Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw kobiety


Kreacje kobiet w literaturze polskiej i obcej. Omów, odwołując się do przykładów z różnych epok

Literatura piękna przez wieki była zdominowana przez mężczyzn. To oni byli twórcami, pisarzami i w związku z tym główne role w utworach przypadały mężczyznom. Kobiety raczej były bohaterkami pobocznymi, stanowiły jedynie tło. Przedstawiane były głównie jako kochanki, żony, matki, obiekty pożądania, fascynacji, uwielbienia i zazdrości. W miarę upływu czasu pozycja kobiety w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym wzrosła, co przyczyniło się do powstania nowych kreacji kobiecych w literaturze jak np. typ społecznicy w „Siłaczce” Żeromskiego. Przedstawicielki płci pięknej często stawały się postaciami decydującymi o dalszym przebiegu akcji. Kobieta to niezwykła istota o złożonej osobowości , słabsza fizycznie, ale za to wytrwała, konsekwentna, zdolna do poświęcenia i miłości, patrząca na świat poprzez pryzmat uczuć, posiadająca wewnętrzną siłę. Od zarania dziejów towarzyszyła mężczyźnie. Z Biblii możemy dowiedzieć się, że Bóg widząc jak Adam jest samotny postanowił dąć mu towarzyszkę - Ewę. Niewiasta powstała z żebra Miała go wspierać i uzupełniać. Stała się jednak przyczyną jego zguby, namawiając go do grzechu. W literaturze wykształciło się wiele odmiennych sposobów ukazywania kobiet, różnorodność tych typów jest ogromna. Trudno jest jednoznacznie zaklasyfikować kobietę do jednego z nich, gdyż wiele postaci przejawia cechy pośrednie. W swojej pracy przedstawię najbardziej charakterystyczne kreacje kobiece oraz przeprowadzę ich analizę na podstawie wybranych utworów literackich z literatury polskiej i światowej. Skupię się głównie na typach występujących w literaturze epoki romantyzmu i pozytywizmu.

Bardzo charakterystyczną kreacją jest kobieta anioł. Wiąże się ona z kultem niewinności i dobroci. Lotta bohaterka „Cierpień młodego Wertera” Goethego w powieści została ukazana niemalże jako istota boska, pełna miłości i współczucia dla innych. Lotta jest piękną i szlachetną postacią, bardzo inteligentną o bogatym wnętrzu. Z miłością opiekuje się młodszym rodzeństwem zastępując dzieciom matkę, jest podporą dla ojca, jej obecność sprawia, że ludzie nabierają ochoty do życia. Bohaterka troszczy się o bliźnich. Czego przejawem może być jej obecność przy łożu umierającej przyjaciółki. Możemy o niej przeczytać : "Lotta, ciągle ta sama, ciągle czujna, niebiańska istota, ustawicznie gotowa, gdziekolwiek rzucić okiem, nieść ulgę w cierpieniu i krzewić szczęście pośród ludzi."

Bohaterka przepełniona jest niewinna ufnością do Wertera, lubi z nim przebywać, traktuje go jako swojego powiernika, a nawet w pewien sposób go kocha. Jest uczciwa i szczera wobec niego, już na początku znajomości poinformowała go o zamiarze związania się z Albertem, z którym łączy ją spokojne, dojrzałe uczucie. Po powrocie Alberta i jego ślubie z Lottą sytuacja zaostrza się. Lotta decyduje się przerwać znajomość z Werterem, by nie zagrażać małżeństwu i ulżyć w cierpieniu Werterowi. Jest to sprzeczne z jej uczuciami, ale wierzy że w ten sposób Werter odzyska spokój i szczęście. Lotta kieruje się w życiu zasadami moralnymi, jest zdolna do poświęceń. Dobro innych jest dla niej ważniejsze niż własne. Idealizacja polegająca na przeważającej ilości zalet bohaterki buduje obraz anioła skrytego w ciele kobiety.

