Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw samotności


Samotność bohatera romantycznego i współczesnego. Porównaj je

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Bohaterowie samotni występują na przestrzeni całej literatury, jednak szczególnie wyraziste postacie odnaleźć możemy w epoce romantyzmu i współczesności.

„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą” - to aż nazbyt dobrze znany cytat nieco mniej znanego Johna Donne’a. A jednak często wydaje się, że powyższe stwierdzenie jest fałszywe. Samotność to nie tylko brak innych ludzi, poczucie pustej przestrzeni wokół nas. Nie tylko brak miłości czy przyjaźni. To – najogólniej rzecz ujmując – każdy rodzaj wyobcowania. Mieszczą się wówczas w tym pojęciu i nieszczęśliwi kochankowie, i rodzinne czarne owce, i schizofrenicy, i tyrani, i artyści awangardowi i wreszcie zwykli ludzie, którzy w codziennym dniu nie potrafią odnaleźć kogoś, do kogo warto byłoby się odezwać lub choćby wspólnie pomilczeć. Samotnym można być także wśród ludzi. A może przede wszystkim? Bohaterowie samotni występują na przestrzeni całej literatury, jednak szczególnie wyraziste postacie odnaleźć możemy w epoce romantyzmu i współczesności. Czy łączą ich wspólne cechy? W swojej prezentacji postaram się zaprezentować kilka wybranych postaci, a następnie odpowiedzieć na to pytanie.


Najlepszym przykładem z romantycznej literatury opisującej samotność jest postać Konrada z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Romantyzm, z którego pochodzi dramat, to epoka nieszczęśliwej miłości oraz walki narodowo – wyzwoleńczej. Samotność to typowa cecha bohatera romantycznego. Polska w owych czasach była pod zaborami, a jej mieszkańcy za wszelką cenę pragnęli wyzwolić swój kraj. Także Konrad chciał walczyć, dokonała się w nim metamorfoza z nieszczęśliwego kochanka przeistoczył się w patriotę, wyzbył się egoizmu i pragną poświęcić altruistycznej walce. Bohater uważa się za przywódcę narodu polskiego, chce go poprowadzić do walki. Przyjmując postawę prometejską, Konrad pragnie bezinteresownie poświęcać się dla ludzi, aby ich uszczęśliwić. Władysław Łysiak zauważył: „Samotność jest ceną wielkości i nie ma od tego ucieczki.” Tak też było w przypadku głównego bohatera, Konrad przekonany o swojej wyjątkowości decyduje się na samotną walkę. Wierzył, że tylko on może poprowadzić naród polski do zwycięstwa i że został do tego wybrany.Bohater uważający się za idealnego poetę wieszcza w „Wielkiej Improwizacji” daje upust swojemu natchnieniu i wygłasza monolog. Jego wypowiedź przepełniona jest pychą, bohater odczuwa wyższość nad innymi ludźmi. W przypływie natchnienia wygłasza swoje poglądy na temat Boga i miłości. W początkowych fragmentach bohater wychwala samotność, jego zdaniem tylko człowiek wyobcowany może wsłuchać się w swoje myśli i dobrze je zrozumieć. Tylko poprzez samotne działanie można osiągnąć cel. Konrad mówi także, że człowiek jest samotny przez całe życie, towarzyszy mu jedynie cień. W dalszej części bohater zrównuje się z Bogiem, a potem wywyższa ponad niego. Czuje przypływ mocy i energii, jest przekonany o własnej nieśmiertelności. „Śpiewam samemu sobie.” –Przytoczony cytat świadczy o samotności bohatera, który tworzy jedynie dla siebie, a jedynym odbiorcą może być Bóg.

strona:    1    2    3    4    5  

Samotność bohatera romantycznego i współczesnego. Porównaj je

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie samotni występują na przestrzeni całej literatury, jednak szczególnie wyraziste postacie odnaleźć możemy w epoce romantyzmu i współczesności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazuje problem samotności na interesujących przykładach. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Outsiderzy, odmieńcy, indywidualiści jako bohaterowie literaccy. Rozwiń temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Losy niezwykłych postaci literackich, które wyróżniały się na tle innych bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, w pełni uzasadniona została teza.

