Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw zjaw, duchów, upiorów


Duchy, zjawy, upiory w literaturze. Rozważ ich funkcję, odwołując się do wybranych przykładów

Świat duchów zjaw i upiorów od zarania dziejów odgrywał niebagatelną rolę w życiu człowieka. Według „Słownika mitów i tradycji” Władysława Kopalińskiego zjawy to istoty nierealne, pochodzące przeważnie z zaświatów, stanowiące czasami element świata rzeczywistego. Duchy określane były na początku jako oddech, tchnienie, czyli właściwość odróżniającą człowieka żywego od nieboszczyka. Upiory natomiast to widma ludzi zmarłych błąkające się po świecie i nawiedzające ludzi. Kojarzone są często z siłami zła. Różny sposób ukazywania świata istot metafizycznych w utworach literackich jest spowodowany odmiennymi funkcjami, jakie miał on za zadanie pełnić w literaturze. Temat duchów, mar i upiorów często poruszany był w literaturze zarówno polskiej, jak i obcej. Celem mojej prezentacji jest przybliżenie tej tematyki.

Motyw ducha w literaturze polskiej pojawia się w renesansie w „Trenie XIX”, zwanym także „Snem” Jana Kochanowskiego. Zrozpaczonemu po stracie Orszulki ojcu ukazuje się zmarła matka z jego córką na rękach. Podmiot liryczny opowiada nam, iż zasnął, a następnie się ocknął. Sytuacja wydaje się jasna, jednak komplikuje się w ostatnich wersach gdy mężczyzna stwierdza: „Tu zniknęła. – Jam się też ocknął. – Aczciem prawie Niepewien, jeślim przez sen słuchał czy na jawie.”. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż przedmiotem naszych rozważań jest funkcja zjawiska w tekście. Z pewnością wprowadza ono nastrój tajemniczości oraz oniryzm. Jest jednak także zamknięciem cyklu trenów. Po ukazaniu dobrych przymiotów zmarłej oraz ogromu bólu i cierpień w poprzednich dziełach, tren ten przynosi consolatio a więc pocieszenie. Matka przekonuje bowiem załamanego syna, iż jego dziecko jest szczęśliwe i uniknęło trosk życia na ziemi. Ponadto, w przeciwieństwie do klasycznego epicedium, Kochanowski ukazał wcześniej załamanie światopoglądu, który teraz odbudowuje. Zrozpaczony po tak wielkiej stracie, odzyskuje wiarę w sprawiedliwość Boską. Powraca także do stoicyzmu- tym razem bogatszego jednak o ludzkie odczucia cierpienia po tak wielkiej krzywdzie. Matka odsłania więc tajemnicę teraźniejszości pocieszając i napominając syna. Dzięki niej utwór nawołuje do zaufania odzyskanym przez podmiot liryczny wartościom.

W „Makbecie” Williama Szekspira występują czarownice, które ukazują się Makbetowi i Bankowi na wrzosowisku w pobliżu Forres. Zjawy przepowiadają: pierwszemu z nich – królewską władzę, a drugiemu – spłodzenie królów. Czarownice wyglądają dziwnie, odrażająco, są wychudzone, mają długie brody, nie wiadomo nawet, czy to kobiety. Omawiając te postacie nie można ignorować faktu, iż w czasach Szekspira panowała swoista psychoza dotycząca opętanych rzekomo przez szatana kobiet. To właśnie w okresie, w którym żył dramaturg odbywały się „polowania na czarownice”, dla XVI-wiecznych widzów „Makbeta” postacie te stanowiły zatem realne zagrożenie, a ich słowa należało traktować poważnie. Czarownice przepowiadają bohaterom przyszłość w specyficzny sposób, nie ujawniając całej prawdy. Ich przepowiednie są niejasne, wiedźmy ukazują przy tym swoją przewrotność, złośliwość i zwodniczość (szczególnie podczas drugiego spotkania z Makbetem, kiedy sugerują mu, że może czuć się bezpiecznie). Ich słowa są wieloznaczne, co umożliwia skrajnie różną interpretację. Postacie te mogą być uważane za symbol zła drzemiącego w Makbecie lub uosobienie zła istniejącego na świecie. Nie można jednak zapominać, że są to pełnoprawne bohaterki dramatu i z pewnością tak były odbierane przez widzów spektaklu.

