Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Język


Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach

Reklama dźwignią handlu – głosi stare powiedzenie, dlatego aby móc skutecznie sprzedać dany produkt trzeba go również skutecznie zareklamować. Pierwszym krokiem stosowanym przez specjalistów od reklamy, którzy chcą stworzyć nowy wizerunek towaru lub go naprawić, jest przyciągnięcie uwagi. Towar musi zostać atrakcyjnie ,,podany” - tak, by pojawienie się go zostało zauważone.

Trudno wyobrazić dziś sobie świat bez reklamy. Reklama jest nieodłącznym i nieodzownym elementem we współczesnej cywilizacji. Nie przez wszystkich lubianym, ale koniecznym. W swojej prezentacji dotyczącej obrazu świata, jaki kreuje reklama, chciałbym ukazać, jakich sztuczek używają twórcy reklam, aby skusić człowieka do zakupu określonego produktu i jak wpływają na podświadomość człowieka oraz chcą kierować jego świadomością. Współczesna reklama kreuje nową rzeczywistość za pomocą różnorodnych technik, w których podstawową rolę nadal odgrywa język, co postaram się udowodnić w toku prezentacji.

Wybrany przeze mnie materiał przestawia różne rodzaje reklam: telewizyjną, prasową, radiową, billboardową oraz internetową. Z tych najbardziej znanych wybrałem odznaczające się zarówno pod względem leksykalnym jak i te, które są lubiane i zapadły w pamięć milionom ludzi. Reklama istnieje tak długo, jak handel. Pierwsza forma właściwej reklamy handlowej pojawiła się w starożytnym Egipcie i Grecji. Wędrowni kupcy, niosąc swoje towary na plecach wykrzykiwali nazwy i pochlebne wiadomości o sprzedawanych przedmiotach.
Nazwa reklama pochodzi od łacińskiego słowa reclamare, co oznacza wołać, nawoływać. Z reklamą ściśle związane jest drugie pojęcie: perswazja, które wywodzi się od łacińskiego persuasion znaczącego tyle co: przekonywanie z przytoczeniem argumentów. Perswazja ma na celu zmianę postaw i poglądów odbiorcy, a w ostatecznym efekcie jego działań.

Jednym z zagrożeń, które czyhają na człowieka we współczesnym świecie reklamy, jest zjawisko manipulacji. Stanowi ono niebezpieczeństwo, ponieważ traktuje ludzi w sposób przedmiotowy, stosując podstęp, wpływa na ich myśli, zachowania i decyzje. Zagrożenie to jest tym większe, że - dzięki rozwojowi środków masowego przekazu - perswazja stała się możliwa do wykorzystania na szeroką skalę.

Reklama, dysponując szeroką gamą różnorodnych środków przekazu, może mieć bardzo silny wpływ na odbiorcę. Dzieje się tak, ponieważ nie jest ona zwykłym komunikatem, który ma jedynie informować. Jej język nie spełnia wyłącznie funkcji informacyjnych. Nadrzędnym celem staje się perswazja, czyli nakłonienie do zakupu danego produktu. Dlatego główne założenie reklamy jest związane z funkcją impresywną - nastawieniem aktu mowy na odbiorcę. Tekst reklamy ma podstawowe znaczenie nawet, jeśli składa się z jednego zdania albo słowa. Wypowiedź reklamowa to subjęzyk o własnych regułach gramatycznych, a forma wypowiedzi zależna jest od potrzeb. Może być zintegrowana z pozawerbalnymi działaniami nadawcy (obraz, dźwięk).

Dzisiejsza reklama, obecna w naszym życiu w różnych postaciach spełnia funkcje komunikacyjną, kulturotwórczą, edukacyjną, estetyczną i językotwórczą. Reklama odnosi się do ludzkich uczuć, przeżyć, namiętności, pragnień, a także do sfery racji i norm. Reklama dysponuje siłą kształtowania naszych wyborów i przekonań. Ta moc ukryta jest w obrazie, słowie, i dźwięku, a poszczególne dziedziny mediów wykorzystują te czynniki.

Reklama jest aktem komunikacji, który angażuje dwóch uczestników – nadawcę i odbiorcę, pomiędzy którymi następuje przekaz informacji. Aby informacja mogła zostać przekazana odbiorcy, pomiędzy nim a nadawcą komunikatu musi istnieć wspólny kod. Poprzez użycie najróżniejszych środków językowych nadawca dąży do identyfikacji z odbiorcą, w celu osiągnięcia „wspólnego świata”. Jest to jeden z mechanizmów perswazji. Mechanizm ten może być uruchamiany dwukierunkowo: odbiorcy sugeruje się dążenie do identyfikacji z nadawcą, będącym osobą, która z pewnych względów jest autorytetem dla odbiorcy, ma wiele pozytywnych cech, może być osobą powszechnie znaną i podziwianą, np. aktor, sportowiec, muzyk, polityk itp. Nadawca może również dążyć do identyfikacji z odbiorcą, gdy jest reprezentowany przez osobę nieznaną, kogoś, kto się nie wyróżnia.