Samotność. Wybór czy konieczność. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Wskazanie przyczyn samotności i jej wpływu na człowieka na przykładzie wybranych utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dogłębnie analizuje temat. Ciekawe przykłady zanalizowane dogłębnie.

Samotność. Różne jej oblicza i przyczyny. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Przyczyny samotności i jej wpływ na człowieka na przykładzie wybranych utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni kompletna. Odpowiada w pełni tematowi i tezie.

Na podstawie wybranych dzieł literackich i filmowych omów motyw alienacji człowieka

Ocena:
20/20
Teza: Problem alienacji i jej przyczyn w literaturze i filmie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w nietuzinkowy i przystępny sposób pokazuje alienację - głównie w czasach współczesnych.

Problem samotności człowieka w wybranych dziełach literackich. Skomentuj na podstawie przykładów z dwu dowolnie wybranych epok

Ocena:
20/20
Teza: Problem samotności i jej źródeł w literaturach romantycznej i współczesnej.

Ocena opisowa nauczyciela: Porównanie samotności w epoce romantyzmu i literaturze współczesnej. Dobry dobór lektur, ciekawe wnioski.

Literackie kreacje samotników. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Uczucie samotności charakteryzuje się w literaturze jako przykre i niepożądane, jako coś co uniemożliwia osiągnięcie szczęścia lub wręcz czyni człowieka nieszczęśliwym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna i przemyślana. Płynny język, ciekawa treść.

Różne oblicza samotności w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Literatura przedstawia wiele rodzajów samotności.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawie ujmuje temat samotności. Na wybranych przykładach przedstawia wielość jej oblicz.

Motyw samotności w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Samotność jako źródło cierpienia człowieka - stały motyw literacki i malarski.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w wyczerpujący sposób ukazuje problem samotności. Odwołuje się zarówno do dzieł dawnych, jak i współczesnych. Bogata bibliografia.

Wizerunki człowieka samotnego. Przedstaw na wybranych utworach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, którzy są do niej zmuszeni

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna, analizuje problem samotności w wielu utworach.

Obraz samotności człowieka w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Samotność jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, dlatego bohaterów samotnych możemy już odnaleźć w literaturze i sztuce od starożytności po czasy współczesne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca interesująca. Teza została w pełni uargumentowana. Poprawny język wypowiedzi.

Szaleniec, więzień, outsider - przedstaw kreacje wyobcowanych bohaterów literackich na wybranych przykładach. Odwołaj się do innych dziedzin sztuki

Ocena:
18/20
Teza: Szaleństwo, uwięzienie oraz wyalienowanie przybierają w literaturze i sztuce różnorodne formy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała i przemyślana. Ciekawe przykłady bibliograficzne, bogaty język wypowiedzi.

Samotność i bezdomność w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
17/20
Teza: Często terminy samotności i bezdomności łączą się ze sobą, są tożsame. Ludzie, którzy nie mają swojego miejsca zamieszkania lub nie mogą się odnaleźć w swoim świecie, czują się samotni.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Teza została w pełni uargumentowana.

Miłość, samotność i śmierć w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Zróżnicowanie kreacji miłości, śmierci i samotności na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna i tendencyjna. Poprawna bibliografia.

Problem samotności człowieka ukazany w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych przykładów

Ocena:
16/20
Teza: Motyw samotności w literaturze na przestrzeni wieków pełnił różnorodne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca schematyczna, podobnie jak wybrane utwory. Poprawny plan pracy i bibliografia.

Samotność. Przeznaczenie czy świadomy wybór. Omów problem na wybranych przykładach literackich

Ocena:
16/20
Teza: Samotność ukazywana w literaturze ma różne przyczyny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Realizuje założenia tematu. Drobne usterki językowe.