Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw samobójstwa


Motyw samobójstwa - opracowaniaMotywy samobójstwa bohatera w literaturze romantycznej i późniejszej. Porównaj realizację tego motywu w wybranych utworach.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw samobójstwa był często wykorzystywany w literaturze - szczególnie przez pisarzy romantyzmu, ale również epok po nim następujących.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przekrojowo ukazuje problem samobójstwa, ukazując różne jego powody i aspekty. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Omów motyw samobójstwa w wybranych tekstach kultury

Ocena:
20/20
Teza: Samobójstwo to akt tchórzostwa czy droga ku wolności?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, przemyślana i spójna.

Motyw samobójstwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Przyczyny samobójstwa bywają różne, skutek jest zawsze taki sam…

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób wyczerpuje temat. Konsekwentna argumentacja zasługuje na uznanie.

Samobójstwo - zwycięstwo, czy klęska? Rozważ zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Czy akty samobójcze można czasem nazwać zwycięstwem, czy też zawsze świadczą o klęsce bohatera?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko traktuje o poruszonym temacie, daje wiele spojrzeń na problem z różnych punktów widzenia.

Samobójstwo w literaturze jako wyraz cierpienia, tchórzostwa czy wrażliwości? Omów problem na wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Samobójstwo jest aktem złożonym i wiele czynników może wpłynąć na ostateczną decyzję o odebraniu sobie życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawie i na wiele sposobów pokazuje powody targnięcia się na własne życie. Opiera się na lekturach z kilku epok literackich. We wnioskach odnosi się do czasów dzisiejszych.

Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze akt samobójstwa jest najczęściej potępiany i nie prowadzi do niczego pozytywnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat zwięźle ukazany. Poszczególne argumenty sformułowane poprawnie. Jasne wnioski. Właściwy plan i bibliografia.

Samobójstwo jako temat utworów literackich różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Ucieczka przed realnym życiem, zagubienie w świecie wartości oraz niedojrzałość i nieodpowiedzialność jako źródła decyzji samobójczej wybranych bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat. Ciekawa kompozycja pracy.