Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw śmierci


Funkcje motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych utworów

Śmierć istniała, istnieje i będzie istnieć. Jest zjawiskiem ponadczasowym. Tak naprawdę jest to jedyna pewna rzecz w życiu. Dla każdego człowieka proces ten oznacza, co innego, wpływ na to ma wiek, wyznanie oraz narodowość. Jednak wszyscy boją się śmierci, ponieważ nikt nie wie czy jest ona końcem wszystkiego czy początkiem czegoś nowego. Również twórcy zastanawiają się nad sensem śmierci. Opisują końcowy etap życia, pokazując jak wielkie znaczenie ma wieczny spoczynek. Omówię funkcje oraz sposoby przedstawiania motywu śmierci w dziełach literackich, malarskich oraz w filmie Mela Gibsona pt. „Pasja”. Kończąc swój wstęp pragnę przywołać skojarzenia, które nasuwają się, kiedy słyszymy słowo śmierć: zgon, umieranie, zejście, agonia, konanie, wieczny sen, kostucha, biała pani.

Motyw śmierci znany był już w starożytności. Filozofowie i mędrcy zastanawiali się nad przyczynami i konsekwencjami tego procesu. Śmierć była dla nich odcięciem się od problemów, ale także konsekwencją podjętych decyzji. Tak stało się w przypadku Antygony - tytułowej bohaterki tragedii Sofoklesa. Musiała ona w swym życiu dokonać wyboru pomiędzy życiem niezgodnym z własnymi przekonaniami a śmiercią, która była konsekwencją jej czynów. Antygona nie potrafiła pogodzić się z zakazem pogrzebania zwłok jej brata Polinejkesa. Sprzeciwiła się władcy Kreonowi i spełniła swój moralny obowiązek wobec zmarłego. Wiedziała tym samym, jakie to będzie miało konsekwencje jednakże jej ludzkie życie w hańbie utraciło (by swą pierwotną wartość. Wartości, którymi kierowała się w swojej egzystencji dodały jej sił i pozwoliły zdobyć się na ten czyn…zniszczyły także strach przed śmiercią. Antygona można by rzec świadomie wybrała śmierć.. Dla niej była ona przejściem do innego świata a także ucieczką od doczesnych problemów. Taka właśnie postawa bohaterki to dowód jej szlachetności, prawości oraz odwagi.

Nieco odmienny obraz śmierci zawarli w swych dziełach twórcy średniowieczni. Wpłynęło na to bardzo wiele czynników. Jednym z podstawowych była ciągła obecność tego zjawiska. Choroby, głód masowo wyniszczały populacje. Ludzie zaczęli się przyzwyczajać do panujących warunków. To co początkowo ich przerażało później stało się codziennością. Dlatego właśnie zaczęto „oswajać” się ze śmiercią i przedstawiać ją nie jako karę, lecz możliwość a zarazem jedyną ewentualność, która pozwala przejść człowiekowi do innego świata. Ludzie żyli zgodnie ze „wzorcem dobrego życia” nie zapominali przy tym o codziennym przygotowywaniu się do śmierci. Literackim przykładem właśnie takiej antynomii ars moriendi - ars vivendi jest utwór pochodzący z końca XV w. pt.: „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”. Wiersz ma charakter moralistyczno-dydaktyczny. Jest wspaniałą ilustracją średniowiecznej myśli i ówczesnego systemu wartości. Zawiera bardzo typowy jak dla tej epoki wizerunek śmierci (pełen grozy, ale także niepozbawiony komizmu). Autor spersonifikował ową postać jednakże nie jest to szkielet z kosą lecz postać kobiety w trakcie rozkładu; „chuda, blada, żółte lice…z oczu płynie krwawa rosa” Śmierć przekazuje przesłanie jest nieunikniona i sprawiedliwa, dotrze do wszystkich ludzi, każdego odnajdzie niezależnie od miejsca pobytu. Jest także wyrocznią moralną .. ocenia, przestrzega i grozi karą za niecne czyny. Tylko dobry człowiek nie musi bać się śmierci ponieważ nie zostanie ukarany lecz trafi do raju. Egalitaryzm śmierci jest przestrogą dla grzesznych i pociechą dla cnotliwych ludzi. Epoka średniowiecza przypominając ciągle „memento mori”. Chciała przekazać bardzo ważną prawdę: życie jest tworem bardzo ulotnym i należy je przeżyć właściwie. Myślę, że to przesłanie jest nadal aktualne.

