Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw wad


Motyw wad - opracowaniaPolskie wady narodowe w literaturze różnych epok literackich. Omów sposoby ich przedstawiania na wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Poprzez przedstawianie narodowych przywar twórcy polscy nie pragnęli obrazić swych rodaków, ale podkreślić błędy jakie popełniają by uniknąć ich na przyszłość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje jak przez wieki twórcy literatury przedstawiali narodowe przywary. Bogata bibliografia, poprawny plan.

Zalety i wady sarmatyzmu. Przedstaw i omów je na wybranych przykładach literatury baroku i oświecenia

Ocena:
20/20
Teza: Wady i zalety sarmatyzmu najpełniej odzwierciedlają utwory powstałe w latach jego rozkwitu i upadku.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna, w pełni realizuje temat. Bogata bibliografia przedmiotowa.

Żartem, serio, ironicznie. Różne sposoby mówienia o wadach Polaków. Rozważ na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Obok utrzymanych w poważnym tonie utworów rozliczeniowych autorzy przedstawiając wady Polaków często posługiwali się satyrą i żartem, by jednocześnie bawić i uczyć czytelników.

Ocena opisowa nauczyciela: Napisana świetnym językiem, dojrzała praca. Bogata literatura podmiotu i przedmiotu.

Krytyka wad ludzkich w literaturze. Omów sposób realizacji zagadnienia na wybranych przykładach utworów polskich i obcych

Ocena:
20/20
Teza: Krytyka wad ludzkich w literaturze nie służyła głównie budzeniu śmiechu, ale niwelowaniu złych nawyków, przyzwyczajeń, upodobań.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawnie skonstruowana. Ciekawy wstęp i zakończenie.