Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw dobra i zła


Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Przedstawiane w literaturze zło może przybierać różnorodne postaci. Czasem jest spersonifikowane i występuje pod postacią szatana, diabła, czy chociażby kuszącego w raju Ewę węża. Innym razem zło jest symbolem i może oznaczać wojnę, system totalitarny, zniewolenie czy też własne słabości i żądze. Różne też są postawy człowieka wobec zła. Jedni skuszeni obietnicami posiadania władzy, mądrości, wiecznej młodości czy szczęścia decydują się oddać swoją duszę. Inni nawet w chwilach zniewolenia i nierównej szansy walki ze złym podejmują ją, pozostają wierni sobie. Literatura przekonuje nas, że za wybór zła niegodziwców spotka zasłużona kara, zaś ci, którzy do końca wierzą w sprawiedliwość najczęściej zostają nagrodzeni. Zawsze odnoszą zwycięstwo moralne. W swojej prezentacji przedstawię bohaterów, którzy, mając wybór między dobrem a złem, podejmują różne decyzje.

Tytułowy bohater dramatu Szekspira „Makbet” był rycerzem idealnym, wyróżniał się walecznością, wiernością królowi. Jego uczynki były sprawiedliwe, mężne i godne naśladowania. Chęć władzy wzbudziła w Makbecie przepowiednia trzech czarownic, które spotkał na wrzosowisku wraz z Bankiem. Czarownice przepowiedziały Makbetowi panowanie w zamku Glamis, hrabstwie Kawdoru i wreszcie królowanie w całej Szkocji, natomiast Bankowi – że ma zostać ojcem królów. Pierwsza część przepowiedni szybko się spełnia i Makbet postanawia przyspieszyć objęcie tronu poprzez zabójstwo króla Dukana, który jest jego krewnym i przyjacielem. Makbet jest panem własnej woli, kiedy mówi „chce los uczynić mnie władcą, niech to stanie się bez przyczynienia mego”. Uśpione dotąd własne ambicje, a zwłaszcza żony Lady Makbet, popychają Makbeta do pierwszej zbrodni na gościu w jego domu. Przyczyną wyboru zła jest niepohamowana żądza władzy. Raz naruszywszy fundamentalne zasady etyczne Makbet wzorowy dotąd rycerz średniowieczny, staje się zbrodniarzem, krwawym tyranem, znienawidzonym przez naród. Dla ukrycia pierwszej zbrodni ze strachu przed zdemaskowaniem popełnia następne.

Jest przekonany o swojej nieprzeciętności, a przeświadczenie to opiera na przepowiedniach wiedźm. Nie potrafi polegać na własnej sile charakteru i trwałych wartościach, niezależnych od okoliczności. U progu życia Makbet uświadamia sobie, że z własnej woli, z żądzy władzy, stał się ofiarą losu, który jednak postawił go w sytuacji wyboru: między dobrem czyli dochowaniem wierności kodeksowi rycerskiemu, a złem czyli krwawym, zbrodniczym osiągnięciem wymarzonego celu. Oceniając Makbeta trzeba wziąć pod uwagę wpływ jaki na jego decyzje miały wiedźmy i jego żona, ale na pewno przepowiednia w żaden sposób nie usprawiedliwia Makbeta i nie umniejsza ciężaru jego winy. Bohater Szekspira kuszony możliwością kariery, zdobycia władzy, popełnia straszliwe zbrodnie, których jest świadom, podobnie jak zdaje sobie sprawę z ich skutków. Sytuacja tragiczna Makbeta rozgrywa się w jego psychice, czytelnik dramatu Szekspira obserwuje skutki psychomachii (walki wewnętrznej człowieka), w której zło wygrywa z dobrem ludzkiej natury. Tak więc Makbet to nie ofiara fatum, nieuchronnego przeznaczenia, lecz człowiek, który musi ponieść odpowiedzialność za świadomy wybór zła. Według mnie los Makbeta to ostrzeżenie dla wszystkich żądnych władzy i dążących do niej drogą zbrodni.

