Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw miłości


Miłość szczęśliwa jako motyw literacki. Omów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Miłość jest jednym z największych i najgłębszych uczuć. Jest to motyw często poruszany przez twórców różnych epok. Trudno jest znaleźć utwór, w którym nie byłoby wątku miłosnego. Miłość to uczucie, które przejawia się w relacji do drugiej osoby, połączone z silnym pragnieniem obcowania z nią. Jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Miłość jest przedmiotem fascynacji i źródłem inspiracji dla twórców sztuki, literatury i psychologii. Uznawana za sens ludzkiego życia. Czyni je prawdziwym i w pełni szczęśliwym. To wierność, oddanie i szacunek dla drugiej, jakże bliskiej sercu osoby. Św Paweł w liście do Koryntian mówi o miłości prawdziwej, która jest szczęściem dla człowieka, dzięki niemu istnieje i on ją tworzy: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.”. Taki wizerunek miłości pragnę właśnie zaprezentować w mojej prezentacji.

Model szczęśliwej miłości miłości odnajdziemy w epopei narodowej „Pan Tadeusz”. Tytułowy bohater, młody szlachcic, syn Jacka Soplicy, wraca do domu stryja, gdzie się wychował, po latach pobytu w wileńskich szkołach. Pierwsze spotkanie z młodziutką Zosią było dla niego olśnieniem i tak wielkim zaskoczeniem, że nie zdążył się przyjrzeć pięknej dziewczynie, szybkiej, zwinnej, wstydliwej i bardzo naturalnej w swoim zachowaniu. Z nagłej niezwykłości tego spotkania wynikają późniejsze tragikomiczne wypadki: Tadeusz myli Zosię z Telimeną, ulega doświadczonej, sprytnej kokietce, a kiedy okazuje się, że spotkana po przyjeździe do dworu dziewczyna jest piękniejsza i dużo młodsza od Telimeny, młodzieniec postanawia utopić się w stawie. Autor ułożył zdarzenia z troską o szczęśliwe zakończenie. Tadeusz wyjaśnia Telimenie swoją pomyłkę, ona mu wybacza, więc niedoświadczony w takich sprawach młodzieniec może zaczynać starania o rękę Zosi. Ponieważ związek tych dwojga jest również marzeniem ojca Tadeusza, Jacka Soplicy, Sędzia cieszy się, że młodzi są w sobie zakochani. Tadeusz chce jednak zasłużyć na względy ukochanej i – czule żegnany – wyrusza by walczyć o ojczyznę. Kiedy powraca z ręką na temblaku i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, nic nie stoi na przeszkodzie, by młodzi połączyli się ślubem. Para zakochanych bohaterów to potomkowie Ewy Horeszkówny i Jacka Soplicy, których rozdzieliła stanowcza decyzja Stolnika (Ewa wyjechała z mężem na Sybir i tam zmarła, zostawiając córkę, zaś Jacek rozpił się, potem ożenił się i po śmieci żony zostawił Tadeusza bratu, z daleka starając się kierować jego wychowaniem oraz łożąc na utrzymanie Zosi). Państwo młodzi są reprezentantami dobrze wychowanej, pełnej ideałów szlachty, zdolnej do troski o ojczyznę i wrażliwej na los poddanych. Szczęśliwe zakończenie tego wątku dopełnia informacja o dwu innych planowanych ślubach.

„Miłość nie zna granic” jednakowo łączy ludzi na całym świecie. Historię dwojga zakochanych młodych przedstawia Aleksander Fredro w komedii „Zemsta”. Jest to historia dwóch skłóconych szlacheckich rodów. Klara i Wacław kochają się, chcą być ze sobą, natomiast ich opiekunowie Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz mają względem nich swoje plany, które nie są zgodne z planami młodych. Wacław ma nawet pomysł żeby porwać Klarę, by się z nią ożenić, ale dziewczyna nie wyraża zgody i mówi: „Gdzie mnie zechcesz, znajdziesz wszędzie/ Zawsze twoją – prócz w niesławie.” Młodzi są wychowani w ogromnym szacunku dla dorosłych i nie umieją im się sprzeciwić. Mimo to przezwyciężają niesprzyjające okoliczności i osiągają wymarzone wspólne szczęście. Podstępem krzyżują plany Cześnikowi i Rejentowi, dzięki czemu mogą wziąć ślub. Zakochany człowiek nie wylewa łez i nie próbuje się zabić, lecz walczy o swoją miłość. Ta historia kończy się szczęśliwie. Jest to miłość zwycięska, dzięki której zostaje – przynajmniej częściowo zażegnana długoletnia waśń między rodzinami. Jest to miłość dojrzała i mądra, a przez to szczęśliwa.

