna się ze wszystkim, co było jej drogie.
„W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika,
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze,
Wódz to był wielkiej mocy i sławy,
Kiedy po nim lud prosty tak płacze
I o zdrowie tak pyta ciekawy.”

Poprzez postać Jacka Soplicy Adam Mickiewicz ukazał zmianę i odrodzenie człowieka, który z hulaki i zawadiaki zmienia się w patriotę zdolnego poświęcić życie dla ojczyzny i rodaków. Jacek Soplica – bohater „Pana Tadeusza” – jest typowym bohaterem romantycznym. W młodości przeżył zawód miłosny, który doprowadził go do rozpaczy i wielu błędnych decyzji. Jednak potrafił zmienić swoje życie. Przybrawszy habit przyjmuje imię Robak i jako mnich i emisariusz działa na rzecz ojczyzny. Kiedy zostaje ranny – własnym ciałem zasłonił Gerwazego – na łożu śmierci spowiada się ze swojego życia przed Sędzią i Klucznikiem. Swoje wyznanie zaczyna od słów: „Jam jest Jacek Soplica.” Następnie opowiada całą historię swojego życia.

Jako młody i szanowany szlachcic zakochał się w Ewie, córce Stolnika. Jednak jego status społeczny – niższy niż ukochanej – sprawił, że jego oświadczyny zostały odrzucone. Te wydarzenia spowodowały, że bohater podupadł moralnie – zaczął pić, za żonę wziął sobie pierwszą lepszą dziewczynę i nie szanował ani jej, ani ich dziecka. Kierowany gniewem przybył też pod dwór Horeszków w czasie ataku Moskali i zabił Stolnika. Jak wyznaje przed śmiercią wcale tego nie chciał, nawet nie celował, wziął jedynie broń do ręki, a on niemalże sama wypaliła. Posądzony o zdradę ucieka, zakłada habit bernardyński, a na znak pokory przyjmuje imię Ksiądz Robak. Od tej pory porywczy i pyszny Jacek zmienił się w opanowanego i pokornego mnicha, walczącego o kraj.

Wyznania Jacka sprawiają, że Gerwazy – kierujący się od śmierci Stolnika jedynie chęcią zemsty – zmienia się i wyznaje mu, że Stolnik przebaczył mu przed śmiercią. Jacek może odejść zrehabilitowany.
„zalał się ostatnich łez rozkosznych zdrojem:
„Teraz - rzekł - Panie, sługę Twego puść z pokojem!”
Wszyscy uklękli; a wtem ozwał się pod progiem
Dzwonek: znak, że przyjechał pleban z Panem Bogiem.
Właśnie już noc schodziła i przez niebo mleczne,
Różowe, biegą pierwsze promyki słoneczne;
Wpadły przez szyby jako strzały brylantowe,
Odbiły się na łożu o chorego głowę
I ubrały mu złotem oblicze i skronie,
Że błyszczał jako święty w ognistej koronie.”
Choć Jacek Soplica popełnił wiele błędów w młodości, jego późniejsze życie przyniosło mu wiele chwały i szacunku. Dzielnie walczył o wolność ojczyzny, a w czasie ataku moskali zasłonił własnym ciałem swego największego wroga. Nie bał się też wyznać Gerwazemu prawdę. Ostatnie chwile jego życia przyniosły mu w końcu odpuszczenie grzechów i spokojną śmierć.

„Konrad Wallenrod” to poemat Adama Mickiewicza, w którym autor przedstawił bohatera rozdartego między miłością do kobiety a miłością do ojczyzny. Tytułowy bohater jako dziecko zostaje porwany przez krzyżaków i wychowany zgodnie z ich tradycją. Nadają mu imię Walter Alf. Towarzyszący mu Halban, litewski bart, nie pozwala mu jednak zapomnieć o korzeniach. Walter ucieka z zakonu i wraca do ojczyzny, gdzie zakochuje się w Aldonie, córce księcia Kiejstuta. Jednak sytuacja ojczyny nie pozwala mu na spokojne życie. Bohater postanawia podstępnie walczyć z wrogiem. Przywdziewa imię Konrad Wallenrod, wsławia się w walce i zostaje wybrany na Wielkiego Mistrza Zakonnego. Konrad zdobywa zaufanie wrogów, a w trakcie wojny z Litwą prowadzi wojska krzyżackie w taki sposób, że doprowadza do ich klęski. Planuje uciec ze swoją żoną, która jako pustelnica mieszka w jednej zwierz zakonu, ale jego plan zostaje wykryty.

