Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw pracy


Motyw pracy - opracowaniaRóżne aspekty pracy. Omów zagadnienie wykorzystując Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego i opowiadania Tadeusza Borowskiego

Ocena:
20/20
Teza: Literatura przedstawia różnorodne wizje pracy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Bogata bibliografia, poprawny język wypowiedzi.

Etos człowieka pracy wykreowany przez literaturę

Ocena:
20/20
Teza: Dla niektórych praca stała się ideą nadrzędną - w ich wypadku możemy mówić o etosie pracy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni oddaje temat. Przykłady są zróżnicowane.

Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Zarówno literatura, jak i malarstwo realistyczne chętnie sięgały po motyw pracy, ukazując jak wielki wpływ ma na człowieka i jak ważną jest wartością.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata, w pełni realizuje założenia tematu. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Praca jako wartość w literaturze pozytywizmu. Omów zjawisko na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura przedstawia różne oblicza pracy, między innymi, traktując ją jako błogosławieństwo i miarę wartości człowieka, czy też najważniejszą wartość w życiu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje ciekawe przykłady i wieloaspektowość ukazywania wartości pracy. Poprawna bibliografia i ramowy plan.

Praca - trud czy przyjemność? Omów temat, sięgając do utworów literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura ukazuje więc różnorodne oblicza pracy raz traktując ją jako błogosławieństwo, a raz jako znienawidzony obowiązek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przekrojowa, napisana poprawnym stylem i wykorzystująca właściwą bibliografię.

Porównaj realizację haseł pracy organicznej i pracy u podstaw w literaturze polskiej II połowy XIX wieku. Omów zagadnienia na podstawie analizy wybranych utworów różnych twórców

Ocena:
20/20
Teza: Sposób, w jaki poszczególni autorzy, ukazywali w literaturze realizację haseł „pracy u podstaw” oraz „pracy organicznej”.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje założenia. Bogate przykłady literackie różnorodnych autorów.

Rola pracy w życiu człowieka w przykładach malarskich i literackich

Ocena:
20/20
Teza: Praca może pełnić różne role w życiu człowieka – może być karą, wartością, źródłem utrzymania lub środkiem propagandy.

Ocena opisowa nauczyciela: Obrazowo ukazany temat pracy. W pełni uargumentowana teza.

Etos pracy i etos walki jako dwie wartości literaturze polskiej XIX wieku. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Praca i walka to wartości, które były bardzo istotne dla literatury polskiej XIX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała. W pełni realizuje konsekwentnie tezę i odzwierciedla temat pracy.

Rola pracy w kreowaniu wizerunku bohatera literackiego. Omów funkcję i sposoby ujęcia tego zagadnienia

Ocena:
20/20
Teza: Praca może silnie, jednak w sposób bardzo różnorodny, wpływać na bohaterów literackich i ich postawy.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna, ukazuje różnorodne przykłady wpływu pracy na kształtowanie bohaterów literackich.

Praca jako błogosławieństwo i przekleństwo. Omów temat na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy praca jest błogosławieństwem, czy przekleństwem.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja spójna, zawiera wiele cytatów. Trafne wnioski związane z postawioną tezą.

Praca - przyjemność, przykra konieczność czy możliwość samorealizacji człowieka. Omów problem na przykładach utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Dla niektórych praca stała się ideą nadrzędną. Literatura w sposób różnorodny odnosi się do kategorii pracy czasem uważając ją za wartość pozytywną, a czasem za zło konieczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat. Poprawne sformułowanie tezy i wniosków.

Czym dla człowieka jest praca? Jak na to pytanie odpowiadają literatura i film? Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Motyw pracy w literaturze i filmie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja pokazuje różne aspekty pracy ukazane w literaturze i filmie.

Motyw pracy w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Praca to jeden z najstarszych motywów występujących w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, treściwa. Teza w pełni uzasadniona.