Duchy są z kolei pełnoprawnymi bohaterami drugiej części dramatu „Dziady”. Akcja utworu koncentruje się wokół obrzędu dziadów, polegającego na przyzywaniu duchów zmarłych, które nie zaznały spokoju po śmierci. Na początku dramatu występuje Upiór, tytułowy bohater ballady, która poprzedza część drugą „Dziadów”. Za życia był nieszczęśliwym kochankiem, który nie mógł znieść tęsknoty za ukochaną i życia w samotności, zatem popełnił samobójstwo. Jego miłość jest tak głęboka, że każe mu wracać co rok do świata ludzi żywych, aby na nowo przeżywać cierpienia i odbierać sobie życie. To kara, ale jednocześnie sposób, aby miłość ta przetrwała, bowiem Upiór każdego roku odwiedza ukochaną i przypomina o sobie. Jak widać na powyższym przykładzie, dla miłości romantycznej nie ma przeszkód, łączy ona świat zmarłych ze światem żywych.

Zebranym podczas obrzędu dziadów mieszkańcom wsi ukazują się duchy Józia i Rózi. To dzieci, które występują jako uosobienie niewinności i nieświadomości. Przeżyły życie w stanie pierwotnego szczęścia, nie rozumiejąc cierpienia i bólu, chronione przez matkę, otoczone bezgraniczną miłością. Okazuje się, że taki los jest niepełny, a życie puste i bez znaczenia. Wywołane podczas obrzędu dziadów duchy dwojga aniołków (zmarłych dzieci, których matka znajduje się wśród zebranych) proszą mieszkańców wsi o dwa ziarnka gorczycy. Potrzebują ich aby dostać się do nieba, gdyż nie może iść tam nikt:
„Kto nie doznał goryczy ni razu
Ten nie dozna słodyczy w niebie”.
Duchy otrzymują ziarna gorczycy i znikają. Ważny jest jednak metaforyczny sens ich zjawienia się, bowiem symbolizują grzechy lekkie i mają pokazać żyjącym ludziom, że nawet z powodu braku cierpień na ziemi droga do nieba może być zamknięta.

Następnie ukazuje się duch złego pana – należy ono do kategorii duchów najcięższych. Dziedzic popełnił najgorszy z możliwych grzechów: odwrócił się od ludzi, wyzbył się własnych uczuć i emocji. Gnębił swoich poddanych, nie pomógł matce z dzieckiem na ręku, okrutnie obszedł się z chłopem, który kilkoma jabłkami z pańskiego sadu chciał zaspokoić głód. To skrajne przypadki niegodziwego zachowania, a jednocześnie znak wystąpienia przeciwko chrześcijańskim, a także ogólnoludzkim zasadom, których przestrzeganie powinno być oczywiste. Dziedzic z „Dziadów” wyzbył się ludzkich odruchów i dlatego został potępiony. Nie mogą pomóc mu ani zebrani ludzie, ani nawet Bóg, ponieważ dziedzic wyparł się Go, zatracając własne człowieczeństwo.

Kolejną zjawą, która ukazuje się mieszkańcom wsi jest duch Zosi – wyjątkowo pięknej pasterki. Reprezentuje on duchy pośrednie, zapewne dlatego, że po śmierci błąka się między niebem a ziemią. Zosia za życia nie była ani dobra, ani zła. Nie popełniła żadnych ciężkich grzechów, ale i nie spełniła żadnych dobrych uczynków. Była obojętna wobec świata i ludzi –a dla romantyków, którzy cenili wielkie, gorące uczucia, obojętność stanowiła jedną z podstawowych wad. Mickiewicz, jak przystało na piewcę romantycznej miłości, szczególnie podkreśla brak tego uczucia w życiu pasterki. Zosia miała wielbicieli darzących ją szczerą, prostą miłością, ale drwiła z nich. Zmarła w wieku 19 lat, nie zaznawszy rozkoszy i goryczy ziemskiej miłości. Jej największym przewinieniem było doprowadzenie do samobójstwa pasterza.