Innym utworem, który koresponduje z treścią Szekspirowskiego „Makbeta” jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Tytułowa bohaterka żyje w nędznej chacie wraz z matką i siostrą Aliną. Jest osoba leniwą i egoistyczną, nie darzy matki głębszym uczuciem. Gdy staje przed możliwością poślubienia króla Kirkora, dopuszcza się zbrodni. Panią na zamku miała zostać ta z sióstr, która uzbiera więcej malin. Balladyna czuje się zagrożona i zabija siostrę. Chęć objęcia władzy i posiadania majątku bierze górę nad siostrzaną miłością. Jej wygórowane ambicje doprowadzają do utraty przez nią wszelkich zasad moralnych. Jednak Balladyna nie zmienia się w żądną krwi morderczynię, cały czas prowadzi dialog ze swoim sumieniem, które się w niej obudziło. Mimo wyrzutów sumienia Balladyna nie poprzestaje na jednej zbrodni. Pierwsze morderstwo pociąga za sobą inne, chęć uzyskania władzy całkowitej oraz strach przed wydaniem jej występków jest motorem napędowym. Balladyna zabija męża, kochanka, wspólnika a nawet doprowadza do śmierci matki. Gdy Balladyna osiąga już wszystko i pozostaje sama na polu walki postanawia zmienić swe postępowanie. Chce być dobrą i sprawiedliwą władczynią, pomaga biednym i żebrakom. Pod naciskiem ludu, Balladyna zostaje zmuszona do wydawania wyroków jako sędzia. Pierwsza sprawa dotyczy Kostryna, lekarz informuje Balladynę, iż został on otruty i domaga się sprawiedliwego i surowego wyroku na zbrodniarzu. Balladyna skazuje zbrodniarza, czyli tak naprawdę siebie. Druga sprawa dotyczy morderstwa Aliny o którym donosi Filon, ostatnia oskarżycielką jest matka Balladyny, która narzeka na wyrodną córkę. Nie wyjawia jednak jej imienia nawet na torturach. Balladyna wydała trzy wyroki śmierci i każdy z nich był wyrokiem skierowanym w nią samą. Umiera rażona boskim piorunem. Ostatnia scena utworu ukazuje tragizm postaci i pewien paradoks – Balladyna po raz pierwszy jest uczciwa i wydaje sprawiedliwe wyroki i właśnie od tych wyroków ginie, jednak gdyby nie wydała sprawiedliwych wyroków, byłaby złym władcą.

Jednym z najmędrszych uczonych, który stanął oko w oko z szatanem – Mefistofelesem – był Faust, którego przygody opisał w swoim dramacie Johann Wolfgang Goethe. W utworze zło jest wielopostaciowe i nie ogranicza się wyłącznie do sił nieczystych. Faust symbolizuje bunt przeciw Bogu i pakt z diabłem, czyli rezygnację z życia wiecznego na rzecz szczęścia na ziemi. Wybitny doktor pragnienie nieograniczonej mądrości, sławy i nieśmiertelności, a także wiecznej młodości, która łączy się z motywem maski, przemiany w kogoś nowego. Dąży do poznania wszystkich aspektów życia na ziemi. Faust jest symbolem niespełnionego naukowca, człowieka przełomu epok oraz osoby zmagającej się z ograniczeniami natury człowieka. To właśnie te ograniczenia doprowadziły naukowca do zguby własnej duszy.

Faust w swoich rozmyślaniach przedstawia siebie jako wybitnego naukowca, który skończył cztery fakultety, ale nadal nie jest zadowolony z tego, co osiągnął. Jego życie obrazuje kwestia wypowiedziana w prologu przez Pana: „Błądzi człowiek, póki dąży.” Ale to ciągłe dążenie nie zaspokajają go; osiągnął już wszystko i brakuje mu celu w życiu. Spełnienia szuka nawet w magii, jednak i to mu nie wystarcza, jest zrezygnowany do tego stopnia, że chce popełnić samobójstwo. Ale poczucie beznadziei jest słabsze niż ciągła wola parcia na przód. Uosabia postawę aktywną. Jest przedstawicielem ludzkości i udowadnia, że człowiek jako jedyne stworzenie na ziemi nie potrafi stać w miejscu, musi się rozwijać i w ten sposób osiąga pełnię humanizmu. Początkowo poddaje się on złu i zawiera umowę z Mefistofelesem. Jej warunki Mefistofeles formułuje tak:
„Dobrze więc: ja tu wykonywać będę
Każdy Twój rozkaz, każdy kaprys nawet;
Gdy tam się znajdziem, ty na mą komendę
Oddać mi musisz tożsamo wet za wet.”
Pokazuje to niezdecydowanie bohatera, ale jest jego wygraną, ponieważ Mefistofeles albo przez wieczność będzie przemierzał świat z naukowcem, albo co prawda dostanie jego duszę, jednak szczęśliwą.