Osią główną powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jest intryga miłosna, związana z osobą Justyny Orzelskiej. Ma za sobą pierwsza miłość do Zygmunta Korczyńskiego, który ożenił się z majętną panną, lecz znudzony małżeństwem, stara się odgrzać dawne uczucie. Justyna stanowczo odrzuca tę propozycję. Zniechęcony do życia magnat Różyc znajduje rozrywkę i pociechę w uczuciu do Justyny. Proponuje jej małżeństwo. Justyna i tę propozycję odrzuca, co wszyscy przyjmują ze zdziwieniem, bo Różyc jest tak zwaną „dobrą partią”. Powód odrzucenia jest prosty - Justyna go nie kocha. Kiedy spotyka Janka Bohatyrowicza młodzi od razu się zaprzyjaźniają. Janek zaprasza Justynę do chaty, dziewczyna poznaje też Anzelma Bohatyrowicza. Z upływem czasu Jan z Justyną poznają się lepiej, dziewczyna zachwyca się kulturą zubożałej szlachty, ich pracowitością, sama zaczyna uczyć się pracy na polu, pomaga przy gospodarstwie. Janek zaprowadza też dziewczynę do legendarnej mogiły Jana i Cecylii. Po weselu Elżuni Janek z Justyną udają się nad Niemen, tam wyznają sobie miłość. Związek ten to nie chwilowe zauroczenie, lecz wzajemne zaufanie, odpowiedzialność i przyjaźń. Justyna mówi, że jej serce, ręka i przyszłość należą do Jana. Wyznaje także: „Kocham go całym sercem i jak w to, że żyję wierzę, że jestem kochaną”. W wypowiedzi tej widzimy zaangażowanie zakochanych, radość, jaką czerpią z bycia razem oraz wiarę i nadzieję na wspólną, udaną przyszłość. Ich ślub jest symbolem pojednania dworu z zaściankiem.

Innym pokazanym w powieści wielkim uczuciem, gotowym do poświęceń i na wskroś budującym był związek Jana i Cecylii - przodków rodu Bohatyrowiczów. Ich związek scementowany został nie tylko przez miłość, ale przede wszystkim przez wspólny cel, do jakiego ciężką pracę, wysiłkiem własnych rąk w zgodzie i pokorze dążyli. On najprawdopodobniej pochodził z pospólstwa, ona – z bogatego domu. Mimo przeszkód, wynikających z różnic stanowych, kochankowie nie zrezygnowali ze swojego uczucia i uciekli w głąb dzikiego lasu, gdzie założyli nowy ród. Ta wspólna motywacja pozwoliła im osiągnąć wszystko, o czym marzyli: wykarczować las, zbudować dom, wychować dzieci, doczekać spokojnej starości we własnym towarzystwie. Nagrodą za ich trud i poświecenie był tytuł szlachecki, jaki stal się ich udziałem. W tym przypadku miłość, wzajemny szacunek i wspólny cel stały się błogosławieństwem, budulcem szczęścia, fundamentem rodziny. Związek Jana i Cecylii to dowód, ze miłość daje kochankom siłę do walki o wspólne szczęście i jest gotowa do wielu wyrzeczeń.

Historia Andrzeja Kmicica i Oleńki Billewiczówny, bohaterów „Potopu” Sienkiewicza to także świetny przykład spełnionego związku. Zanim jednak doszło do zawarcia szczęśliwego małżeństwa, oboje musieli wiele przecierpieć i wykazać się stałością uczucia. Od dnia ich poznania i zrodzenia się uczucia aż do szczęśliwego rozwiązania prowadzi długa droga pełna przeszkód, które piętrzył zarówno charakter Kmicica i jego czyny, jak i sytuacja polityczna w kraju. Pierwszy raz spotykają się w rok najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą, czyli 1655. Zgodnie z umową zawartą przez Herakliusza Billewicza z ojcem Kmicica, Oleńka i Andrzej mają się pobrać. Pierwsza wizyta szlachcica w Wodoktach przebiega w miłej atmosferze, przypadają sobie do gustu. Niestety w niedługim czasie dochodzi do szeregu niechlubnych incydentów z udziałem Kmicica. Poinformowana o tym przez szlachtę laudańską Oleńka daje młodzieńcowi ultimatum: musi wybierać między nią a towarzyszami i zmienić swoje postępowanie. Mimo szczerych chęci nie udaje mu się to i gdy jego kompani zostają zamordowani Andrzej napada w akcie zemsty na majątek ich zabójców. Ścigany ukrywa się u Oleńki, która nie chce go znać. W odpowiedzi na jego list kobieta pisze, że będzie mogła mu wybaczyć dopiero, gdy wybaczą mu ci, których skrzywdził. Niepokorny szlachcic postanawia zdobyć dziewczynę po swojemu i porywa ją. Przeszkadza mu w tym Wołodyjowski, z którym się pojedynkuje. Niedługo po tym dochodzi do wydarzenia, które całkowicie dyskwalifikuje jego osobę w oczach dziewczyny. W Upicie książę Radziwiłł podpisuje umowę ze Szwedami i wszyscy oprócz Kmicica wypowiadają mu posłuszeństwo. Szlachcic nie może tego zrobić, gdyż przysięgał wierność księciu na krzyż i daje się przekonać, że był to jedyny ratunek dla kraju. Po wizycie u Bogusława i odkryciu prawdy Kmicic zmienia się i przyjmuje nazwisko Babinicz.

Od tamtego momentu cechy pozytywne postaci przeważają nad negatywnymi słabościami. Jego najbardziej honorowy czyn to zniszczenie robiącego najwięcej szkód działa Szwedów w czasie obrony Jasnej Góry. Natomiast Oleńka przetrzymywana jest przez zakochanego w niej Bogusława Radziwiłła. Kmicic, który robi wszystko żeby ja uratować, gdy wreszcie dowiaduje się o miejscu jej pobytu musi bronić ojczyzny. Pod koniec powieści w roku 1657 rozczarowana Oleńka chce wstąpić do klasztoru. W tym samym czasie przywożą do Lubicza ciężko rannego Kmicica. Choć dziewczyna żarliwie modli się za jego duszę, nie potrafi mu wybaczyć. Do pojednania zakochanych dochodzi dopiero po mszy w Upicie, gdzie odczytany zostaje list Jana Kazimierza wychwalający bohaterskie czyny Kmicica. Młodzi zaręczają się, a Kmicic zostaje starostą upickim. Dzieje Kmicica to przejście kolejnych etapów przemiany od awanturnika, poprzez nieświadomego zdrajcę do osoby pełnej poświecenia dla służby ojczyźnie i królowi. Motywuje go jednak nie tylko pragnienie działalności dla dobra Rzeczpospolitej, ale również chęć zdobycia ręki ukochanej. To właśnie miłość zmienia go i sprawia, że beztroski hulaka staje się przykładnym i oddanym żołnierzem, który dla kobiety swojego życia jest w stanie zrobić wszystko.

