Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw satyry/groteski


Motyw satyry/groteski - opracowaniaEwolucja form kabaretowych w Polsce. Przeanalizuj temat, odnosząc się do konkretnych grup i ich twórczości.

Ocena:
20/20
Teza: Kabaret na przestrzeni stu lat bardzo się zmieniał w zależności od sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej kraju.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa i przemyślana. Teza zrealizowana w 100%.

Groteska i absurd w dwudziestowiecznej literaturze. Omów na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej

Ocena:
20/20
Teza: Głównym dążeniem wszystkich twórców posługujących się groteskowym sposobem obrazowania, była chęć zaskoczenia i zaszokowania odbiorcy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo ambitna, napisana naukowym językiem. Temat w pełni zrealizowany.

Ideały rycerskie w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na podstawie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Obok klasycznego ujęcia ideałów rycerskich możemy jednak odnaleźć inne, prześmiewcze kreacje prawych bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje prześmiewcze odwołania do etosu rycerskiego w różnych epokach. Poprawny plan pracy i bibliografia.

Od Zielonego Balonika do Kabaretu Moralnego Niepokoju - stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Prześledź przemiany w nim zachodzące, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: W Polsce kabaret ma niezwykle bogatą tradycję.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo opisuje historię polskiego kabaretu, charakteryzuje poszczególne grupy.

Rola utworów komediowych i satyrycznych w dążeniu do naprawy człowieka i świata. Omów na podstawie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy, obserwując kondycję człowieka, upadek moralności, popełniane błędy pragnęli ulepszyć człowieka, a w ten sposób naprawić świat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady zaliczające się do różnych gatunków literackich. Przemyślana i kompletna.

Śmiech, ironia, groteska. Społeczeństwo PRL-u w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat, posługując się przykładami z literatury, filmu i kabaretu

Ocena:
20/20
Teza: Śmiech, satyra i groteska pomagały radzić sobie z absurdem PRL-owskiego życia i były przejawem buntu wobec niego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie ukazuje absurdy minionej rzeczywistości. Świetnie zilustrowana teza.

Społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle

Ocena:
20/20
Teza: Rola krzywego zwierciadła literatury w ukazywaniu mieszkańców kraju nad Wisłą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, bogata w przykłady z różnych epok. Na pochwałę zasługuje spójna kompozycja.

Groteska i jej występowanie w XX wieku. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: XX-wieczni pisarze posługiwali się groteską, w celu wyeksponowania niedoskonałości świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, przekrojowo ukazany problem. Poprawny język wypowiedzi.

Portrety Polaków w utworach satyrycznych i karykaturze literackiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Polacy bardzo często stanowią temat utworów satyrycznych. Twórcy ukazują głównie wady i przywary narodowe.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła, dobrze zaplanowana praca, wiernie według planu zrealizowana. Wnioski wypływają ze zgromadzonego materiału, są uniwersalne.

Satyra w twórczości XX-wiecznego autora. Przedstaw odwołując się do utworów wybranego artysty

Ocena:
18/20
Teza: Juliana Tuwima można określić mianem najwybitniejszego polskiego satyryka okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca. Przemyślana. Teza została w pełni uargumentowana.