Faust jest niekonsekwentny, przed zawarciem paktu przyznaje, że zatracił się w wiedzy po to, by uszczęśliwić ludzkość. W momencie spotkania z diabłem zapomina o tym, odzywa się w nim głos nieszczęśliwego człowieka, który czuje, że zmarnował swoje życie. Pragnie także nieograniczonej wiedzy, również takiej, której jako człowiek posiąść nie może, na przykład o tym, co było na początku świata. W poszukiwaniach nie ma dla niego żadnych świętości, bez wahania zapisuje: „czyn był na początku!”, co jest bluźnierstwem wobec biblijnego „Na początku było słowo”. Uważa się za wyższego od innych ludzi, jest na tyle dumny, że do Ducha Ziemi mówi: „Jam jest równy Tobie!”. To właśnie jego wyjątkowość stała się przyczyną odejścia od Boga. Jednak mimo iż Faust wykorzystuje wszystko co ofiarowuje mu diabeł zachowuje lepszą cząstkę człowieczeństwa. Ostatecznie decyduje się pomagać ludzkości, bo jak twierdzi tylko to może przynieść mu szczęście i spełnienie. Po stracie żony i dziecka nie odnalazł satysfakcji w zaspokajaniu żądz. Postanowił więc działać na rzecz innych ludzi, osuszyć nadmorską krainę, by stworzyć na pozyskanych w ten sposób gruntach idealne społeczeństwo. w końcu zyskuje poczucie spełnienia, osiągnął stan radosnej euforii, czując, że jego działania wreszcie nabrały sensu i może skupić się na tworzeniu świata dla przyszłych pokoleń. W chwili uniesienia wypowiedział słowa, które przed laty zostały zapisane w pakcie z diabłem. Faust ostatecznie osiągnął szczęście, zaakceptował życie i odnalazł poczucie spełnienia. Jego wędrówka w czasie i przestrzeni sprawiła, że stał się silnym człowiekiem, który nauczył się walczyć z przeciwnościami i iluzjami, a także ze złem tkwiącym w nim samym. To uchroniło go przez wiecznym potępieniem, ponieważ według prawa boskiego „Kto wiecznie dążąc się trudzi, tego możemy wybawić”.

Kumulacje całego zła i jego wpływu na człowieka, który stoi w obliczu wyboru, przedstawia Albert Camus w powieści „Dżuma”. Bohaterowie tego utworu bezustannie poddawani są przymusowi wyboru miedzy dobrem a złem. Akcja powieści rozgrywa się w Oranie, algierskim mieście w latach 40. XX wieku. W mieście wybucha epidemia dżumy, która zabija wiele tysięcy ludzi. Miasto zostaje zamknięte i pozostawione na pastwę losu. Wydarzenie to stawia bohaterów w sytuacji, w której przyjmują różne postawy, odmiennie postrzegają świat i kierują się różnymi racjami, poszukują racji indywidualnych, często wynikających z osobistych doświadczeń. Łączy ich przede wszystkim jedno, gotowość do walki z epidemią. Centralną postacią powieści jest doktor Rieux. Wybiera on aktywną, heroiczną postawę wobec dżumy, którą utożsamiać możemy ze złem, jest bez przerwy obecny przy chorych, cierpiących i umierających.