Kolejnym przykładem mistrzowskiego przedstawienia szczęśliwej miłości dwojga ludzi jest również powieść Sienkiewicza pt. „Quo vadis”. Jest to historia rozgrywająca się w starożytnym Rzymie w czasach rządów Nerona, której głównym wątkiem jest miłość Winicjusza i Ligii. Winicjusz to patrycjusz rzymski, żołnierz. Ligia to pochodząca z barbarzyńskiego plemienia Ligów chrześcijanka. Oboje reprezentują krańcowo różne wartości. Na początku znajomości Marek Winicjusz tylko pożąda Ligii i fascynuje się nią. Później jego zauroczenie zmienia się w prawdziwą, wartościową miłość. Marek zaczyna w dziewczynie dostrzegać nie tylko obiekt pożądania, ale i człowieka. W miarę upływu czasu poznaje bliżej Ligię, jej wiarę i wartości jakimi się kieruje w życiu. Targają nim jednak wątpliwości jaka postawa jest słuszna, jakim wartościom należy poświęcić życie. Zaczyna mu coraz bardziej zależeć na dziewczynie. Miłość powoduje, że się zmienia. Marek chce tej zmiany i całkowicie się jej poddaje. Odrzuca bogów, tradycję zaczyna wyznawać inne wartości, bierze chrzest. Miłość wyzwala go, zmienia cały jego świat, przestaje być materialistą, staje się innym lepszym człowiekiem: „Jam nigdy nie przypuszczał, żeby mogła być taka miłość. Myślałem, że to jest tylko ogień we krwi i żądza, a teraz dopiero widzę, że można kochać każdą kroplą krwi i każdym tchnieniem, a zarazem czuć taki spokój słodki i niezmierny, jakby już ukoiły duszę Sen i Śmierć. To dla mnie coś nowego. (...) Teraz dopiero rozumiem, że może być szczęście, o jakim ludzie dotąd nie wiedzieli.”

Oboje potwierdzają swoją miłość czynami. Marek bierze chrzest, zmienia wiarę, a co za tym idzie cały sposób życia dla ukochanej osoby. Ligia ratuje życie Markowi. Ostatecznie, łączą się węzłem małżeńskim, szczęście gwarantuje im ich szczera wiara i powierzenie związku opiece Bożej. Jest to miłość szczęśliwa, silna, która pokonuje wszelkie przeciwności i przede wszystkim miłość, która jest w stanie zmienić w człowieku wszystko - „...człowiek wie, że to miłość, kiedy chce przebywać z drugą osobą i czuje, że ta druga osoba chce tego samego.”

Kolejnym utworem podejmującym motyw miłości, o którym wspomnę, jest dzieło Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, uznane za arcydzieło literatury światowej. W powieści sotykamy się z sytuacją, gdy miłość ocala bohaterów. Już sam autor nam to uświadamia rozpoczynając jeden z rozdziałów słowami: „Za mną czytelniku! Któż to powiedział ci, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej i wiecznej miłości? A niechże wyrwa temu kłamcy jego plugawy język”. Miłość dwojga tytułowych bohaterów jest magiczna. Para żyje w Moskwie w latach trzydziestych dziewiętnastego wieku, kiedy to wszechogarniający duch komunistyczny wpływa na postępowanie mieszkańców, podporządkowanych systemowi. Mistrz jest pisarzem, nie zgadza się z panującymi normami, gdzie wszystko, nawet literatura podporządkowana jest ustrojowi. Posiadając własny system wartości oraz głosząc sprzeczne z prawem poglądy, zostaje usunięty ze Stowarzyszenia Moskiewskich Pisarzy. Bohater poznaje Małgorzatę na wiosnę, na ulicy i jest pewien, podobnie jak ona, że są dla siebie stworzeni. Zapamiętał kwiaty mimozy, które trzymała w rękach, każdy jej gest, wyraz twarzy, ruch.

