Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw mężczyzny


Motyw mężczyzny - opracowaniaOd Adama do Batmana. Przedstaw i porównaj różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych tekstach kultury

Ocena:
20/20
Teza: Literatura i sztuka potwierdzają, że pewne męskie cechy nie straciły na aktualności od wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat. Poprawne wnioski i konspekt pracy.

Od herosa do pantoflarza - przedstaw obraz mężczyzny na podstawie literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: Pomiędzy herosem i pantoflarzem rozciąga się cała gama męskich bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy i przejrzysty sposób realizuje temat.

Herosi różnych epok. Porównaj wybrane kreacje bohaterów literackich, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice

Ocena:
20/20
Teza: Zmienność postaci herosa ma przestrzeni kilku epok literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poprawny dobór lektur i argumentacja.

Herosi, słabeusze, kochankowie. Różne kreacje mężczyzny w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Ponadczasowość wzorców męskich w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie skomponowana, w pełni ukazuje temat. Poprawna bibliografia i plan.

Syn - mąż- ojciec. Obrazy mężczyzn w literaturze XX wieku. Oceń funkcje różnych kreacji postaci

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie i określenie funkcji różnych kreacji postaci mężczyzn w literaturze XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ukazuje różnorodne typy męskie od starożytności po literaturę współczesną.

Mitologiczny heros, bohater Biblii i średniowieczny rycerz. Zaprezentuj sposoby kreacji i porównaj postawy odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Mitologia, Biblia i średniowieczne pieśni o czynach jako źródło szlachetnych wzorców osobowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poprawnie skomponowana i przejrzysta.

Portret mężczyzny w literaturze dawnej i współczesnej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych bohaterów

Ocena:
20/20
Teza: Literatura dawna i współczesna kreślą bardzo różne portrety męskich bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekawe porównanie bohaterów i oryginalne wnioski.

Motyw mężczyzny w literaturze różnych epok. Przedstaw odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Dzięki dokładnej charakterystyce i opisom wyglądu zewnętrznego autorzy stworzyli niezapomniane męskie kreacje.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna, wartościowa praca. Klasyczne przykłady, logiczna kompozycja i wnioski.