Tytułowa „dżuma” może być rozumiana jako zło tkwiące w człowieku i na świecie, które uświadamiają słowa jednego z bohaterów powieści: „Każdy nosi w sobie bakcyl dżumy”, Tarrou twierdzi, że każdy człowiek w swojej naturze nosi pewien potencjał zła. Powieść ma sens paraboliczny, jest modelem sytuacji uniwersalnej, ponieważ dotyka odwiecznych problemów natury moralnej i filozoficznej, w których centralne miejsce zajmowała zawsze postawa człowieka wobec dobra i zła. Tarrou twierdzi także, że w każdym człowieku istnieje jakiś potencjał dobra i zła, a jednostka musi dokonywać ciągłych wyborów jednej spośród tych dwóch przeciwstawnych sił. Bohaterowie „Dżumy” w obliczu nieszczęścia mobilizują się do walki, są solidarni, buntują się przeciwko okrutnej rzeczywistości, nie zgadzają się na nią. Do nich należą przede wszystkim doktor Rieux, dziennikarz Rambert, Tarrou, drobny urzędnik Grant, a po wewnętrznej przemianie spowodowanej śmiercią niewinnego dziecka, również ksiądz Paneloux. Postacie i ich postawy w pełni potwierdzają zdanie Alberta Camusa, że „w ludziach więcej zasługuje na podziw niż na pogardę”.

„Z epoki identyczności, z epoki samotności, z epoki Wielkiego Brata, z epoki dwójmyślenia - pozdrawiam was!” – pisał w swoim tajnym dzienniku Winston Smith, główny bohater „Roku 1984”. To krótkie przesłanie wyraża w pełni charakter świata przedstawionego w antyutopii Georga Orwella. Autor utworu obnaża świat wartości wszelkich systemów totalitarnych. Ostrzega przed niebezpieczeństwem totalitaryzmu, degeneracją ideologii, podziałem świata na wrogie, zwalczające się frakcje polityczne. Kreśli przerażającą wizję przyszłości gdzie właściwa istota rzeczy ukryta jest pod pięknie brzmiącymi hasłami.

Antyutopia Orwella pt. „Rok 1984” odwołuje się do wydarzeń politycznych lat trzydziestych i czterdziestych dwudziestego wieku. System rządów w groteskowej Oceanii jest podobny do faszyzmu, komunizmu czy innych reżimów totalitarnych. Akcja utworu rozgrywa się w fikcyjnej i fantastycznej rzeczywistości roku 1984. Miejsce, w którym rozgrywają się wydarzenia to Londyn – główne miasto Pasa Startowego Jeden, trzeciej pod względem zaludnienia prowincji Oceanii. Miasto jest brudne, zaniedbane i zawalone gruzem, ponieważ ciągle toczą się działania wojenne. Władza w Oceanii skoncentrowana jest w rękach jednej Partii, która kontroluje obywateli za pomocą czterech Ministerstw: Prawdy, Miłości, Obfitości oraz Pokoju. Nazwy Ministerstw wydają się być zaprzeczeniem ich rzeczywistej funkcji. W Oceanii obowiązuje bowiem dwójmyślenie zgodnie z zasadami: „WOLNOŚĆ TO NIEWOLA, IGNORANCJA TO SIŁA, WOJNA TO POKÓJ”. Mieszkańcy Oceanii dzielą się na dwie podstawowe kasty: członków Partii (Wewnętrznej i Zewnętrznej) oraz tzw. proli (proletariuszy, którzy są z natury gatunkiem niższym). Najważniejszą, autorytarną władzę w państwie sprawuje tajemniczy Wielki Brat, ucieleśnienie całego systemu, jednostka o statusie boskim, otoczona powszechnym kultem. Życie mieszkańców Oceanii kontroluje tzw. Policja Myśli. Jej działalność wyraża się przez zamontowane we wszystkich budynkach teleekrany, obserwujące wszelkie działania ludności. Ważną rolę w społeczeństwie Oceanii odgrywa także rozbudowany system organizacji dziecięcych i młodzieżowych, takich jak Kapusie, Liga Młodych, Młodzieżowa Liga Antyseksualna. Zajmują się wychowywaniem prawomyślnych obywateli. W Oceanii co jakiś czas wprowadzane są „wielkie czystki”. Na porządku dziennym są „ewaporacje”: niewygodni dla władzy ludzie znikają bez śladu. Pretekstem do „ewaporacji” może być zbyt duża inteligencja, oryginalność lub słowa wypowiedziane przez sen.

