Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw starości


Motyw starości - opracowaniaMotyw starości w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Motyw starości jako element człowieczej egzystencji, niejednokrotnie ukazywany jest w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni odpowiada tematowi i realizuje go w poprawny rzeczowo i językowo sposób.

Stary człowiek w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady, w jaki sposób w poszczególnych epokach postrzegano starość

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy różnych epok inaczej przestawiają niemłodych już bohaterów, ich stosunek do siebie i mijającego życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w ukazane przykłady. Dobra konstrukcja i styl wypowiedzi.

Różne obrazy starości ukazane w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Różne oblicza starości przedstawione w literaturze na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ciekawa i bogata prezentacja multimedialna.