Nie da się zaprzeczyć temu, ze telewizja jest potęgą w dziedzinie reklamy. Żadna inna forma nie dociera tak intensywnie do użytkownika, jak właśnie reklama telewizyjna. Połączenie obrazu z dźwiękiem podnosi chłonność widzów, w porównaniu z samym obrazem lub samym dźwiękiem o prawie 70%. Poza tym w reklamie telewizyjnej można bliżej przedstawić widzom swój produkt lub dokładnie wyjaśnić na czym polegają oferowane usługi. Aby osiągnąć sukces trzeba wybrać odpowiednie zdjęcia filmowe, dobrze dobrać lektora i podkład dźwiękowy. Osoby w danym filmie reklamowym pokazują swoje zadowolenie i szczęście, jakiego doznać może każdy, kto skorzysta z naszej oferty. W reklamie telewizyjnej można śmiało przesadzać i pokazywać to, czego nikt jeszcze nie widział.

Reklama telewizyjna bazuje przede wszystkim na obrazie i to właśnie on wywiera na nas pierwsze wrażenie. Obraz w reklamie telewizyjnej składa się z ruchu, symboli, koloru, loga i kształtu. Jedną z najważniejszych cech jest właśnie kolor i grafika. Kolorowe reklamy i kontrastujące tła wywierają wrażenie na odbiorcy i kojarzą się z emocjami. Poza tym łatwiej nam dzięki temu odróżnić jeden produkt od drugiego. Reklama telewizyjna może mieć różną formę: mogą to być zabawne scenki, dialogi, lub też krótkie klipy z samym dźwiękiem itp.

Reklama radiowa mimo wyparcia przez reklamę telewizyjną nadal ma ważne znaczenie. Zawdzięcza to miedzy innymi tym, iż dociera do dużej grupy ludzi, którzy słuchają radia w czasie pracy i mają swoje ulubione kanały radiowe. Reklama radiowa składa się z dźwięku,(którym może być: sygnał, melodia, muzyka lub efekty dźwiękowe) i tekstu reklamowego, który ma taki sam perswazyjny charakter jak w reklamie prasowej. Dźwięk w reklamie radiowej spełnia wiele funkcji(emocjonalna, sygnalizująca, dopełniająca), ale przede wszystkim ma nam zastąpić obraz którego w radiu nie mamy. Dzięki odpowiednim trikom językowym ma nam jak najpełniej ukazać dany produkt i jego zalety. Reklama radiowa podobnie jak telewizyjna może prezentować nam różne scenki, dialogi lub być piosenką. Piosenka podobnie jak rymowanka łatwo zapada w pamięć i w łatwy sposób przekazuje komunikat reklamowy. Przez swoją melodyjność dobrze kojarzy się odbiorcy i może zachęcić do zakupu.

Reklama internetowa jest nowoczesnym środkiem promowania produktów, który szybko i skutecznie dociera do wszystkich użytkowników Internetu. Ten typ reklamy można spotkać prawie na każdej stronie internetowej w postaci małego kolorowego baneru lub obrazka wyskakującego na ekranie monitora. Mimo, że reklamowe ramki są małych rozmiarów to potrafią przykuć uwagę odbiorcy. Charakteryzują się kreatywnością i różnorodnością form. Mogą być np. zabawną grą lub animacją, która determinuje odbiorcę do kliknięcia na mały baner lub ikonę. Ten typ reklamy jest często tylko uzupełnieniem innych reklam i jest formą odnośnika do innych informacyjnych stron.

Prasa jest uważana za jedno z wiarygodniejszych źródeł informacji. Główną przewagą reklamy prasowej od innych jest to, iż może docierać do wybranych grup konsumentów. Dlatego też reklamy prasowe często podporządkowują się konkretnym odbiorcom którzy czytają swoje pisma codziennie lub bardzo często.

Najbardziej ważnym czynnikiem w tym typie reklamy jest tekst reklamowy. Często dąży do skrótu z powodu miejsca reklamowego w prasie, a ponadto dobre hasło reklamowe, zwrot lub slogan są impulsem, który bardzo szybko przyciąga uwagę klienta i zmusza go do działania (zapoznania się z reklamą).
W języku reklam prasowych obecne są pewne stereotypowe motywy. Wywołują one łańcuch skojarzeń i wnioskowań. Przykładem najczęściej stosowanego motywu a zarazem posiadającym potężną siłę perswazyjną jest młoda i piękna kobieta, która występuje w reklamach artykułów dla mężczyzn, jako element silnie przykuwający uwagę. Także innymi motywami może być motyw troskliwej, opiekuńczej matki, lub domu jako miejsca ciepłego i przytulnego, które mają wywołać w czytelniku sympatyczne skojarzenia.

Reklama w prasie ma duże pole do popisu i charakteryzuje się dużą kreatywnością. Oprócz wielu kolorowych ilustracji powstają nowe coraz bardziej wyszukane formy takie jak: książeczki, darmowe przepisy, wklejki, paski zapachowe i darmowe próbki kremów. Nowe kreatywne formy zapadają w pamięci czytelników i stwarzają nowe strategie twórców reklam.

