Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw córki


Motyw córki - opracowaniaNajsłynniejsze portrety córek w literaturze. Porównaj sposoby ich kreacji w wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze nie ma jednego wzorca przedstawienia wizerunku córki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana jest płynnym językiem. Zawiera poprawny konspekt. Jasna treść, przejrzyste wnioski.

Różne ujęcia postaci córki w literaturze i sztuce. Omów, analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność portretów córek w literaturze i malarstwie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przekrojowa. Ukazuje kilka ciekawych portretów córek.

Motyw córki w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze polskiej spotkać można różnorodne wizerunki córek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, bogata w przykłady. W pełni realizuje temat.

Córki - bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrany materiał literacki.

Ocena:
19/20
Teza: Córki jako bohaterki tego typu literatury pojawiają się rzadko, zazwyczaj są przedstawiane jako kobiety walczące, uległe, kochanki lub matki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana poprawnie.