Kobietą uosabiającą anioła jest również Joanna Podborska z „Ludzi Bezdomnych” Żeromskiego. Joasia jest ciemną brunetką z niebieskimi oczami, prześliczną i zgrabną dziewczyną w wieku około 26 lat. Mając 17 lat opuściła rodzinne Kielce i udała się do Warszawy, gdzie zarabiała na życie jako guwernantka. Jej dzieciństwo nie było łatwe, bardzo wcześnie została osierocona. Od tego czasu sama musiała myśleć o wykształceniu i utrzymaniu. Joasia Podborska to dziewczyna bardzo wrażliwa i skłonna do wzruszeń. Marzy o stworzeniu prawdziwego domu wypełnionego miłością. Jest altruistką – mimo że sama ma trudne warunki materialne, zawsze stara się pomagać innym. Wysyła pieniądze dla braci, Wacława i Henryka, nawet gdy dowiaduje się, że jeden z nich prowadzi hulaszczy tryb życia. Los najbiedniejszych, cierpiących i potrzebujących opieki nie jest jej obojętny. W swoim dzienniku potępia grubiańskie zachowanie i zaczepki niektórych mężczyzn. Poszukiwała dobroci, delikatności i inteligencji w mężczyznach. Jest osobą skromną i dobroduszną, niełatwo przychodzi jej okazywanie silniejszych uczuć. Mimo że od dawna jest zainteresowana doktorem Judymem czeka na jego krok. Z wielką radością przyjmuje nieoczekiwane oświadczyny ukochanego i zaczyna snuć wizję o udanym związku. Kiedy doktor musi opuścić uzdrowisko, Joasia czule się z nim żegna, nadal myśląc o wspólnej przyszłości, wypełnionej jednak także pracą na rzecz najuboższych. Judym ją odtrąca, mówiąc, że nie mógłby walczyć ze złem będąc zaangażowany w życie rodzinne. Joasia przyjmuje jego wybór ze smutkiem, ale szanuje go. Zachowuje godność i opanowanie, nie zatrzymuje Tomasza, ale szczerze życzy mu szczęścia. Pragnie by ukochany mógł wypełnić swoją misję społeczną nawet jeżeli oznacza to ich rozstanie. Joasia Podborska jest bliźniaczą duszą Judyma. Jak on pragnie szczęścia innych, często nie pamiętając o sobie. Potrafi wiele poświęcić, byle tylko móc ulżyć cierpieniu innych ludzi. W jakiś sposób rozumie decyzję Judyma i w głębokim smutku ją akceptuje, nie chcąc by własne szczęście przekreśliło los najbardziej potrzebujących.

Kolejnym typem kobiety przedstawionej w literaturze jest kobieta dziecko, którą cechuje niezdecydowanie, lekkomyślność i naiwność. Dziewczyną wkraczającą w dorosłość jest Zosia Horeszkówna z „Pana Tadeusza” Mickiewicza. Zosia jest córką Ewy, 14- letnią sierotą wychowywaną w domu sędziego pod okiem Telimeny. Jest skromną, nieśmiałą dziewczyną, ale nie pozbawioną uroku. Interesują ją zajęcia gospodarcze, kocha zwierzęta i przyrodę. Cieszy i interesuje ją wszystko co to nowe. Z ciekawością wchodzi w świat dorosłych. Pod okiem Telimeny uczy się jak być damą. Zosia łączy w sobie cechy dziecka i kobiety. Jest bardzo nieśmiała i płochliwa. Nie potrafi zachowywać się wobec mężczyzn. Zaloty Tadeusza zawstydzają ją , a umizgi Hrabiego wręcz przerażają, Zosia ucieka przed Hrabią w ogrodzie. Z biegiem czasu bohaterka zmienia się i nabiera cech kobiecych. Staje się mądrą i zachowującą się z godnością kobietą. Wykazuje dużo rozsądku i opanowania. Nie godzi się na zaręczyny dzień przed wyjazdem Tadeusza, chcę poddać uczucie próbie wytrwałości. Darzy Tadeusza prawdziwie niewinną i dziecięcą miłością. Jest oddana mężowi, zgadza się by to on prowadził rządy. Pragnie opieki ze strony męża i poczucia bezpieczeństwa, tego czego nigdy nie dostała od ojca.

Nowatorskim typem kobiety, wykreowanym w epoce pozytywizmu związanym z hasłem emancypacji kobiet jest społecznica. Kreację tą reprezentuje Stanisława Bozowska, bohaterka opowiadania Stefana Żeromskiego „Siłaczka”. Autor poprzez nadanie takiego tytułu wyeksponował postawę Stasi i ukazał ją jako wzór do naśladowania. Jest to osoba szlachetna, która głęboko przeżywa ogrom krzywd ludzkich, odczuwa odpowiedzialność za zło dziejące się na świecie i podejmuje walkę z tym złem. Tytułowa bohaterka realizowała hasło pracy u podstaw, czyli pracy z najbiedniejszymi i niewykształconymi. Dzieło szerzenia oświaty wśród ludu było dla niej ważniejsze niż szczęście osobiste. Zrezygnowała z małżeństwa, gdyż czuła obowiązek podjęcia misji społecznej. To również dlatego po skończeniu studiów przeprowadziła się do małej wsi w okolicy Obrzydłówka i została nauczycielką. Żyjąc tam , w bardzo trudnych warunkach, pisała podręcznik „ Fizyka dla ludu”. Chciała wpoić dzieciom potrzebę poszukiwania wiedzy. Uparcie dążyła do poprawy losu najbardziej pokrzywdzonych. Samotnie realizowała najistotniejsze zadania społeczne nie oczekując w zamian żadnej nagrody. Bozowska była prawdziwą siłaczką i mimo choroby i wczesnej śmierci odniosła zwycięstwo moralne. Pozostała wierna sobie i własnym ideałom Jej upór i zaangażowanie zastało nagrodzone uznaniem i szacunkiem mieszkańców wsi.

