Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw wroga


Motyw wroga - opracowaniaMotyw pojedynku w literaturze i sztuce. Analizując celowo wybrane teksty kultury z różnych epok, zaprezentuj różnorodność ujęć pojedynku.

Ocena:
20/20
Teza: Pojedynki rozgrywane na przestrzeni wieków miały wiele podobieństw jak i różnic.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w ciekawe przykłady, ukazuje wieloaspektowość wykorzystania motywu pojedynku.

Literackie spotkania wrogów. Omów temat na podstawie wybranych przykładów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Motyw wroga w literaturze pojawia się bardzo często. Temat ten realizowany jest dość różnorodnie, zdarzają się opisy spotkań wrogów i bezpośredniej walki, czasem czytamy o przemianie przyjaciół we wrogów, innym zaś razem bohater musi wroga

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca pokazująca różnorodność wizerunków wrogów. Przejrzysta kompozycja.

Motyw wroga w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Istnieje wiele różnorodnych typów wrogów, które występują w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Bibliografia i plan pracy skonstruowane zgodnie z zasadami.

Potyczki wrogów w literaturze i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Motyw spotkania wrogów częstym motywem w tekstach literackich i filmach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się na oryginalnych przykładach. Ukazane zostało samodzielne myślenie. Poprawny język.