Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw wojny


Świat odwróconego dekalogu na wybranych przykładach literatury wojny i okupacji

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Próbę odpowiedzi na pytania związane z zachowaniem dekalogu w „czasach pogardy” daje literatura okresu wojny i okupacji.

Podstawowym kodeksem moralnym wspólnym zarówno dla kultury żydowskiej, jak i chrześcijańskiej jest Dekalog. Zbiór ten zawiera wskazówki na życie, dzięki którym można osiągnąć nie tylko ziemski spokój i szczęście, ale także i wieczność. Czas II wojny światowej to okres w którym zacierają się granice, czas gdzie zło nie ma dna, a dobro wydaje się nie istnieć, okres rozwianych marzeń, zdeptanej nadziei, zachwianej wiary i upadku człowieka. Czy respektowano wówczas te boże wskazówki? Wystarczy choćby wspomnieć:

Czwarte: „Czcij ojca swego i matkę swoją” - Ile dzieci w tym czasie posłało swych rodziców na pewną śmierć, kosztem własnego przeżycia?

Piąte: „Nie zabijaj” - Ilu ludzi zabiło swego bliźniego?

Ósme: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” - Ile osób przez owe świadectwo straciło swe cenne życie?
Dziewiąte: „Nie pożądaj żony bliźniego swego” - Ile kobiet zostało zgwałconych czy poniżonych? Próbę odpowiedzi na pytania związane z zachowaniem dekalogu w „czasach pogardy” daje literatura okresu wojny i okupacji.Proza łagrowa, a wśród niej „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ukazuje zarówno Rosję katów i zwyrodnialców, jak i więźniów, na ogół niesprawiedliwie aresztowanych i osadzonych w łagrach. W ekstremalnych warunkach męki, upokorzenia i ciągłego zagrożenia życia trudno pozostać człowiekiem. Jednak niektórym do końca udaje się być sobą. Tak jak samemu autorowi udaje się im służyć innym i żyć w zgodzie z dekalogiem. Te surowe warunki, samotność i ciężka praca powodowały, że człowiek zamykał się w sobie. Świat, który go otaczał był okrutny, więc, aby przeżyć, więźniowie musieli się dostosować. I tak oto powstał nowy system moralny – system odwróconego dekalogu. Na porządku dziennym były więc przestępstwa na współwięźniach. Są one skutkiem wielu straszliwych przesłuchań, strachu, bólu, głodu i nadludzkiej pracy. Gustaw Herling- Grudziński pisze: „można poniżyć człowieka do tego stopnia, aby obudzić do niego nie litość, ale wstręt nawet wśród współwięźniów”. Jak mają się liczyć inni w świecie, gdzie brak jest litości i nie ma współczucia? Więźniowie donoszą na innych, by na nich nie doniesiono, stosują przemoc, bu samemu nie być katowanym. Jednak zła nie usprawiedliwiają żadne warunki. Stąd w książce przykłady ludzi którzy do końca nie poddali się systemowi - jak choćby Kostylew, który co jakiś czas wkładał rękę w ogień, by nie zapominać o ludzkich uczuciach, bólu, litości, a także o godności honorze i szacunku.

strona:    1    2    3    4    5