Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw kariery


Motyw kariery - opracowaniaKarierowicze i ideowcy. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Jedni wspinają się po szczeblach dzięki swojej wytężonej pracy i wierności ideałom, inni prą do sukcesu „po trupach”, zaprzedając swoje młodzieńcze ideały.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różne sposoby osiągnięcia kariery. Zawiera poprawną bibliografię i plan prezentacji.

Druga wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Zinterpretuj wybrane przykłady pod kątem wpływu wydarzeń wojennych na kształt artystyczny dzieł

Ocena:
20/20
Teza: Obowiązkiem pisarza jest danie literackiego świadectwa z „czasów pogardy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobrze zaplanowana, logiczna i spójna.

Blaski i cienie kariery. Omów na dowolnych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Próby osiągnięcia władzy, pieniędzy czy wpływów za wszelką cenę często kończą się dla bohaterów literackich tragicznie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, pokazuje przede wszystkim negatywne konsekwencję robienia kariery za wszelką cenę.

Bohater literacki na drodze do kariery scharakteryzuj i oceń to zjawisko na podstawie utworów XIX i XX wieku

Ocena:
19/20
Teza: Literatura odzwierciedla różnorodność dróg „zrobienia kariery”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, uwzględnia wszelkie aspekty tematu. Spójna i logicznie podzielona.