Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw szatana, diabła


Różne sposoby ukazywania wizerunku diabła w dziełach literackich i plastycznych

Ocena punktowa: 17/20
Liczba stron: 7
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
Prezentacja multimedialnaOkreślenie problemu:

Bez postaci diabła nie mielibyśmy wielu arcydzieł polskiej i światowej literatury i sztuki.

Wizerunek diabła ukazywany jest przez literaturę i sztukę od wielu wieków. Siła nieczysta była przestawiana pod różnymi postaciami. Ludzie podejmowali próby opisu syna ciemności w sposób bardzo demoniczny, lecz były też jednostki które starały się ukazać jego postać dosyć komicznie. Kim diabeł jest naprawdę? To zły, upadły anioł. Jego nazwa wywodzi się od greckiego słowa diábolos, co oznacza oskarżyciel, oszczerca. Upadły anioł w religii chrześcijańskiej to anioł wypędzony z Nieba za przeciwstawienie się Bogu lub powstanie przeciwko niemu. Najbardziej znanym jest Lucyfer. Zgodnie z wierzeniami chrześcijańskimi upadłe anioły bez skrzydeł będą się włóczyć na ziemi aż do dnia Sądu Ostatecznego kiedy to zostaną zesłane do piekła. Diabła określa się często mianem szatana, demona, kusiciela, antychrysta oraz złego ducha.Dlaczego ludzi wciąż fascynuje jego postać? Możliwe, iż dlatego, że nie przyjął wszystkiego tak jak Bóg to sobie wyobrażał. Stworzenie duchowe jakim jest diabeł sprzeciwiło się Bogu, gdyż jego celem było stworzenie swojego królestwa na ziemi. W pierwszych księgach Biblii motyw Szatana powiązany jest z grzechem Adama i Ewy. Jednak w Księdze Rodzaju pojawia się wzmianka o buncie aniołów. Tam też szatan utożsamiany zostaje z ich przywódcą, Lucyferem. Legenda o buncie i wygnaniu Lucyfera stworzona została przez autorów żydowskich i chrześcijan. Jako przywódca hierarchii, najdoskonalsza istota „namaszczony cherubin” musiał być świadomy, że przebywa w stanie największej szczęśliwości. Nie docenił jednak uznania Najwyższego i na tym polegał jego grzech. Chciał być podobny do Boga nie w tym sensie, że chciał się stać drugim Bogiem, ale że chciał pokierować sam swoim zbawieniem, chciał się od Stwórcy uniezależnić. Nie jest on jednak równy Bogu, ponieważ został stworzony właśnie przez niego. By wszystko było jasne należy wspomnieć o folklorze polskim. Tam legendarne, rogate postacie nie wywodzą się od upadłych aniołów lecz od złych lub złośliwych demonów tak zwanych czartów lub biesów pochodzących z mitologii słowiańskiej. Współcześni ludzie diabła kojarzymy często z czerwonymi rogami, ogonem i bródką, jest on brzydki, często przedstawiany w piekielnych czeluściach. Wybitni artyści wielu epok mieli różne wyobrażenia na temat tej interesującej postaci. Zdania co do jego wizerunku są różne, ponieważ nikt nigdy go nie widział dlatego ciągle powstają nowe spekulacje na temat jego zachowania i wyglądu.


„Szatan w swej pierwotnej chwale” Williama Blake to obraz pochodzący z 1805 roku

strona:    1    2    3    4    5    6    7