Język reklam jest zestawem często zakodowanych środków perswazyjnych, wykorzystującym różne środki, argumenty, przesłanki, chwyty stylistyczne, metafory, metonimie, hiperbole, niedomówienia, magiczne skojarzenia itp. Często komunikat reklamowy powtarza wciąż to samo, za każdym razem używane są tylko inne argumenty i apele. Aby komunikat wyróżniał się w gąszczu innych, może być w nim celowo wprowadzany w błąd gramatyczny lub ortograficzny, kalamburowe sklejenie dwóch wyrazów itp. Język reklamy wykorzystuje także skojarzenia, często zaskakujące.

Reklamy skierowane do dzieci są pełne radości, optymizmu i śmiechu. Znaleźć w nich można dawkę magii i niesamowitości. Tekst oparty jest o zwięzłość i prostotę, brakuje wyrazów górnolotnych i skomplikowanych, które są dla małych telewidzów i radiosłuchaczy niezrozumiałe. Celem twórców reklam jest wzbudzenie zachwytu i ekscytacji, stworzenie iluzji, że świat może stać się takim, jaki dzieci obserwują w bajkach: Smoczny sok, Strasznie pyszny jogurt.
Wśród młodzieży znacznie ważniejsza i dominująca jest potrzeba akceptacji. Typowym przykładem reklamy skierowanej do młodzieży jest reklama chipsów Crunchips. Stwierdzenie „chipsy przyszły” po filmie z policjantami zostało przekształcone w trzy psy przyszły i wdarło się do młodzieżowego slangu. Po tej kampanii reklamowej sprzedaż produktu wzrosła o 30%.

Esencją reklamy jest slogan, który najczęściej jest jednozdaniową formułą, która może się zapisać wraz z nazwa produktu na stałe w naszej pamięci. Większość z nas zapewne pamięta slogan „Ociec, prać” czy ciągle żywy, jeden z najbardziej lapidarnych sloganów „Zawsze Coca-Cola”. To właśnie slogany zwracają naszą uwagę na produkt, co można zauważyć wśród młodzieży, która najlepsze, najciekawsze slogany wplata w swój język. Slogany obowiązuje jedna zasada – mają przykuć nasza uwagę czy to za sprawą budowy, zrytmizowania, czy będąc kalamburem lub rymowanką. To, dlatego rzadko są poprawne gramatycznie, ale przecież nie mają nas uczyć. Mają zostać zapamiętane i w odpowiednim momencie maja nam się przypomnieć.

Chociaż slogany reklamowe coś propagują i nakłaniają do zakupu produktu, nie robią tego wprost, najczęściej podkreślają zalety swojego produktu, np. Winiary – dobre pomysły, dobry smak – zupy w proszku firmy Winiary.

Język sloganu zawdzięcza swoją skuteczność trafnemu doborowi środków językowych, np. związków frazeologicznych (Postaw wszystko na jedną kartę – AGFA StarPrint), porównań (prawie jak piwo), metaforyzacji (źródło zdrowej skóry), neologizmów (lodożercy). Hasła reklamowe mogą też bawić lub zmuszać odbiorcę do myślenia np. reklamy będące w formie kalambura lub gry językowej, rymowanki (Już w porządku mój żołądku).
Bardzo ważne jest także to do kogo jest skierowana dana reklama. Aby trafić do odpowiedniej grupy odbiorców należy mówić ich językiem. Dlatego też w reklamie skierowanej do młodzieży słyszymy żyj na luzie lub bądź cool. Inny zaś jest język skierowany do rodziców małych dzieci, np. pojawiają się spieszczenia, zdrobnienia itp.

Reklama zapożycza z literatury zabiegi stylistyczne takie jak personifikacja przedmiotów oraz ich animizacja. I tak mamy: inteligentne żelazko, które przemieszcza się po ulicach miasta (Siemens), przyjazną lodówkę (Bosh), pralki, których życie przedłuża Calgon. Wybitny polski językoznawca prof. Jerzy Bralczyk nie potępia jednak całkowicie tej tendencji i choć twierdzi, iż współczesna tendencja do personalizacji rzeczy może wydać się przesadna, to z drugiej strony same przedmioty (np. komputery) mają coraz więcej ludzkich cech.

Najbardziej naturalną formą wpływania na odbiorcę jest za to tryb rozkazujący. Jest to bowiem najnaturalniejsza forma wpływania na odbiorcę. Niektórzy filozofowie języka chcą sądzić, że to forma pierwotniejsza od orzekania. Komunikat reklamowy w swojej pierwotnej formie to nie rozkaz jednak ani polecenie, ani nawet prośba. To najczęściej zachęta, rada, propozycja. Apele typu: kup, spróbuj, nie wahaj się to chleb powszedni reklamy. W reklamach TV Market narrator nie ukrywa swojej ekscytacji rzekomym ,,rewolucyjnym” wynalazkiem, który każdy powinien mieć we własnym domu. Perswazja jest widoczne w zwrotach w trybie rozkazującym: Nie zwlekaj! Zamów już teraz! Manipulacja objawia się tu poprzez ofertę dodatkowych produktów, które potencjalny nabywca otrzyma gratis, gdy tylko szybko złoży zamówienie.

