Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw wesela


Motyw wesela - opracowaniaPrzedstaw funkcje motywu biesiady w wybranych utworach literatury polskiej

Ocena:
20/20
Teza: Motyw biesiady pełnił wielorakie funkcje, w zależności od czasów, w jakich był opisywany.

Ocena opisowa nauczyciela: Obszerna, panoramiczna praca ukazująca różnorodność form biesiady w polskiej kulturze.

Wesela i pogrzeby w literaturze polskiej. Omów różnorodne ujęcia motywów, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Motyw wesela i pogrzebu w twórczości pisarzy polskich różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni wyczerpuje temat - opisuje dwa wesela i dwie ceremonie pogrzebowe.

Motyw wesela w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Wesele pojawia się dość często na kartach literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. W pełni realizuje temat. Ciekawa prezentacja w programie PowerPoint.

Sposób przedstawienia motywu tańca i wesela w literaturze polskiej. Przeanalizuj różne ich realizacje na podstawie wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Motywy tańca i wesela zostały obszernie opisane w ojczystej literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobrze dobrana literatura realizuje temat i właściwie rozwija postawioną tezę. Wnioski stanowią podsumowanie rozważań, może trochę za mało pogłębionych i skupionych na akcji.

Wesele i ślub w literaturze. Omów funkcjonowanie tych motywów, odwołując się do utworów literackich różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Ukazane w literaturze funkcje ślubu i wesela mogą być bardzo różnorodne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, logicznie zbudowana.

Motyw wesela w literaturze i filmie. Omów temat, porównując wybrane realizacje

Ocena:
19/20
Teza: Przedstawienie uroczystości ślubnych pretekstem do ukazania uniwersalnych treści.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w wyczerpujący sposób realizuje temat. Kolejne przykłady są opisane szczegółowo.

Biesiady, wesela, bale... Przedstaw różne realizacje tego motywu w wybranych dziełach literackich.

Ocena:
18/20
Teza: Motyw biesiady, wesela, czy balu to temat często pojawiający się na kartach literatury polskiej. Jego funkcje uzależnione były od czasów, w których dane dzieło powstawało.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się na standardowych lekturach. Można dopracować zakończenie. Poprawna bibliografia.