Na końcu obrzędu dziadów pojawia się Widmo. To jedna z najbardziej tajemniczych postaci dramatu. Zjawia się niespodziewanie i ma wszystkie atrybuty Upiora z poprzedzającej drugą część „Dziadów” ballady. Na jego sercu widać ranę. Widmo wskazuje na nią, patrząc uparcie na jedną z pasterek. Mieszkańcy wsi nie mogą pomóc duchowi, prawdopodobnie jest on samobójcą, gdyż śmiertelna rana stanowi znak nieszczęśliwej miłości. To właśnie miłość przywiodła Widmo na obrzęd dziadów, ma ono bowiem świadomość, iż nie otrzyma pomocy, chce tylko być blisko pasterki (prawdopodobnie jego ukochanej) i patrzyć na nią. Noc Zaduszek stanowi ku temu jedyną okazję. Guślarz nie potrafi zakląć Widma, sprawić aby powróciło w zaświaty, co dowodzi, że siła, która sprowadziła tego ducha do kaplicy przerasta moc przewodnika obrzędu.

W części czwartej dramatu „Dziady” Adama Mickiewicza mamy do czynienia ze wspomnieniem osoby dorosłej o idyllicznej, utraconej krainie dzieciństwa. Był to typowy zabieg literacki we wczesnym romantyzmie, służący odsłonięciu utajonej części osobowości bohatera, ukazaniu jego rozdarcia oraz tęsknoty za utraconym rajem. Główny bohater czwartej części Dziadów to jednocześnie postać z ballady „Upiór”, poprzedzającej część drugą dramatu „Dziady”. Pustelnik – Gustaw przybywa w noc Zaduszek przywołany przez pacierz dzieci za dusze zmarłych. Maluchy intuicyjnie wyczuwają atmosferę śmierci, jaką niesie Pustelnik i wołają z przerażeniem: „...trup, trup!”. Dla nich Gustaw jest obcy, nie rozumieją jego cierpienia, oceniają go na podstawie dziwnego wyglądu i zachowania. Potem okrutnie śmieją się i szydzą z Pustelnika. Zachowują się typowo, jak dzieci, między innymi zadając naiwne pytania, ale też bohatersko stając w obronie taty, gdy wydaje im się, że Gustaw zamierza skrzywdzić. Jednak kiedy Upiór śpiewa piosenkę dzieci wzruszają się, płaczą i obiecują modlitwy za duszę jego ukochanej.

Pustelnik snuje opowieść wyjaśniającą jego śmierć, a dzieci powoli zaczynają rozumieć irracjonalny świat. W „godzinie przestrogi” są one już tylko biernymi obserwatorami i słuchaczami. W ten sposób dzieci stają po stronie Gustawa, przynależąc do grupy przeciwnej mędrcom, przed którymi – jak mówi Pustelnik – natura i człowiek mają swe tajemnice. W drugiej godzinie Upiór przypomina sobie przeszłość, przyjmującą kształt kraju dzieciństwa związanego z otoczeniem Księdza i jego domu. Przypomina sobie siebie żywego, sprzed doświadczeń miłości – klęski. Wspomnienie to jest poprzedzone wzajemnym rozpoznaniem się Księdza (nazywanego przez Gustawa drugim ojcem) i Pustelnika (jego ucznia). Gustaw prowadzi z Księdzem dyskusję na temat racji rozumowych i uczuciowych. Gdy zawodzi argumentacja słowna, stara się przekonać swego niegdysiejszego nauczyciela czynem, przebijając się sztyletem. Upiór jednak nie umiera, co nadal nie przekonuje Księdza do uznania faktu, że na świecie istnieją zjawiska, których rozum nie potrafi ogarnąć.

Duchy, zjawy i upiory pojawiają się również w II akcie dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Są to mary będące alter ego postaci występujących w utworze. Duchy postaci historycznych nie tylko odzwierciedlają cechy narodu polskiego, ale także symbolizują jego przeszłość. Warto zauważyć, że w Weselu mamy do czynienia z dwoma planami akcji. W pierwszym – realistycznym poeta ukazuje uczestników wesela. W akcie drugim dochodzi natomiast do głosu element fantastyczny, który występuje naprzemiennie z planem realistycznym. Dwa światy: realny i fantastyczny przenikają się wzajemnie i coraz wyraźniej wiążą się ze sobą, aż do momentu ich zespolenia, które następuje w chwili rozmowy Gospodarza z Wernyhorą i pozostawienia przez Wernyhorę (postać nierealną) materialnych śladów jego wizyty: złotego rogu i zgubionej przez konia złotej podkowy.