Perswazja poprzez manipulację odwołuje się do podświadomości odbiorcy, co możemy zobaczyć w kontrowersyjnych reklamach Media Markt. Wielokrotnie zarzucano tejże agencji reklamowej obrazę odczuć estetycznych odbiorców. Otóż slogan: Media Markt nie dla idiotów! odwołuje się do podświadomej reakcji niektórych odbiorców na zasadzie przeciwnych skojarzeń: skoro nie kupię tego atrakcyjnego produktu, to jestem idiotą! Warto podkreślić, że konstrukcja tej reklamy opiera się na prostej (niezbyt mądrej), dziecinnej zabawie typu: kto ostatni wyjdzie z klasy, ten jest głupi, co dodatkowo dyskwalifikuje reklamodawcę, który traktuje swych odbiorców jak dzieci.

Reklamodawcy często przyciągają uwagę klienta grą słów opartą na znaczeniach realnych i metaforycznych wyrazów ( ten typ reklam można nazwać lingwistycznymi). Jest to pozytywny sposób wykorzystania języka, ponieważ lingwizm znany jest w literaturze już od czasów Juliana Tuwima, a potem Mirona Białoszewskiego. Lingwistyczne reklamy wykorzystują m.in. koncern Biedronka oraz operator sieci komórkowej Plus, który od lat
zatrudnia jeden stały Kabaret Moralnego Niepokoju do reklamowania swoich ofert. Przykład reklamy lingwistycznej Biedronki:
Co się pani tak trzęsie? - mówi kiwi do galaretki.
To pani nic nie wie?
Nie, a co?
Ananas wyszedł z puszki!
A za co siedział?
Podobno śmietanę ubił!
Analizując język tego mini-dialogu reklamowego, należy zwrócić uwagę na to, ile produktów zostało wymienionych. Potencjalny klient wie, co może kupić w danym sklepie. Natomiast jesli chodzi o humor dialogu, to wykorzystano w nim metaforyczne znaczenia wyrazów: trząść się (=bać się ), wyjść z puszki (=wyjść z więzienia), siedzieć (= być osadzonym w więzieniu, odbywać karę ) i ubić ( =zabić, zamordować ). Reklama spełnia swoją funkcję poprzez żart, humor i nie ma śladu manipulacji. Natomiast osiąga swój cel poprzez łatwo zapamiętywalny mini-dialog. Jest to przykład pozytywnej reklamy.

Teksty reklamowe posługują się również przysłowiami, powszechnie znanymi powiedzeniami. Dzięki temu chwytowi komunikat staje się łatwy do zapamiętania, budzi też określone skojarzenia: Nie ma jak u Malmy ( Nie ma jak u mamy), Gdzie ceny tną, tam ludzie lecą (Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą). Parafrazy przysłów i powiedzeń wzbudzają zainteresowanie z powodu swojej trafności, nierzadko śmieszą, jednym słowem - nie pozwalają na reakcje obojętne, uruchamiają wyobraźnię i oddziałują na emocje, a wszystko to sprzyja ich zapamiętywaniu. W reklamie pasty Colgate Herbal użyto przysłowia Mocny jak dąb, wiotki jak brzoza, po dodaniu własnych wyrazów powstało inne przysłowie, charakterystyczne tylko dla tej jednej reklamy, łatwo wpadające w ucho przez użyty rym: Mocny jak dąb, zdrowy jak ząb. Ponadto parafrazy przysłów i powiedzeń wzbudzają zainteresowanie z powodu swojej trafności, nierzadko śmieszą, jednym słowem – nie pozwalają na reakcje obojętne, uruchamiają wyobraźnię i oddziałują na emocje, a wszystko to sprzyja ich zapamiętywaniu:
Nadziane żelki - w mowie potocznej ktoś ,,nadziany” uchodzi za człowieka bogatego, który ma wszystko, czego mu potrzeba i czego pragnie; ,,nadziane” żelki są więc z pewnością najlepsze, ponieważ zawierają sok, którego inne nie posiadają. Ostatnie kuszenie fiskusa (samochód) - parafraza tekstu biblijnego: ,,ostatnie kuszenie Chrystusa”.

Często w reklamie spotykamy zwroty wartościujące, które stosowane są, by wyróżnić reklamowany produkt spośród innych. Mają pokazać, iż dany produkt wyróżnia się na rynku, jest - mówiąc zwyczajnie - najlepszy. Można jednak zaobserwować, że obecnie słowa: "lepszy", "najlepszy", "nowy" stopniowo są zastępowane innymi wyrażeniami lub podejmuje się próbę ich dookreślenia, co ma wyjaśnić odbiorcy, z czego wynika owa "lepszość". Jest to konsekwencja faktu, iż poprzednio niemal w każdej reklamie pojawiał się któryś z tych wyrazów. W związku z tym straciły one swą dotychczasową moc, zaczęły się kojarzyć z czymś pospolitym, normalnym. Zamiast nich pojawiają się takie zwroty jak: ,Nie ma barier, których nie możesz pokonać (dzięki naszej ofercie internetowej), Możesz więcej (z naszym operatorem telefonii komórkowej), Poczujesz się jeszcze bliżej nieba (za sprawą ptasiego mleczka).