Matka, dla każdego człowieka jest jedna z najważniejszych osób w życiu. To ona pokazuje mu świat i uczy zasad rządzących nim. W literaturze od wieków motyw matki zajmował szczególne miejsce. Najbardziej charakterystyczną dla nas kreacją jest Matka Polka. Obraz takiej postawy przedstawił w swoim wierszu „ Do matki Polki ” Adam Mickiewicz. W utworze ukazany jest tragizm matki współodczuwającej cierpienie syna, której zabrania się go nawet opłakiwać. Słowa skierowane są do anonimowej matki, jednej z wielu i zawierają program wychowawczy dla dzieci żyjących pod zaborami. Matka jest zmuszona kształtować hart ducha dziecka, wpoić ideały patriotyczne i przygotować go do ofiary na rzecz ojczyzny. Jako Polka ma obowiązek nauczyć dziecko posługiwania się zdradą i podstępem oraz przygotować je do walki na śmierć i życie. Wszystkie te nakazy są sprzeczne z instynktem macierzyńskim, ale adresatka nie może postąpić inaczej. Matka ma świadomość tragicznej przyszłości syna , bardzo cierpi a mimo to sumiennie wypełnia obowiązek wobec ojczyzny. Jej postawa łączy się z motywem Sabat Mater Dolorosa, czyli związku z Matką Bolesną , współcierpiącą z Synem. Wiersz podkreśla jak ważna jest rola matki. Mówi o tym , jak bardzo wpływa na kształtowanie osobowości i systemu wartości potomka. Adresatka przejawia wielkie poświęcenie, jest współodkupicielką, często niezauważaną bohaterką, która miała olbrzymi wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Ostatnią kreacją, którą przedstawię jest femme fatale. Jest to typ negatywny, który cechuje wyjątkowa uroda, tajemniczość, kokieteria, wyrachowanie i wytrwałość w dążeniu do celu. Kobieta fatalna potrafi wzbudzić w mężczyźnie pożądanie i miłość, manipulować nim w ten sposób , by osiągnąć jak najwięcej korzyści, potem odejść lub doprowadzić go do zguby. Jest to zachowanie typowe dla modliszki. Kobieta ta nie zwraca uwagi na cierpienia mężczyzny, a wręcz ją to bawi, jest pozbawiona wyższych uczuć, nie jest zdolna do miłości.

Izabela Łęcka, bohaterka powieści Stefana Żeromskiego pt. „Lalka”. Jest typową polską famme fatale. Jest to bardzo piękna młoda kobieta pochodząca z zubożałej rodziny arystokratycznej. Izabela poszukuje męża o jak najlepszym statusie materialnym i społecznym. Gdy sytuacja finansowa jej ojca pogorszyła się z wielu adoratorów zostało tylko dwóch, zamożnych , ale starych. O jej względy starał się również Stanisław Wokulski kupiec galanteryjny. Wokulski by zbliżyć się do ukochanej całkowicie zmienił swoje życie. Wyjechał za granicę w celu pomnożenia majątku, zaczął chodzić do teatru, założył spółkę handlową by zbliżyć się do arystokracji i móc widywać Izabelę. Panna Łęcka nie zastawiała sideł na Wokulskiego, nie kokietowała go, nie myślała o nim jak o kandydacie na męża, wręcz czuła do niego odrazę. Jenak gdy zauważyła zainteresowanie arystokracji jego osobą i zrozumiałą, że może zyskać na tej znajomości zmieniła stosunek do niego. Zaczęła wykorzystywać go do własnych celów. W zamian za kilka spędzonych razem chwil wymagała dowodów miłości, bezwstydnie prosiła go by umożliwił jej spotkanie ze skrzypkiem, którym była zafascynowana. Wokulski ubezwłasnowolniony przez nią, zaślepiony miłością spełniał wszystkie jej zachcianki. Pod wpływem perswazji krewnych i własnych kalkulacji przyjęła oświadczyny Wokulskiego. Decyzję tą podjęła tylko z rozsądku i strachu przed nędzą. Wolała się sprzedać niż stracić pozycję społeczną. Nie kochała Wokulskiego , był jej obojętny. Przełomowym momentem w jej życiu była podróż z Wokulskim do Krakowa. Towarzyszył im jej ojciec i kuzyn Starski. W trakcie podróży flirtowała ze Starskim. Wokulski widząc odbicie w szybie tulących się kochanków przeżył wstrząs tak wielki, ze cała jego miłość odeszła. Tytułowa „lalka’ zaprzepaściła szansę na szczęście , niszcząc przy tym życie drugiego człowieka. Izabela odebrała mu godność i wolność doprowadziła do bankructwa; to z jej powodu Wokulski, stał się pośmiewiskiem, odsunął od przyjaciół i próbował popełnić samobójstwo. Izabela zachowała się jak modliszka, chciała jak najlepiej wykorzystać swoją ofiarę, nie zwracając uwagi na jej cierpienia.