Dramat Stanisława Wyspiańskiego to romantyczny spektakl pełen czarów, dziwów i fantazji, jednak w swej ostatecznej wymowie przynosi smutne rozliczenie się z polskimi mitami narodowymi. Występują w nim wspomniane Osoby dramatu – widma, duchy i mary, które ukazują się poszczególnym gościom weselnym. Widmo to zjawa ukazująca się Marysi – francuski malarz, jej były narzeczony, który zmarł na suchoty. Jego duch przybył na wesele. Rozpamiętuje chwile, gdy kochankowie byli razem, kiedy istniała między nimi silna więź. Widmo stanowi personifikację przeżyć wewnętrznych Marysi. Z jednej strony dziewczyna cieszy się z jego przybycia, a z drugiej – obawia. Pogodziła się już ze śmiercią narzeczonego a Widmo stanowi symbol utraconej miłości.

Inna Osoba dramatu – Stańczyk – objawia się Dziennikarzowi Czasu. Stańczyk to symbol mądrości, głos wewnętrzny Dziennikarza. Twierdzi on, że Dziennikarz jako inteligent powinien przewodzić narodowi. Jest też symbolem postawy patriotycznej. Ukazuje niebezpieczeństwo zaniku walki – zarzuca Dziennikarzowi słowne deklaracje. Dziennikarz nie wierzy w deklaracje społeczne, nie widzi przyszłości dla Polski, wie, że obrał złą drogę. Stańczyk stanowi personifikację jego sumienia, dlatego z ironią wręcza mu kaduceusz. Pojawiający się w utworze Rycerz to symbol honoru i patriotyzmu. Jest uosobieniem pragnień Poety, któremu się objawia. Artysta ma poczucie siły swojej twórczości, a Rycerz występuje tu jako symbol mocy, odwagi i zwycięstwa, zwiastun odrodzenia. Nazywa on Poetę nędzarzem. Poeta cierpi, gdyż to, co tworzy jest odzwierciedleniem ducha czasu. Nie chce napisać wielkiego dzieła, nie jest w stanie podołać przywództwu narodu. Rycerz to symbol siły poezji oddziałującej na społeczeństwo.

Kolejną zjawą jest duch Hetmana Branickiego, który gardził chłopami. Stanowi on symbol fałszu, zdrady, magnackiego egoizmu i ukazuje się Panu Młodemu. Hetman jest dumny, dominuje nad chłopami. Uważa, że pan młody żeniąc się z chłopką zdradził swój stan. Hetman tłumaczy mu, że to moda, a nie szczere bratanie się z ludem. Upiór ukazał się natomiast Dziadowi. Był to duch Jakuba Szeli, który stanął na czele powstania chłopskiego. Dla Szeli ważne były dobra materialne, przypominał, że bratanie się chłopów i szlachty jest niedorzeczne. Stanowi on symbol krwawej zemsty chłopów na panach.

Kolejną zjawą jest Wernyhora – legendarny wróżbita przewidujący przyszłość, zwiastun czynu i niepodległości, który zszedł z obrazu Jana Matejki. Ofiarowuje on Gospodarzowi złoty róg – symbol walki, znak czynu, mający poderwać społeczeństwo polskie do walki o niepodległość. Poza Osobami dramatu w Weselu występują również inne symbole, takie jak: czapka z pawich piór – symbol przywiązania do rzeczy błahych i materialnych, sznur – symbol niewoli, Dzwon Zygmunta – symbol wielkości Polski, kosy nastawione na sztorc jako mit racławicki, gotowość walki, taniec chocholi – symbol zniewolenia, marazmu i niemocy narodowej. Ostatnią pojawiającą się na weselu zjawą jest ukazujący się gościom weselnym Chochoł. Oznacza uśpione wartości, które na wiosnę mają się obudzić, a latem rozkwitnąć, stanowiąc nadzieję na odzyskanie niepodległości.

Inną funkcję duchów znajdujemy w „Opowieści wigilijnej” Karola Dickens’a. Główny bohater - Ebenezer Scrooge jest skąpym egoistą. Nie zwraca uwagi na krzywdy i potrzeby innych. Święta uważa za niepotrzebnie stracone dni pracy. W pewnym momencie jednak wszystko się zmienia. Siedem lat po śmierci wspólnika o imieniu Marley zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Na kołatce Scrooge’a ukazuje się duch Marley`a. Rozlega się także dźwięk nieużywanych od dawna dzwonków. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta. W końcu Scrooge’owi objawia się sam Marley. Opowiada o swojej pełnej cierpienia tułaczce i przestrzega przyjaciela aby nie spotkał go ten sam los. Daje mu jednak również nadzieję na uniknięcie kary, jeśli tylko skąpy handlarz zmieni swoje postępowanie. Przez kolejne noce Scrooge’owi pokazują się kolejno duch ubiegłej, obecnej i przyszłej wigilii Bożego Narodzenia. Mają one ogromny wpływ na bohatera. Zobaczywszy krzywdy jakie wyrządził, serdeczność obojętnych mu osób oraz nędzną przyszłość jaka może go spotkać, przechodzi moralne odrodzenie. Bohater zmienia się w serdecznego, hojnego człowieka, co staje się przestrogą i pouczeniem dla czytelnika. Utwór oprócz dostarczenia nam emocji, rosnącego zaciekawienia, uczy także odpowiednich zachowań.