Główna bohaterka, pomimo, że ma męża, twierdzi, iż Mistrz jest stworzony dla niej. Dziękuje mu za „uratowanie życia”, gdyż dzięki niemu jej egzystencja nabrała sensu. Spotkania kochanków są potajemne i odbywają się w małym domku przy Arbacie. Ich uczucie jest, więc nacechowana tęsknotą, oczekiwaniem, ale również smutkiem i tęsknotą. Mistrz traci wiarę w swe zdolności pisarskie, postanawia spalić swoje dzieło, historię o Poncjuszu Piłacie. Środkową część powieści w ostatniej chwili ratuje ukochana. Z powodu męża Małgorzaty, zakochani muszą przerwać swe spotkania. W tym czasie również Mistrz zostaje usunięty ze swego mieszkania i, popadając w obłęd, osadzony w szpitalu dla psychicznie chorych. W czasie dwuletniego pobytu, podejrzewa, że Małgorzata dawno o nim zapomniała. Ta jednak, zawierając pakt z diabłem, ratuje obiekt swoich uczuć. Zostaje wiedźmą i królową na balu, zorganizowanym przez Wolanda i jego świtę. W zamian za to szatan, zamiast być twórcą zła, staje po stronie dobra, dając Mistrzowi i Małgorzacie szansę na bycie razem po śmierci. Zabiera zakochanych do innego wymiaru, by mogli cieszyć się wspólnym szczęściem. Dzieło Bułhakowa to opowieść o miłości, która potrafi przekroczyć wszelkie granice, nawet śmierci. Jest to zarazem historia niezniszczalnego, silnego i trwałego uczucia, dla którego nie jest ważny ustrój społeczny, czy też panujące zasady.

Jeden z najbardziej poetyckich obrazów miłości przepojonej szczęściem stworzył Konstanty Ildefons Gałczyński. „Prośba o wyspy szczęśliwe” to wiersz, w którym pojawia się motyw wysp szczęśliwych, utopijnej krainy, miejsca, gdzie panuje wieczne szczęście. Wiersz rozpoczyna apostrofa: „A Ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź...”. Skierowana jest niewątpliwie do ukochanej przez podmiot liryczny osoby i wyraża pragnienie odbycia podróży do szczęśliwego miejsca. Utwór przepełniają słowa związane z miłością: motyle, gwiazdy, kwiaty, a także zwroty: zacałuj, przytul, ukołysz, pochyl miłością. Cały wiersz jest prośbą o miłość, w której poeta próbuje odnaleźć własną krainę szczęścia. Klimat panujący w wierszu przypomina sen lub marzenie: „we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu”. Podróż na beztroskie wyspy w szarej rzeczywistości nie jest możliwa, jednak można ją odbyć w wyobraźni, pogrążając się w uczuciu miłości. Poeta wierzy,że miłość to siła, która przemienia rzeczywistość w baśń, utopię, a ukochana kobieta to przewodniczka, odkrywająca tajemnice świata.

Miłość to najdawniejsze i nieodłącznie towarzyszące ludzkiemu życiu uczucie. O miłości marzymy, miłości pragniemy. Chociaż literatura najczęściej opisuje tragiczne i niespełnione miłości, nie brakuje w niej obrazów szczęśliwych związków. Najczęściej jednak zanim przeczytamy o spełnieniu, bohaterowie muszą pokonać wiele przeszkód, wyplątać się z rozmaitych intryg. Przedstawione przeze mnie losy bohaterów udowadniają, że miłość potrafi być błogosławieństwem. Każda z przedstawionych miłości jest inna, przeżywana w inny sposób, w innych okolicznościach i przez innych ludzi. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu był zakochany i wie że jest to uczucie potężne, które całkowicie potrafi zmienić nasz świat, patrzymy wtedy inaczej na ludzi, jesteśmy inni, zachowujemy się inaczej niż zwykle. Miłość dodaje nam skrzydeł, daje tę nadludzką siłę by móc zmierzyć się z całym światem, pozwala wierzyć wbrew wszystkiemu. Miłość powoduje, że stajemy się lepsi i dajemy z siebie to, co najcenniejsze. Miłość jest szczęściem. Św Paweł pisze w jednym ze swoich listów do Koryntian takie słowa: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym.”.

strona:    1    2    3    4    5    6    7  

Miłość jako siła budująca lub niszczącą życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Miłość wymyka się spod wszelkich prób opisu, klasyfikacji, dogłębnego poznania. Jest rzeczywistym żywiołem, którego działania możemy czasami ograniczyć lub nimi pokierować, ale nie możemy w pełni okiełznać.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, w ciekawy sposób odwołuje się do filozofii miłości. Lektury dobrane poprawnie.

Miłość - błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Pisarze wszystkich epok i nurtów nawiązują do niego, pokazując miłość w różnych odsłonach, zarówno jako siłę niszczącą, jak i ocalającą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dojrzała. Przejrzysty język, poprawny konspekt.

Miłość błogosławieństwo czy siła fatalna? Omów zagadnienie na przykładzie wybranych lektur

Ocena:
20/20
Teza: Miłość jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Miłość jest przedmiotem fascynacji i źródłem inspiracji dla twórców sztuki, literatury i psychologii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata, ciekawa prezentacja pps i zilustrowane cytaty.

Literackie portrety kochanków. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Dla większości męskich kochanków miłość to zawsze skomplikowane i trudne uczucie, które niejednokrotnie nieodwracalnie zmienia ich życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca nietypowa, ukazująca motyw miłości, skupiając się na portretach literackich mężczyzn - kochanków.

Najciekawsze pary kochanków w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura pełna jest kreacji par zakochanych. Bogactwo emocji, które towarzyszą rozwojowi miłości sprawia, że jest ona niewyczerpanym źródłem utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym i poprawnym stylistycznie językiem. Pokazuje, dzięki wielości przytoczonych bohaterów, jak wiele jest kochających się par w literaturze.

Dawne i współczesne obrazy trudnej miłości w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Najciekawszymi portretami kochanków są ci, którzy o spełnienie miłości musieli walczyć z przeciwnościami losu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała. Odnosi się do wielu współczesnych utworów, także spoza kanonu lektur, dzięki czemu w różnorodny sposób realizuje temat.