Konrad wie, że śmierć jest nieunikniona, jednak, aby nie zostać zabitym przez wroga popełnia samobójstwo:
„Z dobytym mieczem Alf czekał spotkania,
Lecz coraz blednie, pochyla się, słania;
Wsparł się na oknie i tocząc wzrok hardy,
Zrywa płaszcz, mistrza znak na ziemię miota,
Depce nogami z uśmiechem pogardy:
"Oto są grzechy mojego żywota!" (…)
(…)Rzekł, spojrzał w okno i bez czucia pada,
Ale nim upadł, lampę z okna ciska;
Ta trzykroć, kołem obiegając, błyska,
Na koniec legła przed czołem Konrada;
W rozlanym płynie tleje rdzeń ogniska,
Lecz coraz głębiej topi się i mroczy,
Wreszcie, jak gdyby dając zgonu hasło,
Ostatni, wielki krąg światła roztoczy,
I przy tym blasku widać Alfa oczy,
Już pobielały - i światło zagasło.

I w tejże chwili przebił wieży ściany
Krzyk nagły, mocny, przeciągły, urwany -
Z czyjej to piersi? - wy się domyślicie;
A kto by słyszał, odgadnąłby snadnie,
Że piersi, z których taki jęk wypadnie,
Już nigdy więcej nie wydadzą głosu:
W tym głosie całe ozwało się życie.”

Konrad wypija truciznę i umiera, w ten sposób omija go śmierć z rąk znienawidzonych krzyżaków. W chwili jego śmierci, kiedy lampa gaśnie, umiera też kochająca go Aldona.

Śmierć opisywana przez twórców romantycznych miała na celu przede wszystkim pokazać, że warto walczyć za ojczyznę. Opisani przez nich bohaterowie odeszli z tego świata w różny sposób, jednak wszyscy poświęcili się walce z wrogiem. Ordon bez wahania wysadził skład z prochem zabijając tym samym siebie. Sowiński, choć stary i niepełnosprawny, bronił się jak umiał do końca, gdyż dla niego chwalebnym było zginąć w walce z wrogiem. Emilia Plater, choć nie zginęła w walce, ale w wyniku choroby – dała przykład jak umiera prawdziwy żołnierz – pożegnała się z ulubionym koniem i orężem, a ją przyszli żegnać żołnierze i zwykły lud, gdyż uważana była za wspaniałego wojownika. Ksiądz Robak nie tylko wykazał się odwagą zasłaniając własnym ciałem Gerwazego, ale też miał odwagę przed śmiercią wyznać wszystkie swoje okropne zbrodnie. A Konrad Wallenrod – postanawiając poświęcić życie na walkę z krzyżakami, zabija się sam, gdyż dla niego hańbą byłaby śmierć z rąk znienawidzonego wroga.

strona:    1    2    3    4    5  

Bo życie kruche jest... Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy często staja w obliczu śmierci i cierpienia. Zjawiska te są wielowymiarowe i często nieuniknione.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat trudny. Bardzo dobrze przeprowadzona argumentacja broni tezę prezentacji. Ciekawe wnioski uzupełniają całość. Brawo!

Symbol jako sposób nazywania niewyrażalnego. Interpretując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie, określ rolę symbolu w komunikacji artystycznej

Ocena:
20/20
Teza: Śmierć, szczególnie u twórców modernistycznych ma często znaczenie symboliczne, jest nośnikiem pewnych głębszych przemyśleń i przeżyć autora

Ocena opisowa nauczyciela: Autor w umiejętny sposób porusza się po świecie literatury i sztuki. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia.

Różne sposoby ukazywania śmierci i umierania w literaturze i malarstwie renesansu oraz przełomu XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Motyw życia i śmierci towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia poprzez wszystkie epoki literackie i artystyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, bardzo przejrzysta. Kolejne argumenty przedstawione są logicznie. Dobre wprowadzenie do tematu i wnioski.

Motyw śmierci w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł

Ocena:
20/20
Teza: W zależności od epoki historycznej, kultury, światopoglądu i głoszonych idei człowiek próbował oswajać śmierć, pojąć jej zagadkę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna i szczegółowa. Temat wnikliwie zanalizowany.

Śmierć jako motyw w literaturze i sztuce. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści, próbując przybliżyć innym tajemnicę śmierci, przedstawiali w swoich dziełach własne wyobrażenia umierania i życia pośmiertnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w różne wizje śmierci. Rozbudowana bibliografia, płynna i poprawna wypowiedź. Ciekawe ilustracje.

Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje śmierci i zła w baśniach, bajkach i mitach

Ocena:
20/20
Teza: Zło i śmierć podstawowymi elementami baśniowego, bajkowego i mitycznego świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady literatury podmiotowej, przemyślana kompozycja.

