Akceptujemy karty:

akceptowalne karty

Payu:

płatności
szybki kontakt
Pogotowie maturalne: Prezentacje maturalne - Motyw lekarza


Motyw lekarza - prezentacje maturalne

Nie znalazłeś swojego tematu? Zgłoś to!

Wizerunek lekarza w literaturze. Przedstaw odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze możemy spotkać kilka wyrazistych wizerunków postaci wykonujących zawód lekarza.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Realizuje założenia tematu i tezy. Ciekawy sposób zaprezentowania bohaterów. Dobry styl wypowiedzi.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Lekarz w literaturze i filmie. Scharakteryzuj postawy bohaterów, zwracając uwagę na różnorodność ich kreacji

Ocena:
20/20
Teza: Postawy literackich i filmowych lekarzy zależą od okoliczności, w jakich się znajdują.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skonstruowana, logiczne argumenty i wnioski związane z tezą.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Postacie lekarzy w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw i porównaj kreacje bohaterów wybranych utworów.

Ocena:
20/20
Teza: Lekarz to zawód szczytny i piękny, ale jego przedstawiciele nie zawsze są ludźmi szlachetnymi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat, szczegółowo opisuje motywację i działania poszczególnych lekarzy. Posiada także zamknięta kompozycję.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Lekarz jako bohater literatury. Omów różne sposoby funkcjonowania tego motywu w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego i Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall.

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność podejścia do zawodu lekarza w zależności od towarzyszących bohaterom literackim okolicznościom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób kompletny realizuje temat.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Przedstaw różne ujęcia motywu lekarza w literaturze odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność prezentacji lekarzy w twórczości prozatorskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w literackie przykłady.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
49 zł
 

Motyw lekarza w literaturze. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Literatura, nawiązując do motywu lekarza, stanowi ciekawe pole do dyskusji na temat lekarskiej profesji i sposobów jej wypełniania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skomponowana. Logiczne argumenty i poprawny język.

Gratis: Ebook - Jak napisać prezentację maturalną z języka polskiego - o wartości 11 zł
39 zł