Sposoby mówienia o miłości w różnych epokach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Na pytanie o istotę miłości próbowało i próbuje sobie odpowiedzieć wielu. Nie dziwi więc fakt, że także najwrażliwsi - poeci, często poruszają ten temat w swoich utworach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Zawiera głęboka analizę i interpretacje przytoczonych utworów poetyckich.

Romantyczna nieszczęśliwa miłość i jej konsekwencje w życiu twórców i bohaterów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Wpływ miłości możemy obserwować nie tylko w kreacji bohaterów literackich, ale także w życiu prywatnym ich twórców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni odzwierciedla temat. Ukazana jest zarówno biografia autorów, jak i przeżycia bohaterów. Poprawny konspekt.

Miłość fatalna, sentymentalna i spełniona. Porównaj obrazy miłości, odnosząc się do kontekstu epoki

Ocena:
20/20
Teza: Sentymentaliści, romantycy i pozytywiści, mimo iż ukazywali podobne uczucia, robili to zupełnie inaczej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, posiada czytelną konstrukcję. Bogata bibliografia, poprawny język.

Motyw miłości w literaturze. Porównaj i zanalizuj wybrane literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu epoki.

Ocena:
20/20
Teza: „Czym jest miłość (...)? Hej, nauczyciele dajcie określenie zwięzłe a soczyste”

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna, oparta na powszechnie znanych lekturach, ujmująca kilka wybranych epok.

Jak wpływa miłość na człowieka? Przedstaw i zanalizuj problem w literaturze różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Uczuciowe rozterki, wahania, nagłe zmiany planów wbrew powziętym wcześniej decyzjom czynią zakochanych bohaterów bliższymi odbiorcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawnie uargumentowana teza. Szczegółowy plan wydarzeń. Dobry styl wypowiedzi.

Związek miłości i cierpienia w literaturze. Porównaj realizacje obydwu motywów w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Świat pełen jest sprzeczności i może właśnie dlatego najwznioślejsze uczucie musi zawsze wiązać się z bólem, stratą czy rozpaczą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazuje jak często miłość splata się z cierpieniem. Wyraźne przykłady i logiczna kompozycja zasługują na uznanie.

Omów dylematy miłosne bohaterów literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura często ukazuje miłosne dylematy kochanków, podkreślając jak skomplikowane i nieprzewidywalne, a czasem kapryśne jest to uczucie i jak często prowadzi do tragedii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, podkreślająca, że dylematy miłosne najczęściej kończą się tragedią. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Destrukcyjna siła miłości u bohaterów tragicznych. Omów wybrane przykłady na podstawie wybranych bohaterów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Najbardziej fascynujące są miłości destrukcyjne, które zmieniają bieg akcji, powodując najczęściej tragizm poddanych jej bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat. Bogata bibliografia.

Literackie historie miłości. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze spotykamy zarówno szczęśliwe, jak i nieszczęśliwe, tragiczne, jak i spełnione historie miłosne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana lekkim językiem, opiera się na typowych przykładach.

Wielkie miłości polskich romantyków i ich wpływ na twórczość poetycką

Ocena:
20/20
Teza: Pierwsze miłości i rozterki poetów i pisarzy romantycznych są odzwierciedlone w ich dziełach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób kompletny realizuje temat, poszczególne utwory zanalizowane zostały szczegółowo.

Dylematy miłosne kochanków wybranych epok literackich. Omów temat na przykładach z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Mimo iż uczucie miłości budzi skojarzenia na wskroś pozytywne, czasem wiąże się z dylematami kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca samodzielna, przemyślana. Dobrze sprecyzowane wnioski, ciekawie przytoczone lektury.

Miłość przyczyną tragedii w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura najczęściej przeczy szczęśliwemu wizerunkowi miłości, ukazując jej zgubne skutki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, spójna, odwołująca się do najwłaściwszych lektur.

Serce czy rozum? - rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej i obcej XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Literatura pokazuje, że jeśli zdecydujemy się na to, by kierować się wyłącznie rozumem, lub wyłącznie sercem, nigdy do końca nie będziemy szczęśliwi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca standardowa. Zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze i kulturze – popularność omawianych motywów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady oraz wnioski.

Przedstaw literackie wizerunki ukochanych w różnych epokach w oparciu o wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Ogromna i porażająca siła miłości łącząca poszczególnych kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, ukazująca właściwie wybranych bohaterów.

Nieszczęśliwe pary. Omów temat na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literatura ukazuje nieporównywalnie więcej nieszczęśliwych, zagubionych, pogmatwanych uczuć.

Ocena opisowa nauczyciela: Przejrzysta, przemyślana praca, oparta na właściwie dobranych przykładach.

Omów funkcjonowanie motywu nieszczęśliwej miłości na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: „Miłość niejedno ma imię” – różne rodzaje miłości nieszczęśliwej odzwierciedlone w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna, odzwierciedlająca tezę.

Obrazy trójkątów miłosnych w literaturze. Omów różne ich przedstawienia w kontekście obyczajowości i etyki epok, z których pochodzą

Ocena:
20/20
Teza:

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, oparta na wielu przykładach z różnych epok literackich.

Motyw miłości w literaturze. Omów różne jego wersje na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motyw miłości w literaturze realizowany jest w różnych wersjach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna, świadczy o samodzielnym myśleniu autora.