Najczęściej wykorzystywanymi środkami fonologicznymi w reklamie są: onomatopeja (pędem nabędę – Redds) i asonans (Gilette – najlepsze dla mężczyzny). Wydawać by się mogło, że najbardziej oczywistym środkiem fonologicznym jest rym, który pozwala zapamiętać przekaz reklamowy. Jednak okazuje się, że to tylko pozory, gdyż najważniejszy, szczególnie w sloganie jest rytm. Jeśli chodzi o figury stylistyczne to najczęściej używane w reklamie są: powtórzenia (połysk, który trwa i trwa), paralelizm – równoznaczność (Mentos to świeżość, Mentos to oddech), imperatyw (Patrz i podziwiaj).

Reklama unika wyrażeń czy skrótów, które mogłyby wywoływać negatywne skojarzenia. Stąd częste eufemizmy. Zamiast smrodu mamy brzydki zapach, zamiast brudu zarazki, a zamiast otyłości nadwagę. Na podanych przykładach widać jak twórcy reklam wykorzystują bogactwo form gramatycznych wybierając te, które najlepiej służą perswazji. Obecnie reklama staje się coraz bardziej wymyślna, bo w zalewie przekazów reklamowych ta jedna konkretne reklama musi zwrócić uwagę odbiorcy. Wykorzystuje każde medium i wszelkie formy. Otwarcie czerpie z dokonań dziedzin artystycznych, tzn. fotografii, grafiki, filmu, muzyki, literatury. Język współczesnej reklamy jest kształtowany przez rzeczywistość, ale też - i to coraz częściej - to język reklamy kształtuje rzeczywistość (wyrażenia z reklam wchodzą do języka potocznego). Nie tylko świadomość wzrokowa, ale także świat pojęć i zasób leksykalny uczestnika współczesnej cywilizacji jest w coraz większym stopniu kształtowany i uzależniony przez język reklamy.

Podsumowując moją wypowiedź chciałbym zwrócić uwagę na fakt. iż w dzisiejszych czasach gdy odbiorcy reklam są bardziej wytrawniejsi, reklamy są coraz bardziej wysublimowane, coraz bardziej subtelne. W największym stopniu posługują się właśnie manipulacją. Wśród konsumentów istnieje takie przekonanie, że jeżeli kupujemy coś intensywnie reklamowanego, polecanego przez specjalistów lub znane osobistości, jesteśmy wtedy lepsi, bardziej doceniani lub nawet czujemy się bogatsi, bo przecież używamy tego samego kremu, co gwiazda największego formatu. Język reklamy, otwarty i nastawiony na perswazję, może odwoływać się jako do swojej bazy do wszystkich odmian, do wszystkich tekstów i zwyczajów językowych, czyli niemożliwe jest ustalenie, co w komunikacie reklamowym może, a co nie może się pojawić we wszystkich sferach: składni, morfologii, leksyki, fonetyki.

W języku reklamy wykorzystywane bywa szokowanie sformułowaniami i schlebianie gustom, językowa agresywność obok wyszukiwania i elegancji, wyrafinowania składnia i celowe odstępstwa od normy językowej, banał i paradoks, swojskość i obcość. Należy też pamiętać, że wielorako determinują językowy kształt komunikatu reklamowego jego uwarunkowania pozajęzykowe – m.in. jego wielokanałowość. Uważam, że przedstawiony w prezentacji materiał rzeczowy pozwolił mi uzasadnić w sposób przekonujący założoną we wstępie tezę, że reklama kreuje nową rzeczywistość i konsumpcyjną filozofię życia.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8  

Współczesne błędy językowe. Omów, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację

Ocena:
20/20
Teza: W języku potocznym popełniamy wiele błędów, część z nich jest już tak rozpowszechniona, że niewiele osób zwraca na nie uwagę. Niepoprawne wyrażenia wchodzą do normy użytkowej i przestają razić.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo szeroko charakteryzuje błędy. Przydatna prezentacja pps.

Manipulacja językowa i perswazja w różnych komunikatach. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jako narzędzie manipulacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ambitna i przemyślana. Dobrze uargumentowana teza, poprawna bibliografia.

Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Reklama kreuje nową rzeczywistość i konsumpcyjną filozofię życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treść i przykłady. Ciekawa prezentacja multimedialna.

Środki językowe służące perswazji w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Zastosowanie środków perswazji w reklamie umożliwia manipulację jej adresatem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo przejrzysta. Mimo zwięzłości porusza wiele istotnych zagadnień. Ciekawa prezentacja pps.

Cechy kiczu i charakterystyka środków językowych, którymi się posługuje. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Kicz zjawisko społeczne, powstałe wskutek szybkiego i niepohamowanego rozwoju kultury masowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa, opiera się na wielu konkretnych przykładach. Poprawny styl i język wypowiedzi.

Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat na podstawie zebranych przykładów z języka potocznego bądź tekstów publicystycznych

Ocena:
20/20
Teza: Współcześnie coraz słabiej radzimy sobie z posługiwaniem się poprawna polszczyzną i trudniej przychodzi nam budowanie słownych i pisemnych wypowiedzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca jasno precyzuje kolejne rodzaje błędów na celowo dobranych przykładach.