George Orwell stworzył antyutopię, aby ukazać tragiczną sytuację człowieka wobec systemu totalitarnego i daremny bunt jednostki przeciwko złu, jaki jest ukazany szeroko system zniewolenia. Winston Smith, główny bohater powieści swój bunt wobec władzy i nienawiść do Wielkiego Brata wyraża pisaniem tajnego pamiętnika, romansem z Julią i próbą wstąpienia do rewolucyjnego Braterstwa. Julia, pracująca jako mechanik w Departamencie Literatury, swój bunt uzewnętrznia w rozlicznych romansach, jakie podejmuje od szesnastego roku życia. Umożliwia jej to starannie wypracowany wizerunek idealnej działaczki Ligi Antysekualnej. Jej dewizą życiową jest łamanie zasad Partii tak, by nie zostać przyłapaną. Obydwoje bohaterowie przegrywają jednak w starciu z systemem totalitarnym i Partią Wielkiego Brata. Zostają zniszczeni nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Obrazuje ten fakt doskonale zdanie kończące powieść: „Ale wszystko już było dobrze, wreszcie było dobrze; walka się skończyła. Winston odniósł zwycięstwo nad samym sobą. Kochał Wielkiego Brata”.

Postać kata - ludobójcy została ukazany w „Rozmowach z katem” Kazimierza Moczarskiego. Utwór opowiada prawdziwą historię niemieckiego oficera SS Jrgena Stroopa. Realizm książki jest o tyle duży, gdyż autor przez 255 dni przebywał w jednej celi z oprawcą. Spotkanie z wojennym przeciwnikiem pozwoliło mu to poznać dogłębnie psychikę Stroopa i umieścić jego portret w powieści, aby inni zainteresowani mogli tak, jak on przekonać się jaki naprawdę był kat oraz co było powodem wszystkich jego zbrodni.

Jrgen Stroop od dziecka uczony był szacunku do władzy i umiłowania do porządku oraz nienawiści do nieprzyjaciół. Tę ostatnią cechę wpajał mu sam ojciec mówiąc między innymi: „Bij synku, nieprzyjaciół jak najmocniej i bez litości, tak jak ja prałem wrogów Vaterlandu”. W nauce nie osiągał sukcesów, mimo iż był pracowity i pilny. Już wtedy fascynował się wojskiem, dyscypliną w nim panującą i porządkiem. Sprzyjała temu panująca w rodzinnej miejscowości atmosfera gdzie żywy był kult germańskiej wojowniczej przeszłości symbolizowanej przez prawie 60 metrowy pomnik Hermanna Cheruska, który rozgromił nacierające rzymskie legiony. Jrgen swoją wojskową karierę rozpoczął w pierwszej wojnie światowej jednak nie odniósł żadnych osobistych sukcesów, ranny we Francji powrócił do rodzinnej miejscowości. Tęsknił za wojskiem, dyscypliną, porządkiem, więc gdy rozwijać się zaczął ruch faszystowski Stroop wstąpił do organizacji. Bez zastrzeżeń zaakceptował całą faszystowską ideologię, wierzył, iż naród germański to rasa nadludzi. Dowódcy SS spostrzegli jego gorliwość w pełnieniu obowiązków i Jrgen bardzo szybko awansował w hierarchii. Po udanej akcji wywózki greckich Żydów bohater powieści przeniesiony zostaje do Polski, a dokładniej do Warszawy, gdzie ma zająć się likwidacją warszawskiego getta. Zadanie to jednak nie zostaje zrealizowane zgodnie z planem, początkowo akcja trwać miała 3 dni, jednak z powodu oporu akcja przeciągnęła się do 27 dni. W obrazie likwidacji getta odnajdujemy wiele zdarzeń, w których ukazana jest bezwzględność oraz brak uczuć Stroopa. Bohater bez skrupułów nakazuje palenie kolejnych domów w getcie, nie zabrania strzelania przez swoich żołnierzy do „spadochroniarzy” czyli Żydów wyskakujących z okien płonących budynków. Swoje działania popierał słowami: „Kto chciał być wtedy prawdziwym człowiekiem, to znaczy silnym, musiał działać jak ja”.