Miłość metafizyczna i flirt. Porównaj różne ujęcia miłości, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Prawdziwe szczęście daje tylko miłość metafizyczna, flirt jest krótkowzroczną grą towarzyską.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo realizuje tezę. Przemyślana kompozycja, poprawna bibliografia.

Słynne historie miłosne. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Miłość jest niezwykle popularnym literackim tematem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spójna, przemyślana. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Czy miłość to błogosławieństwo czy przekleństwo?

Ocena:
20/20
Teza: "[Miłość] jest to jeden z centralnych problemów życia ludzkiego, a zarazem jeden z centralnych tematów refleksji".

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna i na temat.

Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie języka wyznań miłosnych na przestrzeni epok literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca szczegółowo realizująca temat!

Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Możemy mówić o miłości spełnionej i niespełnionej, destrukcyjnej, tragicznej, duchowej i fizycznej, zmysłowej, ślepej, a także o miłości wielkiej, zdolnej przezwyciężyć nawet śmierć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo charakteryzuje różne rodzaje miłości i ukazuje je w oparciu o wybrane lektury.

Miłość nieszczęśliwa wyznacznikiem losu bohatera. Omów na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Rola nieszczęśliwej miłości w życiu bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spójna, poszczególne literackie przykłady poprawnie dobrane. Czytelna konstrukcja i właściwe wnioski.

Miłość. Złudne szczęście, ulotna chwila, źródło cierpienia. Omów różne ujęcia motywu miłości

Ocena:
20/20
Teza: Miłość ukazana w literaturze zazwyczaj uczucie złudne, które trwa zdecydowanie za krótko, a często przynosi cierpienie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, oparta na kilku różniących się przykładach literackich, pokazująca bogactwo tematu.

Postacie literackie w przyjaźni, miłości i innych związkach. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Postacie literackie w przyjaźni, miłości i innych związkach. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat, pokazując różnorodność literackich relacji i związków.

Przedstaw i porównaj różne koncepcje miłości. Omów temat, odwołując się do literatury średniowiecza, renesansu i romantyzmu

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodne sposoby realizacji motywu miłości w literaturze minionych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazuje bardzo różne rodzaje miłości.

Przedstaw i porównaj koncepcje miłości ukazane w literaturze epok romantyzmu i Młodej Polski

Ocena:
20/20
Teza: Trudno mówić, że w okresach romantyzmu i Młodej Polski występował tylko jeden model miłości, podejście do tego uczucia w obu epokach znacznie się różniło.

Ocena opisowa nauczyciela: Przemyślana i dojrzała praca. Dobra argumentacja i poprawne wnioski.

Słynne historie miłosne. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Ocena:
20/20
Teza: Słynne historie miłosne ukazują jak różnorodne może być postrzeganie uczucia miłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca pokazująca archetypowe przykłady wykorzystania motywu miłości w starożytności i średniowieczu.

Jak kobiety poetki mówią o miłości. Uzasadnij dobór utworów do Twojej antologii

Ocena:
20/20
Teza: Każda z artystek inaczej odczuwa i innymi słowami opisuje uczucie zakochania.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata i ciekawa bibliografia.

Liryka erotyczna - Od Jana Kochanowskiego do Haliny Poświatowskiej. Zanalizuj różne ujęcia motywu miłości w polskiej poezji

Ocena:
20/20
Teza: Temat miłości jest uniwersalny, zaś liryki miłosne pochodzące z różnych epok są czytelne także i dziś.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Różne oblicza miłości. Rozwiń temat odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Miłość ma tak wiele twarzy, że nie sposób interpretować ją jednoznacznie.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogata w przykłady, pokazująca różne oblicza miłości prezentacja.

Kształtowanie się idei wielkiej miłości od czasów starożytnych do romantyzmu. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i powszechnej

Ocena:
20/20
Teza: Kształtowanie się idei miłości miało wiele etapów i odsłon w zależności od rozumienia tego pojęcia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, pokazuje różne sposoby rozumienia miłości.

Miłość jako siła niszcząca. Omów na dowolnych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw miłości niszczącej realizowany jest w literaturze w różnych wersjach.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja pokazujące różne oblicza niszczącej siły miłości w różnych epokach literackich.

Motyw nieszczęśliwej miłości w epoce romantyzmu. Przeanalizuj temat, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: W romantyzmie miłość jest uczuciem tragicznym, ponieważ nie może się spełnić na ziemi.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała, dobrze dobrane przykłady literackie.

Miłość romantyczna a miłość pozytywistyczna. Porównaj dwa modele opisu uczucia na wybranych przykładach z literatury epok

Ocena:
20/20
Teza: Romantyzm i pozytywizm to epoki, które realizują dwa różne modele miłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje tezę i odpowiada kryteriom oceny prezentacji maturalnej.

Motyw miłości romantycznej w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Miłość jest jednym z ważniejszych tematów literatury romantycznej. Według romantyków jest związkiem dusz, nie ciał. W romantyzmie jest uczuciem tragicznym, które nie może się spełnić na ziemi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, napisana dojrzałym językiem. Autor w pełni uzasadnił postawioną tezę.

Miłość to uczucie budujące czy niszczące? Przedstaw problem w oparciu o znane ci utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Choć próby zdefiniowania miłości podejmowano już w czasach starożytnych, nadal pozostaje najbardziej tajemniczym uczuciem, do którego przeżywania zdolny jest człowiek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, napisana poprawnym językiem, jasno określony i zrealizowany wątek.