Nieco odmienny wizerunek śmierci przedstawia Jan Kochanowski w „Trenach”. Ukazany jest tutaj skutek jej działania oraz bezradność człowieka wobec jej potęgi. Bunt i cierpienie, które dotknęło ojca po śmierci córki Urszulki doprowadziło do załamania ówczesnego poglądu poety. Wobec śmierci i przemijalności Kochanowski jest bezradny. Wie, że nie może zrobić nic, aby zmienić bieg wydarzeń, a zarazem nie potrafi pogodzić się z tym faktem. W trenie IV tęskniący Ojciec zwraca się do śmierci w następujący sposób: „Zgwałciłaś, niepobożna Śmierci, oczy moje, Żem widział umierając miłe dziecię swoje!” Cytat ten pokazuje, jak wielkie pretensje ma tata Urszulki do śmierci, która zabrała mu małe dziecko. Dziewczynka odziedziczyła po poecie talent, Jan pokładał w niej wielkie nadzieje, które w jednej chwili stracił. Całą sytuację bardzo dobrze przedstawił Jan Matejko w obrazie „Kochanowski nad zwłokami Urszulki”. Na płótnie widać tatę żegnającego pocałunkiem córkę, która leży w drewnianej trumnie. Refleksyjny nastrój stwarza świeca, krzyż - zarówno na ścianie jak i na sercu niewinnej istoty oraz obraz Maryi. Sam tytuł jest wstrząsający - zwłoki wywołują u ludzi obrzydzenie, kojarzą się z brzydkim zapachem, a cierpiący Ojciec i tak chce być przy 2,5 letnim dziecku, w jego ostatniej wędrówce.

Śmierć była także bardzo popularnym tematem w liryce. Przykładem na to stwierdzenie jest wiersz Daniela Naborowskiego pt. : „Krótkość żywota”. Autor ukazał w swoim utworze przemijalność. Jego zdaniem ludzka egzystencja jest tylko drogą ku śmierci. Nic nie trwa wiecznie, każdy dzień przynosi niepewność. Poeta bardzo sugestywnie ukazuje swój światopogląd. Nie ma jednakże w utworze elementów dramatyzmu. Podmiot liryczny charakteryzuje się stoickim spokojem i równowagą ducha płynącą z wiedzy, że krótkość życia jest faktem nieuniknionym, a wszystko, co ziemskie, to marność, ponieważ rzeczy doczesne ulegają przemijaniu. Całe życie ludzkie jest tylko dążeniem do śmierci („kolebka grobem”, matka mogiłą”) . Taki wizerunek drogi ostatecznej nie jest oparty na lęku to raczej ciągłe czekanie na to co nieuniknione ..to także nie przywiązywanie wagi do dóbr otaczającego świata życie ludzkie jest przecież „czwartą częścią mgnienia”.

Wstrząsający film o ostatnich chwilach z życia Chrystusa zmusza widza do refleksji nad Jego śmiercią. Niektórzy nie byli nawet w stanie obejrzeć wszystkich scen „Pasji” Mela Gibsona do końca - ludzie wychodzili z kina z płaczem, tak bardzo poruszyła ich śmierć na krzyżu Syna Bożego. Jezus został skazany na śmierć, ponieważ domagał się tego lud. Zanim jednak umarł przeszedł bardzo ciężką drogę, pełną bólu, cierpienia, płaczu - wszystko pokazane jest w bardzo naturalistyczny sposób. W szczególny sposób warto przyjrzeć się samej śmierci. Gdy Jezus wraz z 2 łotrami wisiał na krzyżu ludzie śmiali się z niego, z niecierpliwością czekali na Jego koniec. W tym czasie skazani rozmawiali między sobą. Widać było spokój w oczach Zbawiciela, ponieważ wiedział, że śmierć to tylko pewien etap, dzięki któremu można trafić do Królestwa Niebieskiego. O poranku Chrystus wypowiedział następujące słowa: „Ojcze, w Twoje ręce oddaje mojego ducha” i odszedł do Pana. Myślę, że film pozwolił zrozumieć wielu osobom, że śmierć Mesjasza nie jest jakąś nieistotną historyjką tylko bardzo ważnym wydarzeniem, które daje nadzieję na Zmartwychwstanie, które zawsze musi poprzedzać śmierć