Podstawą działań zbrodniarza jest wierność nazistowskiej ideologii która głosiła wyższość narodu germańskiego oraz konieczność likwidacji pozostałych ras czyli tzw. podludzi. Stroop nie jest osobą którą nazwać moglibyśmy „demonem zła”. Był średnio wykształcony, niezbyt obeznany z historią świata. Znał tylko to, co wpajało mu kierownictwo SS. Strop był człowiekiem przeciętnym lubiącym wykonywać rozkazy oraz otrzymywać pochwały od przełożonych. Swoje działania motywował przyczynianiem się do rozwoju własnej ojczyzny której chciał być wierny. Wobec niepodważalnych dowodów zbrodni Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał Stroopa na karę śmierci przez powieszenie. Został stracony 6 marca 1952 w więzieniu mokotowskim.

Jak widać na przykładzie przedstawionych utworów zło nigdy nie miało i nie ma jednej twarzy, a postawy człowieka wobec niego są bardzo zróżnicowane. Jest częścią każdego z nas i wciąż musimy podejmować z nim walkę. Jak wielkie zniszczenie i nieszczęście może przynieść eskalacja zła pokazał wiek XX. Odsłonił on najgroźniejsze oblicze zła w postaci totalitaryzmów - faszyzmu i komunizmu, systemów opartych na przemyślanym, masowym ludobójstwie, terroryzmie. Wspomniane lektury pokazują, że nikt nie może zostać obojętny na zło – jedni ulegają mu, zaś inni zdecydowanie starają się mu przeciwstawić. Każdemu człowiekowi w sytuacji wyboru powinno przyświecać przesłanie Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj!”

strona:    1    2    3    4    5    6    7  

Człowiek walczący ze złem. Omów na podstawie wybranych postaci literackich

Ocena:
20/20
Teza: Trudno mówić o jednym obliczu zła, dlatego w literaturze motyw zła i walki z nim jest tak szeroko wykorzystany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, argumenty właściwie dobrana. Logiczne określenie problemu i wnioski. Bogata bibliografia.

Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze przedstawione zostały różnorodne motywacje ludzi w zetknięciu ze złem i konsekwencje dokonanych wyborów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszernie i szczegółowo analizuje pracę. Poprawny konspekt i bibliografia.

Motyw zła w literaturze. Omów działanie tego motywu

Ocena:
20/20
Teza: Zło to przeciwieństwo dobra, coś niepożądanego, co nie powinno istnieć, a niezmiennie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów ludzkości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różnorodność wizerunków zła. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia i poprawnie skonstruowany konspekt. Cieszy logika wywodu.

Bohater negatywny w literaturze. Scharakteryzuj wybrane postacie i określ ich rolę w kilku utworach z różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Bohater negatywny wzbogaca treść utworu, czyni go ciekawszym i wykorzystując zasadę kontrastu wzmacnia jego przekaz.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sprawny i horyzontalny sposób ukazuje problem bohatera negatywnego. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje śmierci i zła w baśniach, bajkach i mitach

Ocena:
20/20
Teza: Zło i śmierć podstawowymi elementami baśniowego, bajkowego i mitycznego świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady literatury podmiotowej, przemyślana kompozycja.

Walka dobra ze złem jako temat dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura często odwołuje się do motywu walki dobra ze złem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat, pokazując wieloaspektowość walki dobra i zła.

Ludzie godni i nikczemni w literaturze. Scharakteryzuj postawy, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Ocena:
20/20
Teza: Mimo iż większość czytelników pragnie w życiu postępować tak jak godni bohaterowie, często intrygują i przyciągają ich złe postacie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera ciekawe wnioski. Poprawny styl i sposób prowadzenia argumentacji.

Przyczyny zła na świecie. Przeanalizuj refleksje twórców literatury rozstrzygających jeden z najważniejszych problemów ludzkości

Ocena:
20/20
Teza: Trudno mówić o jednym obliczu zła, dlatego w literaturze motyw przyczyn zła na świecie jest tak szeroko wykorzystany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, wykorzystuje kilka ważnych lektur. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Człowiek zdeterminowany przez zło. Zanalizuj problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową

Ocena:
20/20
Teza: Podczas wojny wszechobecne cierpienie, śmierć, pragnienie przeżycia za wszelką cenę determinowały przede wszystkim katów, ale nieraz i ofiary, które zatracały ludzkie odruchy, stając się podobnymi do zwierząt.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, pokazuje jak w różny sposób wszechobecne podczas wojny zło może wpływać na człowieka.

Bohater walczący ze złem. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie, którzy nie poddali się w walce ze złem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Konkretne przykłady postaci walczących ze złem.