Motyw miłości tragicznej w wybranych utworach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Motyw miłości jest tak popularny, że trudno wyobrazić sobie istnienie wielkiej literatury bez wątków tragicznego uczucia, zmieniającego losy głównych bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięźle i ciekawie połączony motyw cierpienia z miłością na wybranych przykładach. Poprawny język i stylistyka wypowiedzi.

Literackie pary szczęśliwych i nieszczęśliwych kochanków. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kochankowie to w literaturze jeden z najczęściej pojawiających się motywów. Świadczyć o tym może chociażby bogactwo literackich par, których losy nierzadko zapierają czytelnikowi dech w piersi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo bogata w liczne literackie przykłady. Liczna bibliografia.

Różne koncepcje romansu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych

Ocena:
19/20
Teza: Romans w literaturze i filmie nie zawsze przedstawiany jest w sposób stereotypowy

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawie przedstawione argumenty, poprawny styl i język.

Rola pocałunku w literaturze i sztuce

Ocena:
19/20
Teza: Okazuje się więc, że pocałunek to coś znacznie ważniejszego niż tylko dostarczanie sobie i drugiej osobie przyjemności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Mnóstwo przykładów z różnych dziedzin sztuki. Bogata treść i prezentacja pps.

Uniwersalizm tematu miłości. Przedstaw tezę opierając się na przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Miłość, ze wszystkimi swoimi odcieniami była, jest i z całą pewnością będzie jednym z najpopularniejszych tematów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalne i twórcze ujęcie tematu. Duża dojrzałość i konsekwencja w prowadzeniu tematu.

Miłość sentymentalna i romantyczna. Przedstaw podobieństwa i różnice na przykładzie wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Sposoby opisu doznań miłosnych sentymentalistów i romantyków różnią się znacząco, choć dotyczą tych samych uczuć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób zestawia ze sobą dwa sposoby myślenia o miłości. Poprawny język i konspekt.

Portrety literackich kochanków. Zaprezentuj na wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Wiele jest przykładów literackich kochanków potwierdzających tezę, że egzystencja bez miłości nie jest możliwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawie przedstawia motyw kochanka w literaturze. Poprawny język, tylko kilka drobnych usterek.

Od uwielbienia do wzgardy. Omów motyw miłości romantycznej, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: „Miłość nie jedno ma imię” głosi stare polskie powiedzenie. Potrafi wynieść go na szczyt, obdarzyć pełnią szczęścia, ale może także rzucić w najgłębszą przepaść, doprowadzić do nienawiści i wzgardy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, teza w pełni uargumentowana. Dobry styl wypowiedzi.

Miłość szczęśliwa jako motyw literacki. Omów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Miłość uznawana jest za sens ludzkiego życia. Czyni je prawdziwym i w pełni szczęśliwym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skonstruowana. Odwołuje się do wielu różnorodnych utworów. Poprawny konspekt pracy.

Zaprezentuj różne sposoby przedstawienia motywu miłości i określ ich funkcję w oparciu o dowolnie wybrane przykłady

Ocena:
19/20
Teza: Miłość jest zbyt skomplikowanym uczuciem, aby utożsamiać ją z jednym pojęciem, stanem ducha. Wymyka się wszelkim stereotypom, ponieważ potrafi jednocześnie tworzyć i zabijać, uszczęśliwiać i niszczyć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie napisana.

Ukaż różne oblicza miłości w twórczości Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry

Ocena:
19/20
Teza: Miłość u Mickiewicza i Fredy to dwa zupełnie przeciwne sobie jej ujęcia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo analizuje temat. Momentami sprawia wrażenie zbyt "przegadanej", można więc skrócić niektóre jej fragmenty, bądź ograniczyć poruszone wątki.

Etos miłości romantycznej w literaturze romantyzmu i dziełach literackich późniejszych epok. Omów problem na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: J. W. Goethego: „Czym jest dla naszego serca świat bez miłości! Czym jest latarnia magiczna bez światła!”

Ocena opisowa nauczyciela: Praca skupia się głównie na romantycznych utworach. Poprawna kompozycja i styl pracy.

Omów różne oblicza miłości w wybranych tekstach literatury polskiej

Ocena:
19/20
Teza: Mówiąc o różnych obliczach miłości, spotykamy między innymi miłość rodzicielską, miłość do ojczyzny i miłość między dwojgiem kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różnorodne oblicz miłości. Bogate przykłady literackie, dobra argumentacja.

Na wybranych przykładach literackich omów, jak literatura ukazuje narodziny miłości

Ocena:
19/20
Teza: Moment narodzin miłości znanych literackich kochanków i jego konsekwencje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazuje jak rodziły się ważne literackie miłości i jakie te uczucia miały konsekwencje.

Liryka miłosna od antyku do oświecenia. Analizując wybrane teksty omów sposoby wyrażania uczuć w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Obraz miłości i wynikający z niego sposób wyrażania uczuć, w liryce zależą przede wszystkim od epoki literackiej, w której dane dzieło powstało.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w czytelny sposób ukazuje jak w kolejnych epokach postrzegano w literaturze miłość.

Zaprezentuj i porównaj literackie sylwetki bohaterów, w życiu których miłość musiała ustąpić innym wartościom. Wykorzystaj teksty z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Miłość - czy zawsze jest najważniejsza, czy czasem jest na drugim planie?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Obraz miłości w lirykach mężczyzn i kobiet. Przedstaw na podstawie wybranej literatury

Ocena:
18/20
Teza: Poetki i poeci różnych epok inaczej przedstawiali uczucie miłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy temat pracy - wiele przykładów literackich z różnych epok, ciekawe wnioski.

