Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw balu / biesiady


Motyw balu / biesiady - opracowaniaUczty, bale, biesiady i ich rola w polskim przekazie literackim

Ocena:
20/20
Teza: Motyw zabawy często był wykorzystywany w utworach literackich i pełni w nich różne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różnorodność zabaw w różnych epokach literackich i różne funkcje, jakim służyły w utworach. Poprawny plan i bibliografia.

Motyw uczty, zabawy i biesiady w dziełach literackich. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Zabawa, uczta i biesiada od zawsze znajdywały i znajdują swoje miejsce w literaturze jako temat fascynujący, radosny, a czasem dający powód do głębszych rozważań.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja świetnie opisuje dawne zwyczaje i zasady obowiązujące podczas uczt, zabaw, wesel. Klarowna kompozycja, jasne wnioski.

Przedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej

Ocena:
20/20
Teza: Motyw biesiady pełnił wielorakie funkcje, w zależności od czasów, w jakich był opisywany.

Ocena opisowa nauczyciela: Obszerna, panoramiczna praca ukazująca różnorodność form biesiady w polskiej kulturze.

Kultura w słowie i smaku zaklęta. Omów zagadnienia w oparciu o tradycję biesiady w kulturze polskiej

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie tradycji biesiady, funkcjonującej w kulturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób kompletny realizuje temat.

Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja barwna i szczegółowa. Właściwy dobór lektur.

Kulinaria w literaturze. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Kulinaria pełnią w dziełach literackich różnorodne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wyczerpująco ujmuje temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan.

Motyw balu w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Zabieg opisywania balu to jedynie pozór dla rozważań na temat skomplikowanego funkcjonowania świata i człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zgrabnie skomponowana. Logicznie przedstawione argumenty, jasna teza i wnioski.

Wesele i ślub w literaturze. Omów funkcjonowanie tych motywów, odwołując się do utworów literackich różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Ukazane w literaturze funkcje ślubu i wesela mogą być bardzo różnorodne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, logicznie zbudowana.

Biesiady, wesela, bale... Przedstaw różne realizacje tego motywu w wybranych dziełach literackich.

Ocena:
18/20
Teza: Motyw biesiady, wesela, czy balu to temat często pojawiający się na kartach literatury polskiej. Jego funkcje uzależnione były od czasów, w których dane dzieło powstawało.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się na standardowych lekturach. Można dopracować zakończenie. Poprawna bibliografia.