Podsumowując moje rozważania należy zauważyć, że motyw duchów, zjaw i upiorów często obecny był w literaturze różnych epok. Przedstawienie świata nierealnego spełniało najczęściej funkcję symboliczną. Od najdawniejszych czasów człowiek wierzył w istnienie duchów, zjaw i upiorów. Postacie z zaświatów ukazywały ludzkie wyrzuty sumienia, myśli, marzenia, ukryte pragnienia... Wzajemne przenikanie się świata realnego z fantastycznym stanowiło swego rodzaju zabieg moralizatorski, którego celem było przestrzeganie przed określonymi zachowaniami, przepowiadanie przyszłości lub wyrażenie przekonania o tym, że miłość jest silniejsza niż śmierć.

strona:    1    2    3    4    5    6  

Duchy, zjawy i upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Twórcy romantyzmu szczególnie często odwoływali się do pozazmysłowego świata duchów, zjaw i upiorów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w szczegółowo przedstawione przykłady. Przejrzysta konstrukcja, dobrze poprowadzony wątek.

Przedstaw przyczyny popularności motywów zjawy, duchów, upiorów w literaturze, malarstwie, filmie

Ocena:
20/20
Teza: Duchy i demony są obecne w kulturze pierwotnej każdych ludów. Nic dziwnego, że skorzystała z tych motywów sztuka, z jednej strony zainspirowana ponadnaturalnymi postaciami, z drugiej popularyzująca metafizyczne zjawiska i postacie.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa literatura podmiotu. Popularność motywu duchów dobrze uargumentowana. Płynny i dojrzały język.

Zanalizuj występowanie motywu demonów, szatana i sił nieczystych na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Wizerunek sił nieczystych zmieniał się wraz z rozwojem cywilizacji. W kolejnych epokach szatan i demony przybierały w sztuce coraz to inne postacie, choć często nawiązujące do mitologii i biblii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w głównie literackie odwołania z różnych epok. Szeroka bibliografia i wnikliwe potraktowanie tematu.

Duchy, zjawy, upiory w literaturze. Rozważ ich funkcję, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Różny sposób ukazywania świata istot metafizycznych w utworach literackich jest spowodowany odmiennymi funkcjami, jakie miał on za zadanie pełnić w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawne rozumowanie i przedstawione argumenty.

Zjawy, upiory i wampiry w literaturze. Jaką funkcję w literaturze pełnią tego typu kreacje? Zaprezentuj problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Dociekliwość człowieka wykraczająca poza to co fizyczne i namacalne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Diabeł, Anioł, Duch - goście z zaświatów w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Najciekawsze kreacje sił pozaziemskich w utworach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca umiejętnie realizuje temat. Dobrze dobrane przykłady, przejrzysta kompozycja.

Zjawy, duchy, sny i wizje w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność wykorzystania zjawisk natchnionych i nadprzyrodzonych w sztuce i literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w klarowny sposób realizuje temat i przedstawia złożoność tematu.

Diabły, demony i czarownie w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw i skomentuj funkcje tych kreacji

Ocena:
20/20
Teza: Najbardziej charakterystyczne postaci kojarzone ze złem i obecne w kulturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa i ukazująca różnorodność nieziemskich postaci. Dobry konspekt i bibliografia.

Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie i zaprezentowanie obrazu zaświatów w literaturze, na przykładzie utworów z różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni pokazuje różnorodność różnych ujęć zaświatów w literaturze.

Obecność świata nadprzyrodzonego w romantycznych utworach literackich. Problem omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Dzięki czuciu, intuicji i wrażliwości romantyczni twórcy umożliwili nam obcowanie z irracjonalnym, nierzeczywistym światem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zgrabnie realizuje temat, omawia najważniejsze romantyczne utwory przedstawiające elementy świata nadprzyrodzonego.