Motyw śmierci nie był tylko opisywany oraz przedstawiany przez reżyserów. Bardzo często istniał również jako inspiracja tworów malarskich. Obraz Breughel nawiązuje do Apokalipsy, czyli ostatniej księgi Nowego Testamentu. Pieter przedstawia koniec świata. Nikogo zjawisko śmierci nie ominie. Kościotrupy zabijają wszystkich, niektórzy chcą uciec przed zagładą, ale jest to niemożliwe. W prawym rogu widać człowieka, który do samego końca korzysta z życia - gra na instrumencie. Obok niego leżą trupy, trwa walka, cierpią ludzie…Jednak w centrum reprodukcji jest klatka, do której na siłę wpychani są ludzie. Po lewej stronie znajdują się istoty ubrane na biało - może to oznaczać, że są niewinni, trzymają również krzyż, który znajduję się również na tarczach oraz pokrywie, która zamyka klatkę. Breughel namalował również chudego konia, który może być symbolem głodu, nędzy - jak widać zwierzęta również cierpią w czasie Apokalipsy. Warto dodać, że postacie nie mają twarzy, oznacza to, że każdy oglądający może postawić się na miejscu umierających. W końcu śmierć nikogo nie ominie, później czy później zabierze człowieka z ziemi..

Na koniec pragnę przejść do wniosków, które automatycznie nasuwają się mi, kiedy słyszę słowo śmierć. Żaden z twórców nie dał współczesnemu człowiekowi odpowiedzi na odwieczną zagadkę ludzkości. Artyści jednak przybliżyli nam trochę ten trudny temat śmierci, pozwolili się z nim w pewien sposób oswoić, ale co się dzieje z duszą do końca nie wiadomo. Dzisiaj nawet niewiele mówi się o śmierci, udaje się, że jej nie ma - pęd życia nie pozwala się zatrzymać i pomyśleć nad sensem życia. Najważniejsza jest praca, sukces - nikt nie zastanawia się, że po śmierci pieniądze nie będą już nikomu potrzebne. W tej zdalnie sterowanej maszynie zapominamy o najważniejszym przesłaniu, które chciała nam przekazać literatura: przygotujmy się na śmierć, ponieważ może ona zaskoczyć nas niespodziewanie. Dzisiaj może być twój ostatni dzień - spróbuj go jak najlepiej wykorzystać.

strona:    1    2    3  

Bo życie kruche jest... Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy często staja w obliczu śmierci i cierpienia. Zjawiska te są wielowymiarowe i często nieuniknione.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat trudny. Bardzo dobrze przeprowadzona argumentacja broni tezę prezentacji. Ciekawe wnioski uzupełniają całość. Brawo!

Symbol jako sposób nazywania niewyrażalnego. Interpretując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie, określ rolę symbolu w komunikacji artystycznej

Ocena:
20/20
Teza: Śmierć, szczególnie u twórców modernistycznych ma często znaczenie symboliczne, jest nośnikiem pewnych głębszych przemyśleń i przeżyć autora

Ocena opisowa nauczyciela: Autor w umiejętny sposób porusza się po świecie literatury i sztuki. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia.

Różne sposoby ukazywania śmierci i umierania w literaturze i malarstwie renesansu oraz przełomu XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Motyw życia i śmierci towarzyszy ludzkości od początku jej istnienia poprzez wszystkie epoki literackie i artystyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, bardzo przejrzysta. Kolejne argumenty przedstawione są logicznie. Dobre wprowadzenie do tematu i wnioski.

Motyw śmierci w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł

Ocena:
20/20
Teza: W zależności od epoki historycznej, kultury, światopoglądu i głoszonych idei człowiek próbował oswajać śmierć, pojąć jej zagadkę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna i szczegółowa. Temat wnikliwie zanalizowany.

Śmierć jako motyw w literaturze i sztuce. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści, próbując przybliżyć innym tajemnicę śmierci, przedstawiali w swoich dziełach własne wyobrażenia umierania i życia pośmiertnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w różne wizje śmierci. Rozbudowana bibliografia, płynna i poprawna wypowiedź. Ciekawe ilustracje.

Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje śmierci i zła w baśniach, bajkach i mitach

Ocena:
20/20
Teza: Zło i śmierć podstawowymi elementami baśniowego, bajkowego i mitycznego świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady literatury podmiotowej, przemyślana kompozycja.

Danse macabre - motyw śmierci w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Taniec śmierci odzwierciedla wszechobecność śmierci, która wszystkich ludzi traktuje tak samo.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw bardzo poprawnie opracowany. Zawiera zarówno literackie, jak i plastyczne przykłady. Dobra bibliografia i plan prezentacji.

Czekając na śmierć, czyli jak i w czym odnaleźć sens życia kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy każdej epoki przedstawiali ludzi oczekujących na śmierć, świadomych jej nieuchronnego nadejścia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wszelkie niezbędne argumenty. Poprawna konstrukcja, ciekawy tok myślenia.

