Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw buntu


Młodzi gniewni. Czy są światu potrzebni? Rozważania oprzyj na tekstach literackich i zjawiskach kulturowych

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 6
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
Prezentacja multimedialnaOkreślenie problemu:

Buntownicy zmieniając przestrzeń wokół siebie, zmieniają świat. Są światu bardzo potrzebni.

„Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano

Dwie drogi: pojechałem tą mniej uczęszczaną–

Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.”Przytoczony fragment pochodzi z wiersza autorstwa Roberta Frosta pt. ,,Droga nie wybrana” . Co może się stać, gdy wybierzemy inną drogę niż dotychczas? Czy spotka nas rozczarowanie, czy może to szansa na odkrycie szczęścia? Nigdy nie mamy pewności, czy droga, którą właśnie zmierzamy wiedzie do pożądanego celu. Przeznaczenie często musi zmienić kierunek. Gdzie jednak może szukać drogowskazów? Co możemy zyskać buntując się? Temat mojej prezentacji przybiera postać pytania: Czy młodzi buntownicy są światu potrzebni? Bunt jest wyrazem niezgody na rzeczywistość, językiem nie wysłuchanych. Bunt jest wpisany w naszą naturę i charakterystyczny nie tylko dla wieku adolescencji. Buntował się znany z mitów greckich Prometeusz, buntowali się pierwsi ludzie w raju, bohaterowie historyczni, szaleńcy, artyści. W XXI wieku obserwujemy bunt mas. „Masa” stanowi rozległy ocean, w którego głębinach zacierają się różnice między kobietą a mężczyzną, biednym a bogatym, pracodawcą a pracownikiem, moralnością a amoralnością. Ten rodzaj buntu różni się jednak znacznie od buntu znanego nam z przeszłości. Tym razem, ku naszemu zdziwieniu, buntownicy okazują się być ludźmi pospolitymi, którzy swym zwykłym życiem próbują stłumić to, co wyjątkowe i niebanalne. Zgodnie z definicją masy „być innym- to być nieprzyzwoitym.” Analizując temat, stwierdziłam, że bunt jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji i każdy, kto decyduje się na podjęcie ryzykownego kroku, stawia coś na jedną kartę, zastanawia się, czy Bóg istnieje, kocha w sposób zakazany, czy nie mieści się w formie, jest buntownikiem. Bunt przybiera różne postaci, może mieć konstruktywny, ale też destruktywny charakter. Nigdy jednak bunt nie pojawia się bez przyczyny. Buntownik zawsze o coś walczy. Aby rzetelnie zilustrować sformułowane przez siebie tezy, zdecydowałam się przedstawić różne przykłady buntu w literaturze oraz sztuce pozasłownej.


Pierwszym rodzajem buntu, jaki przedstawię, jest bunt przeciwko Bogu. W religii katolickiej Bóg jawi się, jako Wszechmocny Stwórca, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Wobec Boga wierzący mogą skłonić się z pokorą lub buntować się przeciwko Niemu. W biblijnej przypowieści o Wieży Babel Bóg jest dla posłusznego ludu niosącym pomoc oparciem, ale gdy lud odwraca się od Niego - Ten surowo go karze

strona:    1    2    3    4    5    6