Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Prezentacje maturalne - Motywy biblijne


Wątki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 7
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
Grafiki

Cena: 49 zł


Określenie problemu:

Biblia jest nieprzebranym źródłem inspiracji dla literatów i malarzy.

Ocena nauczyciela: Praca bardzo szeroko i wnikliwie analizuje temat. Zawiera zarówno wątki zaczerpnięte z literatury, jak i malarstwa. Przejrzysta kompozycja i poprawny językGratis - ebook Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego?


A w nim:
 • Czym jest prezentacja maturalna?
 • Jaki temat wybrać?
 • Jak sporządzić prezentację? Etapy pracy

  • 1. etap – zastanów się sam
  • 2. etap – pójdź do biblioteki, czytelni
  • 3. etap - jak sporządzić opis bibliograficzny?
  • 4. etap – zastanów się: jak ubogacić swoją prezentację?
  • 5. etap – stwórz konspekt
  • 6. etap – stwórz plan prezentacji

 • Gdy już staniesz przed komisją...
 • Jak będą Cię oceniać?


Ważne pytania:

 • Kiedy otrzymam zamówioną prezentację? Zobacz odpowiedź ->

 • Czy praca zawiera bibliografię i ramowy plan? Zobacz odpowiedź ->

 • Nie mam konta w banku, jak mogę zamówić prezentację? Zobacz odpowiedź ->


Formularz zamówienia

TAK! Zamawiam prezentację: Wątki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury, do tego ebook "Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego?" otrzymam gratis!

Cena: 49 zł


Motywy biblijne - zobacz inne prezentacje

Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem analizując wybrane teksty

Ocena:
20/20
Teza: Ludzkość od wieków interesowała się początkiem i końcem świata, który jest tajemnicą, budzi przerażenie i pokorę, a jego literackie i biblijne wizje znacznie się od siebie różnią.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na wielu płaszczyznach realizuje temat. Poprawnie dobrana, bogata literatura, trafne wnioski.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Kultura antyczna źródłem inspiracji literatury i sztuki różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Wpływ starożytności na późniejszych twórców jest nieprzerwany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, kompozycja czytelna, ciekawe rozważania i wnioski.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Porównaj różne obrazy Boga, odwołując się do analizy wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

Ocena:
20/20
Teza: Ludzkie wyobrażenia na temat Boga i ich odbicie w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta i dojrzała. W pełni zasługuje na maksymalną liczbę punktów.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw pokory w Biblii i w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Starotestamentowe źródła motywu pokory i jego późniejsze literackie realizacja.

Ocena opisowa nauczyciela: Przejrzysta prezentacja. się zarówno do Biblii, jak i późniejszych literackich przykładów wykorzystania motywu pokory.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motywy ewangeliczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Obiektywnym sprawdzianem siły oddziaływania Pisma Świętego może być oddziaływanie Księgi na literaturę i sztukę ludzkości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje ciekawe lektury. Udowadnia, że XX wiek korzystał z nauk biblijnych. Poprawny język i logiczna, spójna całość.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Stylizacja biblijna. Omów jej cechy i znaczenie, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Różnorodne środki językowe kształtujące język Biblii są często wykorzystywane przez pisarzy, którzy za ich pomocą dokonują stylizacji biblijnej swoich utworów.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo bogata bibliografia. Praca w pełni realizuje temat.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw Hioba w literaturze współczesnej. Przedstaw, odwołując się do wybranych otworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Biblijna historia Hioba od zawsze inspirowała artystów i pisarzy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca podaje różnorodne odniesienia do motywu Hioba. Poprawny język i styl wypowiedzi, a także konspekt.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Prometeusz i szatan. Motyw buntu w literaturze różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Motyw buntu był często wykorzystywany przez pisarzy różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna. Szczegółowo omawia poszczególne utwory. Bogata bibliografia.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Biblia jako fundament kultury europejskiej

Ocena:
19/20
Teza: Biblia stanowi ponadczasowe fundamenty kultury europejskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Ukazuje funkcjonowanie wybranych wątków w kulturze europejskiej.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Biblia jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienia na przykładach literackich i plastycznych

Ocena:
19/20
Teza: Najbardziej ciekawe nawiązania do Świętej Księgi w renesansie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja odwołuje się zarówno do sztuki, jak i literatury. Trafne spostrzeżenia, dobra kompozycja.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Postacie mitologiczne i biblijne reprezentują najbardziej uniwersalne wartości, czytelne także w dzisiejszych czasach.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw stworzenia świata w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Kosmogoniczne wyobrażenie służyło ludziom jako wyjaśnienie pochodzenia świata i człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się głównie na starożytnych wyobrażeniach kosmogonicznych.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Motyw Hioba w literaturze i sztuce różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Biblijna historia Hioba od zawsze inspirowała artystów i pisarzy. Wynikało to z tematyki tego motywu, którym jest niezawinione cierpienie i próba odpowiedzi na odwiecznie nurtujące ludzi pytanie „O sens i powody ludzkich cierpień?”

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się na wielu źródłach. Logicznie przedstawione argumenty.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Motywy ze Starego Testamentu w literaturze staropolskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Księga Hioba jako inspiracja ideowa i estetyczna arcydzieł literatury staropolskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie zbudowana. Właściwa bibliografia. Ciekawe wnioski.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Wizerunek kobiety w Biblii. Scharakteryzuj i porównaj różne bohaterki historii z Nowego i Starego Testamentu

Ocena:
18/20
Teza: W Biblii możemy odnaleźć zarówno pozytywne jak i negatywne wizerunki kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Zawiera zaskakujące wnioski. Oryginalne podejscie do tematu.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Ponadczasowość motywów biblijnych. Przedstaw odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Biblia jest nieprzebranym źródłem inspiracji dla artystów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady. Dobrze skonstruowany konspekt pracy.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł
 

Biblia inspiracją dla literatury i sztuki. Potwierdź zdanie na wybranych przykładach

Ocena:
16/20
Teza: Biblia to uniwersalna księga, ponieważ mówi o sprawach ciągle aktualnych i ważnych dla każdego człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca typowa, nie zawiera oryginalnych treści. Poprawny konspekt pracy. Usterki językowe.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
29 zł
 

Ponadczasowość motywów mitologicznych i biblijnych. Odwołaj się do stwierdzenia, przytaczając wybrane przykłady

Ocena:
16/20
Teza: Mitologia i Biblia stanowią ponadczasowe fundamenty kultury europejskiej i światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, choć skrótowa. Opisuje czym jest Biblia i Mitologia, a następnie określa rolę tych dzieł.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
29 zł