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jest jednym z podstawowych elementów budujących świat reklam. To ona wpływa na potencjalnych odbiorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i konkretna. właściwie ilustruje tezę.

Język w domu, w pracy, w szkole - czy to ten sam język polski? Zanalizuj przykłady odmian współczesnej polszczyzny.

Ocena:
20/20
Teza: Współczesna polszczyzna jest bardzo zróżnicowana. Można wyróżnić jej wiele odmian: ogólną (oficjalną i potoczną), społeczną, terytorialną i osobniczą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Omów na wybranych przykładach nowomowę jako środek propagandy z okresu PRL-u

Ocena:
20/20
Teza: Nowomowa jest środkiem propagandy i świadectwem zniewolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat odwołując się do ciekawych literackich tematów.

Tak się nie mówi, czyli o błędach językowych Polaków. Przeanalizuj zgromadzony materiał

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie błędów językowych, zanalizowanych na podstawie zgromadzonego materiału.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogactwo przykładów błędów we współczesnej polszczyźnie. Bogaty materiał będący podstawą do sformowania poprawnych wniosków.

Błędy językowe.Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie błędów językowych, zanalizowanych na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo szczegółowo zanalizowane różnorodne błędy obecne w mediach.

Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie języka wyznań miłosnych na przestrzeni epok literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca szczegółowo realizująca temat!

Dokonując analizy języka piosenek jednego z wykonawców (zespołów) muzyki współczesnej, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.

Ocena:
20/20
Teza: Analiza językowa piosenek Katarzyny Nosowskiej oraz wyjaśnienie zasadności stosowanych środków wyrazu.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa analiza na wysokim poziomie.

Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Współczesna piosenka, jako skarbnica prawd życiowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata w różnorodne przykłady muzyczne prezentacja.

Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie języka i funkcji tekstów reklamowych, wpływających na kreowanie współczesnego obrazu świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo pouczająca praca oparta na współczesnych materiałach reklamowych. Bogata prezentacja pps.

Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany stylistykii

Ocena:
20/20
Teza: Odmienność języka prasy sportowej na tle innych gatunków publicystycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Przemyślana praca szczegółowo analizująca wybrane materiały z prasy sportowej.

Różnorodne funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Przedstaw temat, przywołując przykłady z różnych gatunków muzycznych

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie różnorodnych funkcji tekstów w polskiej muzyce młodzieżowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i wnikliwa prezentacja oparta na utworach kilku współczesnych twórców muzycznych.

Język subkultury hip-hopowej. Na podstawie analizy wybranych tekstów tego gatunku muzycznego, określ cechy stylu i światopoglądu tej kultury alternatywnej

Ocena:
20/20
Teza: Język subkultury hip-hopowej porusza problemy ważne i aktualne dla światopoglądu tej kultury alternatywnej, znajdując posłuch i kształtując stosunek do rzeczywistości.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna analiza podstawowych motywów i cech twórczości hiphopowej.

Obraz świata w tekstach muzyki hip-hopowej, analizując tekst zwróć uwagę na język, styl, treść i formę

Ocena:
20/20
Teza: Hip-hop poprzesz własną, oryginalną stylistykę wypowiedzi tworzy specyficzny obraz świata

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja szczegółowo charakteryzuje cechy hip-hopu, analizując utwory jednego z zespołów.

Bawi, mami, perswaduje... Zanalizuj język reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Czy język jakim posługują się marketingowcy jest dla społeczeństwa jasny i zrozumiały

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poparta dużą znajomością teorii reklamy.

Tak mówił jeszcze mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj sposoby wypowiadania się tych dwóch pokoleń.

Ocena:
20/20
Teza: Język jako element tożsamości człowieka. Przyczyna różnic w zasobie leksykalnym młodzieży i pokolenia osób starszych – odrzucanie zastanego słownictwa w celu wyrażenia swojej pokoleniowej odrębności i tożsamości.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat i ciekawa realizacja.

Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł są kluczami istotnymi i pomocnymi w interpretacji i zrozumieniu dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w wyczerpujący sposób przedstawia temat. Poszczególne przykłady są wnikliwie zanalizowane. Poprawny język. Pełna bibliografia.

Przedstaw funkcje języka hip hopu w wybranych piosenkach. Dokonaj analizy wybranych tekstów

Ocena:
19/20
Teza: W każdej przecież dziedzinie sztuki, a za jedną z nich również uważam hip-hop znajdują się zarówno arcydzieła jak i zwykła tandeta.

Ocena opisowa nauczyciela: Wnikliwa analiza przedstawionych tekstów. Własna inwencja. Ciekaw wnioski.

Język instrumentem walki o władzę. Zanalizuj opierając się na wybranych materiałach propagandowych

Ocena:
19/20
Teza: Język w czasach PRL-u służył przede wszystkim utrzymywaniu, wzmacnianiu i odbudowywaniu władzy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca stawia sobie ambitny cel. Sięga po ciekawe materiały. Bogata literatura przedmiotu.