Czarny charakter. Bohater negatywny w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.

Ocena:
20/20
Teza: Funkcje bohatera negatywnego – dydaktyzm, kontrast, prowokacja do refleksji nad systemem wartości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w zupełności wyczerpuje temat i realizuje zapisana tezę.

Od Makbeta do Zbrodni i kary. Literackie odbicie mrocznej strony duszy człowieka

Ocena:
20/20
Teza: Kiedy człowiek ulega mrocznej stronie swej duszy, zawsze prowadzi to do jego tragedii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, dobrze skomponowana, widać, że została uprzednio przemyślana.

Zło jest wynikiem opętania duszy przez namiętność. Potwierdź lub zaneguj prawdziwość niniejszego stwierdzenia, prezentując bohaterów czyniących zło

Ocena:
20/20
Teza: Kiedy dusza człowieka zostaje opętana przez namiętność, zawsze prowadzi to do jego jego klęski.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o kompetencjach piszącego. Konsekwentnie zrealizowany temat.

Różne pojęcia motywu zła w literaturze, filmie i sztuce. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

Ocena:
20/20
Teza: Artyści ukazują zło na wiele sposobów, ale zazwyczaj w opozycji do dobra, przypominając o wolnej woli człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różne oblicza zła w literaturze, sztuce i filmie. Przedstawia zło jako motyw diabła, jako kreację, sztukę (podnieta) oraz jako narzędzie totalitaryzmu. Bogata prezentacja multimedialna.

Motyw kuszenia w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodne realizacje motywu kuszenia w literaturze oraz sztuce.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Dlaczego źli? Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą innych.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie kreacji bohaterów literackich, którzy krzywdzą innych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna, bogata w literackie przykłady.

Walka dobra ze złem. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych

Ocena:
20/20
Teza: Trudny wybór między dobrem a złem w utworach literackich i filmowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Walka dobra ze złem w literaturze i filmie

Ocena:
20/20
Teza: Motyw walki dobra ze złem jest przedstawiany w tekstach kultury w niezwykle różnorodny sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, wyczerpująca temat. Odwołuje się zarówno do przykładów literackich, jak i filmowych.

Przedstaw różne ujęcia motywu światła i ciemności. Odwołaj się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Symbolika światła i ciemności opiera się na dychotomii dobro – zło.

Ocena opisowa nauczyciela: Wnikliwa analiza występowania w literaturze motywu ciemności i światłości.

Motyw zła w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Trudno mówić o jednym obliczu zła, dlatego w literaturze motyw zła i walki z nim jest tak szeroko wykorzystany.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w wieloaspektowy sposób ukazuje wykorzystywany w literaturze motyw zła.

Zmaganie dobra ze złem. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury romantycznej

Ocena:
20/20
Teza: W obserwacji zmagań dobra i zła ważną role odegrała literatura romantyczna, ukazując różne ich aspekty.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Problem narkomanii. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych

Ocena:
20/20
Teza: W jaki sposób bohaterowie literaccy i filmowi radzą sobie z nałogiem?

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i pouczająca prezentacja oparta na poprawnie dobranych tekstach kultury.

Różne przyczyny i konsekwencje wyboru zła przez bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatura nie unika przedstawiania postaci negatywnych i wyborów przez nich dokonywanych.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawny styl wypowiedzi, dobrze dodane lektury. Logiczna konstrukcja pracy.

Różne wcielenia diabła w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Postać diabła była i jest natchnieniem dla rzeszy pisarzy, którzy przedstawiają go w swych utworach w różnoraki sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera wszelkie niezbędne informacje, pokazuje różnorodność szatańskich postaci w różnych epokach

Scharakteryzuj różne postawy człowieka w obliczu nieszczęścia. Odwołaj się do wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze często możemy odnaleźć jednostkowe reakcje człowieka na nieszczęście.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna - ciekawe i niejednorodne przykłady odbierania przez człowieka nieszczęścia.

Zdolność odróżniania dobra od zła dana ludziom to ich przekleństwo? Skomentuj decyzje wybranych bohaterów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Właściwa zdolność odróżniania dobra od zła jest błogosławieństwem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna.Ciekawe postawienie problemu i wnioski.