Kobietą wyrachowaną, sprawczynią nieszczęść mężczyzny jest również Lady Makbet, żona Makbeta z dramatu W. Szekspira. Jest to kobieta o silnej osobowości, stanowcza i bezwzględna. Działa w sposób przemyślany, nie popełniając błędów. Popycha męża do działań niemoralnych w imię kariery. Wykorzystuje go, by osiągnąć własny cel jakim jest sprawowanie władzy. Jest to postać, którą cechuje konsekwentność w dążeniu do realizacji własnych planów, ambicja i oziębłość uczuciowa. Życie ludzkie nic dla niej nie znaczy, nie ma wyrzutów sumienia ani rozterek moralnych, nic nie jest w stanie powstrzymać jej przed działaniem. Kiedy z listu małżonka dowiedziała się o trzech wróżbach podjęła decyzję o zabiciu Dunkana. Wiedziała, że mąż jest zbyt słaby psychicznie, by sam się tego podjął. Manipulowała nim oskarżając go o tchórzostwo. Rozbudzała w Makbecie żądzę władzy i zachęcała go do zbrodni. Kusi go perspektywą objęcia tronu Szwecji, w rzeczywistości myśli jednak tylko o sobie i własnych korzyściach. Lady Makbet nakręca spiralę zbrodni, ale bezpośrednio w niej nie uczestniczy. Jej rola jest ogromna, po zabójstwie podrzuca sztylety pokojowcom, udaje rozpacz i robi wszystko ,by nie wzbudzić podejrzeń. Bohaterka zachowuje opanowanie i jasność myślenia. Makbet zasmakowawszy władzy odsuwa się od żony co jest równoważne z odsunięciem Lady Makbet od rządów. Kobieta nie potrafi tego zaakceptować, przeżywa załamanie psychiczne i staję się wrakiem osoby, którą kiedyś była. W czasie szturmu na zamek popełnia samobójstwo, jej mąż natomiast ginie w walce. Lady Makbet przyniosła zniszczenie mężczyźnie, którego kochała, ale również samej sobie. Jej bezwzględność, okrucieństwo i egoizm zostały ukarane.

Wizerunek kobiet zmieniał się wraz z upływem czasu i odzwierciedlał ideały danej epoki. W romantyzmie mamy do czynienia z idealizacją kobiet. Powszechnie występuję kreacja kobiety anioła, będącej tak dobrą jakby była istotą boską. Pożądanymi cechami w tej epoce były pobożność, gospodarność i wrażliwość. Bohaterka romantyczna powinna wykazywać bogatą uczuciowość, wierzyć w potęgę miłości, której nie jest w stanie przezwyciężyć nawet śmierć. Literaci podkreślali jak wielki jest wpływ kobiety na życie mężczyzny, jego pragnienia i zamiary, nieszczęśliwa miłość mogła doprowadzić nawet do samobójstwa. W okresie zaborów germanizacja i rusyfikacja pozbawiały dzieci polskości. Rola matek bardzo wzrosła w tym czasie, to one uczyły dzieci języka ojczystego, przekazywały im polskie tradycje i krzewiły w nich patriotyzm. Na matki został zrzucony obowiązek przygotowania potomstwa do walki i ofiary za ojczyznę. Sytuacja matek w rzeczywistości była tragiczna, co znalazło odbicie w literaturze. Pojawił się motyw Matki Polki, współcierpiącej z całym narodem. Pozytywizm i pojawiające się hasła pracy u podstaw, pracy organicznej i emancypacji kobiet wpłynęły na powstanie typu społecznicy. Kobiety samodzielnej, wykształconej gotowej nieść pomoc innym ludziom nawet za cenę własnego szczęścia.

Przedstawiony temat jest bardzo rozległy, więc ukazane przeze mnie kreacje nie są wszystkimi występującymi w literaturze. W mojej pracy nie było mowy o kobietach odrzuconych, szalonych, rozwiązłych i wielu innych typach. Podsumowując, zauważam, że różnorodność postaci kobiecych w literaturze jest ogromna, a ponadto żadna z prezentowanych postaci nie posiada cech odpowiadających tylko jednemu typowi. Trudno jest więc dokonać pełnej ich klasyfikacji. Każda kobieta ma w sobie coś z dziecka, kochanki czy matki. To właśnie ta różnorodność buduje bogatą i skomplikowaną osobowość kobiety.

strona:    1    2    3    4    5    6  

Mieszkanki salonów i wiejskich chat. Zaprezentuj literackie portrety kobiet w wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura udowadnia, że zarówno salonowe damy, jak i niewiasty pochodzące z gminu są niewyczerpaną skarbnicą kobiecych portretów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta i zwięzła. Napisana poprawnym językiem.

Uwodzicielskie kobiety w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Kobiety uwodzą mężczyzn na wiele sposobów, gdyż każdy podatny jest na inne bodźce oraz zachowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca precyzyjna, przemyślana i odpowiednio skomponowana. Zawiera bogatą bibliografię.

Sposób przedstawiania kobiecego piękna w różnych epokach. Porównaj na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Sposoby przedstawiania kobiecego piękna są różnorodne. W dużej mierze zależy to od poglądów ludzi danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady z literatury i sztuki. Przemyślana i dojrzała.

Emancypacja kobiet na przestrzeni wieków. Przedstaw problem odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność portretów i ról kobiet na przestrzeni epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o samodzielnym myśleniu autorki. Ciekawy dobór lektur.

Omów różne wizerunki kobiet na przykładzie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literatura prezentuje szeroką i różnorodną gamę kobiecych portretów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Właściwie dobrane przykłady. Przejrzysta treść.

Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna – przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy utworów różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Kobiety są od wieków obiektem uwielbienia, marzeniami mężczyzn bez względu na to, jakie mają cechy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca we właściwy sposób realizuje temat. Ukazuje najbardziej popularne wizerunki kobiet. Plan i bibliografia bez zarzutu.

Kobiety - fascynujące czy irytujące? Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Kobieta jako jeden z podstawowych lejtmotywów literatury światowej, przedstawiana w różnych ujęciach: jako matka, żona, córka, czy kochanka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady, prawidłowe wnioski.

Kreacje kobiet w epoce pozytywizmu, a postulat emancypacji

Ocena:
20/20
Teza: Emancypacja dla wielu kobiet w epoce pozytywizmu okazała się społeczno-ekonomiczną koniecznością.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ukazuje kilka portretów kobiet. Bogata literatura przedmiotu.

Bohaterki literackie okresu Młodej Polski. Scharakteryzuj wizerunek kobiet tej epoki na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Młodopolskie bohaterki literackie cechuje bogata osobowość i skomplikowana psychika.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odpowiada tezie i tematowi. Poprawne przedstawienie poszczególnych bohaterek. Właściwe wnioski.

Postacie kobiece i ich rola w utworach romantyków i pozytywistów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: W romantyzmie i pozytywizmie rola kobiet w literaturze często bywała kluczowa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poszczególne elementy spięte w logiczną całość. Poprawny język wypowiedzi.

Femme fatale w literaturze różnych epok. Przedstaw na przykładzie różnych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Motyw kobiety fatalnej towarzyszy literaturze od wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w 100% realizuje temat. Lekki styl i logiczna konsekwencja.

Obraz kobiety w literaturze tworzonej przez kobiety. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W różnych okresach kobiety tworzyły odmienne i złożone literackie bohaterki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, spójna. Ciekawe argumenty i sposób ukazania poszczególnych kobiecych postaci.

Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Rozważ w odniesieniu do tekstów literackich wybranej epoki

Ocena:
20/20
Teza: Czy warto było być kobieta w epoce pozytywizmu?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca samodzielna wykorzystująca bogate i nietuzinkowe lektury.

Od anioła do femme fatale. Scharakteryzuj kreacje bohaterek w wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Analizowanie wizerunków kobiecych w literaturze może być pasjonujące.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera ciekawe kreacje bohaterek. poprawny plan i bibliografia.

Afrodyta - Wenus. Motyw mitycznej bogini piękności w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Kult Afrodyty - Wenus przetrwał stulecia, o czym świadczą liczne dzieła sztuki i literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zgrabnie napisana, oparta na ciekawych przykładach.

Porównaj kreacje postaci kobiecych w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, analizując wybrane przykłady

Ocena:
20/20
Teza: Obraz postaci kobiecych w wybranych epokach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Dobra kompozycja i język wypowiedzi.

Kobieta anioł, kobieta demon. Rozpatrz na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W każdej kobiecie występuje pierwiastek zarówno anielski, jak i demoniczny, dlatego właśnie są one tak intrygujące.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, ciekawie sformułowany problem i wnioski.

Tragiczny wpływ kobiet na bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie tragicznego wpływu kobiet na wybranych bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo i wnikliwie analizuje temat.

Kobieta błogosławieństwem lub przekleństwem dla mężczyzny. Omów temat na wybranych utworach z różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Kobieta może być równocześnie błogosławieństwem i przekleństwem dla mężczyzny – „jest bramą piekieł” lub „balsamem dla duszy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w zwięzły sposób ukazuje temat. Logicznie przeprowadzona argumentacja.

Uwielbiana, pożądana, znienawidzona. Porównaj różne wizerunki kobiet ukazane w literaturze różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Literatura polska i światowa na przełomie wieków stworzyła wiele ponadczasowych kreacji kobiecych, których postaci budziły zachwyt, pożądanie, miłość lub nienawiść.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z literatury XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Literatura dziewiętnastowieczna uwieczniła wiele różnorodnych i niepowtarzalnych portretów kobiecych.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca, oparta na czterech lekturach z XIX wieku.

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z polskiej literatury XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W każdej epoce odnajdziemy cały wachlarz kobiecych postaci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Kobieta w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Wizerunek kobiety idealnej wciąż ulega metamorfozom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca nietuzinkowa, oparta na ciekawych przykładach - pokazuje ewolucję wizerunku kobiety.

Obraz kobiet w XIX i XX wieku w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Wizerunki bohaterek literackich w pisarstwie XIX i XX wieku były niesłychanie złożone.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna ukazuje bardzo różnorodne wizerunki kobiet.

Omów i porównaj miejsce kobiety w społeczeństwie na podstawie literatury XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W pisarstwie XIX i XX wieku możemy dostrzec istotne zmiany w postrzeganiu społecznej roli kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana - dojrzałe i celne wnioski.

Kobieta anioł, kobieta demon - jako źródło inspiracji w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motyw kobiety-demona i kobiety-anioła ponadczasowym źródłem artystycznych inspiracji.

Ocena opisowa nauczyciela: Wyczerpująca prezentacja napisana poprawnym, potoczystym stylem.

