Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Język


Moda językowa. Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady ze współczesnej polszczyzny

Ocena punktowa: 19/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Tempo rozwoju języka, jako sposobu porozumiewania się, jeszcze nigdy nie było tak dynamiczne.

„XXI wiek będzie wielokulturowy, będzie wiekiem rozbudzonych ambicji. Ludzkość nie przeżyje go, jeżeli nie nauczy się tej podstawowej prawdy: że drugi ma też prawo do życia i ma prawo do tego, by być uznanym.” Jest to cytat zaczerpnięty z magazynu PRESS, którego autorem jest, świętej pamięci wybitny reportażysta, dziennikarz i publicysta Ryszard Kapuściński. Nie bez kozery te słowa pojawiają się już na wstępie prezentacji. Jest to wbrew pozorom bardzo trafna maksyma, która już na początku wieku określiła trendy rozwojowe nie tylko człowieka jako jednostki ale i towarzyszącemu mu językowi. Tempo rozwoju języka, jako sposobu porozumiewania się, jeszcze nigdy nie było tak dynamiczne. Ciągły rozwój mediów oraz niezmienna popularyzacja Internetu sprawiają, że jednocześnie czujemy się zagubieni w świecie znaków, symboli i skrótów, ale i stosujemy je nie bacząc na możliwość zakłócenia komunikacji interpersonalnej. Niebezpieczeństwo niezrozumienia komunikatu jest tak wysokie, że niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy nie możemy dogadać się z naszym rodakiem, sąsiadem, a nawet własnym dziadkiem. Nie jest to w tym momencie wynikiem tylko i wyłącznie różnic pokoleniowych, tradycji czy naszej niefrasobliwości ale i przewrotnego zjawiska, które towarzyszy nam już od czasów prehistorycznych.


Moda jako taka pojawiła się w VIII wieku naszej ery w kontekście pierwszej kolekcji strojów. Wzmianki o niej odnajdujemy już dużo wcześniej, jednak nie to jest ważne. Popularny dziś termin pochodzi z języka łacińskiego i jest używany zamiennie do określania najczęściej sposobu ubierania się i czesania. Oznacza "sposób, tryb, manierę, przepis". Jest to jeden z głównych regulatorów zachowania się jednostek w społeczeństwach nowoczesnych, które charakteryzują się brakiem poklasku dla tradycji. W momencie gdy ceni się raczej to, co jest najnowsze, moda staje się sposobem wyróżnienia tłumu i zapewnienia sobie komfortowych warunków bytowania w wybranych grupach społecznych. Jest bardzo zmienna i radykalna w swym rozwoju. Jej ewolucja sprawia ze kreowane przez modę wzory przestają obowiązywać tym szybciej, im szybciej się upowszechniają. Jej rozwój ma źródła psychologiczne, społeczne i oczywiście ekonomiczne.Takim "ubieraniem się" jest właśnie mowa, gdzie strojem są słowa, które nadają nam charakteru, stanowiąc często element przynależności do bardzo konkretnej grupy. Podłożem kreowania coraz to nowych zwrotów, określeń i powiedzeń jest przede wszystkim rzeczywistość pozajęzykowa. Trwające szybkie zmiany w rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej, powodują konieczność nazwania nowych zjawisk. Odzwierciedlenie w języku znalazły również takie zjawiska jak rozluźnienie norm obyczajowych, rozwój kontaktów międzynarodowych oraz upowszechnianie nowych technologii i ułatwiony przepływ informacji i ludzi. Jak się okazuje również ustrój polityczny naszego kraju sprzyja tym przemianom. Brak jakiejkolwiek cenzury daje możliwość swobodnego formułowania myśli, doboru slow i gramatyki.

strona:    1    2    3    4    5