Danse macabre - motyw śmierci w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Taniec śmierci odzwierciedla wszechobecność śmierci, która wszystkich ludzi traktuje tak samo.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw bardzo poprawnie opracowany. Zawiera zarówno literackie, jak i plastyczne przykłady. Dobra bibliografia i plan prezentacji.

Czekając na śmierć, czyli jak i w czym odnaleźć sens życia kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy każdej epoki przedstawiali ludzi oczekujących na śmierć, świadomych jej nieuchronnego nadejścia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wszelkie niezbędne argumenty. Poprawna konstrukcja, ciekawy tok myślenia.

Ars moriendi - wielcy bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Główne utwory związane z ars moriendi powstały w średniowieczu, jednak i w późniejszej literaturze możemy odnaleźć przykłady godnej śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje dostępne argumenty. Poprawna stylistyka, logiczna spójność.

Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku

Ocena:
20/20
Teza: Charakterystyka obrazów śmierci w średniowieczu i barok

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, zawiera wiele ciekawych przykładów z literatury i sztuki. Poprawna kompozycja, teza i wnioski.

Człowiek wobec śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści często wykorzystywali motyw śmierci, by ukazać swój stosunek do niej lub stosunek swego pokolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele interesujących przykładów. Poprawna bibliografia i plan.

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze i kulturze – popularność omawianych motywów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady oraz wnioski.

Literackie i malarskie sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Heroizacja śmierci bohaterów najczęściej służyła zachowaniu pamięci i oddaniu hołdu nieprzeciętnym jednostkom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, oparta na przykładach z różnych epok literackich.

Przedstaw motyw poświęcenia życia w literaturze. Scharakteryzuj problem, analizując przykłady literackie z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Ukazanie wyjątkowych postaci, które w imię szczytnej idei poświęciły własne życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat ciekawie przedstawiony. Oparty na lekturach z różnych epok.

Wesela i pogrzeby w literaturze polskiej. Omów różnorodne ujęcia motywów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Motyw wesela i pogrzebu w twórczości pisarzy polskich różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni wyczerpuje temat - opisuje dwa wesela i dwie ceremonie pogrzebowe.

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Ocena:
20/20
Teza: a) Uniwersalność i tajemniczość tematu śmierci widziana oczami twórców literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wnikliwie przedstawia wybrane utwory. Poprawny styl i kompozycja.

Motyw śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Zaprezentowanie funkcjonowania motywu śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata bibliografia i szczegółowy plan prezentacji.

Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Pisarze i poeci w zależności od roli, jaką przypisywali motywowi śmierci opisywali różnorodne jej oblicza.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana, pokazuje różnorodne wizje śmierci służące różnym celom autorskim.

In hora mortis. W jaki sposób poeci opisywali swoje przeżycia związane ze śmiercią ważnych dla nich osób?

Ocena:
20/20
Teza: Artyści przeżywając śmierć ważnych dla nich osób swoje refleksje przekazywali za pomocą języka poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Mówi o poetyckich obrazach "godziny śmierci" w różnych epokach.

Wykorzystanie motywu śmierci w utworach literackich i malarskich XIX i XX wieku Omów, analizując wybrane dzieła

Ocena:
19/20
Teza: Literatura odbiega od przedstawiania śmierci wyłącznie w biologicznym wymiarze, nadając jej określony sens.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca logiczna, zawierająca bogatą literaturę podmiotową i przedmiotową. Wiele argumentów na udowodnienie tezy.

Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Temat śmierci jest ciągle aktualny i fascynuje wielu artystów, dlatego też powstało mnóstwo dzieł poruszających tę kwestię.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana dobrym stylem. W pełni realizuje temat.

Obraz śmierci w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Myśl o śmierci towarzyszyła człowiekowi praktycznie od zawsze. Istnieją na to dowody w poezji, prozie, dramacie czy sztukach pięknych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem. Ciekawe przykłady z malarstwa. Logiczna i przejrzysta kompozycja.

Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze akt samobójstwa jest najczęściej potępiany i nie prowadzi do niczego pozytywnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat zwięźle ukazany. Poszczególne argumenty sformułowane poprawnie. Jasne wnioski. Właściwy plan i bibliografia.

Śmierć i umieranie w literaturze dawnej oraz współczesnej. Omów na podstawie dwóch epok

Ocena:
19/20
Teza: Różnorodność sposobów ujęcia motywu śmierci i umierania jest ściśle uzależniona od okoliczności historycznych, światopoglądowych i epokowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, wnikliwie analizuje temat. Poprawnie dobrana literatura.

Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Artyści, próbując przybliżyć innym tajemnicę śmierci przedstawiali w swoich dziełach własne wyobrażenia umierania i życia pośmiertnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko ukazuje motyw śmierci w literaturze. Szczegółowa bibliografia i plan pracy.

