Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw maski


Motyw maski - opracowaniaMotyw maski w literaturze. Zanalizuj występowanie motywu na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Maska to uniwersalny symbol, który pojawia się w historii tradycji od pradawnych czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana i logiczna. Kolejne przykłady uzasadniają tezę. Poprawny język.

Bohaterowie literaccy ukrywający swoją tożsamość. Przedstaw temat, odwołując się do utworów różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Literatura różnorodnie wykorzystuje motyw ukrycia własnej tożsamości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, pokazuje różne cele ukrywania swej tożsamości.

Maska, gest, poza. Bohater literacki, który próbuje ukryć swoją osobowość. Omów na dowolnych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Postać w literaturze nakłada maskę, by ukryć swą tożsamość lub swoje prawdziwe „ja”.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i zwięzła prezentacja w pełni realizująca temat.

Kostium, maska, przebranie. Rozważania o bohaterach literackich ukrywających swoją tożsamość. Omów problem na podstawie utworów literackich z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Problem ukrywania tożsamości niejednokrotnie pojawia się w literaturze różnych epok. Nieodłącznie wiąże się z takimi rekwizytami jak kostium, maska, przebranie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, zawiera wszystkie niezbędne elementy. Dobry język, przemyślane wnioski.