Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw żołnierza


Motyw żołnierza - opracowaniaLiterackie kreacje rycerza, żołnierza, spiskowca. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Realizacja motywu rycerza/żołnierza zależy od wyobraźni twórcy i opisania kilku podstawowych cech wojaka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje wybrany temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Jak literatura różnych epok przedstawia postać rycerza, wojownika, żołnierza? Analizując wybrane utwory, omów wzory heroicznych postaw oraz funkcję, jaką pełnią w tekście

Ocena:
20/20
Teza: W twórczości często odwoływano się do heroicznych czynów i przykładów niezwykłego męstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób kompletny realizuje temat. Konsekwentna logika wywodu.

Motyw żołnierza-tułacza, żołnierza-powstańca w literaturze polskiej. Przedstaw temat, odwołując się do utworów z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Prozatorskie i poetyckie przykłady żołnierzy świadczą najczęściej o niezłomności i patriotyzmie walczących, a także dokumentują trudne karty z polskiej historii.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja konkretna i poprawna.

Heros, wojownik, rycerz, żołnierz... Omów sposoby kreacji bohatera. Wykorzystaj wybrany materiał literacki

Ocena:
20/20
Teza: Ciągłość kreacji walczącego i poświęcającego się bohatera w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na przemyślanej i spójnej koncepcji. W pełni realizuje temat.

Żołnierz, powstaniec, konspirator. Bohaterowie literatury doby zaborów. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Popularność kreacji walczących bohaterów w epoce romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja zawiera bogate portrety wojowników o niepodległość Polski. Poprawny konspekt pracy.

Wizerunek żołnierza. Omów i porównaj różnorodne ujęcie motywu na przykładzie wybranych dzieł literackich i filmowych

Ocena:
20/20
Teza: Kreacje bohaterów walczących w imieniu swej ojczyzny, gotowych oddać za nią życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja oparta na ciekawych przykładach, pokazuje jak kreowano postaci żołnierzy w różnych epokach.