Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw nauczyciela


Motyw nauczyciela - opracowaniaNa wybranych przykładach literatury i filmu przedstaw wizerunek nauczyciela i określ, czy jest on autorytetem dla współczesnej młodzieży

Ocena:
20/20
Teza: Literatura i film pokazuje różnorodne podejścia pedagogów do wykonywanego zawodu, a przede wszystkim stosunek do uczniów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła o przejrzystej i logicznej konstrukcji. Poprawny plan i bibliografia.

Wizerunek nauczyciela w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze często możemy spotkać postać nauczyciela, jednak jego wizerunki bywają odmienne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazuje bogactwo kreacji nauczycielskich. Poprawna bibliografia.