Ars moriendi - wielcy bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Główne utwory związane z ars moriendi powstały w średniowieczu, jednak i w późniejszej literaturze możemy odnaleźć przykłady godnej śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje dostępne argumenty. Poprawna stylistyka, logiczna spójność.

Przedstaw funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku

Ocena:
20/20
Teza: Charakterystyka obrazów śmierci w średniowieczu i barok

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, zawiera wiele ciekawych przykładów z literatury i sztuki. Poprawna kompozycja, teza i wnioski.

Człowiek wobec śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści często wykorzystywali motyw śmierci, by ukazać swój stosunek do niej lub stosunek swego pokolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele interesujących przykładów. Poprawna bibliografia i plan.

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze i kulturze – popularność omawianych motywów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady oraz wnioski.

Literackie i malarskie sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Heroizacja śmierci bohaterów najczęściej służyła zachowaniu pamięci i oddaniu hołdu nieprzeciętnym jednostkom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, oparta na przykładach z różnych epok literackich.

Przedstaw motyw poświęcenia życia w literaturze. Scharakteryzuj problem, analizując przykłady literackie z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Ukazanie wyjątkowych postaci, które w imię szczytnej idei poświęciły własne życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat ciekawie przedstawiony. Oparty na lekturach z różnych epok.

Wesela i pogrzeby w literaturze polskiej. Omów różnorodne ujęcia motywów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Motyw wesela i pogrzebu w twórczości pisarzy polskich różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni wyczerpuje temat - opisuje dwa wesela i dwie ceremonie pogrzebowe.

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Ocena:
20/20
Teza: a) Uniwersalność i tajemniczość tematu śmierci widziana oczami twórców literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wnikliwie przedstawia wybrane utwory. Poprawny styl i kompozycja.

Motyw śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Zaprezentowanie funkcjonowania motywu śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata bibliografia i szczegółowy plan prezentacji.

Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Pisarze i poeci w zależności od roli, jaką przypisywali motywowi śmierci opisywali różnorodne jej oblicza.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana, pokazuje różnorodne wizje śmierci służące różnym celom autorskim.

In hora mortis. W jaki sposób poeci opisywali swoje przeżycia związane ze śmiercią ważnych dla nich osób?

Ocena:
20/20
Teza: Artyści przeżywając śmierć ważnych dla nich osób swoje refleksje przekazywali za pomocą języka poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Mówi o poetyckich obrazach "godziny śmierci" w różnych epokach.

Wykorzystanie motywu śmierci w utworach literackich i malarskich XIX i XX wieku Omów, analizując wybrane dzieła

Ocena:
19/20
Teza: Literatura odbiega od przedstawiania śmierci wyłącznie w biologicznym wymiarze, nadając jej określony sens.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca logiczna, zawierająca bogatą literaturę podmiotową i przedmiotową. Wiele argumentów na udowodnienie tezy.

Motyw śmierci w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Temat śmierci jest ciągle aktualny i fascynuje wielu artystów, dlatego też powstało mnóstwo dzieł poruszających tę kwestię.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana dobrym stylem. W pełni realizuje temat.

Obraz śmierci w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Myśl o śmierci towarzyszyła człowiekowi praktycznie od zawsze. Istnieją na to dowody w poezji, prozie, dramacie czy sztukach pięknych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem. Ciekawe przykłady z malarstwa. Logiczna i przejrzysta kompozycja.

Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze akt samobójstwa jest najczęściej potępiany i nie prowadzi do niczego pozytywnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat zwięźle ukazany. Poszczególne argumenty sformułowane poprawnie. Jasne wnioski. Właściwy plan i bibliografia.

Śmierć i umieranie w literaturze dawnej oraz współczesnej. Omów na podstawie dwóch epok

Ocena:
19/20
Teza: Różnorodność sposobów ujęcia motywu śmierci i umierania jest ściśle uzależniona od okoliczności historycznych, światopoglądowych i epokowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, wnikliwie analizuje temat. Poprawnie dobrana literatura.

Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Artyści, próbując przybliżyć innym tajemnicę śmierci przedstawiali w swoich dziełach własne wyobrażenia umierania i życia pośmiertnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko ukazuje motyw śmierci w literaturze. Szczegółowa bibliografia i plan pracy.

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Ocena:
19/20
Teza: Przez wieki w literaturze śmierć przybierała różnorodne obrazy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na kilku przykładach pokazuje jak artyści przedstawiali śmierć. Poprawna bibliografia i język wypowiedzi.