Analiza językowa utworów wybranego pisarza. Przedstaw, analizując funkcje zastosowanych środków stylistycznych

Ocena:
19/20
Teza: Jan Kochanowski jako spadkobierca tradycji estetycznej oraz filozoficznej antyku.

Ocena opisowa nauczyciela:

Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Błędy są nieodzowną częścią komentarzy sportowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i logiczna. Kolejne przykłady poprawnie argumentują tezę.

Język polityki i polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Język polityki nie jest wolny od błędów. Szczególnie rażąca jest wulgaryzacja języka przedstawicieli państwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana dobrym stylem. Opiera się wielu przykładach z czasów rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona. Ciekawa prezentacja pps.

Język polski w korespondencji internetowej i komunikatach SMS

Ocena:
19/20
Teza: Język elektroniczny, może stanowić zagrożenie dla polszczyzny klasycznej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Porusza wciąż zmieniające się zagadnienie na odpowiednio dobranych przykładach.

Język kontaktów internetowych. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Nowoczesne urządzenia elektroniczne w pewnym sensie narzucają nowy język przekazu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, oparta na dobrze dobranych przykładach. Ciekawe wnioski.

Środki językowe spotykane w języku reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy reklam poprzez wszelkiego rodzaju środki perswazji manipulują naszymi emocjami chcąc przekonać nas do swojego produktu.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca, zawiera wiele konkretnych przykładów i odwołań do świata reklamy. Przemyślane wnioski.

Ewolucja języka reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Reklama od swoich początków do dnia dzisiejszego przeszła ogromną ewolucję. Głównym motorem napędowym rozwoju było powstanie i rozpowszechnienie mass mediów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ma przejrzystą konstrukcję. Napisana jest poprawnie literackim językiem.

Funkcje języka w reklamach telewizyjnych. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Główna funkcją języka w reklamie jest perswazja.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja realizująca założenia tematu. Dobrze wybrane przykłady, właściwe cytaty.

Omów język wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj specyficzne cechy wybranych wypowiedzi

Ocena:
19/20
Teza: Język bohaterów literackich przekazuje ich myśli, cechy charakteru oraz świadczy o przynależności środowiskowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób opisuje zagadnienie literackiego języka bohaterów. Poprawna bibliografia.

Moda językowa. Omów zjawisko, analizując wybrane przykłady ze współczesnej polszczyzny

Ocena:
19/20
Teza: Tempo rozwoju języka, jako sposobu porozumiewania się, jeszcze nigdy nie było tak dynamiczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca skrupulatnie analizuje współczesny język.

Piosenki jako manifesty. Scharakteryzuj i uzasadnij na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Teksty piosenek są zapisem emocji i przekonań młodego pokolenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i oryginalna. Argumenty i utwory potwierdzające tezę dobrze dobrane.

Retoryka w teorii i praktyce. Zaprezentuj sztukę argumentacji i perswazji na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Proces kształtowania się retoryki jest procesem żywym i trwa aż do dzisiaj.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przemyślana praca. Wiele przykładów i nakreślony historyczny rozwój oraz rola retoryki.

Stylizacja biblijna. Omów jej cechy i znaczenie, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Różnorodne środki językowe kształtujące język Biblii są często wykorzystywane przez pisarzy, którzy za ich pomocą dokonują stylizacji biblijnej swoich utworów.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo bogata bibliografia. Praca w pełni realizuje temat.

Gwary środowiskowe i ich znaczenie w komunikacji. Omów zagadnienie na wybranym przez siebie materiale językowym

Ocena:
19/20
Teza: Stale przebywające ze sobą jednostki wytwarzają język, który zrozumiale określa to, co daną grupę otacza i w precyzyjny sposób definiują zadania poszczególnych jednostek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna, charakteryzująca kilka gwar środowiskowych. Bogata bibliografia. W celu spokojnego przedstawienia argumentów można skrócić wypowiedź wybierając jedną lub dwie z przedstawionych gwar.

Funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów muzycznych

Ocena:
19/20
Teza: Muzyka zawsze była, jest i prawdopodobnie będzie sposobem wyrażania się młodych ludzi, definiowania swej osobowości i swojego spojrzenia na świat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko traktuje temat, pokazując różnorodne gatunki muzyczne. Poprawna bibliografia.

Wieloznaczność wyrazu w procesie komunikacji. Przedstaw zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów kabaretowych

Ocena:
19/20
Teza: Wieloznaczność wyrazów jako zjawisko mające istotne znaczenie w procesie komunikacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i ambitna. Operuje wieloma przykładami. Bogata bibliografia.

Funkcje związków frazeologicznych w komunikacji niewerbalnej

Ocena:
19/20
Teza: Największą rolę w komunikacji niewerbalnej odgrywa twarz, opisuje ją wiele związków frazeologicznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo przejrzysta i przemyślana. Głęboka analiza problemu.