Gotyckie wampiry, romantyczne zjawy i upiory we współczesnej kulturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Współczesna kultura przesiąknięta jest motywami związanymi z siłami nie z tego świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja pełna ciekawych własnych przemyśleń. poprawnie wykorzystane utwory kultury masowej.

Duchy zła jako kreacje w literaturze i tekstach kultury. Zanalizuj motyw obecny w różnorodnych dziełach

Ocena:
20/20
Teza: Istnienie złych duchów było inspiracją wielu dzieł należących do rozmaitych dziedzin sztuki.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna, zwięzła prezentacja ukazująca jak motyw ducha wykorzystywany w różnych tekstach kultury.

Funkcjonowanie zjaw, duchów i upiorów w literaturze różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Różny sposób funkcjonowania świata istot metafizycznych w utworach literackich spowodowany jest odmiennymi funkcjami, jakie miał on za zadanie pełnić w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, ciekawa bibliografia, odpowiednio uargumentowana teza.

Obecność duchów i ich rola w utworach literackich różnych epok. Przedstaw problem, odwołując się do przykładów literatury polskiej i obcej

Ocena:
19/20
Teza: Literatura podejmuje zagadnienia wiążące się z tajemnicą świata, istnienia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w wyczerpujący sposób przedstawia występowanie duchów w literaturze polskiej i obcej. Na uwagę zasługuje płynny styl wypowiedzi i przejrzysty plan.

Zjawy, upiory i wampiry w literaturze i filmie. Omów ich rolę i sposoby przedstawiania.

Ocena:
19/20
Teza: Świat metafizyczny obejmuje więc niezliczone postacie nadprzyrodzone, pełniące określoną rolę w kulturze, w której powstały.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje postacie nadprzyrodzone w literaturze i filmie. Poprawny konspekt, logiczna konstrukcja.

Zjawy, duchy, sny i wizje. Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje, jakie pełnią one w tekstach

Ocena:
19/20
Teza: Zjawy, duchy, sny i wizje pełniły w literaturze bardzo wiele funkcji - w zależności od formy i przekazu treści.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, oparta na powszechnie znanych utworach.

Motyw zjaw, duchów, snów i wizji w literaturze i jego funkcja w dziełach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Motyw snów i wizji odgrywa niemałą rolę w literaturze polskiej i obcej. Rolą duchów, snów i wizji jest pokazywanie ludzkiej kondycji z odmiennej perspektywy, prognozowanie przemian społecznych, ostrzeganie przed groźnymi wariantami przyszłość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata, teza ciekawie uargumentowana. Wiele zwięźle zaprezentowanych literackich przykładów.

Zjawy, duchy, sny i wizje w literaturze. Na wybranych przykładach omów, jakie funkcje pełniły te zjawiska w dziełach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Zjawiska ponadnaturalne pojawiają się we wszystkich epokach i występują w wielu gatunkach literackich. Były i są chętnie wykorzystywane ze względu na możliwość pełnienia różnorodnych funkcji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, temat poprowadzony bezbłędnie.

Duchy, mary i upiory w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Poza tym co widzialne i odczuwalne zmysłami na świecie istnieje jeszcze druga rzeczywistość. Należą do niej duchy i upiory, chętnie opisywane przez autorów dzieł literackich różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat, choć ujęty schematycznie, został w pełni zrealizowany. Przykłady wyczerpująco wykorzystane.

Istoty i zjawiska nadprzyrodzone. Na wybranych przykładach omów funkcje, jakie pełnią w literaturze

Ocena:
17/20
Teza: Pisarze wykorzystują istnienie w ludzkiej świadomości istot i zjawisk fantastycznych. Czasem stanowią one jedynie symbole, a czasem też są równoprawnymi bohaterami utworów w zależności od funkcji jaką pełnią w utworze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła. Jasno postawiona teza, konsekwentnie przeprowadzone argumenty. Dobry język.

Omów funkcjonowanie świata pozazmysłowego w wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
17/20
Teza: Przekonanie o istnieniu irracjonalnego świata, wzajemnym przenikaniu się rzeczywistości i sfery pozaziemskiej od zarania dziejów stanowiły obiekt zainteresowania ludzkości. Przedstawione w literaturze duchy, zjawy, upiory - postacie przynależne do

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, jednak temat potraktowany powierzchownie. Logiczne przedstawienie funkcji świata pozazmysłowego w kolejnych epokach literackich. Prosty i czytelny język.