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Ocena:
19/20
Teza: Przez wieki w literaturze śmierć przybierała różnorodne obrazy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na kilku przykładach pokazuje jak artyści przedstawiali śmierć. Poprawna bibliografia i język wypowiedzi.

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i określ ich funkcje

Ocena:
19/20
Teza: Artyści odmiennie przedstawiali motyw śmierci w literaturze w zależności od funkcji jaką miał pełnić.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazując różne ujęcia śmierci uwzględnia ich funkcję. Poprawny język, rozbudowana bibliografia i plan pracy.

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich.

Ocena:
19/20
Teza: Mimo iż istota śmierci jest niezmienna, odmienne są sposoby prezentacji bohaterskiej śmierci w literaturze rożnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, bogata bibliografia.

Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcje w wybranych dziełach

Ocena:
19/20
Teza: Aby „oswoić” śmierć poszczególni twórcy próbowali przedstawić różnorodne sceny śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wszystkie niezbędne elementy. Poprawny plan pracy oraz bibliografia.

Obraz śmierci w sztuce średniowiecza. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Wyobrażenia śmierci w średniowieczu miały przede wszystkim charakter dydaktyczny – przypominały o kruchości ludzkiego żywota i zachowaniu pokory wobec Stwórcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazuje różnorodność wizerunków śmierci. Poprawna bibliografia.

Motyw śmierci i czasów ostatecznych w literaturze, sztuce i muzyce. Omów, analizując wybrane przykłady

Ocena:
19/20
Teza: Motyw śmierć i czasów ostatecznych ukazywany jest na obraz i podobieństwo wyobrażeń ludzi żyjących w danej epoce.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca w pełni realizująca temat.

Topos śmierci heroicznej w literaturze. Przedstaw jego źródła i udowodnij jego popularność w epoce romantyzmu i literaturze współczesnej

Ocena:
19/20
Teza: Popularność motywu śmierci heroicznej w romantyzmie i czasach współczesnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna, właściwy dobór lektur i ciekawe wnioski.

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze to nierozerwalne uczucia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na odpowiednio dobranych przykładach literackich ilustruje postawioną tezę. Poprawna bibliografia.

Bohaterska śmierć w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: W romantyzmie twórcy ukazywali śmierć bohaterów w celu ukazania właściwej postawy patriotycznej, jednak sposoby przedstawiania zgonu bohatera były różne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, napisana dobrym językiem. Teza poprawnie uargumentowana.

Różne ujęcia śmierci w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Pomimo licznych prób ukazania śmierci w literaturze i sztuce wciąż pozostaje ona tajemnicą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie realizuje temat. Dobry język i styl wypowiedzi.

Samobójstwo jako temat utworów literackich różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Ucieczka przed realnym życiem, zagubienie w świecie wartości oraz niedojrzałość i nieodpowiedzialność jako źródła decyzji samobójczej wybranych bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat. Ciekawa kompozycja pracy.

Motyw umierania ukazany w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze problem śmierci jest podejmowany niezwykle często.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przejrzysta praca. Ciekawa prezentacja pps.

Śmierć w literaturze różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Śmierć to jeden z najczęściej pojawiających się motywów w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo zwięzła. Poprawna forma wypowiedzi i przytoczone argumenty.

Człowiek wobec śmierci w poznanych utworach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Wizerunek śmierci zmieniał się w zależności od czasu, w którym poruszano ten temat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Dobra argumentacja. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Motyw śmierci heroicznej w wybranych utworach

Ocena:
18/20
Teza: Literatura wskazuje bohaterów, którzy poświęcając swoje życie w dobrej sprawie, ukazali swe męstwo i odwagę.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, analizuje podstawowe utwory dotyczące heroicznej śmierci.

Stosunek człowieka do śmierci. Przedstaw problem, opierając się na wybranych lekturach

Ocena:
17/20
Teza: Obraz śmierci w literaturze ukształtowany jest na obraz i podobieństwo ludzkich wyobrażeń danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna i przejrzysta. Śmierć została przedstawiona wieloaspektowo, na przykładzie lektur z różnych epok.

Funkcje motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych utworów

Ocena:
17/20
Teza: Śmierć jest zjawiskiem ponadczasowym, które na przestrzeni epok literackich zmienia swój wizerunek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Wizerunek śmierci w utworach literackich i malarstwie. Zaprezentuj odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: We wszystkich epokach niemal każdy twórca podejmował temat śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, a temat przedstawiony na wielu przykładach.

Miłość, samotność i śmierć w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Zróżnicowanie kreacji miłości, śmierci i samotności na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna i tendencyjna. Poprawna bibliografia.