Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw choroby


Motyw choroby - opracowaniaChoroba jako jedno z ludzkich doświadczeń. Omów temat na podstawie wybranej literatury

Ocena:
20/20
Teza: Odzwierciedlająca rzeczywistość literatura nie unika tematu choroby.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje wiele różnych doświadczeń choroby. Napisana jest poprawnym językiem, a poszczególne elementy składają się w logiczną całość.

Chłopi i życie wiejskie w twórczości S. Wyspiańskiego, W. Reymonta i S. Żeromskiego

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne literackie obrazy polskiej wsi wiele różni, ale dzięki temu uzyskujemy szeroką panoramę chłopskiej egzystencji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Literackie kreacje osób obłąkanych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

Ocena:
20/20
Teza: Stan obłąkania zawsze fascynował artystów, a bohater - szaleniec często pojawia się na kartach literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja pokazuje szaleństwo w szerokiej perspektywie. Odwołuje się do kilku epok literackich.

Problem narkomanii. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych

Ocena:
20/20
Teza: W jaki sposób bohaterowie literaccy i filmowi radzą sobie z nałogiem?

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i pouczająca prezentacja oparta na poprawnie dobranych tekstach kultury.

Motyw choroby w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranej literatury

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze odnajdujemy wiele różnorodnych wizerunków choroby, pełniących w dziele określoną rolę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i poprawnie skonstruowana. Dobry konspekt. Styl wypowiedzi nie budzi zastrzeżeń.