Różne oblicza kobiet ukazane w literaturze polskiej i innych dziedzinach sztuki XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Niezależnie od dziedziny sztuki, działa polskie ukazują nietuzinkowe portrety kobiece.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa oparta na literaturze, malarstwie, filmie i piosence.

Anioł czy femme fatale. Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Na przestrzeni wieków artyści ukazują anielską i demoniczną stronę kobiecej natury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo szeroko i szczegółowo opisuje wizerunki poszczególnych kobiet.

Przyczyny i skutki niemoralnych decyzji kobiet. Omów zagadnienie w oparciu o przykłady z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Kobiety kroczące drogą niesprawiedliwości lub występku są niezwykle ciekawymi postaciami literackimi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, ciekawa, świadcząca o dobrym obyciu literackim.

Zinterpretuj portrety niezwykłych kobiet - bohaterek literatury polskiej na wybranych przykładach z różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie niezwykłych portretów kobiet - bohaterek literatury polskiej na wybranych przykładach z różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna opisująca kilka kobiecych kreacji charakterystycznych dla polskiej literatury.

Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Dzięki piszącym kobietom dokonała się zmiana w sposobie postrzegania kobiety.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w literackie przykłady. Przejrzysta kompozycja i wnioski potwierdzające tezę.

Matka, żona, kochanka. Różne obrazy kobiet w literaturze Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Co determinuje ogromną różnorodność jej zachowań?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, ukazuje różnorodność kobiecych literackich kreacji.

Grzeszne i grzeczne kobiety w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Kobiety są krańcowe: o wiele lepsze albo o wiele gorsze niż mężczyźni.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, zwięzła, napisana lekkim piórem. W pełni realizuje założenia tematu.

Femme fatale w literaturze i sztuce. Przedstaw wizerunki kobiet fatalnych na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Chociaż wizerunek kobiety fatalnej odnajdujemy już w biblii, to największą fascynację tym motywem obserwujemy w wieku XIX i XX.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i przejrzysta. Poprawny język.

Motyw żony w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kreacje żon w literaturze są niejednoznaczne - niektóre podtrzymują archetypy, natomiast inne łamią społeczne stereotypy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i przejrzysta. Bogata treść i bibliografia.

Kobiety jako źródło nieszczęścia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Literatura dostarcza nam wiele przykładów kobiet sprowadzających najczęściej na mężczyzn nieszczęście - od czasów mitologii po współczesność.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, oparta na bogatej bibliografii. Dobry styl i interesujące wnioski.

Wizerunek złych kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatów, malarzy i filmowców zawsze inspirowały kobiety niepokorne i złe, dlatego w sztuce odnajdujemy wiele wizerunków kobiet fatalnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, oparta na niebanalnych przykładach. Zaznaczona jest indywidualność i własne przemyślenia autora.

Wizerunek kobiety w literaturze. Zanalizuj temat, odwołując się do utworów krajowych i zagranicznych

Ocena:
19/20
Teza: Kobieta i kobiecość to temat, który od zawsze pasjonował wielu artystów, dla wielu z nich kobieta była inspiracją do stworzenia dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje założenia tematu. Dobrze dobrana literatura i poprawnie sporządzony plan prezentacji.

Portrety kobiet w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Galeria portretów literackich kobiet jest niezwykle bogata, lecz mimo licznych rozbieżności można wyróżnić pewne wizerunki kobiet jakie zapisały się w literaturze na przestrzeni epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dobrze skomponowana. Barwny i płynny język. W pełni zrealizowany temat prezentacji.

Różne koncepcje kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Od starożytności aż do czasów współczesnych obraz kobiety zmieniał się i przekształcał wraz z panującymi w danej epoce wyobrażeniami i inspiracjami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do licznych lektur i dziel sztuki. Sprawny język, bogata prezentacja.

Postać uwodzicielskiej kobiety w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Funkcjonowanie motywu uwodzicielki w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, napisana płynnym stylem, przemyślana.

Portret kobiety w różnych epokach. Przedstaw w oparciu o przykłady z literatury i sztuki

Ocena:
19/20
Teza: Kobieta na piedestale w kolejnych epokach, w każdej z dziedzin literatury sztuki czy malarstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna. Zawiera wiele przykładów. Poprawny styl i język.

Postacie kobiece w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane bohaterki z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Wiele bohaterek literatury, dzieł plastycznych i filmowych to postaci interesujące i ważne, wartościowe, czy też po prostu ciekawie ukazane.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, poprawnie skonstruowana. Dobry styl wypowiedzi.

Wizerunek kobiety w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach przedstaw zagadnienie

Ocena:
19/20
Teza: Każdy artysta postrzega kobietę inaczej i dodaje jej inny, przez siebie zauważony walor, a niekiedy ukazuje jej wady.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przemyślana praca. Logiczne argumenty i dobry język.

Kobieta w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne wizerunki, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Głównym czynnikiem determinującym życie kobiety jest stopień jej niezależności.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna.

Literackie wizerunki kobiet. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Najciekawszy jest wizerunek kobiet złożonych, których natura obfituje w rażące sprzeczności i na ich przykładzie możemy podziwiać fascynujące oblicza kobiecej psychiki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja standardowa. Przedstawia temat w pełni i dość zwięźle. Poprawny język.

