Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw lekarza


Motyw lekarza - opracowaniaWizerunek lekarza w literaturze. Przedstaw odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze możemy spotkać kilka wyrazistych wizerunków postaci wykonujących zawód lekarza.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Realizuje założenia tematu i tezy. Ciekawy sposób zaprezentowania bohaterów. Dobry styl wypowiedzi.

Lekarz jako bohater literatury. Omów różne sposoby funkcjonowania tego motywu w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego i Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall.

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność podejścia do zawodu lekarza w zależności od towarzyszących bohaterom literackim okolicznościom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób kompletny realizuje temat.

Motyw lekarza w literaturze. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Literatura, nawiązując do motywu lekarza, stanowi ciekawe pole do dyskusji na temat lekarskiej profesji i sposobów jej wypełniania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skomponowana. Logiczne argumenty i poprawny język.