Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw maryjny


Motyw maryjny - opracowaniaRóżnorodne kreacje Matki Boskiej w dziele literackim i plastycznym. Przedstaw temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Sposób kreacji postaci Matki Boskiej zależy od funkcji jaką ma pełnić ta postać w dziele.

Ocena opisowa nauczyciela: Nietuzinkowa praca pokazująca ewolucję motywu maryjnego w literaturze i sztuce.

Postać Matki Boskiej w różnych dziełach kultury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Matka Boska zawsze stoi przy swoim synu. Literatura i sztuka traktuje Maryję z należytym szacunkiem.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobry język wypowiedzi, poprawna konstrukcja pracy, teza obroniona. Dopracowania wymagają wnioski prezentacji.

Motyw madonny w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Artyści przedstawiają Matkę Boską w podobny sposób - jako matkę kochającą i cierpiącą.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Dosyć ciekawie dobrane pozycje bibliograficzne, dobra konstrukcja pracy. Dopracowania wymaga styl wypowiedzi.

Motyw Matki Boskiej w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Zanalizuj wybrane przykłady

Ocena:
17/20
Teza: Matka Boża – Matka wszystkich ludzi, bliska sercu każdego człowieka, druga Mama, Opiekunka, Matka, która cierpi po utracie syna.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Zawiera wszystkie niezbędne elementy. Poprawny konspekt pracy.