Zmiana wizerunku kobiety na przestrzeni wieków. Przedstaw odwołując się do literatury i sztuki

Ocena:
19/20
Teza: W każdej epoce istniały muzy, które popychały poetów do tworzenia dzieł uwielbienia i zachwytu, malarzy do kreślenia portretów i aktów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. W pełni ukazuje zmianę postrzegania kobiety na przestrzeni wieków. Poprawny język.

Świat kobiecych wartości. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Dwoistość charakterów kobiet oraz ich świat wartości na podstawie wybranych utworów pozytywistycznych i dwudziestolecia międzywojennego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca logiczna i przemyślana. Poszczególne argumenty przedstawiono przejrzyście. Poprawny język.

Wizerunek kobiety w romantyzmie. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Postacie kobiece w epoce romantyzmu były często eksponowane.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści. W pełni odpowiada tematowi. Poprawny styl wypowiedzi.

Portret kobiety w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie,odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Zjawiskowość kobiecej natury nie uszła uwadze polskim pisarzom i poetom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Na kilku przykładach prezentuje portret kobiety w utworach literackich. Poprawny konspekt prezentacji.

Kobieta matka, kobieta fatalna, kobieta bogini. Omów motywy na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze zostały utrwalone między innymi wizerunki bogini, matki, kobiety fatalnej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Różnorodne tematy, ciekawe przemyślenia.

Portrety kobiet w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: Kobiety jako obiekt uwielbienia, westchnień, pożądania i zazdrości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca typowa. Oparta na powszechnie znanych lekturach.

Wizerunek ukochanej kobiety w romantycznej literaturze i epistolografii

Ocena:
19/20
Teza: Kobieta jako inspiracja twórczości poetyckiej, źródło natchnienia oraz przyczyna nieszczęść i zawodów miłosnych; przedstawiana głównie jako kochanka, matka, żona, jest obiektem uwielbienia, pożądania i zazdrości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, konkretna i na temat. Można by więcej uwagi poświęcić epistolografii.

Muza, żona, kochanka, matka. Różne sposoby kreowania postaci kobiet w literaturze. Omów ten problem na wybranych przez siebie przykładach dzieł literackich z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Kobiety - bohaterki literatury - potrafią być jednocześnie różne i podobne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady, ukazuje jak różnorodne mogą być kobiety na przestrzeni epok.

Postacie kobiet w mitologii i Biblii. omów ich rolę i sposoby portretowania w wybranych utworach

Ocena:
19/20
Teza: Obydwa antyczne źródła kreują niepowtarzalne, często archetypiczne postaci kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko traktuje temat. Ukazuje kilka najbardziej archetypicznych wizerunków kobiet.

Postać kobiety fatalnej w literaturze polskiego pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Ocena:
19/20
Teza: Femme fatale polskiej literatury mają zgubny wpływ na mężczyzn i determinują ich losy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o indywidualnym podejściu do tematu - wnioski. Poprawne argumenty i przedstawione ciekawie postacie.

Ewa nie tylko kusicielka. Przedstaw różne kreacje kobiet w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Literacki wizerunek zmieniał się od czasów ukazania biblijnej Ewy i zmienia się po dzień dzisiejszy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje kilka wybranych wizerunków kobiet.

Przedstaw różne portrety Polek na wybranych przykładach literackich. Zanalizuj wybrane utwory

Ocena:
19/20
Teza: Kreacje kobiet-Polek odnajdziemy w wielu epokach polskiej literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje ciekawe wizerunki kobiet.

Kobieta błogosławieństwem czy przekleństwem dla mężczyzny. Rozważ problem, analizując na wybranych przykładach różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Różny wpływ płci pięknej na męskich przedstawicieli w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Motyw kobiety - muzy, natchnienia w sztuce i literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Portrety kobiet, które dzięki swojej wyjątkowości zostały uwiecznione przez pisarzy i malarzy.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca pokazująca różnorodność ujęcia tematu.

Scharakteryzuj kobietę, jej życie i pragnienia, odwołując się do wybranych postaci literackich

Ocena:
19/20
Teza: Złożoność kobiecych wizerunków w pisarstwie XIX i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca opisująca trzy typy kobiece z literatury XIX i XX wieku.

Femme fatale. Kobieta fatalna w literaturze i sztuce

Ocena:
19/20
Teza: Rola femme fatale zostaje narzucona kobiecie przez samą ofiarę – mężczyznę.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, ukazująca spojrzenie na femme fatale z dwóch odmiennych perspektyw.

Motyw ciała kobiecego w literaturze i sztuce modernizmu

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze i malarstwie ciało kobiece zostało było przedstawiane różnorodnie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta i bogata w przykłady. Dobrze przedstawiony problem i wnioski.

Kreacje kobiet w literaturze polskiej i obcej. Omów, odwołując się do przykładów z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Zarówno w polskiej, jak i obcej literaturze możemy dostrzec różnorodne portrety kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Zawiera odpowiednio dobraną literaturę.