Manipulacja i jej wpływ na człowieka. Przedstaw na przykładzie wybranych tekstów kultury

Ocena:
18/20
Teza: Cywilizacja już od samego początku związana jest z dążeniami ludzi do wpływania na innych i manipulowania nimi. Manipulacja zawsze jednak stanowiła narzędzie oddziaływania na wyobraźnię, poglądy, pragnienia i dążenia jednostek jej poddanej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Ciekawie przedstawia dzieje manipulacji od starożytności po dzień dzisiejszy. Poprawny język.

Chwyty erystyczne i ich funkcjonowanie w wybranych tekstach literackich, publicystycznych lub politycznych

Ocena:
18/20
Teza: Zastosowanie chwytów erystycznych w dyskusjach i sporach na przykładzie literatury i świata polityki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, temat zrealizowany wnikliwie, co świadczy o dużej wiedzy autora.

Język uczniowski jako jedna z odmian gwary

Ocena:
18/20
Teza: Jedną z najbardziej popularnych odmian języka polskiego jest slang młodzieżowy, studencki czy uczniowski, który swoją atrakcyjność zawdzięcza charakterowi grupy i jej szerokiej komunikatywności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i oryginalna. Dobrze dobrana literatura przedmiotowa. Poprawnie dobrane argumenty.

Kicz językowy i muzyczny na przykładzie utworów disco polo. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady

Ocena:
18/20
Teza: Muzyka i teksty piosenek z gatunku disco polo posiadają zespół cech charakterystycznych dla kiczu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wnikliwa i poprawna. Przytoczone testy disco polo w pełni uzasadniają tezę.

Język sprawozdań sportowych. Omów jego specyfikę na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Język sprawozdań sportowych różni się od innych wypowiedzi dziennikarskich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele ciekawych przykładów dźwiękowych. Poprawna analiza tematu.

Omów i scharakteryzuj język komentarzy i transmisji sportowych na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Język sprawozdawców sportowych nie jest doskonały.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele przykładów z transmisji sportowych. Barwnie zilustrowany temat, ciekawa teza.

Kicz językowy. Przeanalizuj zjawisko na podstawie wybranych tekstów kultury

Ocena:
18/20
Teza: Najważniejszą cechą kiczu jest intencja jego twórcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, zawiera wiele przykładów. Poprawny styl wypowiedzi.

Neologizmy - pojęcie, podział oraz przykłady w wybranych tekstach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Neologizmy artystyczne często występują w prozie fantastyczno-naukowej oraz prozie fantasy, ale również, a może przede wszystkim, w poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Środki perswazji językowej stosowane w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Reklama nie byłaby skuteczna gdyby nie zawarty w niej komunikat perswazyjny - najistotniejszy czynnik oddziaływający na odbiorcę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Przedstawione przykłady potwierdzają tezę.

Stereotypy dotyczące wybranych narodów zakorzenione w języku polskim. Omów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
18/20
Teza: W każdym języku istnieje wiele przysłów i wyrażeń określających różne państwa, jednak najczęściej mówią one nieprawdę o ich mieszkańcach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, zawiera wszystkie niezbędne przykłady by uargumentować tezę.

Współczesne zmiany w slangu młodzieżowym. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do konkretnych przykładów

Ocena:
18/20
Teza: Współcześnie obserwujemy gwałtowny rozwój języka młodzieży, który staje się coraz mniej zrozumiały dla szerokich mas ludzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wiele przykładów z języka, świadczących o jego dynamicznej zmianie. Można pogłębić analizę.

Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Przedstaw problem, opierając się na konkretnych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: We współczesnej polszczyźnie obserwujemy ekspansję zapożyczeń z języka angielskiego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko analizuje temat. Wiele przykładów. Bogata prezentacja pps.

W oparciu o zgromadzony materiał dokonaj analizy językowej użytkowników CB-radia

Ocena:
18/20
Teza: Język użytkowników CB-radio jest formą slangu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w konkretny i zwięzły sposób ukazuje cechy języka, jakim posługują się użytkownicy CB radia.

Funkcje tytułu i motta. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
17/20
Teza: Stanowią one jednak integralną część utworu, a ich rola jest zależna od zamysłu autora utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca powierzchownie przedstawia rolę tytułu i motta. Bogata literatura nie wykorzystana w pełni.

Mowa ciała jako przykład komunikacji niewerbalnej

Ocena:
17/20
Teza: Zachowania niewerbalne to jedna z ważniejszych części komunikacji międzyludzkiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, w pełni wyczerpuje temat.

Wpływ ekspansji techniki na rozwój współczesnego języka potocznego

Ocena:
17/20
Teza: Technika wywiera duży wpływ na różne obszary języka, w szczególności na leksykę, frazeologię oraz składnię.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna w czytelny sposób przedstawia omawiane zagadnienia. Zbytnia skrótowość. Bogate przykłady, choć zabrakło ich dokładnej analizy.

Nazwy miesięcy i świąt w języku polskim. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
16/20
Teza: Nazwy miesięcy i świat zostały wymyślone na podstawi obserwacji przyrody, zjawisk pogodowych, czynności wykonywanych w danym okresie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w skrócie skupia się na problemie. Ogranicza się głównie do zdefiniowania poszczególnych pojęć. Bogata bibliografia i plan pracy.