Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw Warszawy


Motyw Warszawy - opracowaniaParyż, Warszawa, Petersburg - obrazy miast w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze możemy spotkać różnorodne opisy miast.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i logiczna. Miasta odpowiednio scharakteryzowane. Poprawna bibliografia i plan prezentacji.

Warszawa oczyma bohaterów literackich różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Chwile chwały i upadku stolicy, a także opis jej architektury i mieszkańców odnajdziemy, spacerując z bohaterami po jej ulicach, lub, przemykając się wraz z walczącymi patriotami, zarówno w XIX, jak i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: W pracy przedstawiono bardzo różnorodny obraz Warszawy. Bogata bibliografia, przejrzysta konstrukcja.

Obraz powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Porównaj, analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Przekonanie o szczególnej roli powstania warszawskiego utrwalili w polskiej świadomości twórcy literatury i filmu.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekaw praca, ukazująca powstanie z różnych stron. Na uwagę zasługuje płynność wypowiedzi.

Różne ujęcia Warszawy w literaturze, malarstwie i fotografii

Ocena:
20/20
Teza: Artyści zachwycali się jej urokiem, dostrzegali wady, utrwalali tragiczne bądź chwalebne wydarzenia rozgrywające się w stolicy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, pokazuje Warszawę z różnych stron. Ciekawe pomysły.

Warszawa oraz jej mieszkańcy w twórczości Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego. Porównaj literackie i malarskie widzenie świata

Ocena:
20/20
Teza:

Ocena opisowa nauczyciela: Wnikliwa praca przedstawiająca obraz Warszawy w powieści Prusa i na obrazach Gierymskiego.

Warszawa w literaturze i malarstwie. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa w literaturze i sztuce jest miastem wielobarwnym. Artyści prezentują zarówno jasne, jak i ciemne strony miasta.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Bogata bibliografia, ciekawe dodatki do pracy. Tekst prezentacji wymaga jednak dopracowania.

Obraz Warszawy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa dla wielu artystów nie jest tylko miejscem, w którym się mieszka, ale często posiada znaczenie metafizyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Autor wykazał się dobrą znajomością literatury. Bogatą argumentację uzupełniają ciekawie dobrane cytaty.

Porównaj obraz Warszawy w malarstwie Canaletta i Lalce Bolesława Prusa

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa w XVIII wieku na obrazach Canaletta oraz stolica Polski na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca skupia się na najważniejszych elementach twórczości Canaletta i Prusa. Ciekawa bibliografia przedmiotowa.

Warszawa i Paryż w Lalce Prusa. Przedstaw obrazy dwóch metropolii i oceń ich wpływ na losy głównego bohatera powieści

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa i Paryż są zarówno miejscem rozgrywania się akcji „Lalki”, jak i w istotny sposób wpływają na świadomość i decyzje podejmowane przez głównego bohatera.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie ukazuje obrazy Paryża i Warszawy ukazane w powieści Prusa.

Warszawa w oczach artystów różnych epok. Jak kreowany jest obraz stolicy przez twórców z różnych okresów literackich?

Ocena:
18/20
Teza: Obraz Warszawy zmieniał się w twórczości artystów i był ściśle powiązany z historią kraju i społeczeństwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Pomysł ciekawy. Prezentacja wymaga drobnego dopracowania.