Kobieta jako literacka bohaterka. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Kobieta uważana za uosobienie piękna, wdzięku i wrażliwości, stała się wdzięcznym tematem dzieł literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Kolejne argumenty ułożone zostały w logiczna całość.

Kobieta demon, kobieta wamp, kobieta fatalna. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Tajemniczość, piękno, zagadkowość, niedostępność kobiety fatalnej niszczy mężczyzn i jednocześnie jest źródłem fascynacji literackich na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja napisana lekkim piórem. Poprawny język i styl wypowiedzi. Zwięzłość i logika argumentacji.

Przykłady zmiennych i tajemniczych kobiet w literaturze. Przedstaw, odwołując się do znanych ci utworów

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze możemy spotkać się z połączeniem portretów kobiety złej i dobrej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. W przejrzysty sposób ukazuje wizerunki trzech kobiet w literaturze.

Wizerunek kobiety w Biblii. Scharakteryzuj i porównaj różne bohaterki historii z Nowego i Starego Testamentu

Ocena:
18/20
Teza: W Biblii możemy odnaleźć zarówno pozytywne jak i negatywne wizerunki kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Zawiera zaskakujące wnioski. Oryginalne podejscie do tematu.

Funkcje kobiet w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przeanalizuj, opierając się na wybranych utworach

Ocena:
18/20
Teza: Kreacje i funkcje bohaterek kobiecych okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego były zróżnicowane.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca. Napisana dobrym językiem, przejrzyste argumenty.

Inspirujące i irytujące kobiety. Przedstaw ich wizerunki, opierając się na literaturze i własnych przemyśleniach.

Ocena:
18/20
Teza: Od stuleci kobiety stanowią źródło natchnienia dla artystów, głównie mężczyzn.

Ocena opisowa nauczyciela: Trafny dobór cytatów. Praca przemyślana i ciekawa. Poprawny styl.

Bogactwo wizerunków kobiet w literaturze, różnorodność ich osobowości i barwność postaci

Ocena:
18/20
Teza: Literatura bez kobiet byłaby uboższa, są one tak różnorodne i występują w tak niezwykłych rolach, że trudno tę wielość portretów ogarnąć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zgrabna, napisana płynnym językiem. Dobrze dobrana literatura. Zwięzłe argumenty.

Porównaj utrwalone w literaturze archetypy bohaterek, odwołując się do wybranych tekstów kultury romantycznej i młodopolskiej

Ocena:
18/20
Teza: Zjawiskowość kobiecej natury nie uszła uwadze artystom – malarzom, muzykom, pisarzom, poetom, którzy przez kolejne wieki i epoki, próbowali doścignąć i poznać w pełni kobietę, ulegając jej wpływom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Właściwie dobrana literatura i argumenty.

Na podstawie wybranych wierszy współczesnej poetki przedstaw portret kobiety naszych czasów

Ocena:
18/20
Teza: Agnieszka Osiecka w swojej twórczości literackiej, pokazała nie tylko swoje oblicze, ale obraz wszystkich współczesnych Polek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pomysłowa. Ciekawe przykłady z twórczości Osieckiej.

Wpływ kobiet na wybory bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok literackich

Ocena:
18/20
Teza: Kobiety w literaturze często wywierały zgubny wpływ na mężczyznę.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw kobiety przedstawiony w ciekawy sposób. Poprawny język i styl.

Porównaj sposoby kreowania portretów kobiet w literaturze i malarstwie na podstawie analizy wybranych przykładów

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze i malarstwie możemy odnaleźć bardzo wiele portretów kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, konkretna.

Julia Capuletti jako ponadczasowa bohaterka w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich oraz tekstów kultury

Ocena:
17/20
Teza: Julia Capuletti jest bohaterką do której odwołują się artyści po dzień dzisiejszy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Ukazuje nawiązania do postaci Julii w literaturze, filmie i musicalu.

Kobieta w renesansie. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Kobiety traktowane są nie tylko jako przedmiot westchnień i miłości zmysłowej, ale także jako symbol niezwykłej harmonii, cnoty i piękna, co inspiruje artystów na całym świecie do dziś.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dobra, choć powierzchowna. Zbyt mało rozbudowane argumenty.

Motyw kobiety w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych dziełach

Ocena:
17/20
Teza: Obraz kobiety jako temat poruszany przez wielu artystów we wszystkich epokach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. W pełni realizuje temat.

Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia motywu kobiety, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
17/20
Teza: Motyw kobiety jest szeroko rozpowszechniony w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Bardzo zwięzła. Drobne usterki językowe.

Kobieto! Puchu marny... Zaprezentuj najciekawsze Twoim zdaniem portrety kobiet w literaturze

Ocena:
17/20
Teza: W literaturze możemy odnaleźć bardzo wiele portretów kobiet. Są one opisywane jako dzielne bohaterki, pełne poświęcenia i odwagi, ale także jako puste, naiwne lekkomyślne trzpiotki. W swojej pracy chciałbym/chciałabym przedstawić portrety ko

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwarta. Skrótowo ukazuje kilka portretów oryginalnych kobiet. Napisana na przeciętnym poziomie.