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Miłość i śmierć w literaturze to nierozerwalne uczucia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na odpowiednio dobranych przykładach literackich ilustruje postawioną tezę. Poprawna bibliografia.

Różne wizerunki miłości mężczyzny i kobiety. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Miłość staje się czasem fundamentem szczęścia, błogosławieństwem, siłą budującą, częściej jednak niesie ze sobą smutek, ból, rozczarowanie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana na temat, przemyślana.

Miłość. Siła zbawcza czy niszcząca? Przedstaw na wybranych literackich pozycjach

Ocena:
18/20
Teza: Miłość z jednej strony może być dla człowieka fatalną i niszczącą siłą destrukcyjną, przekleństwem, natomiast z drugiej strony może być darem, nieopisanym szczęściem, błogosławieństwem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, choć stereotypowa. Autor we właściwy sposób argumentuje tezę.

Motyw miłości w literaturze różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Każdy z utworów wykorzystujący topos miłości przestawia go inaczej. Spowodowane jest to tym, że autorzy poszczególnych dzieł tworzyli w innych epokach oraz mieli inne spojrzenie na miłość.

Ocena opisowa nauczyciela: Przedstawiono trzy różnorodne ujęcia miłości, poprawnie argumentując tezę. Ciekawa analiza wybranych utworów poetyckich.

Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze

Ocena:
18/20
Teza: Zastanawiający jest fakt, że autorzy ukazujący w swoich dziełach miłość, bardzo często opisują jej złą stronę. Uczucie to przedstawione jest w sposób negatywny, pesymistyczny.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa teza, poparta właściwą argumentacją. Poprawny konspekt.

Różne oblicza miłości. Przedstaw na przykładach z literatury i sztuki

Ocena:
18/20
Teza: Choć przywykło się kojarzyć miłość z uczuciem łączącym kobietę i mężczyznę, w literaturze i sztuce możemy odnaleźć wiele różnorodnych jej rodzajów.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca ukazująca jak wiele obliczy może mieć miłość. Bogate przykłady literackie.

Różne ujęcia miłości w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł

Ocena:
18/20
Teza: Miłość to motyw występujący często nie tylko w literaturze, ale i w innych dziedzinach sztuki. Za każdym razem przybiera on inną postać i pełni inne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo przedstawia różne rodzaje miłości. Krótki plan, poprawna bibliografia.

Miłość i nienawiść jako uczucia pozornie przeciwstawne. Omów, analizując utwory literackie z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Dla wielu pisarzy, poetów i dramaturgów konflikt miłości i nienawiści był inspiracją do tworzenia dzieł.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, zawiera wiele logicznych argumentów.Niektóre z nich przedstawione zostały zbyt skrupulatnie.

Rola miłości w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Rola miłości w wyborach bohaterów literackich wielokrotnie jest kluczowa dla ich przyszłych losów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, choć napisana sprawnie i poprawnym językiem. Drobne usterki.

Różne modele miłości romantycznej w świetle utworów Mickiewicza, Słowackiego i Fredry

Ocena:
18/20
Teza: W romantyzmie obok wizerunków miłości tragicznej możemy znaleźć przykłady spełnionego uczucia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawny język wypowiedzi. Dobrze skonstruowany konspekt.

Romantyczna miłość i jej konsekwencje. Przedstaw na wybranych utworach

Ocena:
18/20
Teza: Epoką, której główny temat stanowiła miłość, był romantyzm. Obok wiary to właśnie „czucie” uznawano za najwyższą wartość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca interesująca, pokazująca różne odcienie romantycznej miłości. Poprawnie skonstruowany konspekt.

Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Przedstaw na dowolnie wybranych tekstach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Miłość może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na wybory bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Przejrzysta kompozycja. Dobry plan pracy.

Kochankowie wszech czasów. Omów ich kreacje w oparciu o literaturę światową różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Literatura światowa wprowadziła do kultury niezapomniane i ponadczasowe wizerunki par kochanków.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła i przejrzysta praca. Poprawna bibliografia i plan prezentacji. Sprawny język wypowiedzi.

Słynne historie miłosne. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
18/20
Teza: miłość to uczucie najpiękniejsze. Daje radość i szczęście, ale potrafi także zadać ból, a nawet zabić.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, zawiera trafne przykłady. Przejrzysta kompozycja.

Różne wizje miłości na przykładzie utworów z trzech wybranych epok

Ocena:
17/20
Teza: Ślady miłości odnajdziemy w niezliczonych ilościach obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, a przede wszystkim w literaturze, niezależnie od epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, przedstawia wizję miłości na przestrzeni kilku epok.

Różne oblicza miłości. Przedstaw wykorzystując utwory dramatyczne oraz muzyczne

Ocena:
17/20
Teza: Nikt nie potrafi żyć bez miłości, o czy możemy się również przekonać czytając wiele wybitnych dzieł literackich, a także słuchając utworów muzycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, a lektury tendencyjne. Temat poprowadzony poprawnie, bez większych usterek.

Hymn o miłości uczyń punktem wyjścia do rozważań o miejscu motywu miłości w literaturze

Ocena:
16/20
Teza: Utwór Świętego Pawła jest uniwersalny, w wielu późniejszych utworach można odnaleźć część cech miłości opisanych w "Hymnie o miłości".

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Nie wyczerpuje jednak w pełni tematu.