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i określ ich funkcje

Ocena:
19/20
Teza: Artyści odmiennie przedstawiali motyw śmierci w literaturze w zależności od funkcji jaką miał pełnić.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazując różne ujęcia śmierci uwzględnia ich funkcję. Poprawny język, rozbudowana bibliografia i plan pracy.

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich.

Ocena:
19/20
Teza: Mimo iż istota śmierci jest niezmienna, odmienne są sposoby prezentacji bohaterskiej śmierci w literaturze rożnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, bogata bibliografia.

Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcje w wybranych dziełach

Ocena:
19/20
Teza: Aby „oswoić” śmierć poszczególni twórcy próbowali przedstawić różnorodne sceny śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wszystkie niezbędne elementy. Poprawny plan pracy oraz bibliografia.

Obraz śmierci w sztuce średniowiecza. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Wyobrażenia śmierci w średniowieczu miały przede wszystkim charakter dydaktyczny – przypominały o kruchości ludzkiego żywota i zachowaniu pokory wobec Stwórcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazuje różnorodność wizerunków śmierci. Poprawna bibliografia.

Motyw śmierci i czasów ostatecznych w literaturze, sztuce i muzyce. Omów, analizując wybrane przykłady

Ocena:
19/20
Teza: Motyw śmierć i czasów ostatecznych ukazywany jest na obraz i podobieństwo wyobrażeń ludzi żyjących w danej epoce.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca w pełni realizująca temat.

Topos śmierci heroicznej w literaturze. Przedstaw jego źródła i udowodnij jego popularność w epoce romantyzmu i literaturze współczesnej

Ocena:
19/20
Teza: Popularność motywu śmierci heroicznej w romantyzmie i czasach współczesnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna, właściwy dobór lektur i ciekawe wnioski.

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze to nierozerwalne uczucia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na odpowiednio dobranych przykładach literackich ilustruje postawioną tezę. Poprawna bibliografia.

Bohaterska śmierć w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: W romantyzmie twórcy ukazywali śmierć bohaterów w celu ukazania właściwej postawy patriotycznej, jednak sposoby przedstawiania zgonu bohatera były różne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, napisana dobrym językiem. Teza poprawnie uargumentowana.

Różne ujęcia śmierci w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Pomimo licznych prób ukazania śmierci w literaturze i sztuce wciąż pozostaje ona tajemnicą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie realizuje temat. Dobry język i styl wypowiedzi.

Samobójstwo jako temat utworów literackich różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Ucieczka przed realnym życiem, zagubienie w świecie wartości oraz niedojrzałość i nieodpowiedzialność jako źródła decyzji samobójczej wybranych bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat. Ciekawa kompozycja pracy.

Motyw umierania ukazany w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze problem śmierci jest podejmowany niezwykle często.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przejrzysta praca. Ciekawa prezentacja pps.

Śmierć w literaturze różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Śmierć to jeden z najczęściej pojawiających się motywów w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo zwięzła. Poprawna forma wypowiedzi i przytoczone argumenty.

Człowiek wobec śmierci w poznanych utworach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Wizerunek śmierci zmieniał się w zależności od czasu, w którym poruszano ten temat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Dobra argumentacja. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Motyw śmierci heroicznej w wybranych utworach

Ocena:
18/20
Teza: Literatura wskazuje bohaterów, którzy poświęcając swoje życie w dobrej sprawie, ukazali swe męstwo i odwagę.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, analizuje podstawowe utwory dotyczące heroicznej śmierci.

Stosunek człowieka do śmierci. Przedstaw problem, opierając się na wybranych lekturach

Ocena:
17/20
Teza: Obraz śmierci w literaturze ukształtowany jest na obraz i podobieństwo ludzkich wyobrażeń danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna i przejrzysta. Śmierć została przedstawiona wieloaspektowo, na przykładzie lektur z różnych epok.

Funkcje motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie wybranych utworów

Ocena:
17/20
Teza: Śmierć jest zjawiskiem ponadczasowym, które na przestrzeni epok literackich zmienia swój wizerunek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Wizerunek śmierci w utworach literackich i malarstwie. Zaprezentuj odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: We wszystkich epokach niemal każdy twórca podejmował temat śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, a temat przedstawiony na wielu przykładach.

Miłość, samotność i śmierć w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Zróżnicowanie kreacji miłości, śmierci i samotności na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna i tendencyjna. Poprawna bibliografia.